Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BS1680

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-09-2011
Datum publicatie
13-09-2011
Zaaknummer
22-004593-10
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2010:BN5096, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan een brute gewapende overval in de woning van een drietal slachtoffers, te weten een 15-jarig kind en zijn ouders. Bij de overval is gebruik gemaakt van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en een stroomstootwapen. Het op een vuurwapen gelijkend voorwerp is continu gericht gehouden op de slachtoffers en tevens tegen het lichaam van de slachtoffers gezet. Het stroomstootwapen is in het zicht van de slachtoffers geactiveerd. Bovendien is niet geschroomd (bedreiging met) geweld toe te passen jegens een minderjarig kind, dat aangaf herstellende te zijn van een operatie. Tevens is gedreigd dit kind te ontvoeren, opdat de volwassen slachtoffers zouden zeggen waar het geld lag. Ook is jegens alle drie de slachtoffers geweld toegepast, daar zij aan enkels en polsen werden vastgebonden.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 17 augustus 2011, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

4 jaar gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004593-10

Parketnummer: 09-757576-10

Datum uitspraak: 13 september 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 26 augustus 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 30 augustus 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 2 ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van het voorarrest. Voorts zijn er beslissingen genomen omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen - die in hoger beroep niet meer aan de orde zijn - en het beslag als nader in het vonnis waarvan beroep omschreven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is ingevolge het bepaalde bij artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering niet gericht tegen de in eerste aanleg gegeven vrijspraak van het onder 2 ten laste gelegde feit.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van dit hof onderworpen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 09 februari 2010 te Naaldwijk, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen drie, althans één of meer, horloges en/of (een) geldbedrag(en) (van 12 euro of daaromtrent) en/of een hoeveelheid Oekraïens geld (ter waarde van ongeveer 125 euro) en/of (een) (leeg/lege) doosje(s) en/of een portemonnee en/of één of meer creditcard(s) en/of één of meer (bank)pas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het door verdachte en/of zijn mededader(s):

- tonen van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het richten van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het zetten van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd en/of de nek en/of het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het tonen van een stroomstootwapen, althans een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het in het zicht van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] activeren van dat stroomstootwapen, althans dat op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp en/of

- het (met tie-rips) vastbinden van de polsen en/of de enkels van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het tegen die [slachtoffer 1] dreigend zeggen: "Poen, poen" en/of "Geen gekke bewegingen, anders schiet ik u door uw kop", althans woorden van gelijkende aard en/of strekking" en/of

- het tegen die [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Stil, als je stil bent gebeurt er niets met je" en/of "Waar is het geld, ik weet dat je geld in huis hebt", althans woorden van gelijkende dreigende aard en/of strekking en/of

- het tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Ik wil nu geld en anders pak ik je zoon", althans woorden van gelijkende dreigende aard en/of strekking;

en/of

hij op of omstreeks 09 februari 2010 te Naaldwijk, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van drie, althans één of meer, horloges en/of (een) geldbedrag(en) (van 12 euro of daaromtrent) en/of een hoeveelheid Oekraïens geld (ter waarde van ongeveer 125 euro) en/of (een) (leeg/lege) doosje(s) en/of een portemonnee en/of één of meer creditcard(s) en/of één of meer (bank)pas(sen), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het door verdachte en/of zijn mededader(s):

- tonen van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het richten van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het zetten van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd en/of de nek en/of het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het tonen van een stroomstootwapen, althans een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het in het zicht van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] activeren van dat stroomstootwapen, althans dat op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp en/of

- het (met tie-rips) vastbinden van de polsen en/of de enkels van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het tegen die [slachtoffer 1] dreigend zeggen: "Poen, poen" en/of "Geen gekke bewegingen, anders schiet ik u door uw kop", althans woorden van gelijkende aard en/of strekking" en/of

- het tegen die [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Stil, als je stil bent gebeurt er niets met je" en/of "Waar is het geld, ik weet dat je geld in huis hebt", althans woorden van gelijkende dreigende aard en/of strekking en/of

