Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU4923

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
15-11-2011
Datum publicatie
17-11-2011
Zaaknummer
22-003111-10
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2010:BM3559, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ten laste van de verdachte zijn vermogensdelicten dan wel pogingen daartoe bewezen verklaard waarvan in totaal vijf hoogbejaarde mensen (in de leeftijd van 86 tot 90 jaar) het slachtoffer zijn geworden. In alle gevallen is door de verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat deze slachtoffers in hem stelden, welk vertrouwen veelal werd opgewekt door het fingeren van een kwaliteit die bedoeld was om door autoriteit dan wel andere omstandigheden te imponeren.

gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaren, met aftrek van voorarrest

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003111-10

Parketnummers: 09-757765-09, 09-753548-08 en 09-758332-08

Datum uitspraak: 15 november 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 6 mei 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Rijnmond - Gevangenis De IJssel - te Krimpen aan den IJssel, doch geschorst bij beslissing van dit hof van 2 november 2011.

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 1 november 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het hem ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts heeft de advocaat-generaal verzocht de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis op te heffen per datum van het arrest van het hof.

Procesgang

In eerste aanleg is het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard ten aanzien van het bij dagvaarding III met parketnummer 09/7583332 onder 2 tenlastegelegde feit. Voorts is de verdachte in eerste aanleg vrijgesproken van het bij dagvaarding I met parketnummer 09-757765-09 onder 1, 2 vijfde alternatief/cumulatief, 3 tweede alternatief/cumulatief, 6, 7, 8, 9, 10 tweede en derde alternatief/cumulatief en 11 ten laste gelegde, van het bij dagvaarding II met parketnummer 09-753548-08 onder 1 en 2 ten laste gelegde en van het bij dagvaarding III met parketnummer 09-758332-08 onder 1 ten laste gelegde. Ter zake van het bij dagvaarding I met parketnummer 09-757765-09 onder 2 eerste, tweede, derde en vierde alternatief/cumulatief, 3 eerste alternatief/cumulatief, 4 eerste en tweede alternatief/cumulatief, 5, 10 eerste alternatief/cumulatief en 12 ten laste gelegde is de verdachte in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is beslist omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen en de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

Dagvaarding I met parketnummer 09-757765-09:

1. (zaak 2.1)

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 3 september 2008 tot en met 15 september 2008 te 's-Gravenhage en/of Delft en/of Rotterdam en/of Rijswijk, althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meer geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 25.525,- euro, althans 5.000 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks nadat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) de/het weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door meermalen (telkens) onbevoegd met een bankpas (op naam van die [aangever 1]) met bijbehorende pincode (een) geldopname(n) bij (een) geldautoma(a)t(en) en/of bij Holland Casino te verrichten;

2. (zaak 2.2)

hij op of omstreeks 7 oktober 2008 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 2] heeft bewogen tot de afgifte van een pinpas, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als rechercheur/politieambtenaar, waardoor die [aangever 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

en/of

hij op of omstreeks 7 oktober 2008 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen enig(e) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 1.250 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door onbevoegd meermalen (telkens) met een bankpas (op naam van die [aangever 2]) met bijbehorende pincode (een) geldopname(n) bij (een) geldautoma(a)t(en) te verrichten;

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 8 oktober 2009 en/of 9 oktober 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland (telkens), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 2] te bewegen tot de afgifte van 19.000 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:

- (meermalen) zich tegenover die [aangever 2] heeft voorgedaan als rechercheur/politieambtenaar en/of:

- (meermalen) bij de woning van die [aangever 2] heeft aangebeld en/of

- (meermalen) die [aangever 2] heeft aangeraden zijn vermogen veilig te stellen en/of over te boeken naar een betaalrekening en/of

- (meermalen) tegen die [aangever 2] heeft gezegd dat hij, verdachte, samen met die [aangever 2] het geld bij de bank zou ophalen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, terwijl de uitvoering van dit misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 16 april 2009 en/of 17 april 2009 en/of 24 april 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 2] te bewegen tot de afgifte van een pinpas en/of (een) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,:

- (meermalen) zich tegenover die [aangever 2] heeft voorgedaan als rechercheur/politieambtenaar en/of

- (meermalen) bij de woning van die [aangever 2] heeft aangebeld en/of

- (meermalen) aan die [aangever 2] heeft gevraagd of hij binnen mocht komen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- (meermalen) (telefonisch) een afspraak heeft gemaakt met die [aangever 2] en/of

