Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ0222

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
06-04-2011
Datum publicatie
06-04-2011
Zaaknummer
22-004018-08
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2008:BD8456, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2012:BY5446
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft twee documenten met bewijsbestemming valselijk opgemaakt, en heeft als feitelijk leidinggevende van een aantal rechtspersonen in strijd met een wettelijke verplichting nagelaten een deugdelijke administratie te voeren. Voorts heeft de verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door, met het faillissement in zicht, geldbedragen aan de boedel te onttrekken.

Daarnaast heeft de verdachte zich met anderen schuldig gemaakt aan het openbaar maken van onware balansen.

Het hof veroordeelt de verdachte terzake tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren, met aftrek van voorarrest.

Ten slotte heeft de verdachte zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van mr. gevoerd, ter zake waarvan het hof de verdachte veroordeelt tot 3 geldboetes van elk zeshonderd euro, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004018-08

Parketnummer: 10-996537-07

Datum uitspraak: 6 april 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 23 juli 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1949,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van

23 maart 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 5 primair en 6 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren met aftrek van voorarrest en ter zake van het onder 7 tenlastegelegde veroordeeld tot een geldboete van

€ 2.000,-, subsidiair 40 dagen hechtenis. Ten aanzien van het beslag is besloten zoals nader in het vonnis omschreven.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 december 2006 te Rotterdam en/of Amsterdam en/of Eindhoven en/of IJmuiden en/of Purmerend en/of Uden en/of Leiderdorp en/of Groningen en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met één of meer andere (rechts)perso(o)n(en), althans alleen,

A) een werkgeversverklaring model Nationale Hypotheek Garantie ten name van (werkgever) de [commanditaire vennootschap1] en (werknemer) [naam1] ondertekend d.d. 31 maart 2005 (D/210) en/of

B) een loonstrook/salarisspecificatie van de [commanditaire vennootschap1] aan [naam1] betrekking hebbend op maart 2005 (D/211) en/of

C) een huurovereenkomst aangaande de huur van randapparatuur type Canon IR1610F ten name van [rechtspersoon1] opgemaakt en getekend d.d. 18 oktober 2006 met huurder [naam2] (D/137) en/of

D) een “[rechtspersoon2] Autolease Mantelovereenkomst Operationele Lease” ten name van [commanditaire vennootschap2] opgemaakt en getekend d.d. 29 augustus 2006 bij “Cliënt” met/door [naam2] (D/201) en/of

E) Notulen buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders [besloten vennootschap1] d.d. 31 december 2006 (D/011) en/of

F) één of meer factu(u)r(en) ten name van [rechtspersoon3] aan [besloten vennootschap2] d.d. 22 maart 2006 en/of 3 juli 2006 (D/364 2 en 3 van 3) en/of

G) één of meer declaratie(s) van [naam1] aan de [commanditaire vennootschap1] en/of [naam3] d.d. 4 januari 2005 (D/041 1-4) en/of 20 januari 2005 (D/041 2-4) en/of 5 februari 2005 (D/041 3-4) en/of 21 maart 2005 (D/04l 4-4):

- (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen -

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben verdachte en/of haar, verdachtes, mededader(s) (telkens) valselijk – immers opzettelijk in strijd met de waarheid -

(zakelijk weergegeven)

Ad A)

- op deze werkgeversverklaring vermeld en/of doen vermelden dat [werknemer] per 21 februari 2005 in dienst is getreden voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst en dat zij een bruto jaarsalaris verdiend van 27.000 euro en/of

Ad B)

- op deze loonstrook/salarisspecificatie vermeld en/of doen vermelden:

Loon maart 2005 euro 2250,- en/of zorgconsulente en/of Loondagen: 21.66 en/of Loonuren: 173.00 en/of euro 1283.99 Betaald op rekeningnummer: [rekeningnummer] en/of

Ad C

- op deze Huurovereenkomst telkens bij de regel “Voor huurder” voorzien en/of doen voorzien van een handtekening welke telkens door moest gaan voor de handtekening van Dhr. [naam2] en/of

Ad D)

- op deze Mantelovereenkomst bij “Cliënt, Naam” [naam2] vermeld en/of doen vermelden en/of voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [naam2] en/of

Ad E)

