Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BT7455

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-10-2011
Datum publicatie
13-10-2011
Zaaknummer
22-000270-11
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2010:BO8585, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich in de zomers van 2002 en 2010 gedurende de nachtelijke uren op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan de brute verkrachtingen van vier jonge vrouwen, onder wie een minderjarig meisje. De slachtoffers vreesden tijdens de verkrachtingen voor hun leven. De bewezen verklaarde verkrachtingen zijn delicten van een zeer ernstige en grove categorie, die voor veel ophef en grote onrust in de samenleving hebben gezorgd. De feiten hebben met name in de Bollenstreek bij de burgers angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeggebracht. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

Gelet op de conclusies van de psychiater en de psycholoog is het hof van oordeel dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is te achten. De aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen, mede gelet op het grote gevaar voor herhaling, eisen naar ‘s hofs oordeel – naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 jaar - het opleggen van de maatregel tot terbeschikkingstelling van de verdachte, met bevel dat hij van overheidswege wordt verpleegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-000270-11

Parketnummers: 09-753498-10 en 09-647564-10

Datum uitspraak: 13 oktober 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 24 december 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

adres: [adres],

thans gedetineerd in [detentieadres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 29 september 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3, 4 en 6 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaren met aftrek van voorarrest en is hem de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege opgelegd, en ter zake van het onder 5 tenlastegelegde veroordeeld tot een geldboete van € 300,--, subsidiair 6 dagen hechtenis. Voorts zijn beslissingen genomen omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen en omtrent de in beslag genomen voorwerpen als nader in het vonnis omschreven.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 01 september 2010 te Hillegom door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte die [slachtoffer 1] gedwongen te dulden dat hij, verdachte,

- die [slachtoffer 1] bij en/of in de vagina heeft gelikt en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 1] heeft geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 1] heeft geduwd/ gebracht,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat hij, verdachte,:

- zeer onverhoeds in de nachtelijke uren vanuit bosjes/ begroeiing op het fietspad (waarop die [slachtoffer 1] reed) is gesprongen/gelopen, terwijl hij, verdachte, een stuk stof over zijn hoofd en/of voor zijn gezicht had en/of

- die [slachtoffer 1] (zeer onverhoeds) van haar fiets heeft afgetrokken/geduwd en/of

- die [slachtoffer 1] (met haar fiets) met kracht de bosjes/ begroeiing in heeft geduwd/getrokken en/of

- een deel van een t-shirt, althans een stuk stof, over het hoofd van die [slachtoffer 1] heeft getrokken waardoor haar het zicht werd belemmerd en/of (vervolgens)

- dat deel van een t-shirt, althans dat stuk stof (voortdurend) heeft vastgehouden en/of

- de broek en/of onderbroek van die [slachtoffer 1] naar beneden heeft getrokken en/of

- die [slachtoffer 1] op dwingende toon opdracht heeft gegeven om seksuele handelingen te verrichten, immers heeft verdachte die [slachtoffer 1] de woorden toegevoegd "Pijp me", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- die [slachtoffer 1] op dwingende toon opdrachten heeft gegeven om bepaalde posities aan te nemen, immers heeft verdachte die [slachtoffer 1] de woorden toegevoegd "Draai je maar om" en/of "Ga maar op je knieen zitten en doe je hoofd helemaal naar beneden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- die [slachtoffer 1] heeft gezegd/bevolen haar armen (gedeeltelijk) uit de mouwen van haar jas te halen en/of vervolgens (nadat zij haar armen (gedeeltelijk) uit die mouwen had gehaald) haar jas heeft dichtgemaakt/ vastgemaakt waardoor die [slachtoffer 1] beperkt werd in haar bewegingsvrijheid en/of

- die [slachtoffer 1] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Hou je kop dicht" en/of "Als je de politie belt dan kom ik je achterna" en/of "Ga op je buik liggen en tel tot 500", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- door zijn, verdachte's lengte en/of postuur en/of kracht en/of bovengemelde (onverhoedse) handelingen een fysiek en/of geestelijk overwicht over die [slachtoffer 1] heeft doen ontstaan

en/of (aldus) voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

2.

hij op of omstreeks 11 augustus 2010 te Voorschoten door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte die [slachtoffer 2] gedwongen te dulden dat hij, verdachte,

- die [slachtoffer 2] bij en/of in de vagina heeft gelikt en/of

- (een) vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] heeft geduwd/gebracht en/of

- zich door die [slachtoffer 2] heeft doen aftrekken (door haar hand te pakken en/of deze om zijn penis te leggen en/of vervolgens haar heen en weer bewegingen te doen/laten maken) en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] heeft geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 2] heeft geduwd/gebracht en/of

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer 2] heeft geduwd/ gebracht,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte

- in de nachtelijke uren op het fietspad (waarop die [slachtoffer 2] reed) stond en daarmee de doorgang voor die [slachtoffer 2] belemmerde, terwijl hij, verdachte, een afgesloten helm op zijn hoofd droeg en/of

- die [slachtoffer 2] (zeer onverhoeds) van haar fiets heeft afgetrokken en/of

- die [slachtoffer 2] (met haar fiets) met kracht de berm/het talud in heeft geduwd/getrokken en/of

- de mond en/of neus van die [slachtoffer 2] heeft bedekt met zijn, verdachtes, hand waardoor zij geen/nauwelijks zuurstof kreeg en/of

- een deel van een t-shirt, althans een stuk stof over het hoofd van die [slachtoffer 2] heeft getrokken waardoor haar het zicht werd belemmerd en/of

- de broek en/of onderbroek/string van die [slachtoffer 2] naar beneden heeft getrokken en/of