- (meermalen) (op het met die [aangever 2] afgesproken tijdstip) bij de woning van die [aangever 2] heeft aangebeld, althans voor de deur van die woning heeft gestaan, terwijl de uitvoering van dit misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 16 april 2009 en/of 17 april 2009 en/of 24 april 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen (een) pinpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:,

- (meermalen) zich tegenover die [aangever 2] heeft voorgedaan als rechercheur/politieambtenaar en/of

- (meermalen) bij de woning van die [aangever 2] heeft aangebeld en/of

- (meermalen) aan die [aangever 2] heeft gevraagd of hij binnen mocht komen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- (meermalen) (telefonisch) een afspraak heeft gemaakt met die [aangever 2] en/of

- (meermalen) (op het met die [aangever 2] afgesproken tijdstip) bij de woning van die [aangever 2] heeft aangebeld, althans voor de deur van die woning heeft gestaan, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

3. (zaak 2.3)

hij op of omstreeks 22 september 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 3] te bewegen tot afgifte van (een) pinpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, toen aldaar met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:

- zich heeft begeven naar de [adres] en/of (vervolgens) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) - zich heeft/hebben voorgedaan als een rechercheur/politieambtenaar en/of

- de woning van die [aangever 3] heeft/hebben betreden en/of

- die [aangever 3] heeft/hebben gevraagd of zij hem/hen kon helpen, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 22 september 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen (een) pinpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:

- zich heeft begeven naar de [adres] en/of (vervolgens) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) - zich heeft/hebben voorgedaan als een rechercheur/politieambtenaar en/of

- de woning van die [aangever 3] heeft/hebben betreden en/of

- die [aangever 3] heeft/hebben gevraagd of zij hem/hen kon helpen, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

4. (zaak 2.4)

hij op of omstreeks 22 september 2009 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen (een) pinpas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), (terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen (verlengd met de tijd waarin verdachte rechtens van zijn vrijheid was ontnomen) sedert de dag waarop het vonnis, parketnummer 09/900823-05, d.d. 6 juli 2006 van de Meervoudige strafkamer te 's-Gravenhage (waarbij de verdachte onder meer is veroordeeld tot jeugddetentie wegens handelen in strijd met artikel 326 Wetboek van Strafrecht en/of artikel 311 Wetboek van Strafrecht) in kracht van gewijsde is gegaan);

en/of

hij op of omstreeks 22 september 2009 te 's-Gravenhage althans te Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen enige geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 950 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door onbevoegd (meermalen) met (een) pinpas(sen) (op naam van die [aangever 4]) met de bijbehorende pincode (een) geldopname(n) bij (een) geldautoma(a)t(en) te verrichten, (terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen (verlengd met de tijd waarin verdachte rechtens van zijn vrijheid was ontnomen) sedert de dag waarop het vonnis, parketnummer 09/900823-05, d.d. 6 juli 2006 van de Meervoudige strafkamer te 's-Gravenhage (waarbij de verdachte onder meer is veroordeeld tot jeugddetentie wegens handelen in strijd met artikel 326 Wetboek van Strafrecht en/of artikel 311 Wetboek van Strafrecht) in kracht van gewijsde is gegaan);

5. (zaak 2.5)

hij op of omstreeks 24 september 2009 te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portemonnee met inhoud (waaronder ongeveer 200 euro, althans enig(e) geldbedrag(en)), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

6. (zaak 2.12)

hij op of omstreeks 23 september 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen (een) pinpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:

- zich heeft begeven naar de [adres] en/of (vervolgens) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- de woning van die [aangever 6] heeft/hebben betreden en/of - enige tijd in de woning van die [aangever 6] heeft/hebben verbleven en/of

- de voordeur van de woning van die [aangever 6] na het betreden van de woning open heeft/hebben laten staan, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 23 september 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 6] te bewegen tot afgifte van (een) pinpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:

- zich heeft bewogen naar de [adres] en/of (vervolgens) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) - zich voor heeft/hebben gedaan als iemand anders dan hij werkelijk is en/of

- de woning van die [aangever 6] heeft/hebben betreden en/of - enige tijd in de woning van die [aangever 6] heeft/hebben verbleven en/of

- de voordeur van de woning van die [aangever 6] na het betreden van de woning open heeft/hebben laten staan, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