- in deze notulen vermeld en/of doen vermelden dat de voorzitter constateerde dat er geen baten en lasten meer zijn en dat opheffing en ontbinding derhalve rechtsgeldig kan plaatsvinden, (terwijl er in werkelijkheid ten tijde van het opmaken van de notulen nog wel degelijk (een) opeisbare vordering(en) (lasten) bestond(en) op [besloten vennootschap1]) en/of

Ad F)

- op deze fact(u)r(en) vermeld en/of doen vermelden: Aan u geleverd juridisch advies en/of Aan u uitgebrachte organisatieadvies,

(terwijl er op of omstreeks genoemde data geen juridische - en/of organisatie advieswerkzaamheden zijn uitgevoerd door [rechtspersoon3] voor en/of in opdracht van [besloten vennootschap2]) en/of

Ad G)

- op deze declaratie(s) vermeld en/of doen vermelden: Adviezen en besprekingen in opdracht [commanditaire vennootschap1], (terwijl [naam1] in werkelijkheid geen adviezen en besprekingen in opdracht van [commanditaire vennootschap1] heeft uitgebracht en/of gedaan en/of bijgewoond);

2.

hij

op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 15 maart 2000 tot 8 oktober 2007, althans in de periode van 22 januari 2004 tot en met 28 juni 2007, te Amsterdam en/of Rotterdam en/of Eindhoven en/of (elders) in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, terwijl hij, verdachte, bij vonnis van de (Arrondissements)rechtbank te ‘s-Hertogenbosch van [datum1] 2000, in staat van faillissement is verklaard,

(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn, verdachtes, schuldeiser(s),

A) baten niet heeft verantwoord en/of

B) goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

Ad A

1)

(telkens) (voor de curator) verzwegen en/of niet opgegeven dat hij, verdachte, de beschikking had over een (Giro)(Postbank)rekening (nummer [rekeningnummer]) ten name van [stichting1] en/of het saldo en/of de vermogenswaarde van die rekening (AH-027),

waarop in de periode van 22 januari 2004 tot en met 09 februari 2004 (onder meer) de/het volgende bedrag(en) is/zijn gestort/overgemaakt:

Datum Storting Door Bedrag in euro’s

22 januari 2004 [naam4] 1.000 en/of

23 januari 2004 [naam5] 17.243,65 en/of

09 februari 2004 [naam4] 9.890,73 en/of

waarop door (een) derde(n) enig geldbedrag is gestort en/of overgemaakt en/of

2)

(telkens) (in de periode van 1 juni 2005 tot en met 31 juli 2006) inkomsten(gegevens) (8.144,54 euro en/of 2.000 euro en/of 500 euro en/of 1.500 euro) uit zijn/diverse (insolventie)werkzaamheden en/of uit één of meer rechtsperso(o)n(en) te weten [rechtspersoon4] en/of [rechtspersoon5] en/of [rechtspersoon6] en/of [rechtspersoon7] en/of [rechtspersoon8] waarbij verdachte gedurende voornoemde periode in verschillende hoedanigheden betrokken is (geweest) (AH/022),

niet verstrekt aan de curator, ondanks (herhaalde) uitnodigingen daartoe en/of

3)

(telkens) (voor de curator) verzwegen en/of niet opgegeven dat hij, verdachte, de beschikking had over een Girorekening (nummer [rekeningnummer]) ten name van [rechtspersoon9] en/of het saldo en/of de vermogenswaarde van die rekening, waarop in de periode van 12 mei 2006 tot en met 28 juni 2007 (onder meer) de/het volgende bedrag(en) is/zijn gestort/overgemaakt (D/272):

