Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2009:BI1681

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
16-03-2009
Datum publicatie
21-04-2009
Zaaknummer
22-000452-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft samen met kennissen met gebruikmaking van grof geweld een winkelier, met wie hij bevriend was geraakt en bij wie hij en zijn kennissen thuis waren uitgenodigd om gezamenlijk Kerst te vieren, in diens woning beroofd van geld, telefoon, horloge, ringen en bankpassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-000452-08

Parketnummer: 09-753529-07

Datum uitspraak: 16 maart 2009

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 27 december 2007 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

[geboorteplaats] Roemenië op [geboortedag],

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van

2 maart 2009.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding, zoals hierna vermeld:

1. hij op of omstreeks 25 december 2006 te Leiden tezamen en in vereniging met

een ander of anderen althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander

wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van geld en/of zijn portemonnee

en/of bankpas(sen) (met daarbij behorende pincodes),en/of de code van de kluis

van de winkel van die [slachtoffer] en/of de sleutelbos van die [slachtoffer] en/of een

horloge en/of ringen en/of een mobiele telefoon in elk geval van enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

bestond(en) uit het

-(onverhoeds) geven van een kaakslag aan die [slachtoffer] en/of

-het met plakband vasttapen van de mond en/of armen en/of voeten en/of benen

van die [slachtoffer] en/of

-vastbinden van de benen van die [slachtoffer] met een telefoonsnoer en/of

-(vervolgens) die [slachtoffer] op zijn rug in een kamer leggen en/of

-het vastpakken van een oor van die [slachtoffer] en/of met een snoeischaar

dreigen dat oor af te knippen en/of in de neus van die [slachtoffer] te knippen

-slaan en/of schoppen tegen het lichaam van die [slachtoffer];

en/of

hij op of omstreeks 25 december 2006 te Leiden ter uitvoering van het door

verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging meteen ander of

anderen althans alleen, aan een persoon genaamd [slachtoffer], opzettelijk zwaar

lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

- die [slachtoffer] (onverhoeds) een kaakslag heeft/hebben gegeven en/of

- de mond en/of armen en/of voeten en/of benen van die [slachtoffer] heeft/hebben vastgetaped en/of

- de benen van die [slachtoffer] met een telefoonsnoer heeft/hebben vastgebonden en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] op zijn rug in een kamer heeft/hebben gelegd en/of

- een oor van die [slachtoffer] heeft/hebben vastgepakt en/of met een snoeischaar

heeft/hebben gedreigd dat oor af te knippen en/of in de neus van die [slachtoffer] te knippen en/of

- meermalen heeft/hebben geslagen en/of geschopt op/tegen het lichaam van die [slachtoffer] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 25 december 2006 te Leiden tezamen en in vereniging met

een ander of anderen althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld en/of zijn portemonnee en/of bankpas(sen) (met daarbij behorende pincodes),en/of de code van de kluis van de winkel van die [slachtoffer] en/of de sleutelbos van die [slachtoffer] en/of een horloge en/of ringen en/of een mobiele telefoon in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld beston(en) uit het

-(onverhoeds) geven van een kaakslag aan die [slachtoffer] en/of

-het met plakband vasttapen van de mond en/of armen en/of voeten en/of benen

van die [slachtoffer] en/of

-vastbinden van de benen van die [slachtoffer] met een telefoonsnoer en/of

-(vervolgens) die [slachtoffer] op zijn rug in een kamer leggen en/of

-het vastpakken van een oor van die [slachtoffer] en/of met een snoeischaar

dreigen dat oor af te knippen en/of in de neus van die [slachtoffer] te knippen

-slaan en/of schoppen tegen het lichaam van die [slachtoffer] ;

4. hij op of omstreeks 25 december 2006 te Leiden tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening heeft weggenomen

