Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN5059

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
25-08-2010
Datum publicatie
30-08-2010
Zaaknummer
24-002941-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich gedurende een aantal jaren schuldig gemaakt aan het aannemen van steekpenningen. Verdachte kon vanuit zijn functie bij een tweetal ziekenhuizen opdrachten gunnen aan (bouw)bedrijven. Deze bedrijven betaalden verdachte een bepaald bedrag voor het toekennen van deze opdrachten. Om de steekpenningen af te dekken in de administratie van deze bedrijven heeft verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door facturen ten name van zijn adviesbureau valselijk op te maken. In werkelijkheid had verdachte geen advieswerkzaamheden, althans niet in de mate waarvoor hij gefactureerd had, voor deze bedrijven verricht. De steekpenningen werden uiteindelijk door de werkgevers van verdachte betaald omdat de (bouw)bedrijven deze kosten aan de opdrachtgevers doorberekenden. Daarnaast heeft verdachte bewust facturen goedgekeurd waarop goederen of diensten vermeld werden die niet geleverd dan wel verricht waren. Voorts heeft verdachte zich jarenlang schuldig gemaakt aan belastingfraude door onjuiste gegevens te verstrekken aan de belastingdienst. Het hof veroordeeld verdachte ter zake tot een grotendeels onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002941-07

Parketnummer eerste aanleg: 09-997255-03

Arrest van 25 augustus 2010 van het gerechtshof te Den Haag, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 17 oktober 2006 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1940] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. H.C. Lenaerts, advocaat te Breda.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank 's-Gravenhage heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf en heeft beslist op de vordering van een benadeelde partij, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen ter zake van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primair, 8, 9 subsidiair en 10 subsidiair ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 27 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 3 maart 1998 tot en met 31 maart 2003 te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten

een aangifte 1997 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/237)

en/of

een aangifte 1998 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/019)

en/of

een aangifte 1999 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/020)

en/of

een aangifte 2000 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/021)

en/of

een aangifte 2001 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(elektronische / diskette) (Bijlage D/022)

en/of

een aangifte 2002 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(elektronische / diskette) (Bijlage D/212)

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, en/althans heeft doen en/of laten doen door (een) ander(en), immers heeft verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) opzettelijk op/in het/de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of elders in Nederland ingeleverde aangifte(n)/aangiftebiljet(ten) Inkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen over genoemd(e) jaar/jaren (telkens) niet al de door hem, verdachte, genoten inkomsten vermeld en/of opgegeven,

en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of opgegeven en/of een te laag belastbaar inkomen, althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting, opgegeven en/of vermeld, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of opgeven, terwijl daarvan het gevolg zou kunnen zijn dat te weinig belasting zou kunnen worden geheven (aangifte bijlage nr. D/237)

en/of

terwijl dat/die feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven (aangifte(n) bijlage(n) D/019 en/of D/020 en/of D/021 en/of D/022 en/of D/212);

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 3 maart 1998 tot en met 31 maart 2003 te [plaats 3] en/of [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) (een) aangifte(n)/aangiftebiljet(ten) Inkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen, te weten

een aangifte 1997 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/237)

en/of

een aangifte 1998 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/019)

en/of

een aangifte 1999 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/020)

en/of

een aangifte 2000 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/021)

en/of

een aangifte 2001 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(elektronische / diskette) (Bijlage D/022)

en/of

een aangifte 2002 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(elektronische / diskette) (Bijlage D/212),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

- zakelijk weergegeven - (telkens) op/in die/dat aangifte(n)/aangiftebiljet(ten), in elk geval op/in die/dat geschrift(en), niet al de door hem, verdachte, genoten inkomsten vermeld en/of geschreven en/of opgegeven, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opgeven, en/of een te laag belastbaar inkomen, althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting, opgegeven en/of geschreven en/of vermeld, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of opgeven en/of schrijven, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 maart 1997 tot en met 15 maart 2003 te [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) 21, in elk geval een of meer factu(u)r(en) en/of rekeningen(en) ten name van [bedrijf 10] en/of [bedrijf 10], gericht aan [bedrijf 1], te weten het/de geschrift(en)

(bijlage(n)) (1) D/247 en/of (2) D/040D en/of (3) D/40A en/of (4) D/40 (D/246) en/of (5) D/040B en/of (6) D/040C en/of (7) D/41A en/of (8) D/041 en/of (9) D/042 en/of (10) D/042B en/of (11) D/042D en/of (12) D/043 en/of (13) D/112 en/of (14) D/113 en/of (15) D/114 en/of (16) D/115 en/of (17) D/116 en/of (18) D/117 en/of (19) D/118 en/of (20) D/119 en/of (21) D/033 (totaal fl. 803.545,00 en/of Euro 89.065,00 of daaromtrent),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s), toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op die onder (1) en/of (2) en/of (3) en/of (4) en/of (5) en/of (6) en/of (7) en/of (8) en/of (9) en/of (10) en/of (11) en/of (12) en/of (13) en/of (14) en/of (15) en/of (16) en/of (17) en/of (18) en/of (19) en/of (20) en/of (21) genoemde factu(u)r(en) en/of rekening(en) (advies)werkzaamheden en/of (opname)werkzaamheden en/of het maken van onderhoudschema's en/of (omschrijvingen van verleende) diensten -al dan niet- bij en/of ten behoeve van het [bedrijf 11] te [plaats 4] en/of het [bedrijf 12] te [plaats 5] vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen, welke in werkelijkheid niet en/of niet in die omvang waren verricht, in elk geval niet voor zulk(e) (een) bedrag(en) had(den) plaatsgevonden, en/of op die faktu(u)r(en) en/of rekening(en) genoemde bedrag(en) in werkelijkheid betrekking had(den) op het betalen van en/of het in zijn, verdachtes, administratie en/of de administratie van [bedrijf 1] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op die onder (3) genoemde faktuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen, het verrichten van tekenwerk, het ontwerpen en bereken van leidinglopen voor [bedrijf 13] te [plaats 6], welke werkzaamheden in werkelijkheid niet door [verdachte] en/of [bedrijf 10] waren verricht en/of

op die onder 4 genoemde faktuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen, het verrichten van teken- en rekenwerkzaamheden voor de [bedrijf 14], welke werkzaamheden in werkelijkheid niet door [verdachte] en/of [bedrijf 10] waren verricht,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van februari 1997 tot en met 15 december 1999 te [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) 4, in elk geval een of meer, factu(u)r(en) en/of rekening(en) ten name van [bedrijf 10], gericht aan [bedrijf 15], te weten het/de geschrift(en)

(bijlage(n)) (1) D/063 en/of (2) D/065 en/of (3) D/066 en/of (4) D/067 (totaal fl. 98.545 of daaromtrent),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s), toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op die onder (1) en/of (2) en/of (3) en/of (4) genoemde factu(u)r(en) en/of rekening(en) advieswerkzaamheden, te weten