- die [slachtoffer 2] (op dwingende toon) opdrachten heeft gegeven om seksuele handelingen te verrichten, immers heeft verdachte die [slachtoffer 2] de woorden toegevoegd "Ga maar lekker trekken" en/of "Als je het nou goed doet, dan laat ik je misschien gaan", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- die [slachtoffer 2] in bepaalde posities heeft gebracht door haar naar de grond te duwen/drukken en/of omhoog te trekken en/of haar benen uiteen te duwen en/of haar op haar knieen te duwen/brengen en/of

- die [slachtoffer 2] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Stil, stil" en/of "Als ik erachter kom dat je wel naar de politie bent gegaan dan weet ik je te vinden" en/of "Je blijft liggen en je telt tot tweehonderd", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- door zijn, verdachte's, lengte en/of postuur en/of kracht en/of bovengemelde (onverhoedse) handelingen een fysiek en/of geestelijk overwicht over die [slachtoffer 2] heeft doen ontstaan

en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

en/of

hij op of omstreeks 11 augustus 2010 te Voorschoten met [slachtoffer 2] (geboren op 16-01-1995), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte

- die [slachtoffer 2] bij en/of in de vagina gelikt en/of

- (een) vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/ gebracht en/of

- zich door die [slachtoffer 2] doen aftrekken (door haar hand te pakken en/of deze om zijn penis te leggen en/of vervolgens haar heen en weer bewegingen te doen/laten maken ) en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht;

3.

hij op of omstreeks 25 juli 2010 te Noordwijk door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 3], hebbende verdachte die [slachtoffer 3] gedwongen te dulden dat hij, verdachte,

- de billen van die [slachtoffer 3] heeft gestreeld en/of in de billen heeft geknepen en/of

- (een) vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 3] heeft geduwd/gebracht en/of

- (een) vinger(s) in de anus van die [slachtoffer 3] heeft geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 3] heeft geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 3] heeft geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer 3] heeft geduwd/ gebracht,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte

- zeer onverhoeds in de nachtelijke uren vanuit bosjes/ begroeiing op het fietspad (waarop die [slachtoffer 3] reed) is gesprongen/gelopen, terwijl hij, verdachte, een (bivak)muts over zijn hoofd droeg en/of

- die [slachtoffer 3] (zeer onverhoeds) van haar fiets heeft afgetrokken/geduwd en/of

- die [slachtoffer 3] met kracht de bosjes/begroeiing in heeft geduwd/getrokken en/of

- de mond en/of neus van die [slachtoffer 3] heeft bedekt met een stuk stof waardoor zij geen/nauwelijks zuurstof kreeg en/of

- de broek en/of onderbroek van die [slachtoffer 3] naar beneden heeft getrokken en/of

- die [slachtoffer 3] op dwingende toon opdrachten heeft gegeven om seksuele handelingen te verrichten, immers heeft verdachte haar de woorden toegevoegd "Nu ga je me eerst pijpen", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 3] op dwingende toon opdrachten gegeven om bepaalde posities aan te nemen, immers heeft verdachte haar de woorden toegevoegd "Je moet op je knieën en handen zitten", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 3] in bepaalde posities heeft gebracht door haar hoofd vast te houden en in de richting van zijn penis te brengen en/of door haar naar de grond te duwen/ drukken en/of omhoog te trekken en/of haar op haar knieen te duwen/brengen en/of

- die [slachtoffer 3] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Niet schreeuwen, je moet stil zijn" en/of "Nou, dan stop ik hem weer in je anus" en/of "En niet naar de politie gaan", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- door zijn, verdachte's lengte en/of postuur en/of kracht en/of bovengemelde (onverhoedse) handelingen een fysiek en/of geestelijk overwicht over die [slachtoffer 3] heeft doen ontstaan

en/of (aldus) voor die [slachtoffer 3] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

4.

hij op of omstreeks 03 augustus 2002 te Voorhout door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 4], hebbende verdachte die [slachtoffer 4] gedwongen te dulden dat hij, verdachte,

- die [slachtoffer 4] bij en/of in de vagina heeft gelikt en/of

- (een) vinger(s) in de vagina van die van [slachtoffer 4] heeft geduwd/gebracht en/of

- die [slachtoffer 4] heeft betast bij de bil(len) en/of de vagina en/of de borst(en en/of

- zich door die [slachtoffer 4] heeft doen aftrekken (door haar hand te pakken en/of deze om zijn penis te leggen en/of vervolgens haar heen en weer bewegingen te doen/laten maken ) en/of

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 4] heeft geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 4] heeft geduwd/ gebracht en/of

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer 4] heeft geduwd/ gebracht,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte

- zeer onverhoeds in de nachtelijke uren uit de bosjes is gesprongen/gelopen (terwijl hij, verdachte, een pet op zijn hoofd had) en/of

- die [slachtoffer 4] (zeer onverhoeds) van haar fiets heeft geduwd en/of

- die [slachtoffer 4] met kracht de bosjes in heeft getrokken/ geduwd en/of

- die [slachtoffer 4] (dreigend) een mes en/of een schroevendraaier, althans enig voorwerp heeft getoond en/of

- een stuk stof over het hoofd van die [slachtoffer 4] heeft gebonden/geknoopt waardoor haar het zicht werd belemmerd en/of

- de broek en/of onderbroek van die [slachtoffer 4] naar beneden heeft getrokken en/of