7. (zaak 2.13)

hij op of omstreeks 23 september 2009 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen (een) pinpas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

en/of

hij op of omstreeks 23 september 2009 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een/of meer geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 1.250 euro, althans 250 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door onbevoegd (meermalen) met een bankpas (op naam van die [aangever 7]) met de bijbehorende pincode (een) geldopname(n) bij (een) geldautoma(a)t(en) te verrichten;

8. (zaak 2.14)

hij op of omstreeks 23 september 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen (een) pinpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 400 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

en/of

hij op of omstreeks 23 september 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een/of meer geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 500 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door onbevoegd (meermalen) met (een) bankpas(sen) (op naam van die [aangever 8]) met de bijbehorende pincode(s) (een) geldopname(n) bij (een) geldautoma(a)t(en) te verrichten;

9. (zaak 2.15)

hij op of omstreeks 21 april 2009 te 's-Gravenhage, althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 9] heeft bewogen tot de afgifte van twee, althans een, pinpas(sen), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als medewerker van de (Post)bank waardoor die [aangever 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 april 2009 tot en met 23 april 2009 te

's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen enig(e) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 350 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 april 2009 tot en met 23 april 2009 te

's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een/of meer geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 3.000 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door onbevoegd (meermalen) met (een) bankpas(sen) (op naam van die [aangever 9]) met de bijbehorende pincode(s) (een) geldopname(n) bij (een) geldautoma(a)t(en) te verrichten;

10. (zaak 2.20)

hij op of omstreeks 10 januari 2008 te Oude Wetering, gemeente Alkemade, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 10] te bewegen tot de afgifte van (een) bankpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:

- heeft aangebeld bij de woning van die [aangever 10] en/of

- zich tegenover die [aangever 10] heeft voorgedaan als een familielid/bekende van die [aangever 10] genaamd [naam] en/of - aan die [aangever 10] heeft gevraagd of hij 500 euro kon wisselen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 10 januari 2008 te Oude Wetering, gemeente Alkemade ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen (een) pinpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 10], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:

- heeft aangebeld bij de woning van die [aangever 10] en/of

- zich tegenover die [aangever 10] heeft voorgedaan als een familielid/bekende van die [aangever 10] genaamd [naam] en/of - aan die [aangever 10] heeft gevraagd of hij 500 euro kon wisselen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 10 januari 2008 te Oude Wetering, gemeente Alkemade, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen twee, althans een sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 10], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

11. (zaak 2.21)

hij op of omstreeks 3 september 2008 te Wassenaar, althans te Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 11] te bewegen tot de afgifte van (een) afschrift(en) van de aangifte(n) die [aangever 11] eerder had gedaan en/of (een) pinpas(sen) en/of enig(e) geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- bij de woning van die [aangever 11] heeft aangebeld en/of

- zich tegenover die [aangever 11] heeft voorgedaan als rechercheur/politieambtenaar en/of

- aan die [aangever 11] heeft gevraagd of zij, die [aangever 11], haar eerdere aangifte(n) voor hem, verdachte, wilde pakken/halen, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 mei 2008 tot en met 24 augustus 2009 te Wassenaar, althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening (meermalen) heeft weggenomen een of meer pinpas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

12.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 24 september 2009, te 's-Gravenhage en/of (elders) in Nederland, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, meermalen (telkens) (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) waaronder:

- in totaal ongeveer 7.013,21 euro aan de/een betaling(en) voor (een) overnachting(en) in het/een Bel Air Hotel en/of

- in totaal ongeveer (nog onbekend bedrag) euro aan kosten van zijn dagelijks levensonderhoud en/of

- een som geld ten bedrage van (ongeveer) 2.348,40 euro (onder verdachte in beslaggenomen op of omstreeks 9 oktober 2008) en/of

- een som geld ten bedrage van (ongeveer) 2.360,- euro (onder verdachte in beslaggenomen op of omstreeks 24 september 2009) verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van bovenomschreven geldbedrag(en) gebruik gemaakt, terwijl hij wist dat die/dat voorwerp(en)/geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig(e) misdrijven/misdrijf;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 24 september 2009 te 's-Gravenhage en/of Scheveningen en/of (elders) in Nederland, meermalen (telkens) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) waaronder:

- in totaal ongeveer 7.013,21 euro aan de/een betaling(en) voor (een) overnachting(en) in het Bel Air Hotel en/of

- in totaal ongeveer (nog onbekend bedrag) aan kosten van zijn dagelijks levensonderhoud en/of

- een som geld ten bedrage van (ongeveer) 2.348,40 euro (onder verdachte in beslaggenomen op of omstreeks 9 oktober 2008) en/of