(1)

"voor het geven van advies over diverse grote schilderwerkprojecten bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] totaal fl. 53.800";

en/of

(2)

"voor het maken van advieswerkzaamheden bij het [bedrijf 11], zijnde het behandelen van beton- en schilderwerkzaamheden en onderhoud fl. 15.270,--";

en/of

(3)

"voor het uitwerken van advies-werkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] fl. 20.250,--";

en/of

(4)

"voor het verrichten van advies werkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] fl. 9.225,--";

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen, terwijl in werkelijkheid in het geheel geen advieswerkzaamheden, in elk geval die advieswerkzaamheden niet, in elk geval niet voor zulk(e) (een) bedrag(en), had(den) plaatsgevonden door [bedrijf 10] ([verdachte]), en/of die op/in faktu(u)r(en) en/of rekening(en) genoemde bedrag(en) in werkelijkheid betrekking had(den) op het betalen van en/of het in zijn, verdachtes, administratie en/of de administratie van de vennootschap onder firma [bedrijf 15] en/of (vervolgens) de besloten vennootschap [bedrijf 15] (i.o.) afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 maart 1997 tot en met 16 april 2001 te [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) 14, in elk geval een of meer, factu(u)r(en) en/of rekening(en) ten name van [bedrijf 10] gericht aan [naam] en/of [bedrijf 2], te weten het/de geschrift(en) (bijlage(n)) (1) D/091 en/of (2) D/092 en/of (3) D/093 en/of (4) D/094 en/of (5) D/095 en/of (6) D/096 en/of (7) D/097 en/of (8) D/098 en/of (9) D/099 en/of (10) D/101 en/of (11) D/102 en/of (12) D/103 en/of (13) D/104 en/of (14) D/365 (totaal fl. 263.969,03, en/of Euro 36.741 of daaromtrent), zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s), toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

I.

--op de onder (1) genoemde factuur als datum van opmaak 21-03-97 en/of

op de onder (2) genoemde factuur als datum van opmaak 15-06-98 en/of

op de onder (3) genoemde factuur als datum van opmaak 03-11-98

(telkens) vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of

laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen, terwijl in werkelijkheid de onder (1) en/of (2)

en/of (3) genoemde factu(u)r(en) was/waren geantedateerd en/of op (een) andere/later gelegen

datum/data was/waren opgemaakt;

en/of

II.

op die onder (1) en/of (2) en/of (3) en/of (4) en/of (5) en/of (6) en/of (7) en/of (8) en/of (9) en/of (10) en/of (11) en/of (12) en/of (13) en/of (14) genoemde factu(u)r(en) en/of rekening(en) advieswerkzaamheden en/of opnamewerkzaamheden, te weten

--op die onder (1) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 26.173,13"

en/of

op die onder (2) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 29.375,--"

en/of

op die onder (3) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 29.316,25"

en/of

op die onder (4) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 31.055,25"

en/of

op die onder (5) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 18.388,75"

en/of

op die onder (6) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 60.725,--"

en/of

op die onder (7) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 18.539,15"

en/of

op die onder (8) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 29.452,50"

en/of

op die onder (9) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "Euro 2.618,--"

en/of

op die onder (10) genoemde factuur

"Het verrichten van opname werkzaamheden voor diversen projecten" en/of "Euro 6.634,--"

en/of

op die onder (11) genoemde factuur

"Het verrichten van advies werkzaamheden voor diversen projecten 2027/2050/2062" en/of

"Euro 6.586,65"

en/of

op die onder (12) genoemde factuur

"Het verrichten van advies werkzaamheden voor diversen projecten 2006/2057/2024" en/of

"Euro 8.883,35"

en/of

op die onder (13) genoemde factuur

"Het verrichten van opname werkzaamheden voor diversen projecten" en/of "Euro 12.019,--"

en/of

op die onder (14) genoemde factuur

"Advies inzake kazerne [plaats 6] asbest-probleem en afwikkeling installatie"

en/of "fl. 20.944,--"

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen, terwijl in werkelijkheid in het geheel geen advieswerkzaamheden, in elk geval die advieswerkzaamheden niet, in elk geval niet voor zulk(e) (een) bedrag(en), had(den) plaatsgevonden door [bedrijf 10] ([verdachte]),

en/of die faktu(u)r(en) en/of rekening(en) genoemde bedrag(en) in werkelijkheid betrekking had(den) op het betalen van en/of het in zijn, verdachtes, administratie en/of de administratie van [bedrijf 2] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte]

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

5.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 februari 2000 tot en met 28 mei 2002 te [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) 6, in elk geval een of meer, factu(u)r(en) en/of rekening(en) ten name van [bedrijf 10], gericht aan [bedrijf 3], te weten het/de geschrift(en)

(bijlage(n)) (1) D/054 en/of (2) D/055 en/of (3) D/056 en/of (4) D/057 en/of (5) D/058 en/of (6) D/059

(totaal fl. 98.302,75 en/of Euro 7.735 of daaromtrent),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op die onder (1) en/of (2) en/of (3) en/of (4) en/of (5) en/of (6) genoemde factu(u)r(en) en/of rekening(en) advieswerkzaamheden en/of opnamewerkzaamheden, te weten

(1)

"voor het opnemen van beveiligingswerkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4]" en/of "fl. 11.631,--"

en/of

(2)

"voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 31.624,25"

en/of

(3)

"voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 29.452,--"

en/of

(4)

"voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 18.752,--"

en/of

(5)

"voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en/of "fl. 6.843,--"

en/of

(6)

"het verrichten van opname werkzaamheden voor brandveiligheid" en/of "Euro 7.735,--",

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen, terwijl in werkelijkheid in het geheel geen advies- en/of opnamewerkzaamheden, in elk geval die advies- en/of opnamewerkzaamheden niet, in elk geval niet voor zulk(e) (een) bedrag(en), had(den) plaatsgevonden door [bedrijf 10] ([verdachte]), en/of die faktu(u)r(en) en/of rekening(en) genoemde bedrag(en) in werkelijkheid betrekking had(den) op het betalen van en/of het in zijn, verdachtes, administratie en/of de administratie van [bedrijf 3] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte], zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

6.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 maart 1997 tot 5 februari 2003 te [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) 9, in elk geval een of meer, factu(u)r(en) en/of rekening(en) ten name van [bedrijf 10] en/of [bedrijf 10] gericht aan [bedrijf 16], te weten het/de geschrift(en)

(bijlage(n)) (1) D/068 en/of (2) D/069 en/of (3) D/070 en/of (4) D/071 en/of (5) D/072 en/of (6) D/073 en/of (7) D/074 en/of (8) D/148 en/of (9) (D/228)