- die [slachtoffer 4] (op dwingende toon) opdrachten heeft gegeven om seksuele handelingen te verrichten, immers heeft verdachte haar de woorden toegevoegd "Suck" en/of "Take this to hand", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 4] (op dwingende toon) opdrachten gegeven om bepaalde posities aan te nemen, te weten dat die [slachtoffer 4] zich moest omdraaien en/of dat die [slachtoffer 4] op haar knieen moest gaan zitten en/of dat die [slachtoffer 4] zich moest omdraaien en/of dat die [slachtoffer 4] voorover moest leunen en/of

- die [slachtoffer 4] in bepaalde posities heeft gebracht door haar naar de grond te duwen/drukken en/of omhoog te trekken en/of haar op haar knieen te duwen/brengen en/of - die [slachtoffer 4] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Shut up", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- het t-shirt en/of het vest en/of de fleece jas van die [slachtoffer 4] omhoog heeft getrokken over het hoofd van die [slachtoffer 4] zodat die [slachtoffer 4] zich niet vrij kon bewegen en/of zodat zij geen, althans beperkt zich had en/of

- door zijn, verdachte's lengte en/of postuur en/of kracht en/of bovengemelde (onverhoedse) handelingen een fysiek en/of geestelijk overwicht over die [slachtoffer 4] heeft doen ontstaan

en/of (aldus) voor die [slachtoffer 4] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

5.

hij op of omstreeks 25 juli 2010 te Noordwijk (een) luchtdrukwapen, zijnde (een) voorwerp(en) als bedoeld in artikel 2, lid 1, categorie IV onder 4 van de Wet wapens en munitie, heeft gedragen op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaats, te weten de

's-Gravendijkseweg;

6.

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 9 november 2009 te Voorschoten, in elk geval in Nederland, één of meermalen een (groot aantal, in ieder geval 383 of daaromtrent) afbeelding(en) en/of filmfragment(en), althans gegevensdrager(s), te weten (een) computer(s), bevattende (een) afbeelding(en) en/of filmfragment(en), in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) en/of filmfragment(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het plaatsen van een penis tegen de vagina van een zeer jong meisje met een geschatte leeftijd van 0 - 3 jaar

(onder meer [bestandsnaam 1]) en/of

- het door een volwassen blote vrouw vasthouden van de penis van een blote jongen (geschatte leeftijd van 13 - 16 jaar)

(onder meer [bestandsnaam 2]) en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt en/of wijdbeens (laten) poseren van een meisje (geschatte leeftijd 6 - 9 jaar) waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(onder meer [bestandsnaam 3]) en/of

- het houden van een penis van een kennelijk volwassen man bij de mond van een meisje (geschatte leeftijd 6 - 9 jaar)

(onder meer [bestandsnaam 4]) en/of

- het houden van een penis van een kennelijk volwassen man voor/nabij het lichaam van een meisje (geschatte leeftijd 13 - 17 jaar) en/of (daarbij) het plassen tegen het lichaam van dat meisje

(onder meer [bestandsnaam 5]) en/of

- het omhoog houden van een shirt/kledingstuk door een meisje (geschatte leeftijd 6 - 9 jaar) waardoor haar bovenlichaam tot aan haar borsten bloot is. Het meisje poseert duidelijk voor de camera

(onder meer [bestandsnaam 6]) en/of

- het aannemen van een duidelijk poserende houding door een geheel bloot wijdbeens zittend meisje (geschatte leeftijd 5 - 8 jaar) waarbij haar vagina duidelijk in beeld is gebracht

(onder meer [bestandsnaam 7]) en/of

- het houden van een penis van een kennelijk volwassen man tussen de billen van een bloot meisje (geschatte leeftijd 13 - 17 jaar) dat op haar handen en knieen steunt

(onder meer [bestandsnaam 8]) en/of

- het bloot op een bed liggen door een jongen (geschatte leeftijd 9 - 14 jaar). Zijn penis wordt door een andere jongen met beide handen vastgehouden en in de mond gehouden

(onder meer [bestandsnaam 9]) en/of

- het door een meisje (geschatte leeftijd 3 - 6 jaar) in de handen houden en/of in de mond nemen van een penis van een kennelijk volwassen man. Een hand van de man trekt aan de penis

(onder meer [bestandsnaam 10]) en/of

- een op een bed bewegend meisje (geschatte leeftijd 6 - 11 jaar) dat op haar knieën en schouders steunt. Haar billen zijn naar de camera gericht. Met beide handen houdt zij haar schaamlippen uiteen. Zij heeft haar benen gespreid waardoor haar vagina duidelijk in beeld is. De camera zoemt meermalen in op de vagina

(onder meer [bestandsnaam 11]) en/of

- op (een) bedden) liggend(e) kind(eren) (geschatte leeftijden 4 - 13 jaar). Bij de kinderen is/zijn kennelijk (een) volwassen man(nen) zichtbaar die in de mond(en) en/of op de gezicht(en) van dat/die kinder(en) ejaculeert/ejaculeren en/of (een) kind(eren) die de penis van die man(nen) in de mond nemen en/of aan de penis van die man(nen) trek(ken)

(onder meer [bestandsnaam 12])

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3, 4, 5 en 6 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 01 september 2010 te Hillegom door geweld en andere feitelijkheden en bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte die [slachtoffer 1] gedwongen te dulden dat hij, verdachte,

- die [slachtoffer 1] bij en/of in de vagina heeft gelikt en

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 1] heeft geduwd en

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 1] heeft gebracht,

en bestaande dat geweld en die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld hierin dat hij, verdachte:

- zeer onverhoeds in de nachtelijke uren vanuit bosjes/ begroeiing op het fietspad waarop die [slachtoffer 1] reed is gesprongen, terwijl hij, verdachte, een stuk stof voor zijn gezicht had en