- een som geld ten bedrage van (ongeveer) 2.360,- euro (onder verdachte in beslaggenomen op of omstreeks 24 september 2009),

heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van bovenomschreven geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig(e) misdrijven/misdrijf;

Dagvaarding II met parketnummer 09-753548-08:

1.

hij in of omstreeks de periode van 3 juni 2008 tot en met 4 juni 2008 te Bodegraven en/of Rotterdam, te zamen en in vereniging met [medeverdachte], althans (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meer geldbedragen (van in totaal 4.850 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 12], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader, zulks nadat hij, verdachte, en/of zijn mededader de/het weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door meermalen, althans eenmaal, onbevoegd met een bankpas (op naam van die [aangever 12]) met de bijbehorende pincode (een) geldopname(n) bij (een) geldautoma(a)t(en) te verrichten en/of door twee, althans een, geldopname(n) bij Holland Casino te (laten) verrichten;

2.

hij in of omstreeks de periode van 3 juni 2008 tot en met 4 juni 2008 te Bodegraven te zamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen, [aangever 12] heeft bewogen tot de afgifte van zijn bankpas, in elk geval enig goed, immers hebben/heeft verdachte en/of zijn mededader met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid aan die [aangever 12] verteld dat hij een prijs had gewonnen en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededader de bankpas van die [aangever 12] nodig had(den) om de prijs om te wisselen in kleine coupures, waardoor die [aangever 12] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Dagvaarding III met parketnummer 09-758332-08:

1.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 oktober 2008 tot en met 9 oktober 2008 te 's-Gravenhage en/of te Wateringen, althans te Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meer geldbedrag(en) (van in totaal 8.000 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 13], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, zulks nadat hij, verdachte, de/het weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door meerdere malen, althans eenmaal, onbevoegd met een bankpas (op naam van die [aangever 13]) met bijbehorende pincode (een) geldopname(n) bij (een) geldautoma(a)t(en) te (laten) verrichten;

2.

hij op of omstreeks 9 oktober 2008 te 's-Gravenhage toen een opsporingsambtenaar hem als verdachte van een strafbaar feit naar zijn identiteitsgegevens vroeg, aan die opsporingsambtenaar (een) andere dan zijn werkelijke personalia heeft opgegeven.

Het vonnis waarvan beroep

De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof niet gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter, behoudens ten aanzien van de bewezenverklaring van het bij dagvaarding I onder 2, eerste, tweede, derde en vierde cumulatief/alternatief en 12 ten laste gelegde alsmede ten aanzien van de strafoplegging.

In dat opzicht zal het hof het vonnis waarvan beroep vernietigen. Voor het overige verenigt het hof zich met de gronden en beslissingen in het vonnis, met dien verstande dat het hof daarin de hierna te vermelden aanvulling en verbetering aanbrengt, waaronder de toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Het vonnis waarvan beroep dient derhalve - behoudens voor zover het wordt vernietigd - onder aanvulling en verbetering van gronden te worden bevestigd.

Vrijspraken

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte bij dagvaarding I met parketnummer 09-757765-09 onder 2, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde cumulatief/alternatief en 12 is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Met betrekking tot het onder 2 eerste, tweede, derde, vierde en vijfde cumulatief/alternatief ten laste gelegde overweegt het hof als volgt.

Uit de verklaringen van [aangever 2] valt af te leiden dat het één en dezelfde persoon is geweest die op 7, 8 en 9 oktober 2008 en op 16 of 17 april 2009 bij [aangever 2] op bezoek is geweest, te weten een manspersoon genaamd of zich noemende [naam]. Uit het door de aangever opgegeven signalement volgt dat deze man kaal was. Op grond van het verhandelde ter terechtzitting en de zich in het dossier bevindende processtukken stelt het hof vast dat voornoemd signalement niet overeenkomt met het uiterlijk van de verdachte. Voor zover de aangever heeft verklaard dat hij de indruk had dat er naast die [naam] nog een tweede persoon aanwezig was, vindt - behalve het gegeven dat de verdachte zich op 9 oktober 2008 rond 9:00 uur op of in de buurt van de [adres] in Den Haag heeft opgehouden - de veronderstelling dat die tweede persoon de verdachte was geen steun in overig bewijsmateriaal.

