Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2010:BM3951

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
02-04-2010
Datum publicatie
10-05-2010
Zaaknummer
22-003638-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal waarbij de verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en ppzetheling. Verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) weken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003638-09

Parketnummer(s): 10-693913-08 en 10-693229-08

Datum uitspraak: 2 april 2010

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van 25 juni 2009 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedatum] 1975,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 22 maart 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:

hij op of omstreeks 26 oktober 2008 te Rotterdam met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit in/uit een (op of aan de [straatnaam] geparkeerd staande) (personen)auto (merk Renault, type Twingo, kenteken [kenteken]) heeft weggenomen een (auto)radio/cd-speler (merk Akai) en/of een fles(je) parfum (merk Allure) en/of een fles(je) parfum (merk Indict) en/of een portemonnee (met inhoud) en/of een identiteitskaart en/of een blikje coca-cola, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [persoon 1] en/of [persoon 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/ of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en / of inklimming, te weten door met een schaar, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een (linker)portierslot van die (personen)auto forceren en/of te verbreken;

2 primair:

hij, op of omstreeks 16 mei 2008 te Rotterdam (een) goed(eren), te weten 200, althans een of meer, cd('s) en/of een DVD-speler AV 900 en/of een schroevendraaierset en/of een of meer portofoon(s) (merk: Kenwood) en/of een schroefboormachine (merk: Festool) en/of een decoupeerzaag (merk: Festool) en/of meetapparatuur (merk: Fluke) en/of een Blackberry telefoon en/of een digitale camera (merk: Sony), heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed/die goederen wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander) misdrijf, verkregen goed(eren) betrof;

2 subsidiair:

hij op of omstreeks 16 mei 2008 te Rotterdam met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (bestel)auto (merk: Volkswagen Caddy) heeft weggenomen 200, althans een of meer, cd('s) en/of een DVD-speler AV 900 en/of een schroevendraaierset en/of een of meer portofoon(s) (merk: Kenwood) en/of een schroefboormachine (merk: Festool) en/of een decoupeerzaag (merk: Festool) en/of meetapparatuur (merk: Fluke) en/of een Blackberry telefoon en/of een digitale camera (merk: Sony), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [persoon 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten door het inslaan van een of meer ruit(en) van die (bestel)auto.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken, met aftrek van voorarrest.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:

hij op 26 oktober 2008 te Rotterdam met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (op of aan de [straatnaam] geparkeerd staande) personenauto (merk Renault, type Twingo, kenteken [kenteken]) heeft weggenomen een (auto)radio/cd-speler (merk Akai) en een fles(je) parfum (merk Allure) en een fles(je) parfum (merk Indict) en een portemonnee (met inhoud) en een identiteitskaart en een blikje coca-cola, toebehorende aan [persoon 1] en/of [persoon 2], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak, te weten door met een schaar, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een (linker)portierslot van die personenauto forceren;

2 primair:

hij, op 16 mei 2008 te Rotterdam goederen, te weten 200 cd('s) en een schroevendraaierset en portofoons (merk: Kenwood) en een schroefboormachine (merk: Festool) en een decoupeerzaag (merk: Festool) en meetapparatuur (merk: Fluke) en een Blackberry telefoon en een digitale camera (merk: Sony), heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van die goederen wist, dat het door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander) misdrijf, verkregen goederen betrof.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde:

Diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Ten aanzien van het onder 2 primair bewezenverklaarde:

Opzetheling.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest, alsmede tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie weken met een proeftijd van twee jaren en onder de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gekwalificeerde diefstal en opzetheling. Dergelijke feiten brengen naast financiële schade ook ergernis en overlast met zich mee.

Blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 8 maart 2010, is de verdachte vele malen veroordeeld voor het plegen van soortgelijke feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen. In de omstandigheid dat de verdachte zich kennelijk veel inspanningen getroost om zijn leven een positieve wending te geven en hij momenteel intensief door Palier Verslavingszorg wordt begeleid ziet het hof echter aanleiding om tot een andere straf te komen dan in eerste aanleg door de politierechter is opgelegd en thans door de advocaat-generaal is gevorderd, teneinde deze gunstige ontwikkeling niet te doorkruisen. Het hof heeft met name ook gelet op artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 63, 310, 311 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

10 (tien) weken.

Beveelt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich in de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die zullen worden gegeven door of namens Stichting Reclassering Nederland, zolang deze instelling dit nodig oordeelt.

Verstrekt aan deze instelling opdracht om aan de verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van de bijzondere voorwaarde.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de eventuele uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door mr. G. Oosterhof, mr. R.A.Th.M. Dekkers en mr. L. Bakker-Splinter, in bijzijn van de griffier mr. M.J.J. van den Broek.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 2 april 2010.

Mr. L. Bakker-Splinter is buiten staat dit arrest te ondertekenen.