- die [slachtoffer 1] (met haar fiets) met kracht de bosjes/ begroeiing in heeft getrokken en

- een stuk stof over het hoofd van die [slachtoffer 1] heeft getrokken waardoor haar het zicht werd belemmerd en vervolgens

- de broek van die [slachtoffer 1] naar beneden heeft getrokken en

- die [slachtoffer 1] op dwingende toon opdracht heeft gegeven om seksuele handelingen te verrichten, immers heeft verdachte die [slachtoffer 1] de woorden toegevoegd "Pijp me" en

- die [slachtoffer 1] op dwingende toon opdrachten heeft gegeven om bepaalde posities aan te nemen, immers heeft verdachte die [slachtoffer 1] de woorden toegevoegd "Draai je maar om" en "Ga maar op je knieen zitten en doe je hoofd helemaal naar beneden" en

- die [slachtoffer 1] heeft gezegd haar armen (gedeeltelijk) uit de mouwen van haar jas te halen en vervolgens nadat zij haar armen (gedeeltelijk) uit die mouwen had gehaald haar jas heeft dichtgemaakt waardoor die [slachtoffer 1] beperkt werd in haar bewegingsvrijheid en

- die [slachtoffer 1] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Hou je kop dicht" en "Als je de politie belt dan kom ik je achterna" en "Ga op je buik liggen en tel tot 500" en

- door zijn, verdachte's lengte en postuur en kracht en bovengemelde (onverhoedse) handelingen een fysiek overwicht over die [slachtoffer 1] heeft doen ontstaan

en aldus voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

2.

hij op 11 augustus 2010 te Voorschoten door geweld en andere feitelijkheden en bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte die [slachtoffer 2] gedwongen te dulden dat hij, verdachte,

- die [slachtoffer 2] bij en/of in de vagina heeft gelikt en

- een vinger in de vagina van die [slachtoffer 2] heeft gebracht en

- zich door die [slachtoffer 2] heeft doen aftrekken door haar hand te pakken en deze om zijn penis te leggen en vervolgens haar heen en weer bewegingen te laten maken en

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] heeft gebracht en

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 2] heeft geduwd en

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer 2] heeft geduwd,

en bestaande dat geweld en die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld hierin dat verdachte

- in de nachtelijke uren op het fietspad waarop die [slachtoffer 2] reed stond en daarmee de doorgang voor die [slachtoffer 2] belemmerde, terwijl hij, verdachte, een afgesloten helm op zijn hoofd droeg en

- die [slachtoffer 2] zeer onverhoeds van haar fiets heeft afgetrokken en

- die [slachtoffer 2] met kracht de berm in heeft getrokken en

- de mond en neus van die [slachtoffer 2] heeft bedekt met zijn, verdachtes, hand waardoor zij nauwelijks zuurstof kreeg en

- een stuk stof over het hoofd van die [slachtoffer 2] heeft getrokken waardoor haar het zicht werd belemmerd en

- de broek en string van die [slachtoffer 2] naar beneden heeft getrokken en

- die [slachtoffer 2] op dwingende toon opdrachten heeft gegeven om seksuele handelingen te verrichten, immers heeft verdachte die [slachtoffer 2] de woorden toegevoegd "Ga maar lekker trekken" en "Als je het nou goed doet, dan laat ik je misschien gaan" en

- die [slachtoffer 2] in bepaalde posities heeft gebracht door haar naar de grond te duwen en omhoog te trekken en haar benen uiteen te duwen en haar op haar knieën te duwen en

- die [slachtoffer 2] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Stil, stil" en "Als ik erachter kom dat je wel naar de politie bent gegaan dan weet ik je te vinden" en "Je blijft liggen en je telt tot tweehonderd" en

- door zijn, verdachte's, lengte en postuur en kracht en bovengemelde (onverhoedse) handelingen een fysiek overwicht over die [slachtoffer 2] heeft doen ontstaan

en aldus voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

en

hij op 11 augustus 2010 te Voorschoten met [slachtoffer 2] (geboren op 16-01-1995), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte

- die [slachtoffer 2] bij en/of in de vagina gelikt en

- een vinger in de vagina van die [slachtoffer 2] gebracht en

- zich door die [slachtoffer 2] doen aftrekken door haar hand te pakken en deze om zijn penis te leggen en vervolgens haar heen en weer bewegingen te laten maken en

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht en

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd en

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer 2] geduwd;

3.

hij op 25 juli 2010 te Noordwijk door geweld en andere feitelijkheden en bedreiging met geweld [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 3], hebbende verdachte die [slachtoffer 3] gedwongen te dulden dat hij, verdachte,

- de billen van die [slachtoffer 3] heeft gestreeld en in de billen heeft geknepen en

- vingers in de vagina van die [slachtoffer 3] heeft gebracht en

- een vinger in de anus van die [slachtoffer 3] heeft gebracht en

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 3] heeft gebracht en

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 3] heeft gebracht en

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer 3] heeft gebracht,

en bestaande dat geweld en die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld hierin dat verdachte

- zeer onverhoeds in de nachtelijke uren vanuit bosjes/ begroeiing op het fietspad waarop die [slachtoffer 3] reed is gelopen, terwijl hij, verdachte, een bivakmuts over zijn hoofd droeg en

- die [slachtoffer 3] met kracht de bosjes/begroeiing in heeft getrokken en

- de mond van die [slachtoffer 3] heeft bedekt met een stuk stof waardoor zij nauwelijks zuurstof kreeg en

