Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR2991

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-06-2011
Datum publicatie
26-07-2011
Zaaknummer
200.077.707-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Verzoek tot treffen voorlopige voorziening tijdens aanhangig kort geding. Gesloten stelsel van verzoekschriftprocedures.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2011/345
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Zaaknummer : 200.077.707/01

beschikking van 28 juni 2011

inzake

1. de vennootschap onder firma V.O.F. MARBER,

gevestigd te Alphen aan den Rijn,

2. VBK VASTGOED B.V.,

gevestigd te Alphen aan den Rijn,

3. [A] HOLDING B.V.,

gevestigd te Abcoude,

verzoeksters,

hierna gezamenlijk aan te duiden als: Marber (enkelvoud),

advocaat: thans mr. B.T. Craemer te Amsterdam,

tegen

PLUTO SPORT EUROPE B.V.,

gevestigd te Ter Aar (gemeente Nieuwkoop),

verweerster,

hierna te noemen: Pluto Sport,

advocaat: mr. F.M.W. van Tol te Utrecht.

Het geding

Bij op 25 november 2010 ter griffie van het hof ontvangen verzoekschrift (met producties) heeft Marber verzocht om bij wege van voorlopige voorziening de tenuitvoerlegging te schorsen van het vonnis dat de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage op 22 november 2010 onder zaaknummer 378330/KG ZA 10-1299 tussen partijen heeft gewezen, totdat door het hof uitspraak zal zijn gedaan op de door Marber ingestelde incidentele vordering ex art. 351 Rv. Bij ter griffie op 28 december 2010 binnengekomen verweerschrift (met producties) heeft Pluto Sport verzocht Marber in haar verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, althans dit verzoek af te wijzen, met veroordeling van Marber in de kosten van de voorlopige voorziening. De mondelinge behandeling, die was bepaald op 23 mei 2011, heeft op verzoek van partijen geen doorgang gevonden. Partijen hebben het hof verzocht beschikking te geven.

Beoordeling van het verzoek

1.1 Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening hangt samen met het hoger beroep dat Marber heeft ingesteld tegen het hiervoor aangeduide vonnis van de voorzieningenrechter, welk hoger beroep bij dit hof aanhangig is onder zaaknummer 200. 077.721/01 en waarin eveneens heden uitspraak zal worden gedaan. In dat hoger beroep heeft Marber haar aanvankelijke vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 351 Rv. op 7 december 2010 ingetrokken.

1.2 Het verzoek van Marber moet reeds worden afgewezen omdat de wet voor het door haar gedane verzoek geen grondslag biedt. Marber heeft gewezen op Tekst & Commentaar art. 254 aant. 10d, maar tevergeefs. Het gaat in die tekst over de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om desverzocht bij vonnis een ordemaatregel te nemen totdat einduitspraak in kort geding wordt gedaan. Een grondslag voor een afzonderlijke verzoekschriftprocedure zoals Marber die aanhangig heeft gemaakt biedt de wet echter niet. Daarbij komt dat Marber in het hoger beroep van het vonnis van de voorzieningenrechter haar incidentele vordering ex art. 351 Rv. heeft ingetrokken, zodat voor een ordermaatregel totdat op die incidentele vordering zal zijn beslist reeds om die reden geen plaats is. Ten slotte is van belang dat het hof heden bij arrest het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigt. Ook daarom komt het verzoek niet voor toewijzing in aanmerking.

1.3 Marber zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de verzoekschriftprocedure.

Beslissing

Het hof:

- wijst het verzoek van Marber af;

- veroordeelt Marber in de kosten van de verzoekschriftprocedure, aan de zijde van Pluto Sport begroot op € 640,-- voor verschotten en € 894,-- voor salaris van de advocaat;

- verklaart deze beschikking wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. E.J. van Sandick, S.A. Boele en H.J.H.. van Meegen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juni 2011, in aanwezigheid van de griffier.