Datum Storting Door Bedrag in euro’s

12 mei 2006 [rechtspersoon10] 5.000 en/of

27 juni 2006 [rechtspersoon11] 500 en/of

24 juli 2006 [rechtspersoon11] 200 en/of

15 december 2006 [rechtspersoon12] 9.002,35 en/of

20 december 2006 [besloten vennootschap2] 400 en/of

27 december 2006 [besloten vennootschap2] 900 en/of

3 januari 2007 [besloten vennootschap2] 1.000 en/of

15 januari 2007 [besloten vennootschap2] 7.500 en/of

25 januari 2007 [besloten vennootschap2] 1.000 en/of

01 februari 2007 [besloten vennootschap2] 500 en/of

01 februari 2007 [naam6] 1.190 en/of

01 februari 2007 [naam7] 1.190 en/of

05 februari 2007 [besloten vennootschap2] 1.200 en/of

26 februari 2007 [naam8]/[naam9] 1.500 en/of

1 maart 2007 [rechtspersoon2] 250 en/of

1 maart 2007 [rechtspersoon12] 27.132 en/of

19 maart 2007 [rechtspersoon13] 9.817,50 en/of

19 maart 2007 [besloten vennootschap2] 7.250 en/of

27 maart 2007 [rechtspersoon12] 17.500 en/of

10 april 2007 Storting eigen

rekening 3.818,34 en/of

11 april 2007 [rechtspersoon14] 6.000 en/of

20 april 2007 [naam8]/[naam9] 1.500 en/of

24 april 2007 [besloten vennootschap3] 8.500 en/of

24 april 2007 [naam10] 16.500 en/of

07 mei 2007 [besloten vennootschap2] 425 en/of

01 juni 2007 [verdachte] 750 en/of

19 juni 2007 [rechtspersoon16] 9.000 en/of

28 juni 2007 [rechtspersoon17] 7.500 en/of

waarop door (een) derd(en) enig geldbedrag is gestort en/of overgemaakt en/of

Ad B)

- (telkens) in de periode van 24 mei 2006 tot en met 04 juni 2007 (een) geld(bedragen) van een Girorekening (nummer [rekeningnummer]) ten name van [rechtspersoon9] naar een rekening met nummer [rekeningnummer] ten name van [naam1] en/of naar een rekening met nummer [rekeningnummer] ten name van [verdachte] overgeboekt en/of (doen) overboeken en/of uitbetaald en/of doen uitbetalen, waaronder (onder meer) de/het volgende bedrag(en):

Datum Storting Aan Bedrag in euro’s

24 mei 2006 [naam1] 2x 1.000 en/of

02 februari 2007 [naam1] 2x 1.000 en/of

5 februari 2007 [verdachte] 300 en/of

9 februari 2007 [verdachte] 150 en/of

9 februari 2007 [naam1] 150 en/of

28 februari 2007 [verdachte] 150 en/of

01 maart 2007 [verdachte] 100 en/of

07 maart 2007 [verdachte] 2.000 en/of

08 maart 2007 [naam1] 200 en/of

12 april 2007 [verdachte] 450 en/of

13 april 2007 [naam1] 5.000 en/of

16 april 2007 [verdachte] 100 en/of

30 april 2007 [verdachte] 250 en/of

07 mei 2007 [naam1] 10.000 en/of

01 juni 2007 [verdachte] 750 en/of

04 juni 2007 [verdachte] 150,

althans enig geldbedrag,

3.

A) [besloten vennootschap4] en/of

B) [stichting2] en/of

C) [commanditaire vennootschap1] en/of

D) [commanditaire vennootschap3],

op één of meer tijdstippen in de periode van 22 oktober 2003 tot

8 oktober 2007 te Rotterdam en/of Almere en/of Helmond en/of Eindhoven en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met (een) andere(n) (rechts)perso(o)n(en),

althans alleen,

welke rechtsperso(o)n(en)

A) [besloten vennootschap4] bij vonnis van [datum2] 2003 van de (Arrondissements)rechtbank ‘s-Gravenhage in staat van faillissement is verklaard, en/of

B) [stichting2] bij vonnis van [datum3] 2004 van de (Arrondissements)rechtbank ‘s-Hertogenbosch in staat van faillissement is verklaard, en/of

C) [commanditaire vennootschap1] bij vonnis van [datum4] 2005 van de (Arrondissements)rechtbank ‘s-Hertogenbosch in staat van faillissement is verklaard, en/of

D) [commanditaire vennootschap3] bij vonnis van [datum5] 2005 van de (Arrondissements)rechtbank ‘s-Hertogenbosch in staat van faillissement is verklaard,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van

A) [besloten vennootschap4] en/of

B) [stichting2] en/of

C) [commanditaire vennootschap1] en/of

D) [commanditaire vennootschap3],

(telkens) niet heeft/hebben voldaan aan de op voornoemde rechtsperso(o)n(en) rustende verplichting(en) ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of artikel 15a (per 2l mei 2003 artikel 15i), eerste lid, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van boeken en/of bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat/die artikel(en) bedoeld,

immers

- ontbrak bij één of meer van deze (failliete) rechtsperso(o)n(en) een (deugdelijke) kasadministratie en/of salarisadministratie en/of

voertuigenadministratie en/of baten/bezittingen en lasten/schulden administratie en/of