- de broek en onderbroek van die [slachtoffer 3] naar beneden heeft getrokken en

- die [slachtoffer 3] op dwingende toon opdracht heeft gegeven om seksuele handelingen te verrichten, immers heeft verdachte haar de woorden toegevoegd "Nu ga je me eerst pijpen" en

- die [slachtoffer 3] op dwingende toon opdracht gegeven om bepaalde posities aan te nemen, immers heeft verdachte haar de woorden toegevoegd "Je moet op je knieën en handen zitten" en

- die [slachtoffer 3] in bepaalde posities heeft gebracht door haar hoofd vast te houden en in de richting van zijn penis te brengen en door haar naar de grond te drukken en omhoog te trekken en haar op haar knieen te duwen en

- die [slachtoffer 3] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Niet schreeuwen, je moet stil zijn" en "Nou, dan stop ik hem weer in je anus" en "En niet naar de politie gaan" en

- door zijn, verdachte's lengte en postuur en kracht en bovengemelde (onverhoedse) handelingen een fysiek overwicht over die [slachtoffer 3] heeft doen ontstaan

en aldus voor die [slachtoffer 3] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

4.

hij op 03 augustus 2002 te Voorhout door geweld en andere feitelijkheden en bedreiging met geweld [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 4], hebbende verdachte die [slachtoffer 4] gedwongen te dulden dat hij, verdachte,

- die [slachtoffer 4] bij en/of in de vagina heeft gelikt en

- (een) vinger(s) in de vagina van die van [slachtoffer 4] heeft gebracht en

- die [slachtoffer 4] heeft betast bij de billen en de vagina en de borsten en

- zich door die [slachtoffer 4] heeft doen aftrekken en

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 4] heeft geduwd en

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 4] heeft gebracht en

- zijn penis in de anus van die [slachtoffer 4] heeft gebracht,

en bestaande dat geweld en die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld hierin dat verdachte

- zeer onverhoeds in de nachtelijke uren uit de bosjes is gesprongen terwijl hij, verdachte, een pet op zijn hoofd had en

- die [slachtoffer 4] zeer onverhoeds van haar fiets heeft geduwd en

- die [slachtoffer 4] met kracht de bosjes in heeft getrokken en

- een stuk stof over het hoofd van die [slachtoffer 4] heeft gebonden waardoor haar het zicht werd belemmerd en

- de broek en onderbroek van die [slachtoffer 4] naar beneden heeft getrokken en

- die [slachtoffer 4] op dwingende toon opdrachten heeft gegeven om seksuele handelingen te verrichten, immers heeft verdachte haar de woorden toegevoegd "Suck" en "Take this to hand" en

- die [slachtoffer 4] op dwingende toon opdrachten gegeven om bepaalde posities aan te nemen, te weten dat die [slachtoffer 4] zich moest omdraaien en dat die [slachtoffer 4] op haar knieën moest gaan zitten en dat die [slachtoffer 4] voorover moest leunen en

- die [slachtoffer 4] in bepaalde posities heeft gebracht door haar naar de grond te duwen en omhoog te trekken en haar op haar knieën te duwen en

- die [slachtoffer 4] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Shut up" en

- het t-shirt en het vest en de fleecejas van die [slachtoffer 4] omhoog heeft getrokken over het hoofd van die [slachtoffer 4] zodat die [slachtoffer 4] zich niet vrij kon bewegen en zodat zij geen, althans beperkt zicht had en

- door zijn, verdachte's lengte en postuur en kracht en bovengemelde (onverhoedse) handelingen een fysiek overwicht over die [slachtoffer 4] heeft doen ontstaan

en aldus voor die [slachtoffer 4] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

5.

hij op 25 juli 2010 te Noordwijk een luchtdrukwapen, zijnde een voorwerp als bedoeld in artikel 2, lid 1, categorie IV onder 4 van de Wet wapens en munitie, heeft gedragen op de openbare weg, te weten de

's-Gravendijkseweg;

6.

hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 9 november 2009 te Voorschoten, afbeeldingen, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer

- het plaatsen van een penis tegen de vagina van een zeer jong meisje met een geschatte leeftijd van 0 - 3 jaar

(onder meer [bestandsnaam 1]) en

- het door een volwassen blote vrouw vasthouden van de penis van een blote jongen (geschatte leeftijd van 13 - 16 jaar)

(onder meer [bestandsnaam 2]) en

- het geheel of gedeeltelijk naakt en wijdbeens laten poseren van een meisje (geschatte leeftijd 6 - 9 jaar) waarbij door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose van die persoon nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel in beeld gebracht wordt

(onder meer [bestandsnaam 3]) en

- het houden van een penis van een kennelijk volwassen man bij de mond van een meisje (geschatte leeftijd 6 - 9 jaar)

(onder meer [bestandsnaam 4]) en

- het omhoog houden van een shirt/kledingstuk door een meisje (geschatte leeftijd 6 - 9 jaar) waardoor haar bovenlichaam tot aan haar borsten bloot is. Het meisje poseert duidelijk voor de camera

(onder meer [bestandsnaam 6]) en

- het aannemen van een duidelijk poserende houding door een geheel bloot wijdbeens zittend meisje (geschatte leeftijd 5 - 8 jaar) waarbij haar vagina duidelijk in beeld is gebracht

(onder meer [bestandsnaam 7]) en

- het houden van een penis van een kennelijk volwassen man tussen de billen van een bloot meisje (geschatte leeftijd 13 - 17 jaar) dat op haar handen en knieën steunt

(onder meer [bestandsnaam 8]) en

- het bloot op een bed liggen door een jongen (geschatte leeftijd 9 - 14 jaar). Zijn penis wordt door een andere jongen met beide handen vastgehouden en in de mond gehouden