Uit onderzoek van historische telefoongegegevens is gebleken dat er op 24 april 2009 telefonisch contact is geweest tussen de [aangever 2] en de telefoon die kennelijk in gebruik was bij [medeverdachte] en dat deze aan [medeverdachte] toegeschreven telefoon die dag ook contact heeft gemaakt met de telefoon van de verdachte. Naar 's hofs oordeel kan uit het enkele feit dat met het mobiele nummer van [medeverdachte] is gebeld niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat het [medeverdachte] is geweest die met [aangever 2] over de telefoon heeft gesproken en mitsdien evenmin dat deze degene zou zijn geweest die op 7, 8 en 9 oktober 2008 en op 16 of 17 april 2009 bij [aangever 2] op bezoek is geweest. Een nader onderzoek daarnaar ontbreekt.

Voor zover uit het standpunt van het openbaar ministerie zou moeten volgen dat de modus operandi in deze overeenkomt met de andere feiten die in de onderhavige zaak aan de verdachte ten laste zijn gelegd, houdt dit naar 's hofs oordeel geen stand nu - gelijk de rechtbank heeft overwogen en welk oordeel het hof overneemt als het zijne - de modus operandi niet uitzonderlijk of uniek was.

Met betrekking tot feit 12 overweegt het hof als volgt. Anders dan de rechtbank leest het hof de tenlastelegging van feit 12 beperkt tot de daarin concreet opgenomen geldbedragen, nu de steller daarvan kennelijk is uitgegaan van de bedragen die bij de verdachte zijn aangetroffen dan wel die de verdachte aantoonbaar heeft gespendeerd. Ook de verdachte mocht het tenlastegelegde in die zin lezen gelet op de daarin opgenomen bewoordingen.

Voor de (legale) herkomst van de concreet in de tenlastelegging genoemde bedragen heeft de verdachte een verklaring gegeven die zonder nader onderzoek - dat niet heeft plaatsgevonden - niet als onwaarschijnlijk terzijde kan worden geschoven. Het hof is dan ook van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden hetgeen aan de verdachte onder 12 ten laste is gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof - in navolging van de rechtbank - in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Ten laste van de verdachte zijn vermogensdelicten dan wel pogingen daartoe bewezen verklaard waarvan in totaal vijf hoogbejaarde mensen (in de leeftijd van 86 tot 90 jaar) het slachtoffer zijn geworden. In alle gevallen is door de verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat deze slachtoffers in hem stelden, welk vertrouwen veelal werd opgewekt door het fingeren van een kwaliteit die bedoeld was om door autoriteit dan wel andere omstandigheden te imponeren.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat dit soort feiten als zorgwekkend hebben te gelden. Duidelijk is immers dat bejaarde mensen, die enerzijds trachten nog zo zelfstandig mogelijk te leven, doch anderzijds worden geconfronteerd met een niet zelden drastische afname van hun lichamelijke en geestelijke vermogens, kennelijk in toenemende mate ten prooi vallen aan mensen die van hun kwetsbare positie gebruik maken met uitsluitend winstbejag als drijfveer. De zorgwekkendheid daarvan bestaat hierin, dat bij degenen die dergelijke feiten begaan kennelijk geen morele bezwaren bestaan tegen het profiteren van de kwetsbaarheid, goedgelovigheid en afhankelijkheid die een vergevorderde leeftijd nu eenmaal vaak met zich meebrengt. Daarnaast brengen feiten zoals het onderhavige bij de oudere burgers in het algemeen angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeg. Het hof neemt het de verdachte voorts kwalijk dat hij zich bij het plegen van de onderhavige feiten uitsluitend heeft laten leiden door geldelijk gewin en zich op geen enkele manier heeft bekommerd om de gevolgen voor de slachtoffers.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 18 oktober 2011, waaruit blijkt dat de verdachte reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van soortgelijke feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft mede gelet op artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, zoals dit gold ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep, met aanvulling van voornoemde gronden en aanhaling van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht als een van de toepasselijke wettelijke voorschriften, en met uitzondering van de beslissing ten aanzien van het bij dagvaarding I onder 2, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde cumulatief/alternatief en 12 ten laste gelegde.

Vernietigt met inachtneming van het vorenstaande het vonnis waarvan beroep en doet in zoverre opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding I (met parketnummer 09-757765-09) onder 2, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde cumulatief/alternatief en 12 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door mr. A.E. Mos-Verstraten, mr. T.L Tan en mr. M.C.R. Derkx in bijzijn van de griffier mr. S.S. Mangal.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 15 november 2011.