Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN5021

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
25-08-2010
Datum publicatie
30-08-2010
Zaaknummer
24-002943-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich, tezamen met een ander, jarenlang schuldig gemaakt aan oplichting van twee onderwijsinstellingen. De medeverdachte was in een leidinggevende functie werkzaam bij deze onderwijsinstellingen en gaf uit hoofde van zijn functie opdrachten aan het bedrijf van verdachte. De facturen voor de door het bedrijf van verdachte verrichte werkzaamheden werden in samenspraak met de medeverdachte opgehoogd. Verdachte en zijn mededader verdeelden het teveel in rekening gebrachte. Dit alles diende er toe er voor te zorgen dat verdachte werk(opdrachten) van die onderwijsinstellingen bleef ontvangen. Verdachte heeft zich daarnaast samen met twee medeverdachten meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door facturen van zijn bedrijf valselijk op te maken en heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het opzettelijk onjuist (laten) invullen van belastingaangiften over een aantal jaren. Het hof veroordeeld verdachte ter zake tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf en een geldboete.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002943-07

Parketnummer eerste aanleg: 09-997256-03

Arrest van 25 augustus 2010 van het gerechtshof te Den Haag, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 4 december 2006 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1944] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.F. Grégoire, advocaat te Den Haag.

Het vonnis waarvan beroep

Genoemde rechtbank heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, het openbaar ministerie deels niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging en beslist op een tweetal vorderingen van benadeelde partijen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie en de verdachte zijn op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Het hof gaat er, gelet op de brief van de raadsman van verdachte d.d. 29 september 2009, vanuit dat het hoger beroep van verdachte niet gericht is tegen de niet-ontvankelijkheidverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging ter zake het onder 2 ten laste gelegde onderdeel: "op of omstreeks 10 april 1997 fl. 25.275,--", het onder 3 ten laste gelegde onderdeel: "een aangifte Vennootschapsbelasting betreffende het kalenderjaar 1998 of boekjaar 1998/1999 ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])" en het onder 11 primair en subsidiair ten laste gelegde. Per brief van 19 april 2010 en ter terechtzitting van 22 juni 2010 heeft de raadsman dit ook expliciet bevestigd. Het hof zal het hoger beroep in zoverre beperkt opvatten, mede gelet op het feit dat het openbaar ministerie het hoger beroep op 3 november 2009 heeft ingetrokken.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte niet-ontvankelijk zal verklaren in zijn appel ter zake van het onder 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 ten laste gelegde en hem ter zake van het onder 1 primair, 2 primair en 9 ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd voor de duur van twee jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis, voor zover aan hoger beroep onderworpen, vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging in eerste aanleg, voor zover aan hoger beroep onderworpen, ten laste gelegd, dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 maart 1997 tot en met 10 juni 2003, te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie van [bedrijf 2], zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, (een) valse en/of vervalste (afschrift(en) van) factu(u)r(en) en/of rekening(en) (totaal fl. 823.259,15 en/of Euro 89.065,00 of daaromtrent), te weten (ondermeer)

1.

een (afschrift van) rekening en/of factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 21-03-97

ad. fl. 25.275,--

(bijlage D/247)

en/of

2.

een (afschrift van) factuur en/of rekening ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 18 mei 1997

ad. fl. 45.000,--

(bijlage D/040D)

en/of

3.

een (afschrift van) rekening en/of factuur ten name van [bedrijf 10] gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 16-06-97

ad. fl. 32.250,00

(bijlage D/040A)

en/of

4.

een (afschrift van) rekening en/of factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 25 augustus 1997

ad. fl. 20.750,--

(bijlage D/40 / D/246)

en/of

5.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 14 january 1998

ad. fl. 30.250,--

(bijlage D/040B)

en/of

6.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 30 april 1998

ad. fl. 55.250,--

(bijlage D/040C)

en/of

7.

een (afschrift van) rekening en/of factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 7 augustus 1998

ad. fl. 48.500,--

(bijlage D/41A)

en/of

8.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 16-12-98

ad. fl. 56.785,--

(bijlage D/041)

en/of

9.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 001

gedateerd 20 mei 1999

ad. fl. 90.000,--

(bijlage D/042)

en/of

10.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 004

gedateerd 29 oktober 1999

ad. fl. 76.545,--

(bijlage D/042B)

en/of

11.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 26

gedateerd 20 maart 2000

ad. fl. 69.302,--

(bijlage D/042D)

en/of

12.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 36

gedateerd 10 oktober 2000

ad. fl. 72.478,--

(bijlage D/043)

en/of

13.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 20

gedateerd 02-07-2001

ad. fl. 45.450,--

(bijlage D/112)

en/of

14.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 20

gedateerd 02-07-2001

ad. fl. 30.250,--

(bijlage D/113)

en/of

15.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 21

gedateerd 28-08-2001

ad. fl. 10.000,--

(bijlage D/114)

en/of

16.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 25

gedateerd 19-12-2001

ad. fl. 75.460,--

(bijlage D/115)

en/of

17.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 20

gedateerd 04-03-2002

ad. Euro 10.000,--

(bijlage D/116)

en/of

18.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 20

gedateerd 04-03-2002

ad. Euro 14.990,--

(bijlage D/117)

en/of

19.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 08-09-2002

ad. Euro 25.575,--

(D/118)

en/of

20.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 001

gedateerd 15-03-2003

ad. Euro 38.500,--

(bijlage D/119)

en/of

21.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 5]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuur: T09.30

gedateerd 18 september 2000

ad. fl. 19.714,15

(bijlage D/157)

en/of

22.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 08-02-2001

ad. fl. 20.000,--

(bijlage D/033)

opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) (telkens) hierin -zakelijk weergegeven- dat (telkens) valselijk in strijd met de waarheid op die onder 1. en/of 2. en/of 3. en/of 4. en/of 5. en/of 6. en/of 7. en/of 8. en/of 9. en/of 10. en/of 11. en/of 12. en/of 13. en/of 14. en/of 15. en/of 16. en/of 17. en/of 18. en/of 19. en/of 20. en/of 22. genoemde factu(u)r(en)

en/of rekening(en) (advies) werkzaamheden en/of (omschrijvingen van verleende) diensten was/waren vermeld, welke in werkelijkheid niet en/of niet in die omvang waren verricht, in elk geval niet voor zulk(e) (een) bedrag(en) had(den) plaatsgevonden, en/of die op die factu(u)r(en) en/of rekening(en) genoemde bedrag(en) in werkelijkheid betrekking had(den) op het betalen van en/of het in de administratie afdekken van de betaling van steekpenningen aan

[medeverdachte 1]

en/of

op die onder 3. genoemde faktuur was vermeld

het verrichten van werkzaamheden voor [bedrijf 11] te [plaats 10],

welke werkzaamheden in werkelijkheid niet door [medeverdachte 1] en/of [bedrijf 10] waren verricht

en/of

op die onder 4. genoemde faktuur was vermeld

het verrichten van werkzaamheden voor de [bedrijf 12],

welke werkzaamheden in werkelijkheid niet door [medeverdachte 1] en/of [bedrijf 10] waren verricht

en/of

op die onder 21. genoemde faktuur was vermeld

"Voor aan U verleende diensten" en/of

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor transportkosten van

materialen voor diverse werken",

terwijl in werkelijkheid die faktuur niet afkomstig was van [bedrijf 5] en/of bedoelde diensten en/of (transport)werkzaamheden niet door [bedrijf 5] ten behoeve van [bedrijf 2] waren verricht en/of in werkelijkheid genoemde factuur betrekking had(den) op het betalen van en/of het in de administratie afdekken van de betaling van steekpenningen aan [medeverdachte 1]