(totaal fl. 147.596,25 en Euro 54.021,20 of daaromtrent),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op die onder (1) en/of (2) en/of (3) en/of (4) en/of (5) en/of (6) en/of (7) en/of (8) en/of (9) genoemde factu(u)r(en) en/of rekening(en) advieswerkzaamheden en/of opnamewerkzaamheden, te weten

(1)

"Voor het verrichten en uitwerken van advieswerkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] fl. 13,218,75";

en/of

(2)

"Voor het verrichten van opname voor electrotechnische werkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] Totaal fl. 31.050,--";

en/of

(3)

"Voor het verrichten van electrotechnische opname werkzaamheden, en het op nemen van - en uitwerken van het toegangscontrolesysteem bij het [bedrijf 11] Totaal fl. 30.365,--";

en/of

(4)

"Het verrichten van advies werkzaamheden Euro 1.999,20";

en/of

(5)

"Het verrichten van advies werkzaamheden voor diversen projecten Euro 23.155,--";

en/of

(6)

"Het verrichten van advies werkzaamheden voor diversen projecten Euro 23.512,--";

en/of

(7)

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden Totaal Euro 5.355,--";

en/of

(8)

"Voor het verrichten en uitwerken van advieswerkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] fl. 18.325,--";

en/of

(9)

"Voor het verrichten van opname werkzaamheden teken en berewerk voor de electrische installatie bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] totaal

fl. 54.637,50";

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen, terwijl in werkelijkheid in het geheel geen advies- en/of opnamewerkzaamheden, in elk geval die advies- en/of opnamewerkzaamheden niet, in elk geval niet voor zulk(e) (een) bedrag(en), had(den) plaatsgevonden door [bedrijf 10] en/of [bedrijf 10] ([verdachte]),

en/of

de op/in die faktu(u)r(en) en/of rekening(en) genoemde bedrag(en) in werkelijkheid betrekking had(den) op het betalen van en/of het in zijn, verdachtes, administratie en/of de administratie van [bedrijf 16] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte], zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

7.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks 19 december 1996 tot en met 19 december 2001 te [plaats 3] en/of [plaats 7] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, 5, in elk geval een of meer, factu(u)r(en), te weten het/de geschrift(en)

(bijlage) (1) D/392 een factuur ten name van [bedrijf 5] gericht aan [bedrijf 2] ad fl. 66.705,-- en/of

(bijlage) (2) D/150 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 1] ad fl. 16.778,00 (excl. b.t.w.) en/of

(bijlage) (3) D/151 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 8] ad fl. 19.870,00 (excl. b.t.w.) en/of

(bijlage) (4) D/152 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 16] ad fl. 15.776,00 (excl. b.t.w.) en/of

(bijlage) (5) D/134 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 8] ad fl. 18.500,00 (excl. b.t.w.),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op de onder (1) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

"Conform uw opdracht van 19 december 1996 referentie 96/1358/RT/EE werknummer 6120

belasten wij hierbij uw rekening met de kosten vor het schoonmaken van ruimtes boven de

plafonds onder asbestcondities uitgevoerd bij het [bedrijf 11] te [plaats 4]" en/of

"fl. 66.705,--" en/of als bankrelatie "Rek.nr [rekeningnummer]",

terwijl in werkelijkheid [bedrijf 5] geen werkzaamheden voor [bedrijf 2] had verricht, in elk geval niet de op faktuurnummer [nummer] genoemde/bedoelde werkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] voor [bedrijf 2] had uitgevoerd en/of genoemd bedrag betrekking had op het betalen van steekpenningen aan [verdachte] en/of genoemd rekeningnummer ([rekeningnummer]) op naam stond en/of toebehoorde aan [verdachte], in elk geval niet toebehoorde en/of op naam stond van [bedrijf 5], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 2] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op de onder (2) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor transportkosten van

materialen voor diverse werken",

terwijl in werkelijkheid die/dat transport(en) niet had(den) plaatsgevonden, in elk geval niet voor en/of in opdracht van [bedrijf 1], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 1] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op de onder (3) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

"Werk: [bedrijf 11] te [plaats 4]

Transport betonnen meet- en controleputten O-fase

Transport heipalen, hijswerk en installatie

Transport van alle afkomende oude kunststof rioleringsbuizen"

terwijl in werkelijkheid die/dat transport(en) niet had(den) plaatsgevonden, in elk geval niet voor en/of in opdracht van [bedrijf 8], en/of

die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 8] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op de onder (4) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor diverse transporten van

elektronisch/technische materialen, naar uitvoerende werken",

terwijl in werkelijkheid die/dat transport(en) niet had(den) plaatsgevonden, in elk geval niet voor en/of in opdracht van [bedrijf 16], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 16] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op de onder (5) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

"Werkzaamheden bij [bedrijf 12] te [plaats 5]

- transport van zand en grind t.b.v. sleufvulling

- transport van afkomende rioolbuizen en afval

- transport van afvoer en controleputten", en/of

"als bankrekeningnummer [rekeningnummer]"

terwijl in werkelijkheid die/dat transport(en) niet had(den) plaatsgevonden, in elk geval niet voor en/of in opdracht van [bedrijf 8], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 8] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte], en/of dat bankrekeningnummer op naam stond van hem, verdachte, in elk geval niet het bankrekeningnummer betrof van [bedrijf 6],

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks 19 december 1996 tot en met 19 december 2001 te [plaats 3] en/of [plaats 7] en/of [plaats 8] en/of [plaats 9] en/of [plaats 10] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft voorhanden gehad en/of heeft afgeleverd en/of heeft doen afleveren aan ((een) medewerk(st)er(s) van)

[bedrijf 2] en/of

[bedrijf 9] en/of

[bedrijf 8] en/of

[bedrijf 16],

(een) vals(e) of vervalst(e) factu(u)r(en), te weten het/de geschrift(en)

(bijlage) (1) D/392 een factuur ten name van [bedrijf 5] gericht aan [bedrijf 2] ad fl. 66.705,-- en/of

(bijlage) (2) D/150 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 1] ad fl. 16.778,00 (excl. b.t.w.) en/of

(bijlage) (3) D/151 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 8] ad fl. 19.870,00 (excl. b.t.w.) en/of

(bijlage) (4) D/152 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 16] ad fl. 15.776,00 (excl. b.t.w.) en/of

(bijlage) (5) D/134 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 8] ad fl. 18.500,00 (excl. b.t.w.),

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen -, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst, immers was (telkens) valselijk -in strijd met de waarheid- -zakelijk weergegeven-

op de onder (1) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

"Conform uw opdracht van 19 december 1996 referentie 96/1358/RT/EE werknummer 6120

belasten wij hierbij uw rekening met de kosten vor het schoonmaken van ruimtes boven de

plafonds onder asbestcondities uitgevoerd bij het [bedrijf 11] te [plaats 4]" en/of

