Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BT8300

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
01-08-2011
Datum publicatie
17-10-2011
Zaaknummer
22-000866-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte wordt beschuldigd van het valselijk invullen van acceptgiro's en van het vervolgens doen toekomen van deze acceptgiro's aan de bank. Het hof overweegt echter dat hoewel op grond van de zich in het dossier bevindende stukken en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep kan worden vastgesteld dat de verdachte bedragen op zijn bankrekening overgeschreven heeft gekregen zonder enige grond daarvoor, er in het dossier geen bewijs voorhanden is dat het de verdachte is geweest die op de tenlastegelegde wijze acceptgiro’s valselijk heeft ingevuld en/of aan de bank heeft doen toekomen. Derhalve dient de verdachte van het tenlastegelegde te worden vrijgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-000866-10

Parketnummer: 09-535626-09

Datum uitspraak: 1 augustus 2011

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 9 februari 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Portugal) op [geboortedag] 1982,

thans zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats hier te lande.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 18 juli 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd, behoudens ten aanzien van de in dat vonnis opgelegde straf. Te dien aanzien heeft de advocaat-generaal gevorderd dat aan de verdachte zal worden opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 150 uren, subsidiair 75 dagen hechtenis, met aftrek van het voorarrest alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden onder de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht. Voorts is er een beslissing genomen omtrent de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 10 juni 2008 tot en met 12 augustus 2008 te Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, en/of te Den Haag, in elk geval in Nederland (een) ten name van [aangever 1] gestelde acceptgiro('s), - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte toen en daar valselijk zijn, verdachtes, rekeningnummer en/of persoonsgegevens en/of een betalingskenmerk en/of een geldbedrag ingevuld, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij in of omstreeks de periode van 10 juni 2008 tot en met 12 augustus 2008 te Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, en/of te Den Haag, in elk geval in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 1] en/of [bank A] heeft bewogen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid op (een) ten name van [aangever 1] gestelde acceptgiro('s) zijn, verdachtes, bankrekeningnummer en/of naam en/of woonplaats en/of een geldbedrag ingevuld en/of aan die bank gezonden/doen toekomen, waardoor [aangever 1] en/of [bank A] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Anders dan de advocaat-generaal is - naar het oordeel van het hof - niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 is tenlastegelegd. Het hof overweegt daartoe dat hoewel op grond van de zich in het dossier bevindende stukken en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep kan worden vastgesteld dat de verdachte bedragen op zijn bankrekening overgeschreven heeft gekregen zonder enige grond daarvoor, er in het dossier geen bewijs voorhanden is dat het de verdachte is geweest die op de tenlastegelegde wijze acceptgiro's valselijk heeft ingevuld en/of aan de bank heeft doen toekomen. Derhalve dient de verdachte van het onder 1 en onder 2 tenlastegelegde te worden vrijgesproken.

Vordering tot schadevergoeding [bank A]

In het onderhavige strafproces heeft [bank A] zich als benadeelde partij gevoegd.

Als gemachtigde van de benadeelde partij heeft J.G. Kosterman een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 2 tenlastegelegde, tot een bedrag van EUR 1.565,31.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg volledig toegewezen bedrag van EUR 1.565,31.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot bevestiging van het vonnis met inbegrip van hetgeen terzake van de vordering van de benadeelde partij is beslist.

Nu de verdachte van het onder 2 tenlastegelegde wordt vrijgesproken, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partij, [bank A], in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door mr. G.P.A. Aler, mr. T.E. van der Spoel en mr. P.J. van der Flier, in bijzijn van de griffier mr. S. Hartog-Zamani.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 1 augustus 2011.

Mr. P.J. van der Flier is buiten staat dit arrest te ondertekenen.