Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3583

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
02-06-2010
Datum publicatie
10-08-2010
Zaaknummer
22-005007-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Naar het oordeel van het hof is valsheid in geschriften niet wettig en overtuigend bewezen. Met name acht het hof niet bewezen dat de valsheid van de in de tenlastelegging genoemde geschriften hierin bestaat dat 'op die geschriften in strijd met de waarheid één of meer niet bestaande cursussen wordt/worden opgevoerd'.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-005007-07

Parketnummer: 12-996004-04

Datum uitspraak: 2 juni 2010

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Middelburg van 12 september 2007 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1952,

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

verblijvende: [adres] (Ecuador).

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 19 mei 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep mondeling gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het tenlastegelegde, rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, met een proeftijd van 1 jaar.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, na de door de rechtbank aanvaarde verbeterde lezing van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

[naam onderneming], op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 december 2000 tot en met 26 augustus 2004, in de gemeente Breda en/of in de gemeente Middelburg en/of in de gemeente Leeuwarden en/of in de gemeente Smallingerland, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt, van (ongeveer) 37, althans een of meer vals(e) of vervalst(e) geschrift(en), te weten een of meer factu(u)r(en) en/of offerte(s) en/of trajectplan(nen) en/of arbeidsreïntegratieplan(nen) en/of tussenrapportage(s) en/of arbeidsintegratierapport(en) en/of eindrapportage(s) en/of overeenkomst(en):

1a. een offerte en/of een arbeidsintegratierapport van [naam onderneming], (gericht aan UWV USZO te Leeuwarden), gedateerd 19 april 2002 betreffende onder andere de cursus van Offeren naar investeren en/of de cursus Opzetten eigen bedrijf en/of de cursus zelfstandig ondernemen ten name van [naam 1], noemende een bedrag van in totaal euro 9531,00

(Bijlage: D/75 en D/361), en/of

1b. een eindrapportage met betrekking tot een assessment "de omkering" (waarin opgenomen de cursus zelfstandig ondernemen), ten name van [naam 1], betreffende de periode januari tot en met februari 2003,

(Bijlage: D 363), en/of

1c. een overeenkomst met bijlagen inzake het uitvoeren van reïntegratietrajecten arbeidsgehandicapten tussen USZO en [naam onderneming] m.b.t. het verrichten van reïntegratietrajecten voor arbeidsgehandicapte vrouwen uit de sector onderwijs, gedateerd 6 april 2001

(Bijlage: D/224), en/of

2a. een factuur van [naam onderneming] aan Cadans, gedateerd 20 november 2000 en voorzien van nummer 260/243 betreffende (onder andere) de cursus Ondernemen, ten name van [naam 2], noemende een bedrag van in totaal

fl. 16.625,00 incl. BTW (Bijlage: D/041-1), en/of

2b. een factuur van [naam onderneming] aan Cadans, gedateerd 16 oktober 2001 en voorzien van nummer 260/243, noemende een bedrag van in totaal fl. 8312,50, betreffende tweede termijn van de onder 2a genoemde factuur, (Bijlage: D/041-2), en/of

2c. een factuur van [naam onderneming] aan Cadans, gedateerd 22 januari 2002 en voorzien van nummer 260/243, noemende een bedrag van in totaal fl. 8312,50 en/of euro 3772,00, (Bijlage: D/041-3), en/of

3a. een offerte van een trajectplan van [naam onderneming] gericht aan Sociale Zaken Drachten, gedateerd 21 juni 2001 met betrekking tot [persoon 1], voorzien van nummer [nummer], betreffende (onder andere) de cursus Offeren naar investeren en/of het programma zelfst. ondernemerschap en/of de cursus zelfstandig ondernemen, noemende een bedrag van in totaal fl. 18.250,00 excl. BTW (Bijlage: 352-1), en/of

3b. een factuur van [naam onderneming] gericht aan de gemeente Smallingerland, gedateerd 8 oktober 2001 en voorzien van notanummer 026/321 betreffende een trajectplan met betrekking tot [persoon 1], noemende een bedrag van in totaal fl. 14.518,00 incl. BTW, (Bijlage: D 352-2), en/of

3c. een factuur (herinnering) van [naam onderneming] aan gemeente Smallingerland, gedateerd 14 juli 2003 voorzien van notanummer 026/321, betreffende betaling tweede termijn ten name van [persoon 1], noemende een

bedrag van in totaal euro 7259,00 (Bijlage: D 362), en/of

4a. (een offerte van) een trajectplan en/of een arbeidsintegratierapport van [naam onderneming] (gericht aan Sociale Zaken Drachten), gedateerd 14 maart 2002 met betrekking tot [persoon 2], betreffende (onder andere) de regenbooggroep, noemende een bedrag van in totaal euro 11.365 excl. BTW (Bijlage: D 125, D 350), en/of