"fl. 66.705,--" en/of als bankrelatie "Rek.nr [rekeningnummer]",

terwijl in werkelijkheid [bedrijf 5] geen werkzaamheden voor [bedrijf 2] had verricht, in elk geval niet de op faktuurnummer [nummer] genoemde/bedoelde werkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] voor [bedrijf 2] had uitgevoerd en/of genoemd bedrag betrekking had op het betalen van steekpenningen aan [verdachte] en/of genoemd rekeningnummer ([rekeningnummer]) op naam stond en/of toebehoorde aan [verdachte], in elk geval niet toebehoorde en/of op naam stond van [bedrijf 5], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 2] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op de onder (2) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor transportkosten van

materialen voor diverse werken",

terwijl in werkelijkheid die/dat transport(en) niet had(den) plaatsgevonden, in elk geval niet voor en/of in opdracht van [bedrijf 1], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 1] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op de onder (3) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

"Werk: [bedrijf 11] te [plaats 4]

Transport betonnen meet- en controleputten O-fase

Transport heipalen, hijswerk en installatie

Transport van alle afkomende oude kunststof rioleringsbuizen"

terwijl in werkelijkheid die/dat transport(en) niet had(den) plaatsgevonden, in elk geval niet voor en/of in opdracht van [bedrijf 8], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 8] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op de onder (4) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor diverse transporten van

elektronisch / technische materialen, naar uitvoerende werken",

terwijl in werkelijkheid die/dat transport(en) niet had(den) plaatsgevonden, in elk geval niet voor en/of in opdracht van [bedrijf 16], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 16] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en/of

op de onder (5) genoemde factuur vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

"Werkzaamheden bij [bedrijf 12] te [plaats 5]

- transport van zand en grind t.b.v. sleufvulling

- transport van afkomende rioolbuizen en afval

- transport van afvoer en controleputten", en/of

"als bankrekeningnummer [rekeningnummer]"

terwijl in werkelijkheid die/dat transport(en) niet had(den) plaatsgevonden, in elk geval voor en/of in opdracht van [bedrijf 8], en/of die faktuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 8] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte], en/of dat bankrekeningnummer op naam stond van hem, verdachte, in elk geval niet het bankrekeningnummer betrof van [bedrijf 6];

8.

hij in of omstreeks de periode van 10 juni 1997 tot en met 10 juni 2003 te [plaats 3] en/of [plaats 5] en/of [plaats 4], in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) anders dan als ambtenaar, immers als Groepshoofd Techniek en/of (wnd) Hoofd Facilitair Bedrijf in dienstbetrekking bij [bedrijf 11] en/of (vervolgens) Hoofd Technische Dienst in dienstbetrekking bij het [bedrijf 12] (te [plaats 5]), werkzaam zijnde, danwel als lasthebber bij de hiervoor genoemde instelling(en) ([bedrijf 11] en/of (vervolgens) het [bedrijf 12] (te [plaats 5])) optredend, (telkens) naar aanleiding van hetgeen hij, verdachte, in zijn betrekking(en) en/of bij de uitvoering van zijn last(en) heeft gedaan of nagelaten, dan wel zal/zou doen of nalaten, (telkens) (een) gift(en), namelijk

(een) geldbedrag(en), totaal fl. 1.562.265,98 en/of Euro 198.867,20 of daaromtrent, in elk geval één of meer geldbedrag(en), en/of

namelijk de levering en/of de plaatsing van een badkamer en/of een (complete) keuken (inclusief apparatuur) ten behoeve van [naam] en/of in de/een caravan op (Landgoed) [naam] te [plaats 11],

en/of (een) belofte(n), namelijk de betaling van een of meer geldbedrag(en), heeft aangenomen

(van [naam][medeverdachte] en/of ((een) (andere) medewerk(st)er(s) van) [bedrijf 1]

en/of [naam] en/of [naam] en/of ((een) (andere) medewerk(st)er(s)

van) de vennootschap onder firma [bedrijf 15] en/of

(vervolgens) de besloten vennootschap [bedrijf 15] (i.o.)

en/of [naam] en/of ((een) (andere) medewerk(st)er(s) van) [bedrijf 2]

en/of [naam] en/of ((een) (andere) medewerk(st)er(s) van) [bedrijf 3] en/of [naam] en [naam] en/of ((een) (andere)

medewerk(st)er(s) van) [bedrijf 16] en/of [naam]

en/of ((een) (andere) medewerk(st)er(s) van) [bedrijf 8] en/of [naam] en/of (een) ander(en))

en dit aannemen in strijd met de goede trouw heeft verzwegen tegenover zijn werkgever(s) en/of lastgever(s);

9.

hij in of omstreeks de periode van 19 december 1996 tot en met 1 maart 2001 te [plaats 4] en/of [plaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) of meer geldbedrag(en) (totaal fl. 1.447.843,68 of daaromtrent), in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [bedrijf 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn, verdachtes, persoonlijke dienstbetrekking van/als Groepshoofd Techniek en/of (wnd) Hoofd Facilitair Bedrijf in dienstbetrekking bij [bedrijf 11], in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 10 juni 1997 tot en met 1 maart 2001 te [plaats 4] en/of [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels [bedrijf 11] heeft bewogen tot de afgifte van totaal fl. 1.447.843,68 of daaromtrent, in elk geval één of meer geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s), (telkens) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

-- de/het prijs/prijzen/bedrag(en) op (een) offerte(s) voor door derden te verrichten

werkzaamheden bij/voor het [bedrijf 11] verhoogd en/of aangepast;

en/of

-- die -op basis van het opgehoogde bedrag- opgestelde offerte(s) (ter acceptatie) ingediend bij

het [bedrijf 11];

en/of

-- die offerte(s) geaccepteerd in zijn, verdachtes, zijn functie als Groepshoofd Techniek en/of

(wnd) Hoofd Facilitair Bedrijf in dienstbetrekking bij [bedrijf 11];

en/of

-- de (vervolgens na acceptatie) verrichte werkzaamheden op basis van de hogere offerte

gefactureerd aan [bedrijf 11];

en/of

-- de (verhoogde) factu(u)r(en) gezonden aan en/of ingediend bij het [bedrijf 11];

en/of

factu(u)r(en) voor niet verrichte werkzaamheden en/of niet geleverde goederen gezonden aan

en/of ingediend bij [bedrijf 11];

en/of

-- die (verhoogde) factu(u)r(en) voor akkoord ondertekend en/of geparafeerd;

en/of

-- vervolgens die (verhoogde) factu(u)r(en) voor betaling doen toekomen aan de

crediteurenadministratie;

waardoor [bedrijf 11] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

10.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2000 tot en met 10 juni 2003 te [plaats 5] en/of [plaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) geldbedrag(en) (totaal Euro 210.481,71 en/of fl. 137.725,--, althans Euro 411.974,--, of daaromtrent), in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [bedrijf 12] (te [plaats 5]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn, verdachtes, persoonlijke dienstbetrekking van/als Hoofd Technische Dienst in dienstbetrekking bij [bedrijf 12], in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2000 tot en met 10 juni 2003 te [plaats 5] en/of [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels [bedrijf 12] heeft bewogen tot de afgifte van totaal Euro 210.481,71 en/of fl. 137.725,--, althans Euro 411.974,--, of daaromtrent, in elk geval één of meer geldbedrag(en), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s), (telkens) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