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf 2] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 maart 1997 tot en met 10 juni 2003, te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende genoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie van [bedrijf 2], zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, (een) valse en/of vervalste (afschrift(en) van) factu(u)r(en) en/of rekening(en) (totaal fl. 823.259,15 en/of Euro 89.065,00 of daaromtrent), te weten (ondermeer)

1.

een (afschrift van) rekening en/of factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 21-03-97

ad. fl. 25.275,--

(bijlage D/247)

en/of

2.

een (afschrift van) factuur en/of rekening ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 18 mei 1997

ad. fl. 45.000,--

(bijlage D/040D)

en/of

3.

een (afschrift van) rekening en/of factuur ten name van [bedrijf 10] gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 16-06-97

ad. fl. 32.250,00

(bijlage D/040A)

en/of

4.

een (afschrift van) rekening en/of factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 25 augustus 1997

ad. fl. 20.750,--

(bijlage D/40/D/246)

en/of

5.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 14 january 1998

ad. fl. 30.250,--

(bijlage D/040B)

en/of

6.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 30 april 1998

ad. fl. 55.250,--

(bijlage D/040C)

en/of

7.

een (afschrift van) rekening en/of factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 7 augustus 1998

ad. fl. 48.500,--

(bijlage D/41A)

en/of

8.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 16-12-98

ad. fl. 56.785,--

(bijlage D/041)

en/of

9.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 001

gedateerd 20 mei 1999

ad. fl. 90.000,--

(bijlage D/042)

en/of

10.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 004

gedateerd 29 oktober 1999

ad. fl. 76.545,--

(bijlage D/042B)

en/of

11.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 26

gedateerd 20 maart 2000

ad. fl. 69.302,--

(bijlage D/042D)

en/of

12.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 36

gedateerd 10 oktober 2000

ad. fl. 72.478,--

(bijlage D/043)

en/of

13.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 20

gedateerd 02-07-2001

ad. fl. 45.450,--

(bijlage D/112)

en/of

14.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 20

gedateerd 02-07-2001

ad. fl. 30.250,--

(bijlage D/113)

en/of

15.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 21

gedateerd 28-08-2001

ad. fl. 10.000,--

(bijlage D/114)

en/of

16.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 25

gedateerd 19-12-2001

ad. fl. 75.460,--

(bijlage D/115)

en/of

17.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 20

gedateerd 04-03-2002

ad. Euro 10.000,--

(bijlage D/116)

en/of

18.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 20

gedateerd 04-03-2002

ad. Euro 14.990,--

(bijlage D/117)

en/of

19.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 08-09-2002

ad. Euro 25.575,--

(D/118)

en/of

20.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuurnummer 001

gedateerd 15-03-2003

ad. Euro 38.500,--

(bijlage D/119)

en/of

21.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 5]

gericht aan [bedrijf 2]

Factuur: T09.30

gedateerd 18 september 2000

ad. fl. 19.714,15

(bijlage D/157)

en/of

22.

een (afschrift van) factuur ten name van [bedrijf 10]

gericht aan [bedrijf 2]

gedateerd 08-02-2001

ad. fl. 20.000,--

(bijlage D/033)

opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) (telkens) hierin -zakelijk weergegeven- dat (telkens) valselijk in strijd met de waarheid op die onder 1. en/of 2. en/of 3. en/of 4. en/of 5. en/of 6. en/of 7. en/of 8. en/of 9. en/of 10. en/of 11. en/of 12. en/of 13. en/of 14. en/of 15. en/of 16. en/of 17. en/of 18. en/of 19. en/of 20. en/of 22. genoemde factu(u)r(en) en/of rekening(en) (advies)werkzaamheden en/of (omschrijvingen van verleende) diensten was/waren vermeld, welke in werkelijkheid niet en/of niet in die omvang waren verricht, in elk geval niet voor zulk(e) (een) bedrag(en) had(den) plaatsgevonden, en/of die op die factu(u)r(en) en/of rekening(en) genoemde bedrag(en) in werkelijkheid betrekking had(den) op het betalen van en/of het in de administratie afdekken van de betaling van steekpenningen aan [medeverdachte 1]

en/of

op die onder 3. genoemde faktuur was vermeld

het verrichten van werkzaamheden voor [bedrijf 11] te [plaats 10],

welke werkzaamheden in werkelijkheid niet door [medeverdachte 1] en/of [bedrijf 10] waren verricht

en/of

op die onder 4. genoemde faktuur was vermeld

het verrichten van werkzaamheden voor de [bedrijf 12],

welke werkzaamheden in werkelijkheid niet door [medeverdachte 1] en/of [bedrijf 10] waren verricht

en/of

op die onder 21. genoemde faktuur was vermeld

"Voor aan U verleende diensten" en/of

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor transportkosten van

materialen voor diverse werken",

terwijl in werkelijkheid die faktuur niet afkomstig was van [bedrijf 5] en/of bedoelde diensten en/of (transport)werkzaamheden niet door [bedrijf 5] ten behoeve van [bedrijf 2] waren verricht en/of in werkelijkheid genoemde factuur betrekking had(den) op het betalen van en/of het in de administratie afdekken van de betaling van steekpenningen aan [medeverdachte 1]

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);

2.

hij in of omstreeks de periode van 10 juni 1997 tot en met 2 april 2003, te [plaats 1] en/of [plaats 3] en/of [plaats 4] en/of [plaats 5] en/of [plaats 6], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) aan [medeverdachte 1], die, anders dan als ambtenaar, immers als Groepshoofd Techniek en/of (wnd) Hoofd Facilitair Bedrijf in dienstbetrekking bij [bedrijf 13] en/of (vervolgens) Hoofd Technische Dienst in dienstbetrekking bij het [bedrijf 14] (te [plaats 6]), werkzaam was, danwel als lasthebber bij de hiervoor genoemde instelling(en) ([bedrijf 13] en/of (vervolgens) het [bedrijf 14] (te [plaats 6])) optrad, (telkens) naar aanleiding van hetgeen die [medeverdachte 1] in zijn betrekking(en) en/of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, (een) gift(en), namelijk (een) geldbedrag(en) totaal

