Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR0721

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
24-02-2011
Datum publicatie
07-07-2011
Zaaknummer
22-005793-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte wordt ervan beschuldigd ontuchtige handelingen met een minderjarig buurmeisje te hebben gepleegd. Het hof acht de tenlastelegging echter niet overtuigend bewezen en spreekt de verdachte dientengevolge vrij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-005793-09

Parketnummer: 14-700961-07

Datum uitspraak: 24 februari 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te Amsterdam

meervoudige kamer voor strafzaken

zittinghoudende te 's-Gravenhage

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Alkmaar van 24 april 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1930,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 18 februari 2010 en 10 februari 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 180 uur, subsidiair 90 dagen hechtenis, waarvan 60 uur voorwaardelijk, subsidiair 30 dagen hechtenis met een proeftijd van 2 jaren, met beslissing omtrent de vordering tot schadevergoeding zoals in eerste aanleg is beslist.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het primair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het subsidiair tenlastegelegde veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 180 uur, subsidiair 90 dagen hechtenis, waarvan 60 uur voorwaardelijk, subsidiair 30 dagen hechtenis met een proeftijd van 2 jaren. Voorts is ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij beslist zoals nader in het vonnis omschreven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 01 januari 2007 te Blokker, gemeente Hoorn, op een of meer (verschillende) tijdstip(pen) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [aangeefster] (geboren 30 augustus 1994) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangeefster], hebbende verdachte zijn tong in de mond van die[aangeefster] gestoken en/of die [aangeefster] een (tong)zoen gegeven en/of (over) de/een bil(len) en/of het geslachtsdeel van die [aangeefster] gewreven en/of vastgepakt en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte achter die [aangeefster] is gaan staan en/of die [aangeefster] heeft vastgepakt en/of heeft vastgehouden, terwijl sprake was van een zodanige verhouding tussen hem, verdachte, en die [aangeefster] als(oudere) buurman en buurmeisje, dat die [aangeefster] niet in staat was weerstand te bieden en/of (aldus) voor die [aangeefster] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

subsidiair

hij op of omstreeks 01 januari 2007 te Blokker, gemeente Hoorn, op een of meer (verschillende) tijdstip(pen) met [aangeefster] (geboren 30 augustus 1994), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen vanhet lichaam van die [aangeefster], hebbende verdachte zijn tong in de mond van die [aangeefster] gestoken en/of die [aangeefster] een (tong)zoen gegeven en/of (over) de/een bil(len) en/of het geslachtsdeel van die [aangeefster] gewreven en/of vastgepakt;

meer subsidiair

hij op of omstreeks 01 januari 2007 te Blokker, gemeente Hoorn, op een of meer (verschillende) tijdstip(pen) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [aangeefster] (geboren 30 augustus 1994) (telkens) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit het in de mond van die [aangeefster] steken van zijn, verdachtes, tong en/of (tong)zoenen van die [aangeefster] en/of het (over) de/een bil(len) en/of geslachtsdeel van die [aangeefster] wrijven en/of vastpakken en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) uit het achter die [aangeefster] gaan staan en/of die [aangeefster] vastpakken en/of vasthouden, terwijl sprake was van een zodanige verhouding tussen hem, verdachte, en die [aangeefster] als (oudere) buurman en/of buurmeisje, dat die [aangeefster] niet in staat was weerstand te bieden en/of (aldus) voor die [aangeefster] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

meest subsidiair

hij op of omstreeks 01 januari 2007 te Blokker, gemeente Hoorn, op een of meer (verschillende) tijdstip(pen) met [aangeefster] (geboren 30 augustus 1994), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het in de mond van die [aangeefster] steken van zijn, verdachtes, tong en/of (tong)zoenen van die [aangeefster] en/of het (over) de/een bil(len) en/of geslachtsdeel van die [aangeefster] wrijven en/of vastpakken.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

De verdachte erkent dat hij aangeefster heeft gezoend om haar een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Niet is komen vast te staan, dat het hier een tongzoen betrof, noch is anderszins gebleken dat er - toen of later - met seksuele bedoeling is gezoend. Dat laatste heeft ook te gelden voor het - door de verdachte erkende - de rug en mogelijk ook de billen aanraken van aangeefster. Ook overigens is naar het oordeel van het hof niet overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Vordering tot schadevergoeding [benadeelde partij A]

In het onderhavige strafproces heeft gemachtigde mr. M. Bruins zich namens [benadeelde partij A] als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte tenlastegelegde, tot een bedrag van EUR 1.588,54.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het in eerste aanleg toegewezen bedrag van EUR 800,-.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van een gedeelte van de vordering van de benadeelde partij, tot een bedrag van EUR 800,-, te vermeerderen met de kosten voor rechtsbijstand, groot EUR 38,54, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Voorts heeft de advocaat-generaal geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij voor het overige.

Nu de verdachte ter zake van het tenlastegelegde wordt vrijgesproken, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij A] niet-ontvankelijk in de vordering.

Dit arrest is gewezen door mr. M.P.J.G. Göbbels, mr. G.J.W. van Oven en mr. N.C. van Bellen, in bijzijn van de griffier mr. R.T. Poort.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 24 februari 2011.

Mr. N.C. van Bellen is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.