- ontbraken in de administratie van één of meer van deze (failliete) rechtsperso(o)n(en) onderliggende bescheiden met betrekking tot banktransacties (betreffende betalingen en/of ontvangsten) en/of

- was/werd niet de gehele administratie(s) van één of meer van deze (failliete) rechtsperso(o)n(en) bewaard en/of

- waren/zijn er met betrekking tot één of meer van deze (failliete) rechtsperso(o)n(en) geen jaarstukken gedeponeerd en/of

- heeft/hebben de (verschillende) curator(en) ondanks (herhaalde) uitnodiging(en) daartoe (bijna) geen administratie (jaarstukken) met betrekking tot één of meer van deze (failliete) rechtsperso(o)n(en) ontvangen,

in elk geval was/waren de administraties van deze (failliete) rechtsperso(o)n(en) (telkens) zodanig gevoerd dat niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van deze rechtsperso(o)n(en) (juist) en volledig kon(den) worden gekend,

tot welk(e) feit(en) hij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met één of meer andere(n), althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met één of meer andere(n), althans alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

4.

Hij

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van

20 december 2006 tot en met 07 mei 2007 te Groningen en/of Purmerend en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Eindhoven en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met

A) [besloten vennootschap5] en/of

B) [besloten vennootschap1] (zijnde de rechtsopvolger van [besloten vennootschap2]) en/of

C) [besloten vennootschap3] en/of

D) [besloten vennootschap6] en/of

één of meer ander(en), althans alleen,

terwijl

A) [besloten vennootschap5], bij vonnis van de (Arrondissements)rechtbank te Haarlem van [datum6] 2007 in staat van faillissement is/was verklaard en/of

B) [besloten vennootschap1] (zijnde de rechtsopvolger van [besloten vennootschap2]), bij vonnis van de (Arrondissements)rechtbank te ‘s-Gravenhage van [datum7] 2007 in staat van faillissement is/was verklaard en/of

C) [besloten vennootschap3], bij vonnis van arrondissementsrechtbank te ‘s—Gravenhage van [datum8] 2007 in staat van faillissement is/was verklaard en/of

D) [besloten vennootschap6], bij vonnis van arrondissementsrechtbank te ‘s—Gravenhage van [datum9] 2007 in staat van faillissement is/was verklaard:

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeiser(s) van

A) [besloten vennootschap5] en/of

B) [besloten vennootschap1] (zijnde de rechtsopvolger van [besloten vennootschap2]) en/of

C) [besloten vennootschap3] en/of [besloten vennootschap6],

één of meer goed(eren) aan de boedel(s) had/hadden onttrokken

(telkens) op een tijdstip waarop hij, verdachte en/of zijn mededaders, wist(en) dat het/de faillissement(en), niet kon(den) worden voorkomen, één of meer van haar/hun schuldeiser(s) op enigerlei wijze bevoordeeld heeft/hebben:

immers had/hadden hij en/of zijn mededaders:

Ad a)

- op of omstreeks 1 maart 2007 en/of 27 maart 2007 (een) geldbedrag(en) van respectievelijk 27.132 euro en/of 17.500 euro van rekening [rekeningnummer] ten name van [rechtspersoon] doen of laten overmaken op/naar de rekening van [rechtspersoon9] ter zake van factuurnummer(s) [factuurnummer] (D/253) en/of [factuurnummer] (D/254) en/of

Ad b)

- op of omstreeks 20 december 2006 en/of 27 december 2006 en/of

3 januari 2007 en/of 15 januari 2007 en/of 25 januari 2007 en/of

1 februari 2007 en/of 5 februari 2007 en/of 1 maart 2007 en/of

19 maart 2007 en/of 7 mei 2007 (een) geldbedrag(en) van respectievelijk 400 euro en/of 900 euro en/of 1.000 euro en/of 7.500 euro en/of 1.000 euro en/of 500 euro 1.200 euro en/of 250 euro en/of 7.250 euro en/of 425 euro van rekening [rekeningnummer] ten name van [besloten vennootschap2] doen of laten overmaken op/naar de rekening van [rechtspersoon9] ter zake van (telkens) “declaratie deelbetaling” en/of

Ad c)

Op of omstreeks 24 april 2007 een geldbedrag van 16.500 euro van de rekening [rekeningnummer] t.n.v. “[naam10]” (via een spoedopdracht) doen of laten overmaken op/naar de rekening van [rechtspersoon9] ter zake van “deelbetaling maart 2007 en/of

Ad d)

Op of omstreeks 24 april 2007 een geldbedrag van 8.500 euro van de rekening [rekeningnummer] ten name van [besloten vennootschap3] (via een spoedopdracht) doen of laten overmaken op/naar de rekening van [rechtspersoon9] ter zake van “deel betaling maart 2007”;

5.