4b. een factuur van [naam onderneming] gericht aan de Sociale Dienst Drachten, gedateerd 4 april 2002 voorzien van notanummer 026/105 ten name [persoon 2], betreffende (onder andere) de regenbooggroep, noemende een bedrag van in totaal euro 13.524,35 incl. BTW (Bijlage: D 350), en/of

4c. een factuur (herinnering) van [naam onderneming] gericht aan de Sociale Dienst Drachten, gedateerd 25 maart 2003 en voorzien van notanummer 166/92 ten name van [persoon 2], betreffende (onder andere) de regenbooggroep, noemende een bedrag van in totaal euro 6.762,18 incl. BTW (Bijlage: D 350),

(elk) zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware(n) die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst en/of (telkens) opzettelijk die/dat geschrift(en) voorhanden heeft gehad, terwijl [naam onderneming] en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat die/dat geschrift(en) bestemd waren/was voor gebruik als echt en onvervalst bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid een of meer niet bestaande cursus(sen) wordt/worden opgevoerd op genoemd(e) factu(u)r(en) en/of offerte(s) en/of trajectplan(nen) en/of arbeidreïntegratieplan(nen) en/of tussenrapportage(s) en/of arbeidsintegratierapport(en) en/of eindrapportage(s) en/of overeenkomst(en) en bestaande het opzettelijk gebruik maken hierin, dat [naam onderneming] en/of haar mededader(s) eerdergenoemd(e) vals(e) of vervalst(e) geschrift(en) aan de afdeling Sociale Zaken van Drachten en/of de gemeente Smallingerland en/of één of meer uitkeringsinstanties heeft doen toekomen of verzonden, dan wel heeft doen of laten toekomen of verzenden, zulks terwijl zij, verdachte, (telkens) tot bovenomschreven feit(en) opdracht heeft gegeven dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 december 2000 tot en met 26 augustus 2004, in de gemeente Breda en/of in de gemeente Middelburg en/of in de gemeente Leeuwarden en/of in de gemeente Smallingerland, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt, van (ongeveer) 37, althans één of meer vals(e) of vervalst(e) geschrift(en), te weten een of meer factu(u)r(en) en/of offerte(s) en/of trajectplan(nen) en/of arbeidsreïntegratieplan(nen) en/of tussenrapportage(s) en/of arbeidsintegratierapport(en) en/of eindrapportage(s) en/of overeenkomst(en):

1a. een offerte en/of een arbeidsintegratierapport van [naam onderneming], (gericht aan UWV USZO te Leeuwarden), gedateerd 19 april 2002 betreffende onder andere de cursus van Offeren naar investeren en/of de cursus Opzetten eigen bedrijf en/of de cursus zelfstandig ondernemen ten name van [naam 1], noemende een bedrag van in totaal euro 9531,00

(Bijlage: D/75 en D/361), en/of

1b. een eindrapportage met betrekking tot een assessment "de omkering" (waarin opgenomen de cursus zelfstandig ondernemen), ten name van [naam 1], betreffende de periode januari tot en met februari 2003,

(Bijlage: D 363), en/of

1c. een overeenkomst met bijlagen inzake het uitvoeren van reïntegratietrajecten arbeidsgehandicapten tussen USZO BV en [naam onderneming] m.b.t. het verrichten van reïntegratietrajecten voor arbeidsgehandicapte vrouwen uit de sector onderwijs, gedateerd 6 april 2001 (Bijlage: D/224), en/of

2a. een factuur van [naam onderneming] aan Cadans, gedateerd 20 november 2000 en voorzien van nummer 260/243 betreffende (onder andere) de cursus Ondernemen, ten name van [naam 2], noemende een bedrag van in totaal

fl. 16.625,00 incl. BTW (Bijlage: D/041-1, en/of

2b. een factuur van [naam onderneming] aan Cadans, gedateerd 16 oktober 2001 en voorzien van nummer 260/243, noemende een bedrag van in totaal fl. 8312,50, betreffende tweede termijn van de onder 2a genoemde factuur, (Bijlage: D/041-2), en/of

2c. een factuur van [naam onderneming] aan Cadans, gedateerd 22 januari 2002 en voorzien van nummer 260/243, noemende een bedrag van in totaal fl. 8312,50 en/of euro 3772,00, (Bijlage: D/041-3), en/of