- het tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Ik wil nu geld en anders pak ik je zoon", althans woorden van gelijkende dreigende aard en/of strekking;

Subsidiair:

één of meer perso(o)n(en) op of omstreeks 09 februari 2010 te Naaldwijk, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen drie, althans één of meer, horloges en/of (een) geldbedrag(en) (van 12 euro of daaromtrent) en/of een hoeveelheid Oekraïens geld (ter waarde van ongeveer 125 euro) en/of (een) (leeg/lege) doosje(s) en/of een portemonnee en/of één of meer creditcard(s) en/of één of meer (bank)pas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die perso(o)n(en), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan die perso(o)n(en) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het:

- tonen van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het richten van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het zetten van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd en/of de nek en/of het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het tonen van een stroomstootwapen, althans een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het in het zicht van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] activeren van dat stroomstootwapen, althans dat op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp en/of

- het (met tie-rips) vastbinden van de polsen en/of de enkels van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het tegen die [slachtoffer 1] dreigend zeggen: "Poen, poen" en/of "Geen gekke bewegingen, anders schiet ik u door uw kop", althans woorden van gelijkende aard en/of strekking" en/of

- het tegen die [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Stil, als je stil bent gebeurt er niets met je" en/of "Waar is het geld, ik weet dat je geld in huis hebt", althans woorden van gelijkende dreigende aard en/of strekking en/of

- het tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Ik wil nu geld en anders pak ik je zoon", althans woorden van gelijkende dreigende aard en/of strekking

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 09 februari 2010 te Naaldwijk, gemeente Westland, en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door die andere perso(o)n(en) te brengen en/of op te halen met de auto

en/of

één of meer personen op of omstreeks 09 februari 2010 te Naaldwijk, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van drie, althans één of meer, horloges en/of (een) geldbedrag(en) (van 12 euro of daaromtrent) en/of een hoeveelheid Oekraïens geld (ter waarde van ongeveer 125 euro) en/of (een) (leeg/lege) doosje(s) en/of een portemonnee en/of één of meer creditcard(s) en/of één of meer (bank)pas(sen), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die perso(o)n(en), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het:

- tonen van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het richten van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het zetten van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd en/of de nek en/of het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het tonen van een stroomstootwapen, althans een op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het in het zicht van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] activeren van dat stroomstootwapen, althans dat op een stroomstootwapen gelijkend voorwerp en/of

- het (met tie-rips) vastbinden van de polsen en/of de enkels van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

- het tegen die [slachtoffer 1] dreigend zeggen: "Poen, poen" en/of "Geen gekke bewegingen, anders schiet ik u door uw kop", althans woorden van gelijkende aard en/of strekking" en/of

- het tegen die [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Stil, als je stil bent gebeurt er niets met je" en/of "Waar is het geld, ik weet dat je geld in huis hebt", althans woorden van gelijkende dreigende aard en/of strekking en/of

- het tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Ik wil nu geld en anders pak ik je zoon", althans woorden van gelijkende dreigende aard en/of strekking

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 09 februari 2010 te Naaldwijk, gemeente Westland, en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door die andere perso(o)n(en) te brengen en/of op te halen met de auto.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Verweer

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat de verdachte van het onder 1 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde vrijgesproken dient te worden nu - gelet op de rol van de verdachte bij het ten laste gelegde - geen sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking. Gelet op de feiten en omstandigheden dienen de gedragingen van de verdachte voor feit 1 te worden gekwalificeerd als medeplichtigheid, aldus de raadsman.

