Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR5919

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
06-06-2011
Datum publicatie
26-08-2011
Zaaknummer
22-002647-10
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2013:702, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft gedurende vijf en een half jaar afbeeldingen, waaronder filmmateriaal, bevattende kinderporno in zijn bezit gehad. Het hof veroordeelt de verdachte voor dit feit tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Bovendien stelt het hof als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd van 2 jaren onder het toezicht stelt van Stichting Reclassering Nederland en zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, door of namens deze instelling te geven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002647-10

Parketnummer: 10-611118-08

Datum uitspraak: 6 juni 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 april 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1965,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 23 mei 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het tenlastegelegde veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaren onder de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht en met beslissing omtrent het beslag, een en ander als nader in het vonnis omschreven. Voorts is de verdachte veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor 240 uren, waarvan na aftrek van het voorarrest nog resteert 234 uren, subsidiair 117 dagen hechtenis.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2002 tot en met 20 februari 2008 te Maassluis en/of Schiedam en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland,

één of meermalen een (groot aantal) (in ieder geval 5537 of daaromtrent) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten één of meer computer(s) en/of (een) diskette(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD('s)) (telkens) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) en/of gegevensdrager(s) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een zogeheten 'eendenbek') door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "[nummer A]", "[nummer B]", "[nummer C]", "[nummer D]") en/of

- het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten en/of de billen en/of de (stijve) penis van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die eveneens de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer "[nummer E]") en/of

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "[nummer A]", "[nummer F]", "[nummer G]", "[nummer H]") en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer "[nummer K]", "[nummer L]", "[nummer E]", "[nummer G]", "[nummer I]") en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer "[nummer J]"),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 20 februari 2008 te Maassluis en/of Schiedam en/of 's-Gravenhage, 5537 afbeeldingen in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal penetreren met de penis en/of vinger(s) en/of een zogeheten 'eendenbek') door een volwassen man en/of een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft bereikt ("[nummer B]", "[nummer C]", "[nummer D]")

- het (laten) betasten van de vagina en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een volwassen man "[nummer E]")

- het drukken van een stijve penis tegen de vagina en/of de billen van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt ( "[nummer F]", "[nummer G]", "[nummer H]")

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ("[nummer K]", "[nummer L]", "[nummer E]", "[nummer G]", "[nummer I]")

- het geheel naakt (laten) poseren van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die persoon nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden ("[nummer J]"),

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsoverweging

De raadsvrouw van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep overeenkomstig haar overgelegde en in het dossier gevoegde pleitnota betoogd dat de verdachte weliswaar afbeeldingen en filmmateriaal in zijn bezit heeft gehad, die kunnen worden omschreven als kinderpornografie, maar dat hij daar geen gewoonte van heeft gemaakt.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

De verdachte heeft gedurende bijna vijf en een half jaar kinderpornografische afbeeldingen en filmmateriaal in zijn bezit gehad. Met de advocaat-generaal en de rechtbank is het hof van oordeel dat het bezit van iedere afbeelding die voldoet aan de criteria voor kinderpornografie, ook als het zou gaan om een dubbel exemplaar, een strafbaar feit oplevert. De onderzoeken naar de inbeslaggenomen gegevensdragers hebben 5537 kinderpornografische afbeeldingen (waaronder films) opgeleverd, die verdachte naar eigen zeggen gedurende de periode van een jaar van het internet had gehaald en op zijn eigen computer had opgeslagen. Het hof is van oordeel dat het bezit van voornoemd aantal door de verdachte zelf gedownloade kinderpornografische afbeeldingen in een periode van vijf en een half jaar betekent dat de verdachte daarvan een gewoonte heeft gemaakt. Het verweer van de raadsvrouw wordt verworpen.

