Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2008:BJ5028

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
17-12-2008
Datum publicatie
12-08-2009
Zaaknummer
105.012.675/01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Beschermingsbewind. Inleidende verzoek wordt alsnog afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Familiesector

Uitspraak : 17 december 2008

Zaaknummer : 105.012.675.01

Rekestnummer : 246-M-08

Rekestnr. rechtbank : EJ VERZ 07-2681

[appellant],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de betrokkene,

advocaat mr. E.H.A. Schute.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. [belanghebbende I],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de dochter,

2. [belanghebbende II],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de zoon.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De betrokkene is op 7 februari 2008 in hoger beroep gekomen van de beschikking van de kantonrechter in de rechtbank te Middelburg van 8 november 2007.

De dochter en de zoon hebben geen verweerschrift ingediend.

Van de zijde van de betrokkene zijn bij het hof op 21 maart 2008 aanvullende stukken ingekomen.

Op 12 november 2008 is de zaak mondeling behandeld. Verschenen zijn: de betrokkene, bijgestaan door zijn advocaat, alsmede de dochter en de zoon. De verschenen personen hebben het woord gevoerd.

HET PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking is op verzoek van de dochter en de zoon een bewind ingesteld over de goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan de betrokkene. Voorts zijn de dochter en de zoon benoemd tot bewindvoerders.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de instelling van een bewind over de goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan de betrokkene.

2. De betrokkene verzoekt om de bestreden beschikking te vernietigen en om het oorspronkelijke verzoek alsnog af te wijzen.

3. De betrokkene stelt dat hij - ondanks een fysieke beperking - zeer wel in staat is zijn financiële belangen te behartigen. Volgens de betrokkene is hij psychisch gezond en is er geen sprake van een alcoholprobleem, zoals de dochter en de zoon stellen. De betrokkene voert voorts aan dat hij niet over vermogen beschikt en slechts een gering inkomen geniet. Ten slotte stelt de betrokkene dat zijn moeder, van wie hij de financiële belangen voordien behartigde, inmiddels onder bewind is gesteld met benoeming van de dochter en de zoon tot bewindvoerders, zodat het argument dat de betrokkene niet in staat is de financiële belangen van zijn moeder te behartigen, is komen te vervallen. Gelet op het vorenstaande is de betrokkene van mening dat er geen grond voor een onderbewindstelling aanwezig is.

4. De dochter en de zoon van de betrokkene hebben ter terechtzitting verklaard dat de voornaamste reden voor het onderhavige verzoek tot onderbewindstelling is gelegen in hun wens de vermogensrechtelijke belangen van hun grootmoeder veilig te stellen. Zij zijn van mening dat de betrokkene op onjuiste wijze gebruik heeft gemaakt van de door zijn moeder aan hem verstrekte volmacht. De dochter en zoon hebben ter terechtzitting verklaard in dezen juridisch advies te hebben ingewonnen. Op grond van dit advies hebben zij naast de onderbewindstelling van de goederen van hun grootmoeder tevens de onderbewindstelling van de goederen van de betrokkene verzocht. Overigens zijn zij onverkort van mening dat de betrokkene met een alcoholprobleem kampt.

5 Het hof overweegt als volgt. Een bewind kan worden ingesteld indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. In casu is het hof niet gebleken dat de betrokkene in verband met zijn lichamelijke toestand niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen. De dochter en de zoon hebben hieromtrent ook geen stellingen aangevoerd. Gelet op de stukken en hetgeen ter terechtzitting onder meer door de betrokkene zelf naar voren is gebracht, is het hof voorts van oordeel dat de geestelijke gesteldheid van de betrokkene geen belemmering vormt voor het behartigen van zijn vermogensrechtelijke belangen, zodat daarin eveneens geen grond voor een onderbewindstelling van zijn goederen is gelegen. Hetgeen de dochter en de zoon omtrent het gestelde misbruik van de volmacht en een eventueel alcoholprobleem naar voren hebben gebracht, kan daaraan niet afdoen.

6. Gelet op het vorenstaande, dient de bestreden beschikking te worden vernietigd en het inleidende verzoek alsnog te worden afgewezen. Dit brengt met zich dat de taak van de bewindvoerders eindigt daags na de datum van deze uitspraak, ofwel op 18 december 2008.

7. Mitsdien wordt als volgt beslist.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking en, in zoverre opnieuw beschikkende:

wijst het inleidende verzoek alsnog af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Mink, Van den Wildenberg en Fockema Andreae-Hartsuiker, bijgestaan door mr. De Witte-Renkema als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 december 2008.