Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3618

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
21-05-2010
Datum publicatie
10-08-2010
Zaaknummer
22-003619-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte is schuldig bevonden aan:

- medeplegen van een beroep maken van een ander, die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Nederland heeft verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid doen verrichten, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is, meermalen gepleegd.

- medeplegen van opzettelijk een vals geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

- feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon medeplegen van opzettelijk een vals geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

Straf: taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003619-08

Parketnummer: 09-997193-04

Datum uitspraak: 21 mei 2010

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 30 juni 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [geboortedag] 1966,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 7 mei 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot 11 december 2003 (voor wat betreft eenmanszaak [naam eenmanszaak]) en/of in of omstreeks de periode van 23 september 2003 tot en met 24 juni 2004 (voor wat betreft [naam uitzendbureau]) te Den Haag, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk niet en/of niet juist heeft/hebben voldaan aan een voor een werkgever (in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering), zijnde hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) al dan niet handelend onder de naam [naam eenmanszaak] en/of zijnde [naam uitzendbureau], bestaande verplichting om opgave te doen van (al) het door de werknemers van die werkgever(s) genoten loon in bovengenoemde periode aan het

Landelijk instituut sociale verzekeringen en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV-GAK), dan wel aan de daartoe bij of krachtens wet aangewezen instelling/instantie, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), (telkens) opzettelijk ten aanzien van (onder andere) de werknemers / werkneemsters, bekend onder de namen [werknemer 1](AMB049) en/of [werknemer 2] (AMB051)en/of [werknemer 3] (AMB053)en/of [werknemer 4] (AMB054) en/of [werknemer 5](AMB055) en/of [werknemer 6](AMB056) en/of [werknemer 7](AMB057) en/of [werknemer 8](AMBO65) en/of een geen opgave gedaan van (al) het aan die werkne(e)m(st)er(s) door en/of namens hem, verdachte, en/of Uitzendbureau "[naam eenmanszaak]" betaalde loon, in elk geval niet juist en/of niet volledig het door die werkne(e)m(st)er(s) genoten loon (op-)aangegeven;

en/of

[naam uitzendbureau] als werkgever in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering in de periode van 23 september 2003 tot 24 juni 2004 te Den Haag, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk niet en/of niet juist heeft/hebben voldaan aan een voor een werkgever bestaande verplichting om opgave te doen van (al) het door de werknemers van die werkgever genoten loon in bovengenoemde periode aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV-GAK), dan wel aan de daartoe bij of krachtens wet aangewezen instelling/instantie, immers heeft/hebben hij, [naam uitzendbureau] en/of haar mededader(s), (telkens) opzettelijk ten aanzien van (onder andere) de werknemers / werkneemsters, bekend onder de namen

[werknemer 1](AMB049) en/of [werknemer 2] (AMB051)en/of [werknemer 3] (AMB053)en/of [werknemer 4] (AMB054) en/of [werknemer 5](AMB055) en/of [werknemer 6](AMB056) en/of [werknemer 7](AMB057) en/of [werknemer 8](AMB065) en/of een of meer andere werknemers / werkneemsters, geen opgave gedaan van (al) het aan die werkne(e)m(st)er(s) door en/of namens haar, [naam uitzendbureau] betaalde loon, in elk geval niet juist en/of niet volledig het door die werkne(e)m(st)er(s) genoten loon (op-)aangegeven, aan/tot welke feiten/verboden gedragingen hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven en/of opdracht heeft gegeven;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot 11 december 2003 (voor wat betreft eenmanszaak [naam eenmanszaak]) en/of in of omstreeks de periode van 23 september 2003 tot en met 24 juni 2004 (voor wat betreft [naam uitzendbureau]) te Den Haag, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk gebruik heeft gemaakt van, kopieën van vals(e) en/of vervalst(e) identiteitsbewijzen (kopie Nederlandse verblijfsvergunning (D184), kopie Portugees paspoort (D095) en/of een kopie Grieks paspoort (D183) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat (doen) gebruikmaken hierin dat verdachte kopieën van genoemde identiteitsbewijzen in de bedrijfsadministratie van [naam eenmanszaak] en/of [naam uitzendbureau] heeft opgenomen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat valselijk in strijd met de waarheid op de kopie Nederlandse verblijfsvergunning (D184)

