Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BP5819

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
18-02-2011
Datum publicatie
25-02-2011
Zaaknummer
AWB 11/00075
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek. Art. 8:16, eerste lid, Awb. Verzoeker heeft niet voldaan aan het vereiste dat het verzoek tijdig moet worden gedaan. Verzoeker is niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2011/521
FutD 2011-0555
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

nummer :AWB 11/00075

nummer hoofdzaak :BK-10/00114

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakings- en verschoningsverzoeken van 18 februari 2011

op het schriftelijke verzoek van [X], wonende te [Z], hierna: verzoeker, strekkende tot wraking van mrs. U.E. Tromp, J.T. Sanders en W.M.G. Visser, voorzitter en leden van de tweede meervoudige belastingkamer van het Hof in na te melden door verzoeker namens de erven [Y] ingestelde hoger beroep.

De procedure

1.1. Verzoeker heeft namens de erven [Y] hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 20 januari 2010, nr. AWB 08/5143, betreffende een hen voor het jaar 2008 gegeven beschikking als bedoeld in artikel 22 Wet waardering onroerende zaken alsmede de daarbij opgelegde aanslag in de onroerendezaakbelasting.

1.2. Bij faxbericht van 5 februari 2011 heeft verzoeker een verzoek tot wraking van genoemde voorzitter en leden gedaan.

1.3. De voorzitter en de leden hebben te kennen gegeven niet in de wraking te berusten. Zij hebben daarbij afgezien van de gelegenheid te worden gehoord, behoudens mr. W.M.G. Visser die wel van die gelegenheid gebruik wenst te maken.

1.4. De wrakingskamer heeft het verzoek op 15 februari 2011 ter openbare zitting behandeld, alwaar verzoeker en mr. W.M.G. Visser zijn gehoord. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt.

Beoordeling van het wrakingsverzoek

2.1. Op grond van het bepaalde in artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in samenhang met artikel 27j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 231 van de Gemeentewet en artikel 30 Wet waardering onroerende zaken kan elk van de raadsheren die het in 1.1 genoemde hoger beroep behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

2.2. Het verzoek tot wraking moet volgens het bepaalde in artikel 8:16, eerste lid, Awb worden gedaan zodra de feiten en omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden. Uit het verzoekschrift en de ter zitting gegeven toelichting daarop blijkt dat de feiten en omstandigheden waarop verzoeker zijn wrakingsverzoek heeft gegrond, zich uitsluitend hebben voorgedaan ter zitting op 7 januari 2011. De conclusie moet derhalve zijn dat die feiten en omstandigheden hem op dat moment bekend zijn geworden. Door het wrakingsverzoek pas op 5 februari 2011 te doen, dat wil zeggen negenentwintig dagen na de mondelinge behandeling op 7 januari 2011, heeft hij niet voldaan aan het vereiste dat het verzoek tijdig moet worden gedaan. Dit wordt niet anders door de omstandigheid dat verzoeker niet wist dat de mogelijkheid bestaat tot wraking van raadsheren, en dat hij van die mogelijkheid eerst na de zitting door een derde op de hoogte is gesteld.

2.3. Gelet op het vorenstaande is het Hof van oordeel dat verzoeker niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn verzoek om wraking.

Beslissing

Het Hof:

- verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking;

- bepaalt dat een afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan verzoeker, de Inspecteur en de genoemde voorzitter en leden van de tweede meervoudige belastingkamer.

De beslissing is gegeven door mrs. Stille, Van Walderveen en Engel, in tegenwoordigheid van de griffier drs. F. van Veen. De beslissing is op 18 februari 2011 in het openbaar uitgesproken.