3a. een offerte van een trajectplan van [naam onderneming] gericht aan Sociale Zaken Drachten, gedateerd 21 juni 2001 met betrekking tot [persoon 1], voorzien van nummer [nummer], betreffende (onder andere) de cursus Offeren naar investeren en/of het programma zelfst. ondernemerschap en/of de cursus zelfstandig ondernemen, noemende een bedrag van in totaal fl. 28.250,00 excl. BTW (Bijlage: 352-1), en/of

3b. een factuur van [naam onderneming] gericht aan de gemeente Smallingerland, gedateerd 8 oktober 2001 en voorzien van notanummer 026/321 betreffende een trajectplan met betrekking tot [persoon 1], noemende een

bedrag van in totaal fl. 14.518,00 incl. BTW, (Bijlage: D 352-2), en/of

3c. een factuur (herinnering) van [naam onderneming] aan gemeente Smallinqerland, gedateerd 14 juli 2003 voorzien van notanummer 026/321, betreffende betaling tweede termijn ten name van [persoon 1], noemende een bedrag van in totaal euro 7259,00 (Bijlage: D 362), en/of

4a. (een offerte van) een trajectplan en/of een arbeidsintegratierapport van [naam onderneming] (gericht aan Sociale Zaken Drachten), gedateerd 14 maart 2002 met betrekking tot [persoon 2], betreffende (onder andere) de regenbooggroep, noemende een bedrag van in totaal euro 11.365 excl. BTW (Bijlage: D 125, D 350), en/of

4b. een factuur van [naam onderneming] gericht aan de Sociale Dienst Drachten, gedateerd 4 april 2002 voorzien van notanummer 026/105 ten name [persoon 2], betreffende (onder andere) de regenbooggroep, noemende een bedrag van in totaal euro 13.524,35 incl. BTW (Bijlage: D 350), en/of

4c. een factuur (herinnering) van [naam onderneming] gericht aan de Sociale Dienst Drachten, gedateerd 25 maart 2003 en voorzien van notanummer 166/92 ten name van [persoon 2], betreffende (onder andere) de regenbooggroep, noemende een bedrag van in totaal euro 6.762,18 incl. BTW (Bijlage: D 350), (elk) zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware(n) die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst en/of (telkens) opzettelijk die/dat geschrift(en) voorhanden heeft gehad, terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat die/dat geschrift(en) bestemd waren/was voor gebruik als echt en onvervalst bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid een of meer niet bestaande cursus(sen) wordt/worden opgevoerd op genoemd(e) factu(u)r(en) en/of offerte(s) en/of trajectplan(nen) en/of arbeidreïntegratieplan(nen) en/of tussenrapportage(s) en/of arbeidsintegratierapport(en) en/of eindrapportage(s) en/of overeenkomst(en) en bestaande het opzettelijk gebruik maken hierin, dat zij, verdachte, en/of haar mededader(s) eerdergenoemd(e) vals(e) of vervalst(e) geschrift(en) aan de afdeling Sociale Zaken van Drachten en/of de gemeente Smallingerland en/of één of meer uitkeringsinstanties heeft doen toekomen of verzonden, dan wel heeft doen of laten toekomen of verzenden.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 2 maanden voorwaardelijk.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd. Met name acht het hof niet bewezen dat de valsheid van de in de tenlastelegging genoemde geschriften hierin bestaat dat 'op die geschriften in strijd met de waarheid één of meer niet bestaande cursussen wordt/worden opgevoerd'.

Hiertoe wijst het hof er allereerst op dat de regenbooggroep blijkens het dossier in de tenlastegelegde periode een bestaande cursus was. Voorts staat de omstandigheid dat een cursus weliswaar nog niet bestond tijdens het opstellen/dateren van (een of meer van) de in de tenlastelegging genoemde geschriften, die zien op toekomstige prestaties, er niet aan in de weg dat een zodanige cursus nadien alsnog zou worden ontwikkeld en gegeven. Het dossier bevat geen aanwijzingen dat reeds ten tijde van het opstellen van de tenlastegelegde geschriften bij de verdachte het voornemen bestond om de daarin vermelde cursussen nimmer te ontwikkelen en/of te geven.

Aldus acht het hof ook de in de tenlastelegging gestelde valsheid en/of vervalsing niet wettig en overtuigend bewezen.

De verdachte behoort derhalve van het tenlastegelegde te worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door mr. J. Borgesius, mr. C.G.M. van Rijnberk en mr. M.A. van der Ham, in bijzijn van de griffier mr. P. Melis.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 2 juni 2010.