Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ1155

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
19-01-2011
Datum publicatie
13-04-2011
Zaaknummer
22-006845-08
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2008:BG9507, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte wordt diefstal en openlijke geweldpleging verweten. Het hof acht het tenlastegelegde echter niet bewezen en spreekt de verdachte vrij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-006845-08

Parketnummer: 09-530199-08

Datum uitspraak: 19 januari 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 24 december 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1989,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 5 januari 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd, behalve voor wat betreft de opgelegde straf, en dat de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest, alsmede tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken met een proeftijd van 2 jaren.

Voorts is de benadeelde partij, [aangever 1], niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering tot schadevergoeding en is bepaald dat hij de vordering slecht bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

De vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij is in hoger beroep niet meer aan de orde, aangezien de benadeelde partij zich, hoewel behoorlijk opgeroepen, in hoger beroep niet opnieuw heeft gevoegd.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 31 december 2007 tot en met 1 januari 2008 te Leiden (meermalen) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit (een) tuin(en) heeft weggenomen (een) goed(eren), te weten:

a. in/uit een tuin aan de [a-straat] [huisnummer], (een) schutting(sde(e)l(en) en/of een tuinhek en/of een zonnescherm en/of twee, althans een of meer stoel(en), althans (een) tuinmeubel(s) en/of een surfplank en/of een surf-/vlaggemast en/of een container/groene bak en/of een aantal tegels/stenen en/of

b. in/uit een tuin aan de [a-straat] [huisnummer], (een) schutting(sde(e)l(en) en/of een container/groene bak en/of

c. in/uit een tuin aan de [b-straat] [huisnummer], een tuinhek en/of twee, althans een of meer stoel(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan (respectievelijk):

a. [aangever 1] en/of

b. [aangever 2] en/of "[alias aangever 2]" en/of

c. [aangever 3],

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

2.

hij in of omstreeks de periode van 31 december 2007 tot en met 1 januari 2008 te Leiden (meermalen) (telkens) met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de [a-straat], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen (een) goed(eren), te weten:

a. (een) schutting(sde(e)l(en), althans (een) (houten) plank(en) en/of een tuinhek, althans een (houten) plank(en) en/of een zonnescherm en/of twee, althans een of meer stoel(en), althans (een) tuinmeubel(s) en/of een surfplank en/of een surf-/vlaggemast en/of een container/groene bak (eigenaar: [aangever 1]) en/of

b. (een) schutting(sde(e)l(en), althans (een) (houten) plank(en) en/of een container/groene bak (eigenaar: [aangever 2] en/of "[alias aangever 2]") en/of

c. een tuinhek, althans (een) (houten) plank(en) en/of twee, althans een of meer stoel(en) (eigenaar: [aangever 3]),

welk geweld bestond uit het gooien van dat/die goed(eren) op een vreugdevuur/brandstapel.

Vrijspraak

Het hof heeft op grond van het verhandelde ter terechtzitting niet de overtuiging bekomen dat de verdachte de goederen, zoals weergegeven in het onder 1 en 2 tenlastegelegde, wederrechtelijk heeft weggenomen en openlijk geweld heeft gepleegd tegen aan in de tenlastelegging onder 2 genoemde personen toebehorende voorwerpen.

De verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 1 en 2 is tenlastegelegd.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door mr. D. Jalink, mr. S.A.J. van 't Hul en dr. G.J. Fleers, in bijzijn van de griffier R. Luijken.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 19 januari 2011.

Dr. G.J. Fleers is buiten staat dit arrest te ondertekenen.