-- de/het prijs/prijzen/bedrag(en) op (een) offerte(s) voor door derden te verrichten

werkzaamheden bij/voor [bedrijf 12] verhoogd en/of

aangepast;

en/of

-- die -op basis van het opgehoogde bedrag- opgestelde offerte(s) (ter acceptatie) ingediend bij

[bedrijf 12];

en/of

-- die offerte(s) geaccepteerd in zijn, verdachtes, zijn functie als Hoofd Technische Dienst in

dienstbetrekking bij De Stichting Het [bedrijf 12];

en/of

-- de (vervolgens na acceptatie) verrichte werkzaamheden op basis van de hogere offerte

gefactureerd aan het [bedrijf 12];

en/of

-- de (verhoogde) factu(u)r(en) gezonden aan en/of ingediend bij [bedrijf 12];

en/of

factu(u)r(en) voor niet verrichte werkzaamheden en/of niet geleverde goederen gezonden aan

en/of ingediend bij [bedrijf 12];

en/of

-- die (verhoogde) factu(u)r(en) voor akkoord ondertekend en/of geparafeerd;

en/of

-- (vervolgens) die (verhoogde) factu(u)r(en) voor betaling doen toekomen aan de

(crediteuren)administratie;

waardoor [bedrijf 12] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Vrijspraak feit 2

De rechtbank heeft verdachte voor het onder 2 ten laste gelegde veroordeeld mede op grond van de verklaringen die medeverdachte [medeverdachte] tijdens zijn verhoren door de FIOD heeft afgelegd. [medeverdachte] heeft tijdens deze verhoren verklaard dat er, kort gezegd, geen werkzaamheden door (het adviesbureau van) verdachte zijn verricht voor de door verdachte verzonden facturen. De betaling van deze facturen zou bedoeld zijn om zeker te stellen dat het bedrijf van [medeverdachte], [bedrijf 1] (verder te noemen [bedrijf 1]), bepaalde (bouw)projecten toegewezen zou krijgen.

[medeverdachte] heeft nadien zijn verklaring gewijzigd. Hij heeft als getuige ten overstaan van het hof verklaard dat hij - na overleg met de projectleiders van [bedrijf 1] - tot de conclusie is gekomen dat verdachte wel degelijk werkzaamheden voor [bedrijf 1] heeft verricht. Ter onderbouwing hiervan is een zestal ordners, bevattende gegevens afkomstig uit de administratie van [bedrijf 1], overgelegd. Deze zes ordners zijn in hoger beroep aan het strafdossier van verdachte toegevoegd.

De inhoud van deze ordners, bestaande uit met name projecttekeningen, is ter terechtzitting van het hof met [medeverdachte] en verdachte besproken.

Het hof acht de verklaringen die [medeverdachte] ten overstaan van het hof heeft afgelegd geloofwaardig. [medeverdachte] heeft andersluidende verklaringen afgelegd bij de FIOD, maar het is aannemelijk dat hij dit heeft gedaan op basis van de (onjuiste) veronderstelling dat verdachte geen werkzaamheden had verricht ten behoeve van [bedrijf 1]. Pas naderhand is [medeverdachte] gebleken dat er wel degelijk werkzaamheden door verdachte waren verricht en dat de contacten met verdachte voornamelijk via de projectleiders van [bedrijf 1] waren gelopen. [medeverdachte] heeft verklaard dat hij werd overvallen door de mededeling van de FIOD dat verdachte in dienst was bij het [bedrijf 11] en later het [bedrijf 12] en dat dit de inhoud van zijn tijdens de verhoren afgelegde verklaringen heeft gekleurd.

Op basis van de inhoud van de zes ordners en de verklaringen die [medeverdachte] en verdachte hierover hebben afgelegd ter terechtzitting van het hof, is aannemelijk geworden dat er door verdachte werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van [bedrijf 1]. In welke mate deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden en of de verrichte werkzaamheden in verhouding staan tot de betaalde facturen, blijft onduidelijk. Verdachte heeft verklaard dat hij factureerde op basis van een percentage van de aanneemsom en niet op basis van gewerkte uren. Dit is aan de hand van het dossier niet te verifiëren maar ook niet uit te sluiten nu zulks in de bedrijfstak niet ongebruikelijk is.

Nu aannemelijk is geworden dat verdachte werk heeft verricht voor de betaalde facturen en niet kan worden vastgesteld dat de gefactureerde en betaalde bedragen niet in verhouding staan tot deze werkzaamheden, zal het hof verdachte vrijspreken van het hem onder 2 ten laste gelegde.

Vrijspraak feit 6

Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen onder 6 aan verdachte is ten laste gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

Vrijspraak feiten 9 primair en 10 primair

Het hof zal verdachte vrijspreken van het onder 9 primair en 10 primair ten laste gelegde. Verdachte had de in de tenlastelegging genoemde gelden niet (anders dan door misdrijf) onder zich, hetgeen vereist is voor een veroordeling ter zake van verduistering.

Overwegingen ten aanzien van het onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde

Verdachte betwist de valsheid van de door hem aan [bedrijf 15], [bedrijf 2] en [bedrijf 3] verzonden facturen en stelt advieswerkzaamheden te hebben verricht voor de door hem ge?ncasseerde gelden.

Verdachte heeft zijn stelling dat hij advieswerkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de bovengenoemde bedrijven op geen enkele wijze onderbouwd. Anders dan in het geval van [bedrijf 1] zijn er geen tot nauwelijks stukken door verdachte of de betreffende bedrijven overgelegd waaruit blijkt dat verdachte werkzaamheden voor de bedrijven heeft verricht. Alleen [naam] heeft een aantal zeer summiere gespreksverslagen van gesprekken tussen hem en verdachte overgelegd, de tijd die hiermee gemoeid is staat echter in geen verhouding tot de door [naam] aan verdachte betaalde bedragen.

Tijdens zijn verhoren door de FIOD heeft verdachte (korte) omschrijvingen gegeven van de werkzaamheden die hij voor genoemde bedrijven zou hebben verricht. Deze omschrijvingen komen nauwelijks overeen met de werkzaamheden die de bedrijven noemen. Pas ter terechtzitting in eerste aanleg, en derhalve nadat verdachte kennis had kunnen nemen van de door de bedrijven afgelegde verklaringen over de inhoud van de werkzaamheden, heeft verdachte verklaard over soortgelijke werkzaamheden als waarover de bedrijven verklaarden. In het geval van [bedrijf 15] is het zelfs zo dat [naam] en [naam] bij de rechter-commissaris hebben verklaard dat er door verdachte in het geheel geen advieswerkzaamheden zijn verricht voor de door hem aan hun bedrijf verzonden facturen. Het hof acht deze verklaringen betrouwbaar, mede gelet op het feit dat deze op cruciale punten bevestigd worden door de verklaringen van de diverse werknemers van genoemd bedrijf.