Anders dan de raadsman is het hof van oordeel dat sprake is van een bewuste en nauwe samenwerking ter zake van de diefstal met geweld en bedreiging met geweld en de afpersing, waarmee verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen daarvan. Hierbij is met name van belang de substantiële rol van verdachte in de uitvoering van de overval. Naast het feit dat verdachte betrokken is geweest bij het beramen van de overval, voor het vervoer heeft gezorgd en zich gedurende de overval in de omgeving beschikbaar heeft gehouden, heeft zijn handelen, het doen van een zogenaamde babbeltruc, bewerkstelligd dat de medeverdachten de woning konden betreden. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte verklaard dat toen het slachtoffer [slachtoffer 2] de deur opende hij heeft gezegd dat zij voor de elektriciteit kwamen. Voorts is van belang dat op voorhand was afgesproken dat de verdachte zou delen in de opbrengst. Tevens hebben de verdachte en de medeverdachten een dag voor de overval afgesproken dat zij op de bewuste dag netjes gekleed naar de woning van het slachtoffer [slachtoffer 1] zouden gaan, om argwaan bij hem te voorkomen op het moment dat zij zouden aanbellen bij diens woning. Op de dag van de overval hadden de verdachte en de medeverdachten zich netjes aangekleed en had de verdachte bovendien een zwarte multomap bij zich die hij voorheen als vertegenwoordiger ook gebruikte bij het bezoeken van cliënten. Het handelen van verdachte is derhalve niet beperkt gebleven tot het heen en weer rijden van de medeverdachten, maar door zijn vertrouwenwekkende presentatie heeft de verdachte een essentieel onderdeel van de uitvoering van de overval voor zijn rekening genomen. Van medeplichtigheid, zoals door de raadsman is bepleit, is onder de genoemde omstandigheden, dan ook geen sprake. Het hof verwerpt het verweer van de raadsman.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het 1 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 09 februari 2010 te Naaldwijk, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen twee, horloges en een geldbedrag en een hoeveelheid Oekraïens geld en lege doosjes en een portemonnee en creditcards toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het door één of meer van zijn mededaders:

- tonen van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het richten van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp op die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het zetten van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het tonen van een stroomstootwapen aan die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het in het zicht van die [slachtoffer 1] en[slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] activeren van dat stroomstootwapen en

- het met tie-rips vastbinden van de polsen en de enkels van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het tegen die [slachtoffer 1] dreigend zeggen: "Poen, poen" en "Geen gekke bewegingen, anders schiet ik u door uw kop" en

- het tegen die [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Stil, als je stil bent gebeurt er niets met je" en "Waar is het geld, ik weet dat je geld in huis hebt", althans woorden van gelijkende dreigende aard en strekking en

- het tegen die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Ik wil nu geld en anders pak ik je zoon", althans woorden van gelijkende dreigende aard en strekking;

en

hij op 09 februari 2010 te Naaldwijk, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van één horloge toebehorende aan [slachtoffer 1] welk geweld en welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het door één of meer van zijn mededaders:

- tonen van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het richten van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp op die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het zetten van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het tonen van een stroomstootwapen aan die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het in het zicht van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] activeren van dat stroomstootwapen en

- het met tie-rips vastbinden van de polsen en de enkels van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en

- het tegen die [slachtoffer 1] dreigend zeggen: "Poen, poen" en "Geen gekke bewegingen, anders schiet ik u door uw kop" en

- het tegen die [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Stil, als je stil bent gebeurt er niets met je" en "Waar is het geld, ik weet dat je geld in huis hebt", althans woorden van gelijkende dreigende aard en strekking en

- het tegen die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] dreigend zeggen: "Ik wil nu geld en anders pak ik je zoon", althans woorden van gelijkende dreigende aard en strekking.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief bewezen verklaarde levert op:

de voortgezette handeling van

diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het hem onder 1 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren, met aftrek van het voorarrest.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan een brute gewapende overval in de woning van een drietal slachtoffers, te weten een 15-jarig kind en zijn ouders. Bij de overval is gebruik gemaakt van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en een stroomstootwapen. Het op een vuurwapen gelijkend voorwerp is continu gericht gehouden op de slachtoffers en tevens tegen het lichaam van de slachtoffers gezet. Het stroomstootwapen is in het zicht van de slachtoffers geactiveerd. Dit is zeer bedreigend en beangstigend geweest voor de slachtoffers: iemand die zoiets overkomt, denkt niet ten onrechte dat zijn laatste uur geslagen heeft, hetgeen ook blijkt uit de door de slachtoffers afgelegde verklaringen.