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van 12 januari 2004 tot en met 2 februari 2004 te Grave en/of Millingen a/d Rijn en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

meerdere personen (deelnemers en/of gelduitleners en/of beleggers en/of investeerders),

onder wie één of meer van na te noemen personen, heeft bewogen en/of doen bewegen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed,

te weten:

[naam4] (van euro 10.890,73) en/of

[naam5] (van euro 17.243,65 euro),

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededaders - zakelijk weergegeven –

(telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- aan die [naam4] en/of [naam5] aangeboden om een bedrag/inleg/krediet van respectievelijk 10.890,73 euro en/of 17.243,65 euro in te leggen/te verlenen per 1 januari 2004 voor een periode van minimaal zes (6) maanden,

waarna volgens voornoemde(n), terugbetaling zal/zou plaatsvinden, nodig voor het opzetten en/of opstarten van (een) kruiszorgorganisatie(s) en/of voor de opstart van het [naam12] (later [naam13]) en/of één of meer franchise onderneming(en) en/of het inrichten van en het uitoefenen van een bedrijf met het adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van rechtsbijstand, ouderenzorg, jeugdzorg en/of kinderopvang en verder alles wat hiermede in de ruimste zin verband houd of daartoe bevorderlijk zijn,

tegen een zes maandse vaste rentevergoeding met een gegarandeerd minimum van 15% en/of

- ter bevestiging van de inleg en/of de verlening van het krediet (een) participatieovereenkomst(en) (akte(n) van obligatielening) (D/065) (D/066) opgemaakt en/of afgegeven op naam van “De kredietgever(s)”: [naam4] en/of [naam5] en/of op naam van “De kredietnemer” [naam11] ondertekend met een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van de naam [naam11] en/of

- ter bevestiging van de inleg en/of de verlening van het krediet (een) inlegbewij(s)(zen) participatie opgemaakt en/of afgegeven op naam van investeerder(s) [naam5] en/of de heer [naam4] met uitgiftedat(a)(um): 1 januari 2004 en/of atloopdat(a)(um) 30 juni 2004 (Rente 15% per half jaar) (D/069 1/2) (D/09l) en/of afloopdat(a)(um) 31 december 2004 (Rente 0% per half jaar) (D/069 2/2) (D/090) ondertekend (met een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [verdachte]:

waardoor deze perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van 12 januari 2004 tot 8 oktober 2007 te Rotterdam en/of Amsterdam en/of Grave en/of Millingen a/d Rijn en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en),

althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk één of meer geldbedrag(en) (van respectievelijk (ongeveer) 17.243,65 euro en/of 10.890,73 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam4] en/of [naam5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, namelijk in het kader van een door hem, verdachte, met die [naam4] en/of [naam5] overeengekomen/afgesloten en/of ondertekend(e) overeenkomst(en) en/of inlegbewij(s)(zen) Participatie uitgaande van [stichting1] en/of [naamloze vennootschap1], inhoudende het aangaan van (een) participatie in/ten behoeve van het opzetten en/of opstarten van (een) kruiszorgorganisatie(s) en/of voor de opstart van het [naam12] (later [naam13]) en/of één of meer franchise onderneming(en) en/of het inrichten van en het uitoefenen van een bedrijf met het adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van rechtsbijstand, ouderenzorg, jeugdzorg en/of kinderopvang en verder alles wat hiermede in de ruimste zin verband houd of daartoe bevorderlijk zijn, tegen een rendement van 15% per halfjaar en/of met de (mondelinge) belofte dat (het) voornoemde bedrag(en) terugbetaald zou(den) worden na (minimaal) zes maanden,

6.

