Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9766

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
11-10-2010
Datum publicatie
11-10-2010
Zaaknummer
22-001666-10
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2013:BZ1550, Meerdere afhandelingswijzen
Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ1550
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-001666-10

Parketnummer(s): 09-655121-08

Datum uitspraak: 11 oktober 2010

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 8 maart 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van

27 september 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in de periode van 20 september 2007 tot en met 26 september 2007 te Nootdorp, gemeente Pijnacker-Nootdorp, en/of te Rotterdam, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [bedrijf aangever] en/of [aangever] heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid bouwmaterialen en/of gereedschap, in elk geval van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als ware hij [A], eigenaar van een evenementenbureau en/of eigenaar van een pand (gelegen aan Oudaenstraat 9 te Rotterdam), in ieder geval als een betalende opdrachtgever, waardoor [bedrijf aangever] en/of [aangever] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of schuld;

2.

hij op of omstreeks 26 september 2007 te 's-Gravenhage toen een opsporingsambtenaar hem als verdachte van een strafbaar feit naar zijn identiteitsgegevens vroeg, aan die opsporingsambtenaar (een) andere dan zijn werkelijke naam (te weten [A]) heeft opgegeven.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken, met aftrek van voorarrest. De verdachte is ter zake van het onder 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een geldboete van EUR 75,-, subsidiair één dag hechtenis.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof niet gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter, met dien verstande dat het hof in het vonnis waarvan beroep de hierna te vermelden aanvulling aanbrengt.

Het hof vult het in het vonnis waarvan beroep na 4.1 gebezigde bewijsmiddel aan met het navolgende bewijsmiddel:

4.2 het proces-verbaal van politie Haaglanden, nr. PL1534/2007/53668-23 d.d. 30 augustus 2009, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar. Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven- (blz 61):

als relaas van deze opsporingsambtenaar:

Op 30 augustus 2009 is aan aangever [aangever], de politiefoto getoond van verdachte [verdachte], geboren op [geboortedatum]1970 te [geboorteplaats].

Het hof heeft bovendien rekening gehouden met de veroordeling van de verdachte op 22 december 2009 door de meervoudige strafkamer in de rechtbank Almelo waarbij de verdachte onder meer is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden. Het hof is van oordeel dat het onder 1 bewezenverklaarde feit dermate laakbaar is dat dit -ook met toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht- een zelfstandige strafoplegging rechtvaardigt.

Het vonnis waarvan beroep dient derhalve met de aanvulling als voormeld te worden bevestigd.

BESLISSING (bij verstek)

Het hof:

Bevestigt met aanvulling van gronden het vonnis waarvan beroep.

Dit arrest is gewezen door mr. S.K. Welbedacht, mr. G.P.A. Aler en mr. H.C. Wiersinga, in bijzijn van de griffier mr. M.J.J. van den Broek.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 11 oktober 2010.