Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BQ4803

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-07-2010
Datum publicatie
17-05-2011
Zaaknummer
22-001938-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich op brute wijze schuldig gemaakt aan een woningoverval waarbij hij de bejaarde bewoonster ook heeft verkracht. Hij heeft daarbij grof geweld gebruikt jegens de bejaarde bewoonster en haar gekneveld met de door hem meegebrachte tape. De verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan een reeks van woninginbraken en winkeldiefstallen. Het hof veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van acht jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-001938-08

Parketnummers: 10-711078-07, 10-711047-07 (ad informandum) en 10-711042-06 (TUL)

Datum uitspraak: 22 juli 2010

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 28 maart 2008 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Nederlandse Antillen)

op [geboortedag] 1957,

adres: [adres],

thans verblijvende in PI Rijnmond - Rotterdam Noordsingel PIA te Rotterdam.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 8 juli 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep- ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 6 maart 2007 tot en met 7 maart 2007 te Spijkenisse ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk een persoon genaamd [aangever 1] (geboren op [geboortedag] 1926) van het leven te beroven, met dat opzet

- die [aangever 1] meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het gezicht, althans tegen het hoofd en/of tegen het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of

- die [aangever 1] (met kracht) heeft geduwd (ten gevolge waarvan die [aangever 1] op de grond viel) en/of

- tape op / over de mond en/of neus en/of ogen en/of op / rond het hoofd van die [aangever 1] heeft geplakt en/of bevestigd en/of

- de armen en/of handen van die [aangever 1] met tape heeft samengebonden en/of vastgebonden en/of

- die [aangever 1] door haar, [aangever 1], woning heeft gesleept en/of gesleurd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij meermalen, althans eenmaal, (telkens) in of omstreeks de periode van 6 maart 2007 tot en met 7 maart 2007 te Spijkenisse door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) iemand, te weten [aangever 1] (geboren op [geboortedag] 1926), heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het (telkens)

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [aangever 1] en/of

- betasten van de borsten van die [aangever 1] en/of

- zich laten aftrekken door die [aangever 1];

het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of de bedreiging met geweld en/of de bedreiging met (een) ander feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben bestaan uit het

- meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het gezicht, althans tegen het hoofd, en/of tegen het lichaam van die [aangever 1] slaan en/of stompen en/of

- (met kracht) duwen van die [aangever 1] (ten gevolge waarvan die [aangever 1] op de grond viel) en/of

- tape op / over de mond en/of neus en/of ogen en/of op / rond het hoofd van die [aangever 1] plakken en/of bevestigen en/of

- de armen en/of handen van die [aangever 1] met tape samenbinden en/of vastbinden en/of

- die [aangever 1] door haar, [aangever 1]s, woning slepen en/of sleuren;

Subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij meermalen, althans eenmaal, (telkens) in of omstreeks de periode van 6 maart 2007 tot en met 7 maart 2007 te Spijkenisse door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een vrouw, te weten [aangever 1] (geboren op [geboortedag] 1926), heeft gedwongen tot plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit het (telkens)

- liggen op die (in nachtkleding gehulde) [aangever 1] en/of

- betasten van de borst(en) van die [aangever 1] en/of

- brengen van zijn penis bij/in de buurt van de mond van die [aangever 1] en/of

- zich laten aftrekken door die [aangever 1] en/of doen/laten beetpakken van zijn penis door die [aangever 1] en/of (een of meermalen) op een neer doen/laten bewegen van de hand van die [aangever 1] over zijn penis,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit het

- meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het gezicht, althans tegen het hoofd, en/of tegen het lichaam van die [aangever 1] slaan en/of stompen en/of

- (met kracht) duwen tegen die [aangever 1] (ten gevolge waarvan die [aangever 1] op de grond viel) en/of

- tape op / over de mond en/of neus en/of ogen en/of op/rond het hoofd van die [aangever 1] plakken en/of bevestigen en/of

- de armen en/of handen van die [aangever 1] met tape samenbinden en/of vastbinden en/of

- die [aangever 1] door haar, [aangever 1]s, woning slepen en/of sleuren;

3.