Het hof zal evenwel bij het bepalen van de hoogte van de op te leggen straf, in het voordeel van de verdachte, rekening houden met de omstandigheid dat, zoals is gebleken uit het proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 juli 2008, het aantal van 5537 mediabestanden voor een groot deel bestaat uit dubbele bestanden in de vorm van een back-up, die de verdachte heeft gemaakt van het geheel van zijn bestanden.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het bewezenverklaarde levert op:

een afbeelding of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd, behoudens ten aanzien van de in dat vonnis opgelegde straf. Te dien aanzien heeft de advocaat-generaal gevorderd dat aan de verdachte zal worden opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en als bijzondere voorwaarde dat hij zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen, die zullen worden gegeven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, zolang deze instelling dit nodig oordeelt, welke aanwijzingen mede kunnen inhouden behandeling bij 'Het Dok'.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft gedurende vijf en een half jaar afbeeldingen, waaronder filmmateriaal, bevattende kinderporno in zijn bezit gehad. Bij de vervaardiging van afbeeldingen van deze aard zijn jeugdigen en ook zeer jonge kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd, waarbij naast seksueel handelen ook ander fysiek geweld zichtbaar plaatsvindt. Door te handelen als de verdachte heeft gedaan, heeft hij bijgedragen aan het in stand houden van deze zeer grove schending van de belangen van deze minderjarigen. Algemeen bekend is dat zij daarvan grote psychische (en lichamelijke) schade kunnen ondervinden die hun verdere ontwikkeling ernstig kan benadelen of belemmeren. De verdachte had zich moeten realiseren dat hij door zijn handelen een aanzienlijke bijdrage leverde aan het in stand houden van deze wereldwijde, zeer kwalijke en zeer schadelijke industrie.

Het hof heeft voorts in aanmerking genomen dat de advocaat-generaal ter terechtzitting uiteen heeft gezet dat er, anders dan door de raadsvrouw gesteld, geen sprake is van nieuw beleid van het openbaar ministerie, inhoudend - kort gezegd - dat ten aanzien van personen, die voor het eerst betrapt worden op het downloaden van kinderporno geen vervolging meer zal plaatsvinden, mits zij zich verplichten in therapie te gaan en zij zich binnen een proeftijd van twee jaren niet opnieuw aan een dergelijk feit schuldig maken. Er is slechts sprake van een experiment, in het kader waarvan met diverse sanctievarianten wordt gewerkt en waarvoor een beperkt aantal personen in aanmerking komt.

Voor wat betreft de persoon van de verdachte heeft het hof acht geslagen op de inhoud van het Voorlichtingsrapport van de Stichting Reclassering Nederland, regio Rotterdam-Dordrecht, van 26 november 2009, alsmede het verslag deelname Therapieprogramma Seksueel Delictgedrag, opgesteld door N. Warner, psycholoog, werkzaam bij Polikliniek Het Dok, van 17 mei 2011.

Blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 9 mei 2011 is de verdachte niet eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict.

Het hof is - alles overwegende en rekening houdende met het feit dat bij de telling van de gevonden mediabestanden sprake is van een dubbeltelling - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

Het hof zal de op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen genoemde voorwerpen, met behulp waarvan het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan, te weten drie computers, één cd-rom en meerdere cd-roms aanwezig in een koffertje, onttrekken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36c, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd stelt onder het toezicht van Stichting Reclassering Nederland en zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, door of namens deze instelling te geven, ook indien deze voorschriften en aanwijzingen inhouden het volgen van een ambulante behandeling bij Het Dok, of een soortgelijke instelling.

Geeft eerstgenoemde instelling opdracht de verdachte bij de naleving van de opgelegde voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

In beslag genomen voorwerpen

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, genoemd op de beslaglijst, te weten:

- 3.00 STK Computer

- 1.00 STK cd-rom

- meerdere cd-roms aanwezig in een koffertje.

Dit arrest is gewezen door mr. S.A.J. van 't Hul, mr. H.C. Wiersinga en mr. C.M.P. Flint-Van Noort, in bijzijn van de griffier mr. S. Hartog-Zamani. Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 6 juni 2011.

Mr. C.M.P. Flint-Van Noort en de griffier zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.