Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU4533

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
08-11-2011
Datum publicatie
16-11-2011
Zaaknummer
200.091.652-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Heropening van de vereffening door de rechtbank (artikel 2:23c BW). Salaris van de vereffenaar indien het besluit tot heropening in hoger beroep wordt vernietigd. Ingang van de benoeming van de vereffenaar (artikel 2:23 BW).

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 23
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2012/165
JOR 2012/5 met annotatie van mr. drs. C.J. Groffen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Zaaknummer : 200.091.652/01

rekestnummer rechtbank: 389713 / HA RK 11-154

beschikking van 8 november 2011

in de zaak van:

1. ARVAST HOLDING B.V.,

gevestigd te Moordrecht,

2. ARVAST B16 B.V.,

voorheen gevestigd te Moordrecht,

verzoeksters in hoger beroep,

hierna tezamen te noemen: Arvast Holding c.s.,

advocaat: mr. W. van Leuveren te Waddinxveen,

tegen

PLATEM BOUW B.V.,

gevestigd te Waddinxveen,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: Platem Bouw,

advocaat: mr. J.A. Hagen te Rijswijk.

1. Het geding en de weergave van de standpunten van de betrokkenen.

1.1 Bij beroepschrift van 29 juli 2011 - met bijlagen - hebben Arvast Holding c.s. hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank 's-Gravenhage van 21 juli 2011 waarbij op verzoek van Platem Bouw de vereffening van Arvast B16 B.V. is heropend met benoeming van mr. G. Barendregt tot vereffenaar.

1.2 Uit de brieven van partijen van 1 september 2011 blijkt dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen waarmee aan het oorspronkelijke verzoek van Platem Bouw de grondslag is ontvallen.

1.3 Mr. Barendrecht heeft bij brief van 8 september 2011 bericht te kunnen instemmen met de vernietiging van de bestreden beschikking onder de voorwaarde dat de door hem als vereffenaar gemaakte kosten worden vergoed. Hij stelt jegens Arvast B16 B.V. ter zake een (boedel)vordering te hebben van € 1.249,24 en dat Platem Bouw in deze zaak dient te worden veroordeeld om dat bedrag aan hem te voldoen. Arvast Holding c.s. hebben bij brief van 6 oktober 2011 gemotiveerd uiteengezet dat naar hun oordeel mr. Barendregt geen aanspraak heeft op vereffenaarssalaris. Platem Bouw heeft zich daarbij aangesloten. Bij brief van 24 oktober 2011 heeft mr. Barendregt gepersisteerd.

1.4 Arvast Holding c.s. en Platem Bouw hebben kenbaar gemaakt geen behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling van de zaak.

2. De beoordeling in hoger beroep

2.1 Uit hetgeen hiervoor onder 1.2 is overwogen dient de besteden beschikking te worden vernietigd en het verzoek van Platem Bouw tor heropening van de vereffening van Arvast B16 B.V. alsnog te worden afgewezen, met compensatie van de kosten van de beide instanties.

2.2 Het hof ziet geen grond om Platem Bouw of een der overige partijen in deze zaak te veroordelen om aan mr. Barendregt de door hem in verband met zijn benoeming tot vereffenaar gemaakte kosten te vergoeden. Uit artikel 2:23, lid 3, BW volgt immers dat bij een juiste gang van zaken de benoeming tot vereffenaar eerst ingaat indien de desbetreffende beschikking uitvoerbaar bij voorraad is verklaard - hetgeen in dit geval niet is geschied - , of die beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan in dit geval evenmin sprake is. Dat de griffier van de rechtbank eerder dan blijkens genoemd artikellid de bedoeling is aan mr. Barendregt heeft bericht dat hij tot vereffenaar was benoemd, kan niet aan Arvast B16 B.V. of een van de overige partijen in deze zaak worden toegerekend. Aan de vraag vanaf welk moment mr. Barendregt had moeten begrijpen dat zijn benoeming nog niet was ingegaan komt het hof aldus in deze zaak niet toe.

3. Beslissing

Het hof:

vernietigt - zonder daarbij vereffenaarssalaris ten laste van een der partijen te brengen - de beschikking waarvan beroep,

opnieuw recht doende:

wijst het verzoek van Platem Bouw tot heropening van de vereffening van Arvast B16 B.V. af;

compenseert de proceskosten van de beide instanties, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;

verstaat dat een afschrift van deze beschikking aan mr. Barendregt wordt gestuurd.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.H.W. de Planque, J.J. Roos en A.A. Rijperman,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 november 2011 in aanwezigheid van de griffier.