(onder meer [bestandsnaam 9]) en

- het door een meisje (geschatte leeftijd 3 - 6 jaar) in de handen houden en/of in de mond nemen van een penis van een kennelijk volwassen man. Een hand van de man trekt aan de penis

(onder meer [bestandsnaam 10]) en

- een op een bed bewegend meisje (geschatte leeftijd 6 - 11 jaar) dat op haar knieën en schouders steunt. Haar billen zijn naar de camera gericht. Met beide handen houdt zij haar schaamlippen uiteen. Zij heeft haar benen gespreid waardoor haar vagina duidelijk in beeld is. De camera zoemt meermalen in op de vagina

(onder meer [bestandsnaam 11]) en

- op bedden liggende kinderen (geschatte leeftijden 4 - 13 jaar). Bij de kinderen zijn kennelijk volwassen mannen zichtbaar die in de monden en op de gezichten van die kinderen ejaculeren en een kind dat de penis van die man in de mond neemt en aan de penis van die man trekt

(onder meer [bestandsnaam 12]).

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1, 3 en 4 bewezenverklaarde levert op:

verkrachting, meermalen gepleegd.

het onder 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief bewezenverklaarde levert op:

de eendaadse samenloop van verkrachting en

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

het onder 5 bewezenverklaarde levert op:

handelen in strijd met artikel 27, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

het onder 6 bewezenverklaarde levert op:

afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd, met uitzondering van de straf en de motivering daarvan, in dier voege dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3, 4 en 6 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 11 jaren met aftrek van voorarrest en dat hem de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege zal worden opgelegd, en ter zake van het onder 5 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een geldboete van € 300,--, subsidiair 6 dagen hechtenis. Voorts heeft de advocaat-generaal de bevestiging van het vonnis gevorderd met uitzondering van de beslissingen omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen, een en ander zoals hierna aan te geven.

Motivering van de op te leggen straf en maatregel ter zake van het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3, 4 en 6 bewezenverklaarde

Het hof heeft de op te leggen straf en maatregel bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich in de zomers van 2002 en 2010 gedurende de nachtelijke uren op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan de brute verkrachtingen van vier jonge vrouwen, onder wie een minderjarig meisje. De slachtoffers vreesden tijdens de verkrachtingen voor hun leven. Het behoeft geen betoog dat de verkrachtingen voor de slachtoffers uitermate angstige en vernederende ervaringen geweest. De verdachte heeft door zijn handelen een zeer grove inbreuk gemaakt op hun lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer. Uit de zich in het dossier bevindende schriftelijke slachtofferverklaringen, waarvan een tweetal verklaringen tevens ter zitting is voorgelezen, blijkt dat de slachtoffers nog dagelijks de psychische gevolgen van de verkrachtingen ondervinden en de ervaring leert dat zij daarmee ook in de toekomst nog zullen kampen.

De bewezen verklaarde verkrachtingen zijn delicten van een zeer ernstige en grove categorie, die voor veel ophef en grote onrust in de samenleving hebben gezorgd. De feiten hebben met name in de Bollenstreek bij de burgers angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeggebracht.

Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Het is algemeen bekend dat kinderen die zijn blootgesteld aan de exploitatie die onvermijdelijk is bij de vervaardiging van kinderpornografische afbeeldingen, hiervan psychisch en lichamelijk zeer schadelijke gevolgen ondervinden. De verdachte moet hiervoor mede verantwoordelijk worden gehouden, aangezien hij door zijn handelwijze bij het in bezit krijgen en houden van die afbeeldingen heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno.

Op dergelijke ernstige feiten kan niet anders worden gereageerd dan met oplegging van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Het hof is evenwel van oordeel dat de duur van de gevangenisstraf zoals opgelegd door de rechtbank en door de advocaat-generaal gevorderd geen recht doet aan de omstandigheid dat de verdachte, zoals hierna overwogen, als verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd. Voorts neemt het hof in aanmerking dat de verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 15 september 2011 first offender is. Het hof zal daarom een lagere gevangenisstraf opleggen.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft het hof (onder meer) acht geslagen op het navolgende.

De rapportage Pro Justitia d.d. 4 december 2010, opgemaakt en ondertekend door T.V. van Lent, psychiater In dit rapport wordt onder meer overwogen - zakelijk weergegeven - dat de verdachte lijdende is aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis NAO met vooral antisociale en borderline trekken en tevens lijdende is aan een ziekelijke stoornis in de vorm van een depressie en van alcohol- en cannabisafhankelijkheid in remissie. Volgens de deskundige kunnen de verkrachtingen voor een belangrijk deel worden verklaard uit de inadequate coping van de verdachte. Overwogen wordt dat de combinatie van depressieve, destructieve cognities, egocentrisme, impulsiviteit en emotionele labiliteit maakten dat de verdachte zijn agressieve en seksuele gedachten en fantasieën onvoldoende kon beheersen en, in combinatie met alcohol- en drugsgebruik, bij herhaling is overgegaan tot de ten laste gelegde verkrachtingen. Naar het oordeel van de deskundige kunnen vanwege de psychiatrische stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek de verkrachtingen uit 2010 hem slechts verminderd worden toegerekend. Ook het bezit van kinderpornografisch materiaal is hem volgens de deskundige verminderd toerekenbaar vanwege zijn gebrekkige copingmogelijkheden bij stressvolle situaties ten gevolge van de persoonlijkheidspathologie. Overwogen wordt dat gezien de combinatie van psychiatrische stoornis, alcohol- en cannabisverslaving en de ernstige persoonlijkheidsproblematiek een langdurige en intensieve behandeling geïndiceerd is en dat een beveiligde setting noodzakelijk wordt geacht uit het oogpunt van forensisch psychiatrisch risicomanagement. Het risico op seksueel agressief afreageren van stress ten tijde van een confronterende en emotioneel zware behandeling wordt als een aanzienlijk risico gezien.