fl. 823.259,15 en/of Euro 89.065,00 of daaromtrent

( op of omstreeks 20 mei 1998 fl. 45.000,-- en/of

op of omstreeks 15 juli 1997 fl. 32.250,-- en/of

op of omstreeks 5 september 1997 fl. 20.750,-- en/of

op of omstreeks 28 januari 1998 fl. 30.250,-- en/of

op of omstreeks 20 mei 1998 fl. 55.250,-- en/of

op of omstreeks 29 augustus 1998 fl. 48.500,-- en/of

op of omstreeks 14 januari 1999 fl. 56.785,-- en/of

op of omstreeks 7 juli 1999 fl. 90.000,-- en/of

op of omstreeks 2 december 1999 fl. 76.545,-- en/of

op of omstreeks 26 april 2000 fl. 58.895,-- en/of

op of omstreeks 27 mei 2000 fl. 10.407,-- en/of

op of omstreeks 10 oktober 2000 fl. 19.714,15 en/of

op of omstreeks 3 november 2000 fl. 72.478,-- en/of

op of omstreeks 17 februari 2001 fl. 20.000,-- en/of

op of omstreeks 21 juli 2001 fl. 45.450,-- en/of

op of omstreeks 21 juli 2001 fl. 30.250,-- en/of

op of omstreeks 1 september 2001 fl. 10.000,-- en/of

op of omstreeks 10 januari 2002 fl. 75.460,-- en/of

op of omstreeks 12 april 2002 Euro 10.000,-- en/of

op of omstreeks 22 maart 2002 Euro 14.990,-- en/of

op of omstreeks 14 oktober 2002 Euro 25.575,-- en/of

op of omstreeks 2 april 2003 Euro 38.500,--,

in elk geval een of meer geldbedrag(en)),

en/of (een) belofte(n), namelijk de betaling van een of meer geldbedrag(en), heeft/hebben gedaan (telkens) van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die [medeverdachte 1] die/de gift(en) of belofte(n) in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever(s) of lastgever(s);

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf 2] in of omstreeks de periode van 10 juni 1997 tot en met 2 april 2003, te [plaats 1] en/of [plaats 3] en/of [plaats 4] en/of [plaats 5] en/of [plaats 6], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) aan [medeverdachte 1], die, anders dan als ambtenaar, immers als Groepshoofd Techniek en/of (wnd) Hoofd Facilitair Bedrijf in dienstbetrekking bij [bedrijf 13] en/of (vervolgens) Hoofd Technische Dienst in dienstbetrekking bij het [bedrijf 14] (te [plaats 6]), werkzaam was, danwel als lasthebber bij de hiervoor genoemde instelling(en) ([bedrijf 13] en/of (vervolgens) het [bedrijf 14] (te [plaats 6])) optrad, (telkens) naar aanleiding van hetgeen die [medeverdachte 1] in zijn betrekking(en) en/of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, (een) gift(en), namelijk (een) geldbedrag(en) totaal fl. 823.259,15 en/of Euro 89.065,00 of daaromtrent

( op of omstreeks 20 mei 1998 fl. 45.000,-- en/of

op of omstreeks 15 juli 1997 fl. 32.250,-- en/of

op of omstreeks 5 september 1997 fl. 20.750,-- en/of

op of omstreeks 28 januari 1998 fl. 30.250,-- en/of

op of omstreeks 20 mei 1998 fl. 55.250,-- en/of

op of omstreeks 29 augustus 1998 fl. 48.500,-- en/of

op of omstreeks 14 januari 1999 fl. 56.785,-- en/of

op of omstreeks 7 juli 1999 fl. 90.000,-- en/of

op of omstreeks 2 december 1999 fl. 76.545,-- en/of

op of omstreeks 26 april 2000 fl. 58.895,-- en/of

op of omstreeks 27 mei 2000 fl. 10.407,-- en/of

op of omstreeks 10 oktober 2000 fl. 19.714,15 en/of

op of omstreeks 3 november 2000 fl. 72.478,-- en/of

op of omstreeks 17 februari 2001 fl. 20.000,-- en/of

op of omstreeks 21 juli 2001 fl. 45.450,-- en/of

op of omstreeks 21 juli 2001 fl. 30.250,-- en/of

op of omstreeks 1 september 2001 fl. 10.000,-- en/of

op of omstreeks 10 januari 2002 fl. 75.460,-- en/of

op of omstreeks 12 april 2002 Euro 10.000,-- en/of

op of omstreeks 22 maart 2002 Euro 14.990,-- en/of

op of omstreeks 14 oktober 2002 Euro 25.575,-- en/of

op of omstreeks 2 april 2003 Euro 38.500,--,

in elk geval een of meer geldbedrag(en)),

en/of (een) belofte(n), namelijk de betaling van een of meer geldbedrag(en), heeft/hebben gedaan (telkens) van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat genoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die [medeverdachte 1] die/de gift(en) of belofte(n) in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever(s) of lastgever(s), hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);

3.

hij in of omstreeks de periode van 6 april 1998 tot en met 3 december 2002 te [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 1996 of boekjaar 1996/1997

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/061)

en/of

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 1997 of boekjaar 1997/1998

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062)

en/of

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 1999 of boekjaar 1999/2000

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062B)

en/of

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 2000 of boekjaar 2000/2001

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062C)

en/of

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 2001 of boekjaar 2001/2002

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062D)

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, en/althans heeft doen en/of laten doen door [naam] en/of (een) (andere) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 15], in elk geval (een) ander(en), immers heeft verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) opzettelijk op/in het/de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te [plaats 3] en/of elders in Nederland ingeleverde aangifte(n)/aangiftebiljet(ten) Vennootschapsbelasting over genoemd(e) kalenderja(a)r(en) en/of boekja(a)r(en) (telkens) te hoge (bedrijfs)kosten en/of (een) te la(a)g(e) belastba(a)r(e) bedragen, althans (een) te la(a)g(e) belastingbedrag(en), althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting, opgegeven en/of vermeld, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of opgeven, terwijl daarvan het gevolg zou kunnen zijn dat te weinig belasting zou kunnen worden geheven (aangifte bijlage nr. D/061 en/of D/062)

en/of terwijl dat/die feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven (aangifte(n) bijlage(n) D/062B en/of D/062C en/of D/062D);

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 6] in of omstreeks de periode van 6 april 1998 tot en met 3 december 2002 te [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of met (een) ander(en), althans genoemde rechtspersoon alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 1996 of boekjaar 1996/1997

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/061)

en/of

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 1997 of boekjaar 1997/1998

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062)

en/of

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 1999 of boekjaar 1999/2000

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062B)

en/of

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 2000 of boekjaar 2000/2001

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062C)

en/of

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het Kalenderjaar 2001 of boekjaar 2001/2002

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062D)

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, en/althans heeft doen en/of laten doen door [naam] en/of (een) (andere) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 15], in elk geval (een) ander(en), immers heeft/hebben genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of haar mededader(s) (telkens) opzettelijk op/in het/de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te [plaats 3] en/of elders in Nederland ingeleverde aangifte(n)/aangiftebiljet(ten) Vennootschapsbelasting over genoemd(e) kalenderja(a)r(en) of boekja(a)r(en) (telkens) te hoge (bedrijfs)kosten en/of (een) te la(a)g(e) belastba(a)r(e) bedragen, althans (een) te la(a)g(e) belastingbedrag(en), althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting, opgegeven en/of vermeld, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of opgeven, terwijl daarvan het gevolg zou kunnen zijn dat te weinig belasting zou kunnen worden geheven (aangifte bijlage nr. D/061 en/of D/062)

en/of terwijl dat/die feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven (aangifte(n) bijlage(n) D/062B en/of D/062C en/of D/062D), tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

4.

hij in of omstreeks de periode van 2 maart 1999 tot en met 31 mei 2002 te [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten

een aangifte 1997 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Vermogensbelasting 1998 (D/060)

en/of

een aangifte 1999 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Premie Waz