Daarnaast heeft verdachte tijdens zijn verhoren door de FIOD aangegeven voor welke bedragen hij ongeveer advieswerkzaamheden voor de bedrijven had verricht. De door verdachte genoemde bedragen lagen verre van de bedragen die de bedrijven daadwerkelijk aan verdachte hadden betaald, in het geval van [bedrijf 2] ging het zelf om het zeventienvoudige van het bedrag dat verdachte noemde.

Gelet op het bovenstaande, in onderlinge samenhang bezien, acht het hof de door verdachte afgelegde verklaringen over de door hem verrichte werkzaamheden niet geloofwaardig en komt het tot een bewezenverklaring van het verdachte onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde.

E?n van de door het adviesbureau van verdachte aan [bedrijf 15] verstuurde facturen is gericht aan [bedrijf 15], één van de facturen aan [bedrijf 2] is gericht aan [bedrijf 2] en één van de facturen aan [bedrijf 3] is gericht aan [bedrijf 3]. Naar het oordeel van het hof is er geen gerede twijfel dat deze facturen waren gericht aan de in de tenlastelegging genoemde bedrijven zodat het hof deze facturen mee zal nemen in de bewezenverklaring.

Overwegingen ten aanzien van het onder 7 ten laste gelegde

Het hof acht bewezen dat verdachte de factuur ten name van [bedrijf 5] valselijk heeft opgemaakt gelet op hetgeen verdachte daar zelf over heeft verklaard ter terechtzitting in eerste aanleg en de verklaring van [naam] van [bedrijf 5].

Ten aanzien van de eerste drie in de tenlastelegging genoemde facturen ten name van [bedrijf 6] komt het hof eveneens tot een bewezenverklaring. Nu de facturen bij verdachte zijn aangetroffen, zijn rekeningnummer op de facturen is vermeld en alle drie de facturen op dezelfde datum zijn opgemaakt acht het hof boven redelijke twijfel verheven dat de facturen door verdachte zijn opgesteld.

Overwegingen ten aanzien van het onder 8 ten laste gelegde

Verdachte ontkent steekpenningen te hebben aangenomen en stelt dat hij toestemming had om naast zijn dienstbetrekking bij het [bedrijf 11] en het [bedrijf 12] nevenwerkzaamheden te verrichten.

Verdachte gunde vanuit zijn functie bij achtereenvolgens het [bedrijf 11] en het [bedrijf 12] opdrachten aan (bouw)bedrijven, waaronder [bedrijf 15], [bedrijf 2], [bedrijf 3] en [bedrijf 8]. Verdachte verzond daarnaast uit naam van zijn adviesbureau facturen naar deze bedrijven. Verdachte heeft zijn werkgevers niet ingelicht over het feit dat hij facturen aan bedrijven verzond ten name van zijn adviesbureau. Hij stelt dat hij toestemming had om nevenwerkzaamheden te verrichten, dit wordt echter door zijn werkgevers betwist en was ook niet in zijn arbeidscontracten vastgelegd. Zoals hierboven reeds is overwogen is het hof van oordeel dat de betreffende facturen vals waren. Gelet op de verklaringen van [naam], [naam], [naam] en [naam] acht het hof bewezen dat de bedrijven de door verdachte verstuurde facturen betaalden om zich te verzekeren van werk bij het [bedrijf 11] dan wel het [bedrijf 12]. Deze betalingen kunnen derhalve worden gezien als giften aan verdachte naar aanleiding van iets wat hij had gedaan of zou gaan doen.

Overwegingen ten aanzien van het onder 9 subsidiair en 10 subsidiair ten laste gelegde

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting nu hij zowel bij het [bedrijf 11] als bij het [bedrijf 12] facturen voor akkoord heeft geparafeerd waarvan hij wist dat de betreffende facturen (van [bedrijf 8]) zagen op niet geleverde goederen of diensten. Hij heeft de facturen desondanks voor akkoord geparafeerd en aldus betaalbaar gesteld om betaling aan zichzelf dan wel de levering van goederen aan een vriendin van hem veilig te stellen.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

1.

hij in de periode van 3 maart 1998 tot en met 31 maart 2003 te [plaats 3] telkens opzettelijk bij de Belastingwet voorziene aangiften, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

te weten

een aangifte 1997 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/237)

en

een aangifte 1998 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/019)

en

een aangifte 1999 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/020)

en

een aangifte 2000 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(Bijlage D/021)

en

een aangifte 2001 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(elektronische / diskette) (Bijlage D/022)

en

een aangifte 2002 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

(elektronische / diskette) (Bijlage D/212)

onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, immers heeft verdachte telkens opzettelijk op de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst in Nederland ingeleverde aangiften/aangiftebiljetten Inkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen over genoemde jaren niet al de door hem, verdachte, genoten inkomsten vermeld en opgegeven en een te laag belastbaar inkomen opgegeven en vermeld, terwijl daarvan het gevolg zou kunnen zijn dat te weinig belasting zou kunnen worden geheven (aangifte bijlage nr. D/237) en terwijl die feiten ertoe strekten dat te weinig belasting werd geheven (aangiften bijlagen D/019 en D/020 en D/021 en D/022 en D/212);

3.

hij in de periode van februari 1997 tot en met 15 december 1999 te [plaats 3], tezamen en in vereniging met anderen, 4 facturen ten name van [bedrijf 10], gericht aan [bedrijf 15], te weten de geschriften (bijlagen) (1) D/063 en

(2) D/065 en (3) D/066 en (4) D/067 (totaal fl. 98.545,-), zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, immers hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededaders, toen en daar telkens valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op die onder (1) en (2) en (3) en (4) genoemde facturen advieswerkzaamheden, te weten

(1)

"voor het geven van advies over diverse grote schilderwerkprojecten bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] totaal fl. 53.800"

en

(2)

"voor het maken van advieswerkzaamheden bij het [bedrijf 11], zijnde het behandelen van beton- en schilderwerkzaamheden en onderhoud fl. 15.270,--"

en

(3)

"voor het uitwerken van advies-werkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] fl. 20.250,--"

en

(4)

"voor het verrichten van advies werkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4] fl. 9.225,--"

vermeld, terwijl in werkelijkheid in het geheel geen advieswerkzaamheden hadden plaatsgevonden door [bedrijf 10] ([verdachte]), en de in die facturen genoemde bedragen in werkelijkheid betrekking hadden op het betalen van en het in de administratie van de vennootschap onder firma [bedrijf 15] en (vervolgens) de besloten vennootschap [bedrijf 15] (i.o.) afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