hij

op of omstreeks 27 november 2006 en/of 29 november 2006 te Leiden en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met de koopman/bestuurder/beherend vennoot/commissaris van [besloten vennootschap2] en/of met één of meer ander(en),

opzettelijk één of meer onware staat/staten of (een) onware balan(s)(en), winst- en verliesrekening(en), staat/staten van baten en lasten of toelichting(en) daarop,

openbaar heeft/hebben gemaakt, danwel de openbaarmaking hiervan opzettelijk heeft/hebben toegelaten,

immers

- is in de publicatiestukken 2004 (D/007) en/of 2005 (D/008) ten name van de [stichting3] gericht aan de directie van [besloten vennootschap2],

bij balans per 31 december 2004 en/of bij balans per 31 december 2005,

bij de post(en) vordering(en) 12.750,00 (euro) en/of

bij de post(en) liquide middelen 00,00 (euro) en/of

bij balans totaal 12.750,00 (euro)

vermeld en/of doen vermelden,

zulks terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) deze jaarcijfers en/of jaarrekeningen en/of (balans)totalen toen en daar, (telkens) (door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel (te Leiden) en/of enige andere middels het Burgerlijk Wetboek toegestane wijze (art 2:394 en 2:395)) openbaar heeft/hebben gemaakt, danwel deze openbaarmaking opzettelijk heeft/hebben toegelaten;

7.

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van 21 juni 2007 tot en met 8 augustus 2007 te Rotterdam en/of Amsterdam en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel meester, afgekort tot mr., ter zake een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van recht in de zin van artikel 7.20 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, heeft gevoerd, immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) één of meer brie(f)(ven) (D/280)(D/420) en/of e-mail(s) (D/419) verzonden ondertekend met en/of voorzien van het onderschrift:

* Mr. [verdachte] en/of Mr. [verdachte],

zulks terwijl hij niet de titel meester mocht voeren.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is ingevolge het bepaalde bij artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering niet gericht tegen de in eerste aanleg onder 1 ad F en 3 ad A gegeven vrijspraken.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voorzover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van dit hof onderworpen.

Vrijspraak

Ten aanzien van het onder 1 ad A en G tenlastegelegde overweegt het hof dat, nu een getuige onder ede is teruggekomen op haar eerdere niet onder ede afgelegde verklaring, op basis van het in het dossier resterende bewijsmateriaal niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de desbetreffende werkgeversverklaring en declaratie(s) valselijk zijn opgemaakt of vervalst, zodat de verdachte behoort te worden vrijsproken van deze onderdelen wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.

Ten aanzien van het onder 1 ad B tenlastegelegde overweegt het hof dat, hoewel kan worden vastgesteld dat de daar bedoelde salarisspecificatie valselijk is opgemaakt, niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte betrokken is geweest bij het opstellen van het betreffende geschrift. Zijn hoedanigheid als bestuurder van de betrokken commanditaire vennootschap op het moment van de dagtekening van het geschrift maakt dit niet anders. De verdachte behoort derhalve te worden vrijgesproken van dit onderdeel.

Ten aanzien van het onder 1 ad E tenlastegelegde overweegt het hof dat uit het dossier niet blijkt dat de notulen een andere inhoud bevatten dan wat in werkelijkheid is besproken en geconstateerd tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken besloten vennootschap. De verdachte behoort derhalve te worden vrijgesproken van dit onderdeel.

Ten aanzien van het onder 2 ad A onder 1 en 3 tenlastegelegde overweegt het hof dat uit het dossier niet blijkt dat de verdachte over de tenlastegelegde bedragen de beschikking had in “persoonlijke” hoedanigheid, en dat deze bedragen mitsdien tot de boedel van zijn faillissement behoorden. Ten aanzien van het onder 2 ad A onder 2 tenlastegelegde is niet vast komen te staan, dat de verdachte de tenlastegelegde inkomsten(gegevens) niet heeft verstrekt aan de curator. De verdachte behoort derhalve te worden vrijgesproken van dit onderdeel wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.

Ten aanzien van het onder 2 ad B tenlastegelegde overweegt het hof dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde bedragen heeft onttrokken aan de boedel, zodat vrijspraak van dit onderdeel dient te volgen.

Ten aanzien van het onder 4 ad A en B tenlastegelegde overweegt het hof dat op basis van het dossier niet is gebleken van betrokkenheid van de verdachte bij tenlastegelegde overboekingen op tijdstippen waarop wetenschap heeft bestaan dat faillissementen niet konden worden voorkomen, zodat de verdachte ook van dit onderdeel behoort te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 5 primair tenlastegelegde overweegt het hof dat op basis van het dossier niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte op het moment van het aangaan van de daar bedoelde (participatie)overeenkomsten het oogmerk heeft gehad op te lichten. Bovendien is het hof van oordeel dat in de (participatie)overeenkomsten die zich in het dossier bevinden niet een datum is bepaald waarop de participanten hun inleg zouden terugkrijgen. De verdachte behoort derhalve te worden vrijsproken van het primair tenlastegelegde.

