Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2008:BG7207

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
05-12-2008
Datum publicatie
17-12-2008
Zaaknummer
22-006205-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-006205-07

Parketnummers: 11-800878-07 en 11-801055-07

Datum uitspraak: 5 december 2008

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Dordrecht van 20 november 2007 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] Nederlandse Antillen) op [geboortedag] 1958,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 21 november 2008.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaardingen, waarvan kopieën in dit arrest zijn gevoegd. Het hof heeft de feiten die in deze dagvaardingen zijn opgenomen van een doorlopende nummering voorzien. Het zal die nummering in dit arrest aanhouden.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken in combinatie met een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 1 jaar. Ter zake van het onder 4 tenlastegelegde is de verdachte veroordeeld tot 1 week hechtenis.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

(zie de hierna ingevoegde bijlage die van dit arrest deel uitmaakt)

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde:

Overtreding van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet 1994.

Ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde:

Overtreding van artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet 1994.

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

Overtreding van artikel 163, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Ten aanzien van het onder 4 bewezenverklaarde:

Overtreding van artikel 107, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, dat de verdachte van het onder 2 tenlastegelegde zal worden vrijgesproken en ter zake van het onder 1 en 3 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een geldboete van [EUR] 1.700,-- subsidiair 34 dagen hechtenis in combinatie met een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 14 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Terzake van het onder 4 tenlastegelegde heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot 1 week hechtenis.

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Het hof is van oordeel dat, mede gelet op het gegeven dat de verdachte blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 10 november 2008 meermalen voor soortgelijke feiten als thans bewezen verklaard is veroordeeld, een geheel onvoorwaardelijke geldboete van navermelde hoogte, naast twee geheel onvoorwaardelijke ontzeggingen van de rijbevoegdheid van navermelde duur, alsmede een hechtenisstraf van navermelde duur een passende en geboden reactie vormen.

Bij de vaststelling van de geldboete is rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 23(oud), 24 (oud), 24c, 57(oud), 62 en 63 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 7, 8, 107, 163, 176 (oud), 177 (oud), 178 en 179 (oud) van de Wegenverkeerswet 1994.

BESLISSING (bij verstek)

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

ten aanzien van het onder onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde:

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een geldboete van [EUR] 1.800,-- (duizend achthonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de tijd van 36 (zesendertig) dagen.

ten aanzien van het onder onder 2 bewezenverklaarde:

Ontzegt de verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de tijd van 8 (acht) maanden.

ten aanzien van het onder onder 3 bewezenverklaarde:

Ontzegt de verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de tijd van 10 (tien) maanden.

ten aanzien van het onder onder 4 bewezenverklaarde:

Veroordeelt de verdachte tot hechtenis voor de duur van

1 (één) week.

Dit arrest is gewezen door mr. L.A.J.M. van Dijk,

mr. Chr.A. Baardman en mr. A.W.M. Bijloos, in bijzijn van de griffier mr. J.C.A. Verhoef.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 5 december 2008.

Mr. A.W.M. Bijloos is buiten staat dit arrest te ondertekenen.