- het op de voorzijde vermelde controlegetal niet overeenkwam met de waarde zoals die behoort te zijn na een gestandaardiseerde berekening die door de Immigratie en Naturalisatie Dienst wordt gehanteerd en/of

- blijkens informatie van de IND het afgebeelde document was voorzien van een documentnummer, CRV-nummer en tenaamstelling die bij de 1ND allen onbekend waren (D/202) en/of

op de kopie Portugees paspoort (D095)

- op p. 2 was voorzien van een kenmerkende spelfout in de voorgedrukte tekst, terwijl die spelfout niet voorkomt op die bladzijde in een origineel nationaal paspoort van Portugal, van dit model en/of

- was voorzien van een nummer dat nooit door de Portugese autoriteiten was toegekend aan een nationaal paspoort van Portugal van dit model (D/200) en/of op de kopie Grieks paspoort (D183)

- de berekende waarde van de opgenomen controlegetallen niet overeenkwamen met de waarden zoals die behoren te zijn na een gestandaardiseerde berekening die is vastgelegd in document 9303 van de International Civil Avation Organization en/of

- op pag. 32 was voorzien van een tekst, die het aantal bladzijden in dit paspoort aangeeft in 10 verschillende talen, terwijl een origineel nationaal paspoort van Griekenland, van dit model en van deze serie, op die bladzijde is voorzien van die tekst in 12 verschillende talen (D/201);

en/of

[naam uitzendbureau] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 10 november 2003 tot 24 juni 2004 te Den Haag, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van, kopieën van vals(e) en/of vervalst(e) identiteitsbewijzen (kopie Nederlandse verblijfsvergunning (D184), kopie Portugees paspoort (D095) en/of een kopie Grieks paspoort (D183) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat (doen) gebruikmaken hierin dat [naam uitzendbureau] kopieën van genoemde identiteitsbewijzen in haar bedrijfsadministratie heeft opgenomen

bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat valselijk in strijd met de waarheid op de kopie Nederlandse verblijfsvergunning (D184)

- het op de voorzijde vermelde controlegetal niet overeenkwam met de waarde zoals die behoort te zijn na een gestandaardiseerde berekening die door de Immigratie en Naturalisatie Dienst wordt gehanteerd en/of

- blijkens informatie van de IND het afgebeelde document was voorzien van een documentnummer, CRV-nummer en tenaamstelling die bij de IND allen onbekend waren (D/202) en/of op de kopie Portugees paspoort (D095)

- op p. 2 was voorzien van een kenmerkende spelfout in de voorgedrukte tekst, terwijl die spelfout niet voorkomt op die bladzijde in een origineel nationaal paspoort van Portugal, van dit model en/of

- was voorzien van een nummer dat nooit door de Portugese autoriteiten was toegekend aan een nationaal paspoort van Portugal van dit model (D/200) en/of op de kopie Grieks paspoort (D183)

- de berekende waarde van de openomen controlegetallen niet overeenkwamen met de waarden zoals die behoren te zijn na een gestandaardiseerde berekening die is vastgelegd in document 9303 van de International Civil Avation Organization en/of

- op pag. 32 was voorzien van een tekst, die het aantal bladzijden in dit paspoort aangeeft in 10 verschillende talen, terwijl een origineel nationaal paspoort van Griekenland, van dit model en van deze serie, op die bladzijde is voorzien van die tekst in 12 verschillende talen (D/201) zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, aan/tot welke bovenomschreven verboden gedraging verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen , althans alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven en/of opdracht heeft gegeven;

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari 2002 tot 24 juni 2004 te Den Haag en/of Bleiswijk, althans in Nederland, - al dan niet handelende onder de handelsnaam van eenmanszaak "[naam eenmanszaak]" en/of [naam uitzendbureau]- (telkens) tezamen en in vereniging met een of meerdere anderen, althans alleen, meerdere illegalen, onder wie

(2003)

-[PERSOON 1] en/of

-[PERSOON 2] en/of

-[PERSOON 3] en/of

-[PERSOON 4] en/of

-[PERSOON 5] en/of

-[PERSOON 6] en/of

(2004)