Vermogensbelasting 2000 (D/026)

en/of

een aangifte 2000 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Premie Waz (D/027)

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, en/althans heeft doen of laten doen door [naam] en/of (een) (andere) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 15], in elk geval (een) ander(en), immers heeft verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) opzettelijk op/in het/de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te [plaats 3] en/of elders in Nederland ingeleverde aangifte(n)/aangiftebiljet(ten) Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen/Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen/ Vermogensbelasting over genoemd(e) jaar/jaren (telkens) niet al de door hem, verdachte, genoten inkomsten vermeld en/of opgegeven, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of opgeven, en/of een te laag belastbaar inkomen, althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting, opgegeven en/of vermeld, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of opgeven, terwijl daarvan het gevolg zou kunnen zijn dat te weinig belasting zou kunnen worden geheven (aangifte bijlage nr. D/060)

en/of

terwijl dat/die feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven (aangifte(n) bijlage(n) D/026 en/of D/027);

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 25 februari 1999 tot en met 27 mei 2002 te [plaats 7] en/of [plaats 2] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) (een) aangifte(n)/aangiftebiljet(ten) Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen/ Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen/Vermogensbelasting, te weten

een aangifte(biljet) 1997 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Vermogensbelasting 1998 (D/060)

en/of

een aangifte(biljet) 1999 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Premie Waz

Vermogensbelasting 2000 (D/026)

en/of

een aangifte(biljet) 2000 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Premie Waz (D/027)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door [naam] en/of (een) (andere) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 15], in elk geval (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- (telkens) op/in die/dat aangifte(n)/aangiftebiljet(ten), in elk geval op/in die/dat geschrift(en), niet al de door hem, verdachte, genoten inkomsten vermeld en/of geschreven en/of opgegeven, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of schrijven en/of opgeven, en/of een te laag belastbaar inkomen, althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting, opgegeven en/of opgeschreven en/of vermeld, en/althans door die ander(en) doen en/of laten vermelden en/of opgeven en/of schrijven, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

5.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 1997 tot en met 1 september 2000, in elk geval in of omstreeks de periode van 1 januari 1997 tot en met 9 juli 2001, te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk (ongeveer) (in totaal) fl. 270.000,--, in elk geval een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan de [bedrijf 16], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

en

welk(e) geld/goed(eren) die [medeverdachte 2] uit hoofde van die [medeverdachte 2] zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als Staffunctionaris Huisvestingszaken bij/aan de (organisatorische eenheid)[bedrijf 16], in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 1997 tot en met 1 september 2000, in elk geval in of omstreeks de periode van 1 januari 1997 tot en met 9 juli 2001, te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) de [bedrijf 16] heeft bewogen tot de afgifte van (ongeveer) (in totaal) fl. 270.000,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-- de/het prijs/prijzen/bedrag(en) op (een) offerte(s) voor voor de [bedrijf 16] te verrichten werkzaamheden verhoogd en/of

aangepast aan het (hem, verdachte, bekende) aanwezige budget; en/of

-- die - op basis van het opgehoogde bedrag - opgestelde offerte(s) (ter acceptatie) ingediend bij

de [bedrijf 16]; en/of

-- die offerte(s) geaccepteerd in die [medeverdachte 2] zijn functie als Staffunctionaris

Huisvestingszaken; en/of

-- als materiedeskundige het [bedrijf 16] geadviseerd met betrekking tot uit te voeren opdracht(en) en/of de

offerte(s); en/of

-- de (vervolgens na acceptatie) verrichte werkzaamheden op basis van de hogere offerte

gefactureerd; en/of

-- de (verhoogde) factu(u)r(en) gezonden aan en/of ingediend bij de [bedrijf 16]; en/of

-- die (verhoogde) factu(u)r(en) voor akkoord ondertekend en/of geparafeerd;

waardoor de [bedrijf 16] (telkens) werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

6.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 1998 tot en met 31 augustus 2000 te [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) aan [medeverdachte 2], die, anders dan als ambtenaar, immers als Staffunctionaris Huisvestingszaken werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij de [bedrijf 16], werkzaam was (telkens) naar aanleiding van hetgeen die [medeverdachte 2] in zijn betrekking heeft gedaan of nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, (een) gift(en), namelijk (een) geldbedrag(en) totaal fl. 135.000,-- of daaromtrent, althans fl. 75.000,-- of daaromtrent, in elk geval een of meer geldbedrag(en), en/of (een) belofte(n), namelijk de betaling van een of meer geldbedrag(en), heeft/hebben gedaan (telkens) van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die [medeverdachte 2] die/de gift(en) of belofte(n) in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf 2] in of omstreeks de periode van 1 november 1998 tot en met 31 augustus 2000 te [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) aan [medeverdachte 2], die, anders dan als ambtenaar, immers als Staffunctionaris Huisvestingszaken werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij de [bedrijf 16], werkzaam was (telkens) naar aanleiding van hetgeen die [medeverdachte 2] in zijn betrekking heeft gedaan of nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, (een) gift(en), namelijk (een) geldbedrag(en) totaal fl. 135.000,-- of daaromtrent, althans fl. 75.000,-- of daaromtrent, in elk geval een of meer geldbedrag(en), en/of (een) belofte(n), namelijk de betaling van een of meer geldbedrag(en), heeft/hebben gedaan (telkens) van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat genoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die [medeverdachte 2] die/de gift(en) of belofte(n) in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);

7.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 juni 2001 tot en met 16 april 2003, in elk geval in of omstreeks de periode van juni 2001 tot en met mei 2003, te [plaats 9] en/of te [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk (ongeveer) (in totaal) Euro 35.996,--, in elk geval een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan de [bedrijf 17], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) geld/goed(eren) die [medeverdachte 2] uit hoofde van die [medeverdachte 2] zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als Coördinator Facilitair Beheer en/of Hoofd Facilitaire Zaken en Huisvesting (bij de werkgever de [bedrijf 17]), in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 juni 2001 tot en met 16 april 2003, in elk geval in of omstreeks de periode van juni 2001 tot en met mei 2003, te [plaats 9] en/of te [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] en/of (een) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) de [bedrijf 17] heeft bewogen tot de afgifte van (ongeveer) (in totaal) Euro 35.996,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-- (een) verhoogde rekening(en), in elk geval (een) rekening(en) waarop een hoger bedrag was

vermeld, dan het werkelijk voor de betreffende werkzaamheden en/of opdracht te betalen

bedrag, betreffende door [bedrijf 2] verrichte opdracht(en) en/of

werkzaamheden, gezonden en/of ingediend en/of doen toekomen aan de [bedrijf 17]; en/of

-- die rekening(en) heeft/hebben voorzien van (een) (totaal)bedrag dat viel binnen die [medeverdachte 2] zijn (C-)procuratie als Coördinator Facilitair Beheer en/of Hoofd Facilitaire Zaken

en Huisvesting bij de [bedrijf 17]; en/of

-- (vervolgens) die (verhoogde) rekening(en) voor akkoord ondertekend en/of geparafeerd (ten

teken dat het werk volgens de opdracht en afgesproken prijs was uitgevoerd); en/of