hij in of omstreeks 6 maart 2007 tot 7 maart 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld en/of een (huis)sleutel, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen [aangever 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het gezicht, althans tegen het hoofd, en/of tegen het lichaam van die [aangever 1] slaan en/of stompen en/of

- (met kracht) duwen van die [aangever 1] (ten gevolge waarvan die [aangever 1] op de grond viel) en/of

- tape op / over de mond en/of neus en/of ogen en/of op / rond het hoofd van die [aangever 1] plakken en/of bevestigen en/of

- de armen en/of handen van die [aangever 1] met tape samenbinden en/of vastbinden en/of

- die [aangever 1] door haar, [aangever 1]s, woning slepen en/of sleuren;

4.

hij in of omstreeks de periode van 6 maart 2007 tot en met 7 maart 2007 te Spijkenisse aaneen persoon genaamd [aangever 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (diverse bloeduitstortingen en zwellingen op het gelaat, de hals, de handen, de borst, beide armen, de linkerzij, de knieën, het linkeronderbeen, schaafwonden op beide knieën en/of psychisch letsel), heeft toegebracht, door deze opzettelijk

- meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het gezicht, althans tegen het hoofd, en/of tegen het lichaam te slaan en/of te stompen en/of

- (met kracht) te duwen (ten gevolge waarvan die [aangever 1] op de grond viel) en/of

- tape op / over de mond en/of neus en/of ogen en/of op / rond het hoofd te plakken en/of bevestigen en/of

- de armen en/of handen met tape samen te binden en/of vast te binden en/of

- door haar, [aangever 1]s, woning te slepen en/of te sleuren;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 6 maart 2007 tot en met 7 maart 2007 te Spijkenisse ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [aangever 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

- die [aangever 1] meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het gezicht, althans tegen het hoofd en/of tegen het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of

- die [aangever 1] (met kracht) heeft geduwd (ten gevolge waarvan die [aangever 1] op de grond viel) en/of

- tape op / over de mond en/of neus en/of ogen en/of op / rond het hoofd van die [aangever 1] heeft geplakt en/of bevestigd en/of

- de armen en/of handen van die [aangever 1] met tape heeft samengebonden en/of vastgebonden en/of

- die [aangever 1] door haar, [aangever 1]s, woning heeft gesleept en/of gesleurd,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5.

hij in of omstreeks de periode van 22 februari 2007 tot en met 24 februari 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit een woning, gelegen aan de [straat A], heeft weggenomen een of meer siera(a)d(en) en/of geld (600 euro) en/of een gehoorapparaat en/of een of meer sleutel(s) en/of een printer en/of een mobiele telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en / of inklimming, te weten door een of meer ruit(en) van die woning in te slaan en/of in te gooien;

6.

hij op of omstreeks 28 februari 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit een woning gelegen aan de [straat B], heeft weggenomen een laptop en/of twee, althans een of meer, mobiele telefoon(s) en/of credit-card(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en /of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en / of inklimming, te weten door een (keuken)ruit van die woning in te slaan en/of in te gooien en/of (vervolgens) door de aldus ontstane opening die woning naar binnen te klimmen;

7.

hij op of omstreeks 01 maart 2007 te Spijkenisse ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning, gelegen aan het [straat C] weg te nemen geld en/of enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, een ruit van die woning heeft ingeslagen en/of ingegooid en/of (vervolgens) door de aldus ontstane opening die woning naar binnen is geklommen en/of die woning heeft doorzocht, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

8.

hij in of omstreeks de periode van 8 februari 2006 tot en met 1 maart 2006 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit een woning gelegen aan het [straat D] en/of een bij die woning behorende schuur, heeft weggenomen etenswaren en/of drank en/of een tv en/of een stereotoren, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en / of inklimming en/of door middel van valse sleutel, te weten door een bovenlicht van die woning open te breken en/of te forceren en/of door met een sleutel, tot het gebruik waarvan hij, verdachte, niet gerechtigd was, in elk geval een valse sleutel, die schuur te openen;

9.