-[PERSOON 7] en/of

-[PERSOON 8]

welke personen zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Nederland hebben verschaft (telkens) krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid heeft doen verrichten, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar (telkens) (tezamen en in vereniging) bovengenoemde personen op uitzendbasis tewerkgesteld bij [onderneming] te Bleiswijk, terwijl verdachte en zijn mededader(s) (telkens) wist(en) of ernstige reden hadden om te vermoeden dat die toegang of dat verblijf wederrechtelijk was, van welk feit hij en/of zijn mededader(s) (telkens) een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt

en/of

[naam uitzendbureau]op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 10 november 2003 tot en met 24 juni 2004

te Den Haag en/of Bleiswijk, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meerdere anderen, althans alleen, meerdere illegalen, onder wie

(2003)

-[PERSOON 1] en/of

-[PERSOON 2] en/of

-[PERSOON 3] en/of

-[PERSOON 4] en/of

-[PERSOON 5] en/of

-[PERSOON 6] en/of

(2004)

-[PERSOON 7] en/of

-[PERSOON 8]

welke personen zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Nederland hebben verschaft (telkens) krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid heeft doen verrichten, immers heeft/hebben [naam uitzendbureau] en/of haar mededader(s) toen en daar (telkens) (tezamen en in vereniging) bovengenoemde personen op uitzendbasis tewerkgesteld bij [onderneming] te Bleiswijk terwijl [naam uitzendbureau] en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en) of ernstige reden hadden om te vermoeden dat die toegang of dat verblijf wederrechtelijk was, van welk feit [naam uitzendbureau] en/of haar mededader(s) (telkens) een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt, aan/tot welke bovenomschreven verboden gedraging verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven en/of opdracht heeft gegeven;

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot 11 december 2003 (voor wat betreft eenmanszaak [naam eenmanszaak]) en/of in of omstreeks de periode van 23 september 2003 tot en met 24 juni 2004 (voor wat betreft [naam uitzendbureau]) te Den Haag, althans in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk voorhanden heeft gehad en/of opzettelijk gebruik heeft gemaakt van 3 valse, althans vervalste facturen van uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 2] m.b.t. uitgeleende uitzendkrachten (geleverde arbeidsuren) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat (doen) gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) genoemde facturen (D/021, factuurnrs. 2250, 2251 en 2252) in de administratie van [naam eenmanszaak] en/of [naam uitzendbureau] heeft/hebben opgenomen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 2] die facturen niet heeft opgemaakt en/of verstuurd en/of de facturen met de nummers 2250, 2251 en 2252 (telkens) de tekst vermelden: "factuur voor de in uw opdracht geleverde werkzaamheden op uw locatie (volgt een x-aantal uren), a (volgt uurtarief en totaalbedrag), terwijl deze aan uitzendbureau [naam eenmanszaak] of [naam uitzendbureau] in rekening gebrachte arbeidsuren/werkzaamheden in werkelijkheid niet of slechts (zeer) ten dele zijn gewerkt/verricht

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken

en/of

[naam uitzendbureau] in of omstreeks de periode van 23 september 2003 tot en met 24 juni 2004 te Den Haag

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), opzettelijk voorhanden heeft gehad en/of opzettelijk gebruik heeft gemaakt van 3 valse, althans vervalste facturen van uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 2] m.b.t. uitgeleende uitzendkrachten (geleverde arbeidsuren) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat (doen) gebruikmaken hierin dat [naam uitzendbureau] genoemde facturen (D/021, factuurnrs. 2250, 2251 en 2252) in de administratie van [naam eenmanszaak] en/of [naam uitzendbureau] heeft opgenomen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 2] de facturen met niet heeft opgemaakt en/of verstuurd en/of de facturen met de nummers 2250, 2251 en 2252(telkens) de tekst vermelden: "factuur voor de in uw opdracht geleverde werkzaamheden op uw locatie (volgt een x-aantal uren), a (volgt uurtarief en totaalbedrag), terwijl de aan [naam uitzendbureau] in rekening gebrachte arbeidsuren/werkzaamheden in werkelijkheid niet of slechts (zeer) ten dele zijn gewerkt/verricht zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken aan/tot welke bovenomschreven verboden gedraging verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven en/of opdracht heeft gegeven;

5.

hij op of omstreeks 1 december 2003 te Bleiswijk en/of Den Haag, althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meerdere anderen, althans alleen, de vreemdelingen

- [PERSOON 9] en/of;