4.

hij in de periode van 21 maart 1997 tot en met 16 april 2001 te [plaats 3] tezamen en in vereniging met een ander 14 facturen ten name van [bedrijf 10] gericht aan [naam] en/of [bedrijf 2], te weten de geschriften (bijlagen) (1) D/091 en (2) D/092 en (3) D/093 en (4) D/094 en (5) D/095 en (6) D/096 en (7) D/097 en (8) D/098 en (9) D/099 en (10) D/101 en (11) D/102 en (12) D/103 en (13) D/104 en (14) D/365 (totaal fl. 263.969,03 en Euro 36.741), zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, immers hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader, toen en daar telkens valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op die onder (1) en (2) en (3) en (4) en (5) en (6) en (7) en (8) en (9) en (10) en (11) en (12) en (13) en (14) genoemde facturen advieswerkzaamheden en/of opnamewerkzaamheden, te weten

--op die onder (1) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 26.173,13"

en

op die onder (2) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 29.375,--"

en

op die onder (3) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 29.316,25"

en

op die onder (4) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 31.055,25"

en

op die onder (5) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 18.388,75"

en

op die onder (6) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 60.725,--"

en

op die onder (7) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 18.539,15"

en

op die onder (8) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 29.452,50"

en

op die onder (9) genoemde factuur

"Voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "€ 2.618,--"

en

op die onder (10) genoemde factuur

"Het verrichten van opname werkzaamheden voor diversen projecten" en "€ 6.634,--"

en

op die onder (11) genoemde factuur

"Het verrichten van advies werkzaamheden voor diversen projecten 2027/2050/2062" en

"€ 6.586,65"

en

op die onder (12) genoemde factuur

"Het verrichten van advies werkzaamheden voor diversen projecten 2006/2057/2024" en

"€ 8.883,35"

en

op die onder (13) genoemde factuur

"Het verrichten van opname werkzaamheden voor diversen projecten" en "€ 12.019,--"

en

op die onder (14) genoemde factuur

"Advies inzake kazerne [plaats 6] asbest-probleem en afwikkeling installatie"

en "fl. 20.944,--"

vermeld, terwijl in werkelijkheid die advieswerkzaamheden niet voor zulke bedragen hadden plaatsgevonden door [bedrijf 10] ([verdachte]) en de in die facturen genoemde bedragen in werkelijkheid betrekking hadden op het betalen van en het in de administratie van [bedrijf 2] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte], zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

5.

hij in de periode van 22 februari 2000 tot en met 28 mei 2002 te [plaats 3], tezamen en in vereniging met een ander 6 facturen ten name van [bedrijf 10], gericht aan [bedrijf 3], te weten de geschriften (bijlagen) (1) D/054 en (2) D/055 en

(3) D/056 en (4) D/057 en (5) D/058 en (6) D/059 (totaal fl. 98.302,75 of € 7.735), zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, immers hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader toen en daar telkens valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op die onder (1) en (2) en (3) en (4) en (5) en (6) genoemde facturen advieswerkzaamheden en/of opnamewerkzaamheden, te weten

(1)

"voor het opnemen van beveiligingswerkzaamheden bij het [bedrijf 11] te [plaats 4]" en "fl. 11.631,--"

en

(2)

"voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 31.624,25"

en

(3)

"voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 29.452,--"

en

(4)

"voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 18.752,--"

en

(5)

"voor het verrichten van advieswerkzaamheden" en "fl. 6.843,--"

en

(6)

"het verrichten van opname werkzaamheden voor brandveiligheid" en "€ 7.735,--",

vermeld, terwijl in werkelijkheid die advies- en/of opnamewerkzaamheden niet voor zulke bedragen hadden plaatsgevonden door [bedrijf 10] ([verdachte]), en de op die facturen genoemde bedragen in werkelijkheid betrekking hadden op het betalen van en het in de administratie van [bedrijf 3] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte], zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

7.

hij in de periode van 19 december 1996 tot en met 18 september 2000 te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander 4 facturen, te weten de geschriften

(bijlage) (1) D/392 een factuur ten name van [bedrijf 5] gericht aan [bedrijf 2] ad fl. 66.705,-- en

(bijlage) (2) D/150 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 1] ad fl. 16.778,00 (excl. b.t.w.) en

(bijlage) (3) D/151 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 8] ad fl. 19.870,00 (excl. b.t.w.) en

(bijlage) (4) D/152 een factuur ten name van [bedrijf 6] gericht aan [bedrijf 16] ad fl. 15.776,00 (excl. b.t.w.),

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, immers hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader op de onder (1) genoemde factuur toen en daar telkens valselijk in strijd met de waarheid vermeld -zakelijk weergegeven-

"Conform uw opdracht van 19 december 1996 referentie 96/1358/RT/EE werknummer 6120

belasten wij hierbij uw rekening met de kosten vor het schoonmaken van ruimtes boven de

plafonds onder asbestcondities uitgevoerd bij het [bedrijf 11] te [plaats 4]" en/of

"fl. 66.705,--" en/of als bankrelatie "Rek.nr [rekeningnummer]",

terwijl in werkelijkheid [bedrijf 5] geen werkzaamheden voor [bedrijf 2] had verricht en genoemd bedrag betrekking had op het betalen van steekpenningen aan [verdachte] en genoemd rekeningnummer ([rekeningnummer]) op naam stond en toebehoorde aan [verdachte] en die factuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 2] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en

op de onder (2) genoemde factuur vermeld

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor transportkosten van

materialen voor diverse werken",

terwijl in werkelijkheid dat transport niet had plaatsgevonden en

op de onder (3) genoemde factuur vermeld

"Werk: [bedrijf 11] te [plaats 4]

Transport betonnen meet- en controleputten O-fase

Transport heipalen, hijswerk en installatie

Transport van alle afkomende oude kunststof rioleringsbuizen"

terwijl in werkelijkheid die transporten niet hadden plaatsgevonden en die factuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 8] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte] en

op de onder (4) genoemde factuur vermeld

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor diverse transporten van

elektronisch/technische materialen, naar uitvoerende werken",

terwijl in werkelijkheid die transporten niet hadden plaatsgevonden en die factuur betrekking had op het betalen van en/of het in de administratie van [bedrijf 16] afdekken van de betaling van steekpenningen aan [verdachte], zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

8.

