Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU4261

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
27-10-2011
Datum publicatie
14-11-2011
Zaaknummer
10-766194-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft een afbeelding en gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit gehad, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt. Het hof veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar. Het hof stelt hierbij als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd stelt onder het toezicht van Stichting Reclassering Nederland te Rotterdam en zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, door of namens deze instelling te geven. Tevens veroordeelt het hof de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 240 uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003260-10

Parketnummer: 10-766194-09

Datum uitspraak: 27 oktober 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 3 juni 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[Verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1963,

[adres]

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van

13 oktober 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met de bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die zullen worden gegeven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, zolang deze instelling dit noodzakelijk vindt, welke aanwijzingen mede kunnen inhouden het voltooien van de Training Seksuele Delictplegers bij Het Dok of De Waag. Voorts is de verdachte veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis en met beslissing omtrent het inbeslaggenomene als vermeld in het vonnis waarvan beroep.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 16 september 2008 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, één of meermalen een (groot aantal) afbeelding(en) te weten 40588 afbeeldingen en/of 162 films en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een of meer videoband(en) en/of een of meer video Hi8 banden en/of een of meer computer(s) en/of een harde schijf en/of een of meer cd's en/of een of meer dvd's (telkens) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken), welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s)) door een volwassen man en/of een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer een videoband voorzien van label met de tekst "Kleine filmpjes", beslagcode A.A.03.16.6 en/of "Dod7096656_0000163a" en/of "[tekst]-2- LS-Magazine [tekst] 69-8.19minutes oder Ism-2000-05-([tekst]-i 05" en/of "[tekst]" en/of "[tekst]") en/of

- het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "b022") en/of

- het in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer "116168135146[1]" en/of "[tekst]-01 (withso") en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen van die perso(o)n(en) in beeld gebracht worden, en waarbij op het lichaam en/of de geslachtsdelen van die perso(o)n(en) een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (onder meer "1201") en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer videoband type VHS, niet voorzien van label of tekst beslagcode A.A.07.20.1 en/of videoband, type VHS, voorzien van label met geschreven tekst "Kleine [tekst]", beslagcode A.A.07.21.4 en/of een fotomap, beslagcode A.A.07.22.10 en/of "000-037" en/of "000037" en/of "BDDyra018" en/of "1166068890765" en/of "000-056" en/of "0062[2]" en/of "03" en/of "56493-a04-123-966Lo[1]" en/of "1637" en/of "Kingdom 002") en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt zijn en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer "3" en/of "V115");

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 maart 2006 tot oktober 2007 te Rotterdam, een groot aantal afbeeldingen en gegevensdragers bevattende afbeeldingen in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken), welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer

- het vaginaal en anaal penetreren met de penis of vingers door een volwassen man of een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en

- het drukken van een stijve penis tegen de vagina en de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Een afbeelding en gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van

2 jaren, met de bijzondere voorwaarde reclasserings-toezicht en een ambulante behandeling Training Seksuele Delictplegers bij een forensische polikliniek als De Waag of Het Dok.

Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de inbeslaggenomen harddisks zullen worden onttrokken aan het verkeer.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer zeven maanden gewoonte van gemaakt kinderpornografische afbeeldingen in bezit te hebben, die hij downloadde van internet en vervolgens opsloeg op cd’s, dvd’s en op de harde schijf van zijn computer. Daarmee heeft verdachte de norm dat seksueel misbruik van jeugdigen moet worden tegengegaan ernstig geschonden. Door het op grote schaal verzamelen van kinderporno is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst laakbare handelingen, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen die zijn betrokken bij dergelijke seksuele handelingen nog geruime tijd kunnen lijden onder de psychische gevolgen van hetgeen hen is aangedaan.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft het hof het navolgende vastgesteld. De verdachte staat sinds 14 januari 2011 onder behandeling bij De Waag en is deze behandeling ondanks het hoger beroep van het openbaar ministerie derhalve op vrijwillige basis gestart. Blijkens een schrijven d.d. 29 augustus 2011 opgemaakt door drs. N. Boswinkel, GZ-psycholoog bij de Waag, volgt de verdachte wekelijks de groepsbehandeling voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan het op internet bekijken en/of downloaden van kinderporno, waarbij de verdachte zich gemotiveerd toont bij het werken aan zijn problemen en waarbij hij zich coöperatief opstelt. Voorts lijkt er een toegenomen mate van inzicht in het delictgedrag te bestaan. Voorts heeft het hof acht geslagen op de omstandigheid dat de verdachte destijds op eigen initiatief is gestopt met het verzamelen van kinderporno en dat hij ter terechtzitting in hoger beroep het zijn verweten feit volledig heeft erkend en het strafwaardige karakter als wel het verwerpelijke van zijn handelen inziet. Voorts heeft het hof in ogenschouw genomen dat de verdachte niet eerder en evenmin na het bewezenverklaarde met politie of justitie in aanraking is gekomen.

In weerwil van het betoog van de advocaat-generaal is het hof - alles overwegende - van oordeel dat thans kan worden volstaan met het opleggen van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur.

Teneinde in de toekomst herhaling te voorkomen, acht het hof het noodzakelijk aan de voorwaardelijke gevangenisstraf de bijzondere voorwaarde te koppelen, zoals in eerste aanleg ook is opgelegd.

Voorts is het hof is van oordeel, gelet op de ernst van het bewezenverklaarde, dat daarnaast een onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur passend en geboden is.

Beslag

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de inbeslaggenomen harddisks worden onttrokken aan het verkeer.

De inbeslaggenomen voorwerpen:

A.A01. 1 Laptop merk Acer

A.A01.2 computer, merk Apple

A.A03.4 computer, merk Apple

A.AO1.1 harde schijf

A.A03.4 harde schijf;

A.A01.8 externe harde schijf

dienen te worden onttrokken aan het ver¬keer, aangezien het bewezenverklaarde met behulp daarvan is begaan.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b en 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd stelt onder het toezicht van Stichting Reclassering Nederland te Rotterdam en zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, door of namens deze instelling te geven, ook indien deze voorschriften en aanwijzingen inhouden het volgen van een ambulante behandeling en welke aanwijzingen mede kunnen inhouden het voltooien van de Training Seksuele Delictplegers bij Het Dok of De Waag.

Geeft eerstgenoemde instelling opdracht de verdachte bij de naleving van de opgelegde voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

A.A01. 1 Laptop merk Acer;

A.A01.2 computer, merk Apple;

A.A03.4 computer, merk Apple;

A.AO1.1 harde schijf;

A.A03.4 harde schijf;

A.A01.8 externe harde schijf;

Dit arrest is gewezen door mr. N. Schaar,

mr. A.S.M. Horstink en dr. G.J. Fleers, in bijzijn van de griffier R. Luijken.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 27 oktober 2011.

Dr. G.J. Fleers is buiten staat dit arrest te ondertekenen.