- [PERSOON 10] en/of

- [PERSOON 11] en/of

- [PERSOON 12] en/of

- [PERSOON 13] en/of

- [PERSOON 14] en/of

- [PERSOON 15] en/of

- [PERSOON 4] en/of

- [PERSOON 3] en/of

- [PERSOON 6] en/of

- [PERSOON 16] en/of

- [PERSOON 17] en/of

- [PERSOON 18] en/of

- [PERSOON 19] en/of

- [PERSOON 20] en/of

- [PERSOON 21] en/of

- [PERSOON 22] en/of

- [PERSOON 23] en/of

- [PERSOON 24] en/of

- [PERSOON 25] en/of

- [PERSOON 26] en/of

- [PERSOON 27] en/of

- [PERSOON 28] en/of

- [PERSOON 29] en/of

- [PERSOON 30] en/of

- [PERSOON 31] en/of

arbeid hebben laten verrichten, immers heeft hij, verdachte, genoemde vreemdelingen op uitzendbasis laten werken, terwijl hij niet beschikte over een tewerkstellingsvergunning voor genoemde vreemdelingen

en/of

[naam uitzendbureau] op of omstreeks 24 juni 2004 te Bleiswijk en/of Den Haag, althans in Nederland

(telkens) tezamen en in vereniging met een of meerdere anderen, althans alleen, de vreemdelingen

- [PERSOON 32] en/of

- [PERSOON 7] en/of

- [PERSOON 8] en/of

- [PERSOON 33]en/of

arbeid heeft/hebben laten verrichten, immers heeft [naam uitzendbureau], genoemde vreemdelingen op uitzendbasis laten werken, terwijl [naam uitzendbureau] niet beschikte over een tewerkstellingsvergunning voor genoemde vreemdelingen

aan/tot welke bovenomschreven verboden gedraging verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven en/of opdracht heeft gegeven;

6.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot 11 december 2003 (voor wat betreft eenmanszaak [naam eenmanszaak]) en/of in of omstreeks de periode van 23 september 2003 tot en met 24 juni 2004 (voor wat betreft [naam uitzendbureau]) te Den Haag, althans in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk voorhanden heeft gehad en/of opzettelijk gebruik heeft gemaakt van 3 valse, althans vervalste facturen van uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 3] m.b.t. uitgeleende uitzendkrachten (geleverde arbeidsuren) (telkens) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst,

bestaande dat (doen) gebruikmaken hierin dat verdachte genoemde facturen (D/024, factuurnrs. 1203, 1204 en 1205) in de administratie van [naam eenmanszaak] en/of [naam uitzendbureau] heeft opgenomen en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 3] de facturen niet heeft opgemaakt en/of verstuurd en/of de facturen met de nummers 1203, 1204 en 1205 (telkens) de tekst vermelden: 'Weeknummer: (volgt weeknummer), Aantal uren: (volgt gefactureerd x-aantal uren met uurtarief), terwijl de aan Uitzendbureau [naam eenmanszaak] of [naam uitzendbureau] in rekening gebrachte arbeidsuren/werkzaamheden in werkelijkheid niet of slechts (zeer) ten dele zijn gewerkt/verricht zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en/of

[naam uitzendbureau] in of omstreeks de periode van 23 september 2003 tot en met 24 juni 2004 te Den Haag

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), opzettelijk voorhanden heeft gehad en/of opzettelijk gebruik heeft gemaakt van 3 valse, althans vervalste facturen van uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 3] m.b.t. uitgeleende uitzendkrachten (geleverde arbeidsuren) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,

als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat (doen) gebruikmaken (telkens) hierin dat

[naam uitzendbureau] genoemde facturen (D/024, factuurnrs. 1203, 1204 en 1205) in de administratie (van [naam eenmanszaak] en/of [naam uitzendbureau]) heeft opgenomen en bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 3] de facturen niet heeft opgemaakt en/of verstuurd en/of de facturen met nummers 1203, 1204 en 1205 (telkens) de tekst vermelden: 'Weeknummer: (volgt weeknummer), Aantal uren: (volgt gefactureerd x-aantal uren met uurtarief), terwijl de aan [naam uitzendbureau] in rekening gebrachte arbeidsuren/werkzaamheden in werkelijkheid niet of slechts (zeer) ten dele zijn gewerkt/verricht zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken aan/tot welke bovenomschreven verboden gedraging verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven en/of opdracht heeft gegeven.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4 en 6 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, en ter zake van het onder 5 tenlastegelegde veroordeeld tot twee geldboetes van € 500,- elk.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Met betrekking tot de onder 5 tenlastegelegde overtredingen overweegt het hof het volgende. De verjaringstermijn bedraagt voor die feiten - ingevolge artikel 70 (oud), eerste lid, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht - twee jaren. Deze termijn vangt ingevolge artikel 71 (oud) van het Wetboek van Strafrecht aan op de dag na die waarop het feit is gepleegd. De verjaring is in dit geval tussentijds niet gestuit. Derhalve zijn de feiten, die blijkens de tenlastelegging zouden zijn gepleegd op of omstreeks 1 december 2003 en op of omstreeks 24 juni 2004, verjaard en is het openbaar ministerie te dien aanzien thans niet-ontvankelijk in de vervolging.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 is tenlastegelegd. Met name ziet het hof in het dossier geen bewijs voor het onder 1 tenlastegelegde bestanddeel 'geen opgave gedaan van (al) het aan die werkne(e)m(st)er(s) door en/of namens hem, verdachte, en/of Uitzendbureau "[naam eenmanszaak]" betaalde loon'. Het voorhanden zijnde bewijsmateriaal ziet alleen op geregistreerde dienstverbanden.