hij in of omstreeks de periode van 23 februari 2006 tot en met 4 maart 2006 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit (de aanbouw van) een garage van / behorende bij een woning, gelegen aan de [straat E] heeft weggenomen een of meer fles(sen) drank en/of compact disc('s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onderzijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en / of inklimming, te weten door een bovenlicht (van die aanbouw) van die garage van die woning open te breken en/of te forceren en/of (door de aldus ontstane opening) (die aanbouw van) die garage van die woning naar binnen te klimmen;

10.

hij in of omstreeks de periode van 06 januari 2007 tot en met 07 januari 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit een woning gelegen aan de [straat F] heeft weggenomen een plasma TV en/of een computer (Compaq) en/of een printer en/of een scanner en/of een computer (V-Tech) en/of één of meer spel(len) (V-tech) en/of een dvd-speler en/of één of meer dvd('s) en/of een laptop en/of een (optische) muis en/of een bluetooth apparaat en/of één of meer siera(a)d(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten

- door een (keuken)raam van die woning te verbreken en/of te forceren en/of

- door via dit (keuken)raam en/of die aldus onstane opening die woning binnen te klimmen;

11.

hij op of omstreeks 19 maart 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een winkelpand gelegen aan de [straat G] heeft weggenomen een soundsysteem (Trust), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Bart Smit, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

12.

hij op of omstreeks 01 februari 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een koffiezetapparaat (met een winkelwaarde van Euro 69,95, of daaromtrent), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan winkelbedrijf Blokker, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

13.

hij op of omstreeks 07 februari 2007 te Schiedam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een (winkel)pand, gelegen aan de [straat H], heeft weggenomen een televisie (merk Xiron), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Blokker, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s).

Ad informandum gevoegde strafbare feiten:

1. 711047-07

30 maart 2007, [straat G], Spijkenisse, Gem. Spijkenisse, Diefstal glijbaan (big) Bart Smit

2. 711047-07

04 april 2007, [straat G], Spijkenisse, Gem. Spijkenisse, Diefstal soundsysteem (trust) Bart Smit

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 2 (thans primair) en 13 tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1, 3, 4 primair, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts zijn er beslissingen genomen omtrent de vordering van de benadeelde partij en de vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde straf als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is blijkens de akte partiële intrekking rechtsmiddel d.d. 12 mei 2009 en de mededeling van de advocaat-generaal ter terechtzitting in hoger beroep niet gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep genomen beslissing ten aanzien van het onder 13 tenlastegelegde.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voorzover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van het hof onderworpen.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 is tenlastegelegd. Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep kan niet worden vastgesteld dat de verdachte opzet had op de dood van het slachtoffer, ook niet -gezien de feitelijke gedragingen- in voorwaardelijke zin. De verdachte behoort derhalve hiervan te worden vrijgesproken.

Naar het oordeel van het hof is evenmin wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 4 primair en 9 is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan eveneens behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 primair, 3, 4 subsidiair, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2. primair

hij in de periode van 6 maart 2007 tot en met 7 maart 2007 te Spijkenisse door geweld iemand, te weten [aangever 1] (geboren op [geboortedag]1926), heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het

- brengen van zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [aangever 1]

- tape op / over de mond en neus en ogen en rond het hoofd van die [aangever 1] plakken of bevestigen en

- de handen van die [aangever 1] met tape samenbinden of vastbinden

3.

hij in de periode van 6 maart 2007 tot en met 7 maart 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld toebehorende aan [aangever 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan van geweld tegen [aangever 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, welk geweld bestond uit het

- tegen het lichaam van die [aangever 1] slaan of stompen en

- (met kracht) duwen van die [aangever 1] (ten gevolge waarvan die [aangever 1] op de grond viel);

4. subsidiair

hij in de periode van 6 maart 2007 tot en met 7 maart 2007 te Spijkenisse ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [aangever 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

- die [aangever 1] tegen het hoofd of tegen het lichaam heeft geslagen of gestompt en

- die [aangever 1] (met kracht) heeft geduwd (ten gevolge waarvan die [aangever 1] op de grond viel) en

- tape rond het hoofd van die [aangever 1] heeft geplakt of bevestigd en

- de handen van die [aangever 1] met tape heeft samengebonden of vastgebonden en

- die [aangever 1] door haar, [aangever 1]s, woning heeft gesleept of gesleurd,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5.