-ongeveer 650 pakjes sigaretten althans een of meer pakjes sigaretten en/of

-ongeveer 90 dozen sigaren althanseen of meer do(os)zen sigaren en/of

-enig geldbedrag (uit de kassalade) en/of

-een of meer edelste(e)n(en) en/of

-een inktcartridge, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [slachtoffer] en/of winkelbedrijf [bedrijf], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of

zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben

verschaft en/of die goederen en/of dat geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben

gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of valse

sleutels althanssleutels tot wlek gebruik verdachte en/of zijn mededader(s)

niet bevoegd was/waren en/of welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld

en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] ,

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te

maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn

mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin

bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

-(onverhoeds) een kaakslag heeft/hebben gegeven aan die [slachtoffer] en/of

- de mond en/of armen en/of voeten en/of benen van die [slachtoffer] heeft/hebben vastgetaped en/of

- de benen van die [slachtoffer] met een telefoonsnoer heeft/hebben vastgebonden en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] op zijn rug in een kamer heeft/hebben gelegd en/of

- een oor van die [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of met een snoeischaar

gedreigd dat oor af te knippen en/of in de neus van die [slachtoffer] te knippen

- meermalen althans eenmaal slaan en/of schoppen tegen het lichaam van die [slachtoffer] ;

5. hij op of omstreeks 25 december 2006 te Leiden tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

heeft weggenomen een auto (merk: Volvo, type 440 GL, kenteken

FS-XJ-41), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s);

Procesgang

In eerste aanleg is het openbaar minsiterie niet-ontvankelijk verklaard ten aanzien van de onder 1 eerste altenatief/cumulatief en tweede alternatief/cumulatief tenlastegelegde feiten en is de verdachte ter zake van het onder 1, derde alternatief/cumulatief, 4 en 5 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar, met aftrek van voorarrest, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Tevens is de vordering van de benadeelde partij toegewezen tot een bedrag van EUR 3.014,62, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof is van oordeel, dat de eerste rechter op juiste gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze heeft beslist, zodat het vonnis, waarvan beroep, met overneming van gronden behoort te worden bevestigd, behalve voor wat betreft de opgelegde gevangenisstraf en de motivering daarvan en de toegepaste wetsartikelen.

Het vonnis zal op die onderdelen worden vernietigd en in zoverre zal opnieuw worden rechtgedaan.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 derde alternatief/cumulatief, 4 en 5 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zesendertig maanden, met aftrek van voorarrest.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft samen met kennissen met gebruikmaking van grof geweld een winkelier, met wie hij bevriend was geraakt en bij wie hij en zijn kennissen thuis waren uitgenodigd om gezamenlijk Kerst te vieren, in diens woning beroofd van geld, telefoon, horloge, ringen en bankpassen. Zij zijn vervolgens met achterlating van het gewonde en vastgebonden slachtoffer in diens auto naar de winkel van het slachtoffer gereden en hebben daar geld en een grote hoeveelheid sigaretten weggenomen. Hierna zijn de verdachte en zijn mededaders met de auto van het slachtoffer weggereden.

Het gaat hier om lafhartige en grove feiten, die niet alleen enorme materiële schade veroorzaken, maar ook hevige angstgevoelens wekken die ook daarna nog een langdurige psychische nawerking hebben op degenen die deze hebben moeten ondergaan en die bijdragen aan gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving.

Naar het oordeel van het hof komen de ernst van het bewezenverklaarde en de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden onvoldoende tot uitdrukking in de door de advocaat-generaal in hoger beroep gevorderde straf. Het hof acht geen termen aanwezig om te komen tot een deels voorwaardelijke straf.

Het is op deze grond dat het hof de hierna te vermelden zwaardere straf zal opleggen dan door de eerste rechter is opgelegd en thans door de advocaat-generaal in hoger beroep is gevorderd.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van navermelde duur een passende en geboden reactie vormt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op artikel 36f, 47, 57, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING (bij verstek)

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de straf en de toegepaste wetsartikelen en doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

4 (vier) jaren.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door mr. A.H. de Wild,

mr. S. van Dissel en mr. M.F.L.M. van der Grinten, in bijzijn van de griffier M. van der Mark.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 16 maart 2009.