De deskundige adviseert op basis van zijn onderzoek aan de verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege op te leggen, gezien de ernst van de pathologie en het hoge recidiverisico.

De rapportage Pro Justitia d.d. 2 december 2010, opgemaakt en ondertekend door dr. R.A.R. Bullens, klinisch psycholoog

Deze gedragsdeskundige concludeert - zakelijk weergegeven - dat de verdachte lijdende is aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis NAO met borderline en antisociale kenmerken en tevens lijdende is aan een ziekelijke stoornis in de vorm van een depressie en van alcohol- en cannabisafhankelijkheid in vroege remissie. Deze zeer complexe persoonsproblematiek maakt dat de verdachte naar het oordeel van de deskundige als verminderd toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd met betrekking tot het hem tenlastegelegde. Omdat de vastgestelde borderline en antisociale persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met de

depressie en afhankelijkheid van alcohol en cannabis elkaar op interdependente wijze versterken en faciliteren, wordt de recidivekans door de deskundige als hoog geschat.

Op basis van zijn onderzoek adviseert de deskundige aan de verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege op te leggen. Overwogen wordt dat gezien de ernst van de problematiek en het hoge recidiverisico, alsmede gelet op de omstandigheden dat bij de verdachte woede overheerst en hij slechts een begin van inzicht lijkt te hebben in hetgeen zijn gedrag voor de slachtoffers moet hebben betekend en hij daarnaast over onvoldoende adequate probleemoplossende vaardigheden beschikt, deze maatregel nadrukkelijk geïndiceerd is en dat dwangverpleging daarnaast de voorkeur verdient.

Gelet op de conclusies van de psychiater en de psycholoog is het hof van oordeel dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is te achten. Het hof is van oordeel dat, ofschoon de deskundigen geen oordeel hebben kunnen vellen omtrent verdachtes toerekenbaarheid ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde, hij tevens ten aanzien van dat bewezen verklaarde feit als verminderd toerekeningsvatbaar behoort worden beschouwd. Het hof overweegt hiertoe dat, gelet op de door de deskundigen vastgestelde gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en ziekelijke stoornis, aannemelijk is dat de verdachte reeds langere tijd de effecten en gevolgen van deze persoonlijkheidsproblematiek ondervond.

De aard en de ernst van de onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3, 4 en 6 bewezenverklaarde feiten en de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen, mede gelet op het grote gevaar voor herhaling, eisen naar 's hofs oordeel - naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf - het opleggen van de maatregel tot terbeschikkingstelling van de verdachte, met bevel dat hij van overheidswege wordt verpleegd. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de verdachte zoals vermeld ten tijde van het plegen van de feiten lijdende was aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens in combinatie met een ziekelijke stoornis, dat deze feiten hem slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Voorts overweegt het hof dat uit het hiervoor overwogene volgt dat de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging wordt opgelegd ter zake van misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen en ter zake van misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld.

De raadsman van de verdachte heeft het hof verzocht toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 37b, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, opdat de verdachte reeds na het ondergaan van 1/3de van de op te leggen gevangenisstraf met zijn behandeling in het kader van de terbeschikkingstelling kan starten.

Het hof wijst dit verzoek af. Het hof acht het niet raadzaam een advies op te nemen omtrent het tijdstip waarop de terbeschikkingstelling van de verdachte zal aanvangen, nu hiertoe geen zwaarwegende redenen zijn. Naar 's hofs oordeel prevaleert de noodzaak tot vergelding boven verdachtes wens om in een eerder stadium aan zijn behandeling te beginnen.

Motivering van de op te leggen straf ter zake van het onder 5 bewezenverklaarde

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het dragen van een luchtdrukwapen. Het voorhanden hebben van dergelijke voorwerpen op de openbare weg veroorzaakt gevoelens van onveiligheid in de samenleving.

Het hof houdt rekening met de omstandigheid dat de verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 15 september 2011 niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit.

Alles overwegende is het hof van oordeel dat een geldboete van na te melden hoogte een passende en geboden reactie vormt. Bij de vaststelling van de geldboete is rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

Beslag

Teruggave aan de verdachte

Het hof zal de teruggave aan de verdachte gelasten van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals deze vermeld zijn onder de nummers 1 (motorfiets), 3 (zwarte broek), 4, 9, 13, 14, 18, 24 en 25 op de in kopie bij dit arrest gevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen, nu het belang van de strafvordering zich daartegen niet meer verzet.

Verbeurdverklaring

Ten aanzien van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals deze vermeld zijn onder de nummers 5 t/m 8, 10 t/m 12, 15 t/m 17 en 19 t/m 23 op de in kopie bij dit arrest gevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zal het hof de verbeurdverklaring gelasten, nu deze voorwerpen zijn met behulp waarvan het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3 en 4 bewezenverklaarde is begaan of voorbereid. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Onttrekking aan het verkeer

Het na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp, zoals vermeld onder nummer 2 (koffer met munitie) op de in kopie bij dit arrest gevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen, is vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, nu dit bij gelegenheid van het onderzoek naar de door verdachte onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3 en 4 begane misdrijven werd aangetroffen en dit aan verdachte toebehorende voorwerp kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven, terwijl dit van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

De in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals deze vermeld zijn onder de nummers 1 (computer), 2

(computeronderdeel) en 3 (laptop) op de in kopie bij dit arrest gevoegde lijst van in beslag genomen voorwerpen, met behulp waarvan het onder 5 en 6 bewezenverklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

Vordering tot schadevergoeding van [slachtoffer 1]

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 1] zich - via haar gemachtigde mr. A.M. Wolf - als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1 tenlastegelegde tot een bedrag van € 6.085,53,--, te vermeerderen met de wettelijke rente.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 bewezenverklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente als nader in het dictum te bepalen.