hij in de periode van 10 juni 1997 tot en met 10 juni 2003 in Nederland, meermalen, anders dan als ambtenaar, immers als Groepshoofd Techniek en/of (wnd) Hoofd Facilitair Bedrijf in dienstbetrekking bij [bedrijf 11] en vervolgens Hoofd Technische Dienst in dienstbetrekking bij het [bedrijf 12] (te [plaats 5]), werkzaam zijnde, dan wel als lasthebber bij de hiervoor genoemde instellingen ([bedrijf 11] en vervolgens het [bedrijf 12] (te [plaats 5])) optredend, naar aanleiding van hetgeen hij, verdachte, in zijn betrekkingen en/of bij de uitvoering van zijn lasten heeft gedaan of nagelaten, dan wel zou doen of nalaten, giften, namelijk geldbedragen heeft aangenomen (van de vennootschap onder firma [bedrijf 15] en vervolgens de besloten vennootschap [bedrijf 15] (i.o.) en [bedrijf 2] en [bedrijf 3] en [bedrijf 8]) en dit aannemen in strijd met de goede trouw heeft verzwegen tegenover zijn werkgevers en/of lastgevers;

9. subsidiair

hij in de periode van 10 juni 1997 tot en met 1 maart 2001 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen [bedrijf 11] heeft bewogen tot de afgifte van totaal fl. 13.154,12, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededaders, met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

-- een factuur voor niet verrichte werkzaamheden en/of niet geleverde goederen gezonden aan

en ingediend bij [bedrijf 11];

en

-- die factuur voor akkoord ondertekend en/of geparafeerd;

en

-- vervolgens die factuur voor betaling doen toekomen aan de crediteurenadministratie

waardoor [bedrijf 11] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

10. subsidiair

hij in de periode van 1 april 2001 tot en met 3 december 2002 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door een of meer listige kunstgrepen [bedrijf 12] heeft bewogen tot de afgifte van totaal fl. 122.406,--, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader, telkens met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

-- facturen voor niet verrichte werkzaamheden en/of niet geleverde goederen gezonden aan

en ingediend bij [bedrijf 12];

en

-- die facturen voor akkoord ondertekend en/of geparafeerd;

en

-- vervolgens die facturen voor betaling doen toekomen aan de (crediteuren)administratie

waardoor [bedrijf 12] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair, 3, 4, 5, 7 primair, 8, 9 subsidiair en 10 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1 primair:

ingevolge de belastingwet verplicht zijnde gegevens te

verstrekken, deze opzettelijk onjuist of onvolledig verstrekken, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd;

3, 4, 5 en 7 primair:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

8:

anders dan als ambtenaar, werkzaam zijnde in dienstbetrekking of optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij in zijn betrekking of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten, dan wel zal doen of nalaten, een gift of belofte aannemen en dit aannemen in strijd met de goede trouw verzwijgen tegen zijn werkgever of lastgever, meermalen gepleegd;

9 subsidiair:

medeplegen van oplichting;

10 subsidiair:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich gedurende een aantal jaren schuldig gemaakt aan het aannemen van steekpenningen. Verdachte kon vanuit zijn functie bij achtereenvolgens het [bedrijf 11] en het [bedrijf 12] opdrachten gunnen aan (bouw)bedrijven. Deze bedrijven betaalden verdachte een bepaald bedrag voor het toekennen van deze opdrachten. Om de steekpenningen af te dekken in de administratie van deze bedrijven heeft verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door facturen ten name van zijn adviesbureau valselijk op te maken. In werkelijkheid had verdachte geen advieswerkzaamheden, althans niet in de mate waarvoor hij gefactureerd had, voor deze bedrijven verricht. De steekpenningen werden uiteindelijk door de werkgevers van verdachte betaald omdat de (bouw)bedrijven deze kosten aan de opdrachtgevers doorberekenden. Daarnaast heeft verdachte bewust facturen goedgekeurd waarop goederen of diensten vermeld werden die niet geleverd dan wel verricht waren. Verdachte heeft door zijn handelen misbruik gemaakt van vertrouwen in hem als werknemer gesteld, en heeft zich ten koste van derden bevoordeeld. Het ging om aanzienlijke bedragen. Met de op deze wijze buitgemaakte geldbedragen kon verdachte er jarenlang een zeer luxe levensstijl op na houden. Daarnaast heeft hij door zijn handelswijze het vertrouwen dat in het algemeen in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in (het gebruik van) geschriften die tot bewijs dienen, geschaad.

Verdachte heeft zich voorts jarenlang schuldig gemaakt aan belastingfraude door onjuiste gegevens te verstrekken aan de belastingdienst. Door deze onjuiste opgaven is te weinig belasting geheven, waardoor de verdachte de fiscus in het bijzonder en daarmee de maatschappij in het algemeen voor een aanzienlijk bedrag heeft benadeeld. Verdachte heeft door zijn wijze van handelen op grove wijze het vertrouwen geschaad dat de fiscus mag hebben in de juistheid van door belastingplichtigen aan haar verstrekte gegevens.

Verdachte heeft geen enkele blijk gegeven van enig schuldbesef en neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Het hof rekent dit verdachte zwaar aan.

Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een verdachte betreffend uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 7 mei 2010, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld ter zake van soortgelijke misdrijven.

Daarnaast houdt het hof rekening met de inhoud van een tweetal rapporten van Reclassering Nederland d.d. 23 december 2009 en 18 juni 2008. Uit beide rapporten blijkt dat de reclassering geen noodzaak ziet om verdachte een verplicht reclasseringscontact op te leggen.

Het hof is van oordeel dat aan verdachte een grotendeels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur dient te worden opgelegd. Voor een andere, lichtere, strafmodaliteit zoals verzocht door de verdediging, ziet het hof - gelet op de ernst en omvang van de feiten - geen ruimte.

Het hof acht in beginsel een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, passend en geboden. Gelet echter op een aanmerkelijke overschrijding van de redelijke termijn in de procedure in hoger beroep zal het hof komen tot een verlaging van de op te leggen straf. Het hof zal - gelet op het voorgaande - een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het hof heeft bij de bepaling van de strafmaat rekening gehouden met de gewijzigde wetgeving inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Benadeelde partij

Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken dat de benadeelde partij zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd, dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is verklaard in haar vordering en dat de benadeelde partij zich binnen de grenzen van haar eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw heeft gevoegd. Derhalve duurt de voeging ter zake van haar in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort.

Naar het oordeel van het hof is de vordering van de benadeelde partij niet eenvoudig van aard. De benadeelde partij dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Gelet op het vorenstaande dient de benadeelde partij, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b en 14c, 47, 57, 225, 326 en 328ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 2, 6, 9 primair en 10 primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte onder 1 primair, 3, 4, 5, 7 primair, 8, 9 subsidiair en 10 subsidiair ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair, 3, 4, 5, 7 primair, 8, 9 subsidiair en 10 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden;

beveelt, dat van de gevangenisstraf een gedeelte van zes maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering;

bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. S. Zwerwer, voorzitter, mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo en mr. W.M. van Schuijlenburg, in tegenwoordigheid van mr. M. Koster als griffier, zijnde mr. Van der Wiel-Rammeloo en de griffier voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.