Bovendien is niet geschroomd (bedreiging met) geweld toe te passen jegens een minderjarig kind, dat aangaf herstellende te zijn van een operatie. Tevens is gedreigd dit kind te ontvoeren, opdat de volwassen slachtoffers zouden zeggen waar het geld lag. Ook is jegens alle drie de slachtoffers geweld toegepast, daar zij aan enkels en polsen werden vastgebonden. Aangenomen mag worden dat het voorval voor de slachtoffers zeer traumatiserend is geweest en dat zij nog geruime tijd zullen lijden onder de psychische gevolgen van hetgeen de verdachte en zijn mededaders hen hebben aangedaan. Daarnaast brengen feiten zoals het onderhavige bij de burgers in het algemeen angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeg. Het hof neemt het de verdachte voorts in het bijzonder kwalijk dat hij zich bij het plegen van de onderhavige feiten uitsluitend heeft laten leiden door zijn verlangen naar geldelijk gewin en heeft zich op geen enkele manier heeft bekommerd om de gevolgen voor de slachtoffers.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 17 augustus 2011, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof stelt vast dat de behandeling van de zaak niet heeft plaatsgevonden binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, nu de inzendtermijn voor de stukken in hoger beroep met bijna tweeënhalve maand is overschreden.

Echter is het hof van oordeel dat er sprake is van een zodanige voortvarende behandeling in hoger beroep, dat de overschrijding van de inzendtermijn hierdoor is gecompenseerd en aan de voornoemde schending geen rechtsgevolgen hoeven te worden verbonden.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de onder 1 en 2 genummerde voorwerpen op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen worden verbeurd verklaard. Voorts heeft zij geconcludeerd tot teruggave aan de verdachte van de inbeslaggenomen voorwerpen, zoals deze zijn vermeld onder de nummers 3 tot en met 5 op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Het hof beslist ten aanzien van de inbeslaggenomen voorwerpen het volgende.

Het voorwerp, zoals dit vermeld is onder nummer 2 op de in kopie aan dit arrest gehechte beslaglijst, te weten een telefoontoestel, merk Nokia, is vatbaar voor verbeurdverklaring, nu deze aan de verdachte toebehoort en deze bij het begaan van het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is gebruikt. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

De inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven linnen tas gevuld met tie-rips, zoals vermeld onder nummer 4 op de in kopie aan dit arrest gehechte beslaglijst, is vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, nu deze bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane misdrijf werden aangetroffen en deze aan verdachte toebehorende tie-rips kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven.

Ten aanzien van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals deze zijn vermeld onder de nummers 1, 3 en 5 op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, zal het hof de teruggave aan de verdachte gelasten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 56, 63, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp genoemd onder de nummers 1 op de in kopie aan dit arrest gehechte beslaglijst, te weten:

1 telefoontoestel, merk NOKIA.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van: de voorwerpen genoemd onder nummer 4 op de in kopie aan dit arrest gehechte beslaglijst, te weten: 1 linnen tas gevuld met tie-rips.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de voorwerpen genoemd onder de nummers 1, 3 en 5 op de in kopie aan dit arrest gehechte beslaglijst, te weten: 1 telefoontoestel, merk SAMSUNG, 1 paspoort o.n.v. [verdachte] en 1 gestreepte stropdas.

Dit arrest is gewezen door mr. T.W.H.E. Schmitz, mr. J.A.C. Bartels en mr. C.M.P. Flint-Van Noort, in bijzijn van de griffier mr. S. Hartog-Zamani.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 13 september 2011.

mr. C.M.P. Flint-Van Noort is buiten staat dit arrest te ondertekenen.