hij in de periode van 22 februari 2007 tot en met 24 februari 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning, gelegen aan de [straat A], heeft weggenomen sieraden en geld en een gehoorapparaat en sleutels en een printer en een mobiele telefoon, toebehorende aan [aangever 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak, te weten door een ruit van die woning in te slaan of in te gooien;

6.

hij op 28 februari 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning gelegen aan de [straat B], heeft weggenomen een laptop en twee mobiele telefoons en credit-cards toebehorende aan [aangever 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak, te weten door een keukenruit van die woning in te slaan of in te gooien;

7.

hij op 01 maart 2007 te Spijkenisse ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning, gelegen aan het [straat C] weg te nemen geld of goederen, toebehorende aan [aangever 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak, een ruit van die woning heeft ingeslagen of ingegooid, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

8.

hij in de periode van 8 februari 2006 tot en met 1 maart 2006 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning gelegen aan het [straat D] en een bij die woning behorende schuur, heeft weggenomen etenswaren en drank en een tv en een stereo toebehorende aan [aangever 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak en door middel van een valse sleutel, te weten door een bovenlicht van die woning te forceren en door met een sleutel, tot het gebruik waarvan hij, verdachte, niet gerechtigd was, die schuur te openen;

10.

hij in de periode van 06 januari 2007 tot en met 07 januari 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning gelegen aan de [straat F] heeft weggenomen een plasma TV toebehorende aan [aangever 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak, te weten

- door een (keuken)raam van die woning te verbreken;

11.

hij op 19 maart 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een winkelpand gelegen aan de [straat G] heeft weggenomen een soundsysteem (Trust), toebehorende aan Bart Smit, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

12.

hij op 01 februari 2007 te Spijkenisse met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een koffiezetapparaat toebehorende aan winkelbedrijf Blokker, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder 2 primair bewezenverklaarde:

Verkrachting.

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

Diefstal, voorafgegaan van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden.

Ten aanzien van het onder 4 subsidiair bewezenverklaarde:

Poging tot zware mishandeling.

Ten aanzien van het onder 5, 6 en 10 bewezenverklaarde:

Diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het onder 7 bewezenverklaarde:

Poging tot diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Ten aanzien van het onder 8 bewezenverklaarde:

Diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en een valse sleutel.

Ten aanzien van het onder 11 en 12 bewezenverklaarde:

Diefstal, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2 primair, 3, 4 primair, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaren, met aftrek van voorarrest.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan alsook op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich op brute wijze schuldig gemaakt aan een woningoverval waarbij hij de bejaarde bewoonster ook heeft verkracht. Hij heeft daarbij grof geweld gebruikt jegens de bejaarde bewoonster en haar gekneveld met de door hem meegebrachte tape. Aldus heeft de verdachte ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Misdrijven als de onderhavige veroorzaken gevoelens van angst en onveiligheid bij slachtoffers alsook bij de maatschappij in het algemeen, temeer doordat de feiten zijn gepleegd in de woning van het slachtoffer, zijnde een plaats waar men zich veilig zou moeten kunnen voelen. De ervaring leert dat slachtoffers veelal geruime tijd lijden onder de psychische gevolgen van een dergelijke ingrijpende gebeurtenis. Het hof rekent het gewelddadige handelen, zoals bewezenverklaard sub 2, 3 en 4, de verdachte zeer zwaar aan.

De verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan een reeks van woninginbraken en winkeldiefstallen. Dergelijke feiten brengen naast gevoelens van angst en onveiligheid ook overlast en financiële schade voor de slachtoffers met zich mee.

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg erkend dat hij zich ook schuldig heeft gemaakt aan andere, niet tenlastegelegde winkeldiefstallen. Deze feiten zijn met het oog op de aan de verdachte op te leggen straf door het openbaar ministerie onder parketnummer 10-711047-07 bij deze strafzaak gevoegd. Het hof heeft op deze feiten acht geslagen bij de beslissing over de straf, waarbij het hof ervan is uitgegaan dat de verdachte ter zake van die feiten niet afzonderlijk zal worden vervolgd.

