Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5266

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
09-11-2009
Datum publicatie
03-12-2009
Zaaknummer
22-002803-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak openlijke geweldpleging tegen zaken in een supportersbus en vernieling/beschadiging daarvan. Het hof is van mening dat het gooien van (opengemaakte) suiker- en melkzakjes, het losklikken van gordijnrails, het gooien met gordijnen en het openzetten van het noodluik, geen geweld opleveren in de zin van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof stelt ten overvloede vast dat de ramen van de bus getint waren, waardoor hetgeen in de bus plaatsvond, niet voor derden waarneembaar is geweest of had kunnen zijn. Bovendien was de bus niet voor publiek toegankelijk. Derhalve is er van openlijkheid in de onderhavige zaak geen sprake. Het gooien van (opengemaakte) suiker- en melkzakjes, het losklikken van gordijnrails, het gooien met die gordijnen en het open zetten van het noodluik als handelingen levert bovendien op zich geen vernieling of beschadiging in de zin van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht op. Tevens is door bovenstaande handelingen de bus niet onbruikbaar geworden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002803-09

Parketnummer: 10-691152-09

Datum uitspraak: 9 november 2009

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van 19 mei 2009 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 2 november 2009.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 70 uren, subsidiair 35 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstippen op of omstreeks 16 mei 2009 te Rotterdam en/of Breda, althans in Nederland, in een (supporters)bus (rijdende van Rotterdam naar Breda en vice versa) en/of op of aan de openbare weg, openlijk, althans voor publiek zichtbaar, (meermalen, althans éénmaal) (telkens) in vereniging geweld heeft gepleegd tegen die (supporters)bus (van Snelle Vliet Touringcars B.V.) en/of tegen één of meer personen die zich bevonden in die (supporters)bus,

welk geweld (telkens) bestond uit het

- doen heen en weer schudden van die bus, en/of

- lostrekken van één of meer gordijnen en/of gordijnrail(s) in die bus, en/of

- (vervolgens) gooien van die gordijnen en/of gordijnrail(s) door die bus, en/of

- rukken en/of trekken aan en/of aan elkaar knopen van één of meer gordel(s) in die bus, en/of

- meermalen open- en dicht doen en/of lostrekken van het noodluik in die bus, en/of

- gooien van (opengemaakte) suiker- en/of melkzakjes in die bus, en/of

- hangen aan en/of trekken aan en/of afbreken van één of meer (stangen van de) bagagerek(ken) in die bus;

en/of

hij op of omstreeks 16 mei 2009 te Rotterdam en/of Breda, althans in Nederland, in een (supporters)bus (rijdende van Rotterdam naar Breda en vice versa) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk die (supporters)bus en/of het interieur van die supportersbus, geheel of ten dele toebehorende aan Snelle Vliet Touringcars B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk

- één of meer gordijnen en/of gordijnrails in die bus los te trekken, en/of

- één of meer van de gordijnen weg te maken, door ze uit de bus te gooien, en/of

- te rukken en/of trekken aan - en/of aan elkaar knopen van - één of meer gordel(s) in die bus, en/of

- het noodluik in die bus (meermalen) open- en dicht te doen en/of los te trekken, en/of

- te gooien met (opengemaakte) suiker- en melkzakjes in die bus, en/of

- te hangen aan en/of trekken aan - en/of afbreken van - één of meer (stangen van de) bagagerek(ken) in die bus.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte vrijgesproken van het tenlastegelegde.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis, waarvan beroep, vernietigen omdat de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep is gewijzigd. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

Vrijspraak

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte, overeenkomstig zijn eerdere verklaringen, bekend dat hij in de bus gordijnen heeft los geklikt, daarmee heeft gegooid en met (opengemaakte) suiker- en melkzakjes heeft gegooid. Ook zijn medeverdachten hebben bekend een of meer van de handelingen, neergelegd onder de gedachtestreepjes in de tenlastelegging, waaronder het gooien van (opengemaakte) suiker- en melkzakjes, het losklikken van gordijnrails, het gooien met die gordijnen en het open zetten van het noodluik, te hebben gepleegd. Al deze handelingen kunnen naar het oordeel van het hof bewezen worden verklaard. Voor de overige handelingen in de tenlastelegging, waaronder het schudden van de bus, het wegmaken van gordijnen, het trekken aan of het aan elkaar knopen van gordels en het hangen aan, dan wel het afbreken van de bagagerekken, is er naar 's hofs oordeel onvoldoende bewijs.

Ten aanzien van het primair tenlastegelegde, de openlijke geweldpleging, is het hof van mening dat het gooien van (opengemaakte) suiker- en melkzakjes, het losklikken van gordijnrails, het gooien met gordijnen en het openzetten van het noodluik, geen geweld opleveren in de zin van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht.

Naar aanleiding van het verhandelde ter terechtzitting over de openlijkheid van de handelingen die hebben plaatsgevonden in de bus, overweegt het hof ten overvloede als volgt. Er is sprake van openlijk geweld indien dit geweld plaatsvindt in een openbare ruimte, dan wel vanuit een openbare ruimte zichtbaar is of plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijke ruimte. Verder moet dit geweld de openbare orde (kunnen) verstoren. Het hof stelt vast dat de ramen van de bus getint waren, waardoor hetgeen in de bus plaatsvond, niet voor derden waarneembaar is geweest of had kunnen zijn. Bovendien was de bus niet voor publiek toegankelijk, nu de buspassagiers in het bezit moesten zijn een zogenaamde combikaart, die de supporter toegang tot de wedstrijd en een plaats in de bus verschaft. Derhalve is er van openlijkheid in de onderhavige zaak geen sprake.

Ten aanzien van het subsidiair tenlastegelegde overweegt het hof dat het gooien van (opengemaakte) suiker- en melkzakjes, het losklikken van gordijnrails, het gooien met die gordijnen en het open zetten van het noodluik als handelingen op zich, mede gelet op de verklaring van de aangever dat de gordijnrails nog in takt zijn en de suikerzakjes geen blijvende schade hebben opgeleverd aan de bus, geen vernieling of beschadiging in de zin van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht oplevert. Tevens is door bovenstaande handelingen de bus niet onbruikbaar geworden.

Vast staat dat de verdachte en zijn medeverdachten zich in de bus schuldig hebben gemaakt aan 'kleutergedrag'. De genoemde handelingen leveren echter geen openlijk geweld dan wel vernieling of beschadiging op. Om die reden wordt de verdachte vrijgesproken van al het aan hem tenlastegelegde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door mr. P.J. Wurzer, mr. M.P.J.G. Göbbels en mr. S.J.A.M. van Gend, in bijzijn van de griffier mr. M.M. Koers.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 9 november 2009.