-- (vervolgens) die rekening(en) heeft ingediend en/of doen toekomen aan de financiële

administratie van de [bedrijf 17];

waardoor de [bedrijf 17] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2000 tot en met 29 oktober 2003 te [plaats 9] en/of [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) aan [medeverdachte 2], die, anders dan als ambtenaar, immers als Coördinator Facilitair Beheer en/of Hoofd Facilitaire Zaken en Huisvesting werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij de [bedrijf 17], werkzaam was

(telkens) naar aanleiding van hetgeen die [medeverdachte 2] in zijn betrekking heeft gedaan of nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, (een) gift(en), namelijk (een) geldbedrag(en) totaal Euro 9.998,-- of daaromtrent, in elk geval een of meer geldbedrag(en), en/of (een) belofte(n), namelijk de betaling van een of meer geldbedrag(en), heeft/hebben gedaan (telkens) van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die [medeverdachte 2] die/de gift(en) of belofte(n) in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf 2] in of omstreeks de periode van 1 september 2000 tot en met 29 oktober 2003 te [plaats 9] en/of [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) aan [medeverdachte 2], die, anders dan als ambtenaar, immers als Coördinator Facilitair Beheer en/of Hoofd Facilitaire Zaken en Huisvesting werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij de [bedrijf 17], werkzaam was (telkens) naar aanleiding van hetgeen die [medeverdachte 2] in zijn betrekking heeft gedaan of nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, (een) gift(en), namelijk (een) geldbedrag(en) totaal Euro 9.998,-- of daaromtrent, in elk geval een of meer geldbedrag(en), en/of (een) belofte(n), namelijk de betaling van een of meer geldbedrag(en), heeft/hebben gedaan (telkens) van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat genoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die [medeverdachte 2] die/de gift(en) of belofte(n) in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);

9.

hij in of omstreeks de periode van 18 mei 2000 tot en met 16 april 2003 te [plaats 3] en/of [plaats 8], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) facturen en/of rekeningen van [bedrijf 2] gericht aan [bedrijf 16] (bijlage(n) D/003A, D/003B, D/003C) en/of [bedrijf 17] (bijlage(n) D/042 t/m D/042-20), zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 2], in elk geval (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - op die rekening(en) en/of factu(u)r(en) een te hoog (totaal) bedrag vermeld en/of in rekening gebracht en/of doen en/of laten vermelden en/of in rekening doen en/of laten brengen, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

10.

hij in of omstreeks de periode van 27 november 2000 tot en met 10 januari 2001, in elk geval in of omstreeks de periode van 27 november 2000 tot en met 22 maart 2001 te [plaats 1] en/of [plaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) (een) rekening(en),te weten

a.

een rekening ten name van [bedrijf 2]

gericht aan [bedrijf 8]

d.d. 27-11-2000

ad fl. 25.340,--

omschrijving

perceel: [adres] - [plaats 2]

betreft: het uitvoeren van diverse meerwerken volgens verstrekte specificatie;

(bijlage D/025 / D/001)

en/of

b.

een rekening ten name van [bedrijf 2]

gericht aan [bedrijf 9]

d.d. 10-01-2001

ad fl. 1.533,38

omschrijving

perceel: [adres] - [plaats 11]

betreft: Op 13-12-2000 het verlenen van installatie adviezen, een en ander zoals

besproken met uw heer [naam];

(bijlage D/016 / D/004)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door [naam], en/of (een) (andere) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 2], in elk geval (een) ander(en), immers heeft verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - op die onder a. genoemde rekening vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

perceel: [adres] - [plaats 2]

betreft: het uitvoeren van diverse meerwerken volgens verstrekte specificatie;

terwijl in werkelijkheid deze rekening betrekking had op de installatie van een badkamer in de woning [adres] te [plaats 11] (zijnde (alstoen) de woning van [naam]) en/of

de werkzaamheden in werkelijkheid waren verricht voor en/of in opdracht van [naam], in elk geval een ander dan (de geadresseerde) [bedrijf 8], en/of op die onder b. genoemde rekening vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

perceel: [adres] - [plaats 11]

betreft: Op 13-12-2000 het verlenen van installatie adviezen, een en ander zoals besproken met

uw heer [naam];

terwijl in werkelijkheid deze rekening betrekking had op het herstel van de riolering van de woning [adres] te [plaats 11] en/of de werkzaamheden in werkelijkheid waren verricht voor en/of in opdracht van [naam], in elk geval een ander dan (de geadresseerde) [bedrijf 9]

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf 2] in of omstreeks de periode van 27 november 2000 tot en met 10 januari 2001, in elk geval in of omstreeks de periode van 27 november 2000 tot en met 22 maart 2001 te [plaats 1] en/of [plaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) (een) rekening(en),

te weten

a.

een rekening ten name van bv technisch bureau massier

gericht aan [bedrijf 8]

d.d. 27-11-2000

ad fl. 25.340,--

omschrijving

perceel: [adres] - [plaats 2]

betreft: het uitvoeren van diverse meerwerken volgens verstrekte specificatie;

(bijlage D/025 / D/001)

en/of

b.

een rekening ten name van bv technisch bureau massier

gericht aan [bedrijf 9]

d.d. 10-01-2001

ad fl. 1.533,38

omschrijving

perceel: [adres] - [plaats 11]

betreft: Op 13-12-2000 het verlenen van installatie adviezen, een en ander zoals

besproken met uw heer [naam];

(bijlage D/016 / D/004)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben genoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - op die onder a. genoemde rekening vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

perceel: [adres] - [plaats 2]

betreft: het uitvoeren van diverse meerwerken volgens verstrekte specificatie;

terwijl in werkelijkheid deze rekening betrekking had op de installatie van een badkamer in de woning [adres] te [plaats 11] (zijnde (alstoen) de woning van [naam]) en/of de werkzaamheden in werkelijkheid waren verricht voor en/of in opdracht van [naam], in elk geval een ander dan (de geadresseerde) [bedrijf 8], en/of op die onder b. genoemde rekening vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

perceel: [adres] - [plaats 11]

betreft: Op 13-12-2000 het verlenen van installatie adviezen, een en ander zoals besproken met

uw heer [naam];

terwijl in werkelijkheid deze rekening betrekking had op het herstel van de riolering van de woning [adres] te [plaats 11] en/of de werkzaamheden in werkelijkheid waren verricht voor en/of in opdracht van [naam], in elk geval een ander dan (de geadresseerde) [bedrijf 9]

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en).

Overwegingen ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde

De rechtbank heeft verdachte veroordeeld voor het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde. De rechtbank is tot een bewezenverklaring van deze feiten gekomen mede op grond van de verklaringen die verdachte tijdens zijn verhoren door de FIOD heeft afgelegd. Verdachte heeft tijdens deze verhoren verklaard dat er, kort gezegd, geen werkzaamheden door (het adviesbureau van) medeverdachte [medeverdachte 1] zijn verricht voor de door deze verzonden en door verdachte in de boekhouding van [bedrijf 2] (verder te noemen [bedrijf 2]) opgenomen facturen. De betaling van deze facturen zou bedoeld zijn om zeker te stellen dat [bedrijf 2] bepaalde (bouw)projecten toegewezen zou krijgen.