De verdachte zal worden verwezen in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 6.085,53,--, te vermeerderen met de wettelijke rente, aansprakelijk is voor de schade die door het bewezenverklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag met rente aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1].

Vordering tot schadevergoeding van [slachtoffer 2]

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 2] zich - via haar wettelijk vertegenwoordiger [vertegenwoordiger] - als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief tenlastegelegde, tot een bedrag van € 11.024,35.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het in eerste aanleg toegewezen bedrag van € 8.024,35.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief bewezenverklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente als nader in het dictum te bepalen.

De verdachte zal worden verwezen in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 8.024,35, te vermeerderen met de wettelijke rente, aansprakelijk is voor de schade die door het bewezenverklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag met rente aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2].

Vordering tot schadevergoeding [slachtoffer 3]

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 3] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 3 tenlastegelegde, tot een bedrag van € 5.848,60.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg volledig toegewezen bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 3 bewezenverklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente als nader in het dictum te bepalen.

De verdachte zal worden verwezen in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 3]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 5.848,60, te vermeerderen met de wettelijke rente, aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag met rente aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 3].

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24c, 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 36f, 37a, 37b, 55, 57, 62, 240b, 242 en 245 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 27 en 54 van de Wet wapens en munitie, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3, 4, 5 en 6 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3, 4, 5 en 6 bewezenverklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Ten aanzien van het onder 1, 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 3, 4 en 6 bewezenverklaarde:

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.

Ten aanzien van het onder 5 bewezenverklaarde:

Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van EUR 300,00 (driehonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 6 (zes) dagen hechtenis.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

5. blauwe spijkerbroek Levi

6. broek Evolution Thermo

7. rode motorjas Straling

8. grijze skibroek Brugi

10. plastic tas Hoogvliet

11. sportschoenen Gri

12. zwarte lieslaarzen Hein Gericke maat 44

15. zwarte jas Hein Gericke maat XL

16. zwarte leren jas

17. zwarte broek Evolution

19. zwarte handschoen Hein Gericke

20. jas Helly Hansen

21. geknipt shirt

22. afgeknipt shirt

23. shirt

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

1. computer Acer

2. computeronderdeel Seagate 20 gb

2. koffer Walther met als inhoud munitie

3. laptop Fujitsu Siemens Live Book

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

1. motorfiets Honda CBR 600F 1999, kenteken [kenteken]

3. zwarte broek Hein Gericke

4. grijze wollen muts

9. poetsdoek

13. navigator Garmin Zumo 600 met doos, oplader en beschermhoes

14. grijze helm Uvex Boss 525

18. grijze helm Uvex Boss 4000

24. vizier Uvex Spiegel

25. kentekenbewijs [kenteken]

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde tot het bedrag van EUR 6.085,53 (zesduizend vijfentachtig euro en drieënvijftig cent) bestaande uit EUR 585,53 (vijfhonderd vijfentachtig euro en drieënvijftig cent) materiële schade en EUR 5.500,00 (vijfduizend vijfhonderd euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 september 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 september 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1], een bedrag te betalen van EUR 6.085,53 (zesduizend vijfentachtig euro en drieënvijftig cent) bestaande uit EUR 585,53 (vijfhonderd vijfentachtig euro en drieënvijftig cent) materiële schade en EUR 5.500,00 (vijfduizend vijfhonderd euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 65 (vijfenzestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 september 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 1 september 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 2] ter zake van het onder 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief bewezenverklaarde tot het bedrag van EUR 8.024,35 (achtduizend vierentwintig euro en vijfendertig cent) bestaande uit EUR 1.024,35 (duizend vierentwintig euro en vijfendertig cent) materiële schade en EUR 7.000,00 (zevenduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 2], een bedrag te betalen van EUR 8.024,35 (achtduizend vierentwintig euro en vijfendertig cent) bestaande uit EUR 1.024,35 (duizend vierentwintig euro en vijfendertig cent) materiële schade en EUR 7.000,00 (zevenduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 75 (vijfenzeventig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 3] ter zake van het onder 3 bewezenverklaarde tot het bedrag van EUR 5.848,60 (vijfduizend achthonderd achtenveertig euro en zestig cent) bestaande uit EUR 548,60 (vijfhonderd achtenveertig euro en zestig cent) materiële schade en EUR 5.300,00 (vijfduizend driehonderd euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 25 juli 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 25 juli 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 3], een bedrag te betalen van EUR 5.848,60 (vijfduizend achthonderd achtenveertig euro en zestig cent) bestaande uit EUR 548,60 (vijfhonderd achtenveertig euro en zestig cent) materiële schade en EUR 5.300,00 (vijfduizend driehonderd euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 64 (vierenzestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 25 juli 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 25 juli 2010 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Dit arrest is gewezen door mr. M.P.J.G. Göbbels,

mr. R.M. Bouritius en mr. W.J. van Boven, in bijzijn van de griffier mr. N.R. Achterberg.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 13 oktober 2011.

Mr. M.P.J.G. Göbbels is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.