Voorts heeft het hof acht geslagen op de rapportage die omtrent de verdachte is uitgebracht door dr. Blansjaar, psychiater, en door drs. Pol, psycholoog. Deze rapportage leidt ertoe dat de verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. Het hof neemt zulks over en houdt daarmede rekening.

Blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 24 juni 2010 is de verdachte meermalen onherroepelijk veroordeeld voor het plegen van misdrijven. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof heeft geconstateerd dat er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn in de zin van artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, nu de zaak niet binnen 2 jaren na het instellen van het hoger beroep is afgedaan maar pas na ruim 2 jaren en 3 maanden. Het hof heeft de overschrijding van de bedoelde termijn verdisconteerd in na te melden beslissing op de vordering tenuitvoerlegging.

Het hof is -al het voorgaande overwegende, en mede gelet op de generale en speciale preventie,- van oordeel dat alleen een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf en dan van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Vordering tot schadevergoeding [aangever 1]

In het onderhavige strafproces heeft [aangever 1] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde, tot een bedrag van € 10.400,-.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg volledig toegewezen bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte niet betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade ad € 400,- is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 2 primair, 3 en 4 subsidiair bewezenverklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen.

Naar het oordeel van het hof is aannemelijk geworden dat er immateriële schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 2 primair, 3 en 4 subsidiair bewezenverklaarde. De vordering leent zich

-naar maatstaven van billijkheid- voor toewijzing tot een bedrag van € 10.000,-.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op € 540,-, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [aangever 1]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 10.400,- aansprakelijk is voor de schade die door het onder 2 primair, 3 en 4 subsidiair bewezenverklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [aangever 1], te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf heden tot aan de dag der algehele voldoening.

Vordering tenuitvoerlegging

Bij vonnis van de meervoudige kamer te Rotterdam van 14 juli 2006 onder parketnummer 10-711042-06 is de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden, met bevel dat een gedeelte van die gevangenisstraf, te weten 3 maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd onder de algemene voorwaarde dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van 2 jaren niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gepersisteerd bij de in eerste aanleg ingediende vordering van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van die niet-tenuitvoergelegde straf, op grond dat de verdachte de hiervoor bedoelde algemene voorwaarde niet heeft nageleefd.

In hoger beroep is komen vast te staan dat de verdachte de genoemde algemene voorwaarde niet heeft nageleefd. De verdachte heeft immers de in de onderhavige strafzaak bewezenverklaarde feiten begaan terwijl de hiervoor bedoelde proeftijd nog niet was verstreken. De vordering is derhalve in beginsel gegrond.

Maar naar het oordeel van het hof zijn er redenen, zoals het tijdsverloop sinds het onherroepelijk worden van voormeld vonnis en de reeds aangegeven en toe te passen verdiscontering, aanwezig voor afwijzing van die vordering. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 57, 63, 242, 302, 310, 311 en 312 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep -voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen- en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1, 4 primair en 9 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 2 primair, 3, 4 subsidiair, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) jaren.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [aangever 1] tot het gevorderde bedrag van € 10.400,- (tienduizend vierhonderd euro), te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf tot aan de dag der algehele voldoening, en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Veroordeelt de verdachte in de kosten die de benadeelde partij in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten tot aan deze uitspraak vooralsnog zijn begroot op € 540,- (vijfhonderd veertig euro), en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken.

Legt aan de verdachte de verplichting op om ten behoeve van het slachtoffer [aangever 1] aan de Staat een bedrag te betalen van € 10.400,- (tienduizend vierhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 87 (zevenentachtig) dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis deze betalingsverplichting niet opheft, te vermeerderen met de wettelijke rente over genoemd bedrag vanaf tot aan de dag der algehele voldoening.

Verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer en omgekeerd.

Wijst af de vordering van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de meervoudige kamer te Rotterdam van 14 juli 2006 onder parketnummer 10-711042-06 opgelegde voorwaardelijke straf.

Dit arrest is gewezen door mr. A.S.M. Horstink, mr. R.C.A. Duindam en dr. G.J. Fleers, in bijzijn van de griffier mr. H. Biemond.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 22 juli 2010.

Mr. R.C.A. Duindam is buiten staat dit arrest te ondertekenen.