Verdachte heeft nadien zijn verklaring gewijzigd. Hij heeft ten overstaan van de rechtbank, en later ook ten overstaan van het hof, verklaard dat hij, na overleg met de projectleiders van [bedrijf 2], tot de conclusie is gekomen dat [medeverdachte 1] wel degelijk werkzaamheden voor [bedrijf 2] heeft verricht. Ter onderbouwing hiervan heeft de raadsman van verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg een zestal ordners, bevattende gegevens afkomstig uit de administratie van [bedrijf 2], overgelegd. De inhoud van deze ordners, bestaande uit met name projecttekeningen, is ter terechtzitting van het hof met [medeverdachte 1] - die als getuige is gehoord - en verdachte besproken.

Het hof acht de verklaringen die verdachte ten overstaan van de rechtbank en het hof heeft afgelegd geloofwaardig. Verdachte heeft andersluidende verklaringen afgelegd bij de FIOD, maar het is aannemelijk dat hij dit heeft gedaan op basis van de (onjuiste) veronderstelling dat [medeverdachte 1] geen werkzaamheden had verricht ten behoeve van [bedrijf 2]. Pas naderhand is verdachte gebleken dat er wel degelijk werkzaamheden door [medeverdachte 1] waren verricht en dat de contacten met [medeverdachte 1] voornamelijk via de projectleiders van [bedrijf 2] waren gelopen. Verdachte heeft getracht dit te onderbouwen met voornoemde gegevens. Daarnaast heeft verdachte verklaard dat hij werd overvallen door de mededeling van de FIOD dat [medeverdachte 1] in dienst was bij het [bedrijf 13] en later het [bedrijf 14] en dat dit de inhoud van zijn tijdens de verhoren afgelegde verklaringen heeft gekleurd.

Op basis van de inhoud van de zes ordners en de verklaringen die [medeverdachte 1] en verdachte hierover hebben afgelegd ter terechtzitting van het hof, is aannemelijk geworden dat er door [medeverdachte 1] werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van [bedrijf 2]. In welke mate deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden en of de verrichte werkzaamheden in verhouding staan tot de betaalde facturen blijft onduidelijk. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij factureerde op basis van een percentage van de aanneemsom en niet op basis van gewerkte uren. Dit is aan de hand van het dossier niet te verifi?ren maar ook niet uit te sluiten nu zulks in de bedrijfstak niet ongebruikelijk is.

Nu aannemelijk is geworden dat [medeverdachte 1] werk heeft verricht voor de betaalde facturen en niet kan worden vastgesteld dat de gefactureerde en betaalde bedragen niet in verhouding staan tot deze werkzaamheden, zal het hof verdachte vrijspreken van het hem onder 1 ten laste gelegde voor zover het de facturen van [bedrijf 10] betreft.

Ten aanzien van de onder 1 primair genoemde factuur van [bedrijf 5] (onder punt 21.) komt het hof wel tot een bewezenverklaring nu verdachte heeft verklaard dat de betreffende factuur vals is.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de facturen van het adviesbureau [medeverdachte 1] kan niet worden gesproken van giften aan [medeverdachte 1], zodat verdachte in zoverre ook van het onder 2 primair en subsidiair ten laste gelegde zal worden vrijgesproken. Ten aanzien van de factuur van [bedrijf 5] is het hof van oordeel dat de betaling van deze enkele factuur aan [medeverdachte 1] onvoldoende is om te kunnen spreken van handelen in strijd met artikel 328 ter, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Verdachte zal derhalve ook voor dit onderdeel van het onder 2 primair en subsidiair ten laste gelegde worden vrijgesproken.

Overwegingen ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde

Het primair ten laste gelegde

Het hof zal verdachte vrijspreken van het onder 5 primair ten laste gelegde. De medeverdachte [medeverdachte 2] had de in de tenlastelegging genoemde gelden niet (anders dan door misdrijf) onder zich, hetgeen vereist is voor een veroordeling ter zake van verduistering.

De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Het onder 5 subsidiair aan verdachte ten laste gelegde misdrijf zou zijn gepleegd in de periode van 10 april 1997 tot en met 2 april 2003.

Artikel 326 (oud) van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het ten laste gelegde misdrijf bestraft wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vijfde categorie. Ingevolge artikel 70 (oud), aanhef en onder 2, jo artikel 71 (oud), aanhef en 72 (oud) van het Wetboek van Strafrecht vervalt het recht tot strafvordering voor een misdrijf waarop een geldboete, hechtenis of een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld in ieder geval indien zes jaren zijn verstreken na de dag waarop de verjaring is aangevangen.

Het hof stelt vast dat tussen 10 april 1997 en 10 juni 2003, de dag waarop de eerste vervolgingshandeling jegens verdachte is verricht, méér dan zes jaren zijn verstreken. Het recht tot strafvordering is voor wat betreft de ten laste gelegde periode vóór 10 juni 1997 derhalve vervallen.

Gelet hierop zal het hof het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging ten aanzien van de ten laste gelegde pleegperiode vóór 10 juni 1997. Voor het overige deel van de ten laste legging van feit 5 is het openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging.

Overwegingen ten aanzien van het onder 7 ten laste gelegde

Het hof zal verdachte vrijspreken van het onder 7 primair ten laste gelegde. De medeverdachte [medeverdachte 2] had de in de tenlastelegging genoemde gelden niet (anders dan door misdrijf) onder zich, hetgeen vereist is voor een veroordeling ter zake van verduistering.

Bewezenverklaring

Het hof acht, na verbeterde lezing, bewezen dat:

1. primair

hij in de periode van 18 september 2000 tot en met 9 oktober 2000 in Nederland een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt, hebbende hij, verdachte, toen daar opzettelijk in de bedrijfsadministratie van [bedrijf 2], zijnde een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, een valse factuur, te weten een (afschrift van een) factuur ten name van [bedrijf 5]

gericht aan [bedrijf 2]

Faktuur: T09.30

gedateerd 18 september 2000

ad. fl. 19.714,15

(bijlage D/157)

opgenomen en geboekt en verwerkt, bestaande die valsheid hierin -zakelijk weergegeven- dat valselijk in strijd met de waarheid op die factuur was vermeld

"Voor aan U verleende diensten" en

"Over de periode januari t/m juni 2000 belasten wij uw rekening voor transportkosten van

materialen voor diverse werken",

terwijl in werkelijkheid die factuur niet afkomstig was van [bedrijf 5] en bedoelde transportwerkzaamheden niet door [bedrijf 5] ten behoeve van [bedrijf 2] waren verricht, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

3.

hij in de periode van 6 april 1998 tot en met 3 december 2002 in Nederland telkens opzettelijk bij de Belastingwet voorziene aangiften, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het kalenderjaar 1996 of boekjaar 1996/1997

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/061)

en

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het kalenderjaar 1997 of boekjaar 1997/1998

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062)

en

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het kalenderjaar 1999 of boekjaar 1999/2000

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062B)

en

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het kalenderjaar 2000 of boekjaar 2000/2001

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062C)

en

een aangifte Vennootschapsbelasting

betreffende het kalenderjaar 2001 of boekjaar 2001/2002

ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 1] (fiscaalnummer [nummer])