Ten aanzien van het onder 5 subsidiair tenlastegelegde overweegt het hof dat, nu een rechtspersoon en niet de verdachte als natuurlijk persoon de bedoelde geldbedragen heeft ontvangen, de verdachte de geldbedragen niet onder zich heeft gehad (de tenlastelegging biedt geen alternatief), zodat hij eveneens behoort te worden vrijgesproken van het subsidiair tenlastegelegde wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 3, 4, 6 en 7 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij

in de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 december 2006 in Nederland,

C) een huurovereenkomst aangaande de huur van randapparatuur type Canon IR1610F ten name van [rechtspersoon1] opgemaakt en getekend d.d. 18 oktober 2006 met huurder [naam2] en

D) een “[rechtspersoon2] Autolease Mantelovereenkomst Operationele Lease” ten name van [commanditaire vennootschap2] opgemaakt en getekend d.d. 29 augustus 2006 bij “Cliënt” met/door [naam2]:

- zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen -

telkens valselijk heeft opgemaakt,

immers heeft verdachte telkens valselijk – immers opzettelijk in strijd met de waarheid -

(zakelijk weergegeven)

Ad C

- deze Huurovereenkomst telkens bij de regel “Voor huurder” voorzien van een handtekening welke telkens door moest gaan voor de handtekening van Dhr. [naam2] en

Ad D)

- op deze Mantelovereenkomst bij “Cliënt, Naam” [naam2] vermeld en voorzien van een handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [naam2];

3.

B) [stichting2] en

C) [commanditaire vennootschap1] en

D) [commanditaire vennootschap3],

op tijdstippen in de periode van

22 oktober 2003 tot 8 oktober 2007 in Nederland,

welke rechtspersonen

B) [stichting2] bij vonnis van [datum3] 2004 van de (Arrondissements)rechtbank ‘s-Hertogenbosch in staat van faillissement is verklaard, en

C) [commanditaire vennootschap1] bij vonnis van [datum4] 2005 van de (Arrondissements)rechtbank ‘s-Hertogenbosch in staat van faillissement is verklaard, en

D) [commanditaire vennootschap3] bij vonnis van

[datum5] 2005 van de (Arrondissements)rechtbank Rotterdam in staat van faillissement is verklaard,

telkens ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van

B) [stichting2] en

C) [commanditaire vennootschap1] en

D) [commanditaire vennootschap3],

telkens niet hebben voldaan aan de op voornoemde rechtspersonen rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of artikel 15a (per 2l mei 2003 artikel 15i), eerste lid, van boek 3 van het Burgerlijk

immers

- hebben de verschillende curatoren ondanks (herhaalde) uitnodigingen daartoe (bijna) geen administratie (jaarstukken) met betrekking tot deze failliete rechtspersonen ontvangen,

aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, telkens feitelijke leiding heeft gegeven;

4.

hij

op tijdstippen in de periode van 20 december 2006 tot en met 07 mei 2007 in Nederland,

telkens tezamen en in vereniging met

C) [besloten vennootschap3] en

D) [besloten vennootschap6]

terwijl

C) [besloten vennootschap3] bij vonnis van arrondissementsrechtbank te ‘s—Gravenhage van [datum8] 2007 in staat van faillissement was verklaard en

D) [besloten vennootschap6] bij vonnis van arrondissementsrechtbank te ‘s—Gravenhage van

[datum9] 2007 in staat van faillissement was verklaard:

telkens ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van

C) [besloten vennootschap3] en

D) [besloten vennootschap6],

één goed aan de boedels had onttrokken

telkens op een tijdstip waarop hij, verdachte en/of zijn mededaders, wist(en) dat de faillissementen, niet konden worden voorkomen,

immers had/hadden hij en/of zijn mededaders:

Ad c)

Op 24 april 2007 een geldbedrag van 16.500 euro van de rekening [rekeningnummer] t.n.v. “[naam10]” (via een spoedopdracht) doen of laten overmaken op/naar de rekening van [rechtspersoon9] ter zake van “deelbetaling maart 2007” en

Ad d)

