Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2008:BG0019

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
08-10-2008
Datum publicatie
17-10-2008
Zaaknummer
200.011.720-01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Appelschrift zonder grieven; op mededeling griffie mag niet worden afgegaan.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 806
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2009/20 met annotatie van PVl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Familiesector

Uitspraak : 8 oktober 2008

Zaaknummers : 200.011.720/01

Rekestnr. rechtbank : JE RK 08-723

[de moeder],

wonende te [de woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. T. Venneman,

tegen

de Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden,

kantoor houdende te [de woonplaats],

hierna te noemen: jeugdzorg.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. [X],

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

hierna te noemen: de biologische vader van de [minderjarige Z],

2. [Y],

wonende te [de woonplaats],

hierna te noemen: de biologische vader van de [minderjarige W].

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De moeder is bij beroepschrift van 2 september 2008 in hoger beroep gekomen van een beschikking van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 29 april 2008.

Jeugdzorg heeft op 12 september 2008 een verweerschrift ingediend.

Op 17 september 2008 is de zaak, tezamen met de zaken met rekestnummers 105.012.573/01 en 200.011.722/01, mondeling behandeld. Verschenen zijn: de moeder, bijgestaan door haar advocaat, en namens jeugdzorg: mevrouw M. de Graaf en de heer A. Ramawadh. De biologische vaders van de [minderjarigen Z en W] zijn, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet verschenen. De aanwezigen hebben het woord gevoerd.

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP

1. Het beroepschrift, dat bij het hof is ingekomen op 2 september 2008, richt zich onder meer tegen een beschikking van de rechtbank [de woonplaats] van 29 april 2008. Ingevolge het ten deze van toepassing zijnde artikel 806, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag van de uitspraak. De termijn voor het instellen van hoger beroep eindigde op 29 juli 2008 en was op het moment van indiening van het beroepschrift reeds verstreken. Het hoger beroep is derhalve te laat ingesteld, zodat de moeder daarin niet-ontvankelijk is. Het verweer van de advocaat van de moeder dat hij mocht afgaan op de mededeling van een medewerkster van de griffie van het hof dat hij door middel van het sturen van een brief aan het hof, waarin staat dat het beroep gericht tegen de beschikking van 30 oktober 2007 tevens is gericht tegen de beschikking van

29 april 2008, tijdig in beroep komt van de beschikking van 29 april 2008, doet niet af aan het voorgaande. Niet alleen voldoet genoemde brief niet aan de aan een beroepschrift te stellen eisen, maar bovendien kunnen op grond van vaste jurisprudentie geen rechten worden ontleend aan een mogelijk onjuiste mededeling van een medewerkster van de griffie aan het adres van de advocaat.

2. Mitsdien beslist het hof als volgt.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar hoger beroep.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Fockema Andreae-Hartsuiker, Mos-Verstraten, Kamminga, bijgestaan door mr. Van der Kamp als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 oktober 2008.