(bijlage D/062D)

onjuist en/of onvolledig heeft doen en/of laten doen door [naam] en/of (een) (andere) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 15], immers heeft verdachte telkens opzettelijk op de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te [plaats 3] ingeleverde aangiftebiljetten Vennootschapsbelasting over genoemde kalenderjaren en boekjaren te hoge (bedrijfs)kosten en te lage belastbare bedragen door die ander(en) doen vermelden en opgeven, terwijl daarvan het gevolg zou kunnen zijn dat te weinig belasting zou kunnen worden geheven (aangifte bijlage nr. D/061 en/of D/062) en terwijl die feiten telkens ertoe strekten dat te weinig belasting werd geheven (aangiften bijlagen D/062B en D/062C en D/062D);

4.

hij in de periode van 2 maart 1999 tot en met 31 mei 2002 in Nederland telkens opzettelijk bij de Belastingwet voorziene aangiften, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten

een aangifte 1997 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Vermogensbelasting 1998 (D/060)

en

een aangifte 1999 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Premie Waz

Vermogensbelasting 2000 (D/026)

en

een aangifte 2000 voor de Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Premie Waz (D/027)

onjuist en/of onvolledig heeft doen of laten doen door [naam] en/of (een) (andere) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 15], immers heeft verdachte telkens opzettelijk op de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te [plaats 3] ingeleverde aangiftebiljetten Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen/Premie arbeidsongeschikt-heidsverzekering zelfstandigen/ Vermogensbelasting over genoemde jaren niet al de door hem, verdachte, genoten inkomsten door die ander(en) doen vermelden en opgeven, en een te laag belastbaar inkomen door die ander(en) doen vermelden en opgeven, terwijl daarvan het gevolg zou kunnen zijn dat te weinig belasting zou kunnen worden geheven (aangifte bijlage nr. D/060)

en terwijl die feiten telkens ertoe strekten dat te weinig belasting werd geheven (aangiften bijlagen D/026 en D/027);

5. subsidiair

hij in de periode van 10 juni 1997 tot en met 1 september 2000 te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of [plaats 8], tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2], telkens met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen, de [bedrijf 16] heeft bewogen tot de afgifte van in totaal fl. 270.000,--, hebbende verdachte en/of zijn mededader toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-- de prijzen/bedragen op offertes voor de [bedrijf 16] te verrichten werkzaamheden verhoogd en/of aangepast aan het (hem,

verdachte, bekende) aanwezige budget en

-- die - op basis van de opgehoogde bedragen - opgestelde offertes ter acceptatie ingediend bij

de [bedrijf 16] en

-- offertes gezonden die geaccepteerd werden door verdachtes mededader [medeverdachte 2] in

diens functie van Staffunctionaris Huisvestingszaken en

-- vervolgens de verrichte werkzaamheden (na acceptatie) op basis van de hogere offertes

gefactureerd en

-- de (verhoogde) facturen gezonden aan en/of ingediend bij de [bedrijf 16] en

-- die (verhoogde) facturen voor akkoord ondertekend en/of geparafeerd

waardoor de [bedrijf 16] telkens werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

6.

hij in de periode van 1 november 1998 tot en met 31 augustus 2000 te [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of [plaats 8], meermalen, aan [medeverdachte 2], die, anders dan als ambtenaar, immers als Staffunctionaris Huisvestingszaken werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij de [bedrijf 16], werkzaam was telkens naar aanleiding van hetgeen die [medeverdachte 2] in zijn betrekking heeft gedaan of nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, giften, namelijk geldbedragen van in totaal fl. 135.000,-- of daaromtrent, heeft gedaan van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij, verdachte, redelijkerwijs moest aannemen dat die [medeverdachte 2] die giften in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever;

7. subsidiair

hij in de periode van 29 juni 2001 tot en met 16 april 2003 te [plaats 9] en/of te [plaats 3] en/of [plaats 8] tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] telkens met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen, de [bedrijf 17] heeft bewogen tot de afgifte van ongeveer Euro 35.996,--, hebbende verdachte en/of zijn mededader toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-- verhoogde rekeningen betreffende door [bedrijf 2] verrichte

werkzaamheden, gezonden en/of ingediend en/of doen toekomen aan de [bedrijf 17] en

-- die rekeningen voorzien van een bedrag dat viel binnen die [medeverdachte 2] zijn

(C-)procuratie als Coördinator Facilitair Beheer en/of Hoofd Facilitaire Zaken en

Huisvesting bij de [bedrijf 17] en

-- vervolgens die verhoogde rekeningen voor akkoord geparafeerd (ten teken dat het werk

volgens de opdracht en afgesproken prijs was uitgevoerd) en

-- vervolgens die rekeningen ingediend en/of doen toekomen aan de financiële administratie van de [bedrijf 17]

waardoor de [bedrijf 17] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8.

hij in de periode van 1 september 2000 tot en met 29 oktober 2003 te [plaats 9] en/of [plaats 3] en/of [plaats 8], meermalen, aan [medeverdachte 2], die, anders dan als ambtenaar, immers als Coördinator Facilitair Beheer en/of Hoofd Facilitaire Zaken en Huisvesting werkzaam zijnde in dienstbetrekking bij de [bedrijf 17], werkzaam was telkens naar aanleiding van hetgeen die [medeverdachte 2] in zijn betrekking heeft gedaan of nagelaten dan wel zal/zou doen of nalaten, giften, namelijk geldbedragen van in totaal Euro 9.998,-- of daaromtrent, heeft gedaan van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij, verdachte, redelijkerwijs moest aannemen dat die [medeverdachte 2] die giften in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever;

9.

hij in de periode van 18 mei 2000 tot en met 16 april 2003 te [plaats 3] en/of [plaats 8] tezamen en in vereniging met een ander, meermalen, facturen van [bedrijf 2] gericht aan [bedrijf 16] (bijlagen D/003A, D/003B, D/003C) en [bedrijf 17] (bijlagen D/042 t/m D/042-20), zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft doen en/of laten opmaken door (een) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 2], immers hebben verdachte en zijn, verdachtes, mededader toen en daar telkens valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - op die facturen een te hoog totaal bedrag laten vermelden en in rekening doen en/of laten brengen, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

10.

hij in de periode van 27 november 2000 tot en met 10 januari 2001 te [plaats 1] en/of [plaats 3] tezamen en in vereniging met een ander telkens rekeningen, te weten

a.

een rekening ten name van [bedrijf 2]

gericht aan [bedrijf 8]

d.d. 27-11-2000

ad fl. 25.340,--

omschrijving

perceel: [adres] - [plaats 2]

betreft: het uitvoeren van diverse meerwerken volgens verstrekte specificatie;

(bijlage D/025 / D/001)

en

b.

een rekening ten name van [bedrijf 2]

gericht aan [bedrijf 9]

d.d. 10-01-2001

ad fl. 1.533,38

omschrijving

perceel: [adres] - [plaats 11]

betreft: Op 13-12-2000 het verlenen van installatie adviezen, een en ander zoals besproken met uw heer [naam];

(bijlage D/016 / D/004)