Het onder 2 tenlastegelegde "bestaande dat gebruikmaken" acht het hof evenmin wettig en overtuigend bewezen. De verdachte heeft de tenlastegelegde valse geschriften immers alleen in de bedrijfsadministratie opgenomen. Van gebruik maken kan alleen sprake zijn als de geschriften zelf, als middel tot misleiding, tegenover derden worden gebruikt. Bij het enkel opnemen in de bedrijfadministratie is (nog) geen sprake van gebruik maken van die geschriften in de zin van artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, doch enkel van het voorhanden hebben ervan. Het voorhanden hebben van die geschriften in de zin van artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is evenwel niet ten laste gelegd.

De verdachte behoort derhalve van het onder 1 en 2 tenlastegelegde te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3, 4 en 6 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

3.

hij in de periode 1 januari 2002 tot 10 november 2003 te Den Haag en Bleiswijk, - al dan niet handelende onder de handelsnaam van eenmanszaak "[naam eenmanszaak]" - (telkens) tezamen en in vereniging met

-[PERSOON 1] en

-[PERSOON 3] en

-[PERSOON 4] en

-[PERSOON 5] en

-[PERSOON 6]

en

in de periode 23 september 2003 tot 24 juni 2004 te Den Haag en Bleiswijk, - al dan niet handelende onder de handelsnaam van [naam uitzendbureau]- (telkens) tezamen en in vereniging met anderen,

-[PERSOON 7] en

-[PERSOON 8]

welke personen zich wederrechtelijk verblijf in Nederland hebben verschaft krachtens overeenkomst arbeid heeft doen verrichten, immers hebben verdachte en zijn mededader(s) toen en daar (tezamen en in vereniging) bovengenoemde personen op uitzendbasis tewerkgesteld bij [onderneming] te Bleiswijk, terwijl verdachte en zijn mededader(s) wist(en) dat dat verblijf wederrechtelijk was, van welk feit hij en zijn mededader(s) een beroep hebben gemaakt

4.

hij op 24 juni 2004 te Den Haag, tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk voorhanden heeft gehad 3 valse, facturen van uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 2] m.b.t. uitgeleende uitzendkrachten (geleverde arbeidsuren) zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die geschriften echt en onvervalst,

bestaande die valsheid hierin dat uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 2] die facturen niet heeft opgemaakt en verstuurd en de facturen met de nummers 2250, 2251 en 2252 (telkens) de tekst vermelden: "factuur voor de in uw opdracht geleverde werkzaamheden op uw locatie (volgt een x-aantal uren), a (volgt uurtarief en totaalbedrag), terwijl deze aan uitzendbureau [naam eenmanszaak] of [naam uitzendbureau] in rekening gebrachte arbeidsuren/werkzaamheden in werkelijkheid niet zijn gewerkt/verricht zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken

en

[naam uitzendbureau] op 24 juni 2004 te Den Haag tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk voorhanden heeft gehad 3 valse, facturen van uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 2] m.b.t. uitgeleende uitzendkrachten (geleverde arbeidsuren) zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande die valsheid hierin dat uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 2] de facturen niet heeft opgemaakt en verstuurd en de facturen met de nummers 2250, 2251 en 2252(telkens) de tekst vermelden: "factuur voor de in uw opdracht geleverde werkzaamheden op uw locatie (volgt een x-aantal uren), a (volgt uurtarief en totaalbedrag), terwijl de aan [naam uitzendbureau] in rekening gebrachte arbeidsuren/werkzaamheden in werkelijkheid niet zijn gewerkt/verricht

zulks met het oogmerk om die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken aan/tot welke bovenomschreven verboden gedraging verdachte tezamen en in vereniging met anderen (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven

6.

hij op 24 juni 2004 te Den Haag tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk voorhanden heeft gehad 3 valse, facturen van uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 3] m.b.t. uitgeleende uitzendkrachten (geleverde arbeidsuren) zijnde geschriftendie bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als waren die geschriften echt en onvervalst,

bestaande die valsheid hierin dat uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 3] de facturen niet heeft opgemaakt en verstuurd en de facturen met de nummers 1203, 1204 en 1205 (telkens) de tekst vermelden: 'Weeknummer: (volgt weeknummer), Aantal uren: (volgt gefactureerd x-aantal uren met uurtarief), terwijl de aan Uitzendbureau [naam eenmanszaak] of [naam uitzendbureau] in rekening gebrachte arbeidsuren/werkzaamheden in werkelijkheid niet zijn gewerkt/verricht zulks met het oogmerk om die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken

en

[naam uitzendbureau] op 24 juni 2004 te Den Haag tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk voorhanden heeft gehad 3 valse, facturen van uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 3] m.b.t. uitgeleende uitzendkrachten (geleverde arbeidsuren) zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande die valsheid (telkens) hierin dat uitzendbureau [NAAM UITZENDBUREAU 3] de facturen niet heeft opgemaakt en verstuurd en de facturen met nummers 1203, 1204 en 1205 (telkens) de tekst vermelden: 'Weeknummer: (volgt weeknummer), Aantal uren: (volgt gefactureerd x-aantal uren met uurtarief), terwijl de aan [naam uitzendbureau] in rekening gebrachte arbeidsuren/werkzaamheden in werkelijkheid niet zijn gewerkt/verricht zulks met het oogmerk om die geschrift als echt en onvervalst te gebruiken aan/tot welke bovenomschreven verboden gedraging verdachte tezamen en in vereniging met anderen (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

medeplegen van een beroep maken van een ander, die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Nederland heeft verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid doen verrichten, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het onder 4 en 6 bewezenverklaarde:

medeplegen van opzettelijk een vals geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

en

feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon medeplegen van opzettelijk een vals geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4 en 6 tenlastegelegde, rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn, zal worden veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren, en ter zake van het onder 5 tenlastegelegde tot 30 geldboetes van in totaal € 30.000,-, subsidiair 180 dagen hechtenis.

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft samen met anderen beroepshalve bewust illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen te werk gesteld. De verdachte heeft met deze handelwijze het overheidsbeleid met betrekking tot vreemdelingen en de arbeidsmarkt doorkruist.

De verdachte heeft daarnaast, samen met anderen en als feitelijk leidinggever valse facturen voorhanden gehad. In het maatschappelijk verkeer dient vertrouwen te kunnen worden gesteld in schriftelijke stukken met bewijsbestemming als de onderhavige.

De genoemde feiten zijn zeer schadelijk voor de samenleving. Voorts is komen vast te staan dat de verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 22 april 2010 eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

In het voordeel van de verdachte houdt het hof rekening met het tijdsverloop tussen het tijdstip van het plegen van de feiten en de strafoplegging.

Het hof is van oordeel dat, alles overwegende en mede gelet op de generale en speciale preventie, ondanks de vrijspraken en de verjaarde overtredingen, een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de 8 maanden passend en geboden is.

Gelet evenwel op de overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden als gevolg van het feit dat het hof pas ruim 18 maanden na het instellen van het hoger beroep de stukken ter griffie heeft ontvangen, zal het hof de overwogen voorwaardelijke gevangenisstraf matigen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 51, 57, 63, 197b, 197c en 225 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte ter zake van het onder 5 tenlastegelegde.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 3, 4 en 6 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren,

te vervangen door hechtenis voor de tijd van 120 (honderdtwintig) dagen voor het geval die taakstraf niet naar behoren wordt verricht.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Beveelt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit arrest is gewezen door mr. J. Borgesius,

mr. C.G.M. van Rijnberk en mr. M.A. van der Ham, in bijzijn van de griffier mr. P. Melis.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 21 mei 2010.