Op 24 april 2007 een geldbedrag van 8.500 euro van de rekening [rekeningnummer] ten name van [besloten vennootschap3] (via een spoedopdracht) doen of laten overmaken op/naar de rekening van [rechtspersoon9] ter zake van “deel betaling maart 2007”;

6.

hij

op 27 november 2006 in Nederland,

tezamen en in vereniging met de bestuurder en/of met één ander,

opzettelijk onware balansen, openbaar heeft gemaakt,

immers

- is in de publicatiestukken 2004 en 2005 van [besloten vennootschap2],

bij balans per 31 december 2004 en bij balans per 31 december 2005,

bij de posten vorderingen 12.750,00 (euro) en

bij de posten liquide middelen 00,00 (euro) en

bij balans totaal 12.750,00 (euro)

vermeld,

zulks terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders deze (balans)totalen toen en daar, telkens door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel openbaar hebben gemaakt;

7.

hij

op tijdstippen gelegen in de periode van 21 juni 2007 tot en met 8 augustus 2007 in Nederland,

meermalen,

telkens zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel meester, afgekort tot mr., ter zake een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van recht in de zin van artikel 7.20 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, heeft gevoerd, immers heeft hij, verdachte, brieven en e-mail verzonden ondertekend met en/of voorzien van het onderschrift:

* Mr. [verdachte] en/of Mr. [verdachte],

zulks terwijl hij niet de titel meester mocht voeren.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde:

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

Bedrieglijke bankbreuk, begaan door een rechtspersoon, terwijl de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het onder 4 bewezenverklaarde:

Medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het onder 6 bewezenverklaarde:

Medeplegen van het door de bestuurder opzettelijk openbaar maken van een onware balans, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het onder 7 bewezenverklaarde:

Zonder daartoe gerechtigd te zijn een in artikel 7.20 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde titel voeren, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 5 primair en 6 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren met aftrek van voorarrest en ter zake van het onder 7 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot driemaal een voorwaardelijke geldboete van € 600,-, subsidiair 12 dagen hechtenis met een proeftijd van 2 jaren.

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft twee documenten met bewijsbestemming valselijk opgemaakt, en heeft als feitelijk leidinggevende van een aantal rechtspersonen in strijd met een wettelijke verplichting nagelaten een deugdelijke administratie te voeren. Voorts heeft de verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door, met het faillissement in zicht, geldbedragen aan de boedel te onttrekken. Het hof acht deze feiten volstrekt onaanvaardbaar en zeer ernstig. Door het handelen (mede) van de verdachte zijn schuldeisers financieel benadeeld en is de afwikkeling van faillissementen door de curatoren bemoeilijkt. Tevens is het vertrouwen dat men moet kunnen hebben in de juistheid van documenten in het handelsverkeer ernstige schade toegebracht.

Daarnaast heeft de verdachte zich met anderen schuldig gemaakt aan het openbaar maken van onware balansen. Door aldus te handelen heeft de verdachte inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat, met name door potentiële investeerders, gesteld moet kunnen worden in de juistheid van bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde stukken.

De verdacht heeft ten slotte zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van mr. gevoerd. Hiermee heeft de verdachte derden misleidt door het zich aanmeten van een bepaalde status.

Blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 8 maart 2011 is de verdachte reeds eerder veroordeeld voor het plegen van soortgelijke en andersoortige strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een gevangenisstraf van na te melden duur en drie voorwaardelijke geldboetes van na te melden hoogte een passende en geboden reactie vormen.

Bij de vaststelling van de geldboetes is rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

Beslag

Ten aanzien van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen zoals deze vermeld zijn op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen zal het hof de teruggave gelasten aan de rechthebbende.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24, 24c, 47, 62, 225, 336, 341 en 435 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep - voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 en 5 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1, 3, 4, 6 en 7 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaren.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Ten aanzien van het onder 7 bewezenverklaarde:

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van 3 geldboetes van elk € 600,00 (zeshonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal telkens te vervangen door hechtenis voor de tijd van 12 (twaalf) dagen.

Beveelt, dat de geldboetes niet ten uitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Gelast de teruggave van de voorwerpen zoals deze vermeld zijn op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen onder aan de rechthebbende.

Dit arrest is gewezen door mr. J. Borgesius, mr. J.M. Reinking en dr. G.J. Fleers, in bijzijn van de griffier mr. A. Vasak.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 6 april 2011.

dr. G.J. Fleers is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.