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft doen en/of laten opmaken door [naam], immers heeft verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader toen en daar valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - op die onder a. genoemde rekening door die ander doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

perceel: [adres] - [plaats 2]

betreft: het uitvoeren van diverse meerwerken volgens verstrekte specificatie;

terwijl in werkelijkheid deze rekening betrekking had op de installatie van een badkamer in de woning [adres] te [plaats 11] (zijnde (als toen) de woning van [naam]) en de werkzaamheden in werkelijkheid waren verricht voor en in opdracht van [naam] en op die onder b. genoemde rekening door die ander doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

perceel: [adres] - [plaats 11]

betreft: Op 13-12-2000 het verlenen van installatie adviezen, een en ander zoals besproken met uw heer [naam];

terwijl in werkelijkheid deze rekening betrekking had op het herstel van de riolering van de woning [adres] te [plaats 11] en de werkzaamheden in werkelijkheid waren verricht voor en in opdracht van [naam], zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair,

3 primair, 4 primair, 5 subsidiair, 6 primair, 7 subsidiair, 8 primair, 9 en 10 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1 primair:

valsheid in geschrift;

3 primair en 4 primair, telkens:

ingevolge de belastingwet verplicht zijnde gegevens te verstrekken, deze opzettelijk onjuist of onvolledig verstrekken, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd;

5 subsidiair:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

6 primair:

aan iemand die, anders dan als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking of optreedt als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen deze in zijn betrekking of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten, dan wel zal doen of nalaten, een gift doen van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegen zijn werkgever of lastgever, meermalen gepleegd;

7 subsidiair:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

8 primair:

aan iemand die, anders dan als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking of optreedt als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen deze in zijn betrekking of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten, dan wel zal doen of nalaten, een gift doen van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegen zijn werkgever of lastgever, meermalen gepleegd;

9:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

10 primair:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich, tezamen met een ander, jarenlang schuldig gemaakt aan oplichting van achtereenvolgens de [bedrijf 16] en de stichting [bedrijf 17]. Deze medeverdachte was in een leidinggevende functie werkzaam bij deze stichtingen en gaf uit hoofde van zijn functie opdrachten aan het bedrijf van verdachte, [bedrijf 2]. De facturen voor de door [bedrijf 2] verrichte werkzaamheden werden in samenspraak met de medeverdachte opgehoogd. De medeverdachte zorgde er vervolgens voor dat [bedrijf 2] voor de opdrachten werd betaald conform de opgehoogde facturen. Verdachte en zijn mededader verdeelden het teveel in rekening gebrachte. Dit alles diende er toe er voor te zorgen dat verdachte werk(opdrachten) van die onderwijsinstellingen bleef ontvangen. De medeverdachte kon uit hoofde van zijn dienstbetrekking namelijk diverse (werk)opdrachten aan het bedrijf van verdachte toekennen. De medeverdachte heeft de in ruil voor deze opdrachten ontvangen betalingen niet aan zijn werkgevers gemeld, hetgeen de verdachte duidelijk moest zijn.

Verdachte heeft zich daarnaast samen met twee medeverdachten meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door facturen van [bedrijf 2] valselijk op te maken. Verdachte heeft zich door zijn handelen ten koste van derden bevoordeeld. Verdachte heeft door zijn handelwijze het vertrouwen dat in het algemeen in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in (het gebruik van) geschriften die tot bewijs dienen, geschaad.

Ten slotte heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk onjuist (laten) invullen van aangiften vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/premie volks-verzekeringen, premie Waz en vermogensbelasting over een aantal jaren. Door deze onjuiste opgaven is te weinig belasting geheven, waardoor de verdachte de fiscus in het bijzonder en daarmee de maatschappij in het algemeen voor een aanzienlijk bedrag heeft benadeeld.

Verdachte heeft bij alle bovengenoemde feiten louter gehandeld uit financieel gewin (voor zichzelf dan wel voor [bedrijf 2]) en heeft blijkens de door hem afgelegde verklaringen ten tijde van het plegen van de feiten geen moment stil gestaan bij het strafwaardige karakter van zijn handelen. Het ging om aanzienlijke bedragen en verdachte heeft de diverse benadeelden aanzienlijke financiële schade berokkend.

Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een verdachte betreffend uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 7 mei 2010, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld ter zake van soortgelijke misdrijven.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat aan verdachte - in beginsel - een onvoorwaardelijke gevangenisstraf dient te worden opgelegd. In zoverre deelt het hof het standpunt van de advocaat-generaal. Hier staat evenwel het volgende tegenover.

Tijdens het verloop van de procedure in deze strafzaak is de redelijke termijn meermalen geschonden. Zo geldt als uitgangspunt dat de berechting van de zaak in hoger beroep behoort te zijn afgerond met een einduitspraak binnen twee jaren nadat het rechtsmiddel is ingesteld. Namens verdachte is op 6 december 2006 hoger beroep ingesteld en de onderhavige zaak behoorde derhalve op 6 december 2008 te zijn afgerond. Nu dit niet het geval is, is er gerekend vanaf die datum sprake van een overschrijding van de redelijke termijn met één jaar en bijna negen maanden. Het hof houdt hiermee rekening bij de strafoplegging.

Daarnaast heeft verdachte ter terechtzitting van het hof blijk gegeven erg schuldbewust te zijn. Verdachte heeft ter terechtzitting spijt betuigd, hetgeen op het hof oprecht is overgekomen. Voorts heeft verdachte inmiddels de partijen die hij met zijn handelen heeft benadeeld, inclusief de fiscus, gecompenseerd.

Het hof ziet in de opstelling van verdachte na zijn aanhouding aanleiding om thans af te zien van een - door de advocaat-generaal gevorderde - onvoorwaardelijke gevangenisstraf en zal een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Om voldoende recht te doen aan de ernst van de door verdachte gepleegde feiten zal het hof verdachte daarnaast een werkstraf van maximale duur en een forse geldboete opleggen.

Benadeelde partijen

De benadeelde partijen, het [bedrijf 13] en het [bedrijf 14], hebben per brief te kennen gegeven hun vorderingen jegens verdachte niet te handhaven omdat hij deze vorderingen reeds uit eigen beweging heeft voldaan.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 23, 24, 24c, 47, 57, 225, 326 en 328ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voor zover dat aan hoger beroep is onderworpen, en opnieuw recht doende:

verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging voor zover het betreft de onder 5 subsidiair ten laste gelegde pleegperiode v??r 10 juni 1997;

verklaart het verdachte onder 2 primair en subsidiair, 5 primair en 7 primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte onder 1 primair, 3 primair, 4 primair, 5 subsidiair, 6 primair, 7 subsidiair, 8 primair, 9 en 10 primair ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair, 3 primair,

4 primair, 5 subsidiair, 6 primair, 7 subsidiair, 8 primair, 9 en 10 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van zes maanden;

beveelt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van tweehonderdveertig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van honderdtwintig dagen zal worden toegepast;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de voormelde werkstraf geheel in mindering wordt gebracht, berekend naar de maatstaf van twee uren werkstraf per dag;

veroordeelt verdachte tevens tot een geldboete van honderdduizend euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van driehonderdvijfenzestig dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. S. Zwerwer, voorzitter, mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo en mr. W.M. van Schuijlenburg, in tegenwoordigheid van mr. M. Koster als griffier, zijnde mr. Van der Wiel-Rammeloo en de griffier voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.