Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2008:BD1835

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
25-04-2008
Datum publicatie
19-05-2008
Zaaknummer
22-003046-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hof verklaart OM niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte in de onderhavige zaak die betrekking heeft op de juiste typering van een inbeslaggenomen hond, die reeds vóór de behandeling van de zaak in hoger beroep was afgemaakt

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003046-07

Parketnummer: 10-702043-07

Datum uitspraak: 25 april 2008

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Rotterdam van 31 mei 2007 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1980,

adres: [adres]

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 11 april 2008.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte terzake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een geldboete van EUR 250,--, subsidiair 5 dagen hechtenis en dat de inbeslaggenomen hond zal worden onttrokken aan het verkeer.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte terzake van het tenlastegelegde veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van EUR 250,-- subsidiair 5 dagen hechtenis, met een proeftijd van 2 jaren. Voorts is beslist dat de inbeslaggenomen hond zal worden onttrokken aan het verkeer.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Het hof overweegt dat het vernietigen van een inbeslaggenomen levende hond, na een beslissing in eerste instantie, een nader onderzoek naar de juiste typering van die hond in hoger beroep goeddeels illusoir kan maken. Dit stelt extra eisen aan de (door de rechter te toetsen) belangenafweging van het Openbaar Ministerie, waarbij de beginselen van een goede procesorde een rol spelen.

In de onderhavige zaak was, na de beslissing van de politierechter, door de verdediging per brief d.d.

1 juni 2007 aan de rechter-commissaris een verzoek gedaan tot contra-expertise in de hoger beroepsfase. Aan de rechter-commissaris was voorts nog te kennen gegeven dat de verdediging eraan twijfelde of de door de deskundigen geschouwde hond dezelfde was als de onder verdachte inbeslaggenomen hond.

Bovendien was in de appelakte door de verdediging uitdrukkelijk verzocht niet tot onttrekking aan het verkeer van de hond over te gaan, waarbij de verdachte het aanbod had gedaan de extra kosten voor de bewaring voor haar rekening te nemen.

Het hof acht het op zich in beginsel reeds onwenselijk dat in een rechtzaak als deze - waar het de verdachte veelal in het bijzonder zal gaan om de beslissing over het lot van de inbeslaggenomen hond - die hond vóór de behandeling in hoger beroep wordt afgemaakt. Wanneer een langdurige inbeslagname bezwaarlijk is, dient het Openbaar Ministerie er zorg voor te dragen dat de strafzaak, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, met voorrang wordt behandeld. Zeker nu de identiteit van de hond door de verdediging wordt betwist en ook een nader onderzoek naar de juiste typering van de hond was verzocht, heeft het Openbaar Ministerie gehandeld in strijd met de beginselen van een goede procesorde, waarbij met grove verwaarlozing van de belangen van de verdachte tekort is gedaan aan haar recht op een behoorlijke behandeling van haar zaak.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in

de vervolging van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door mr. G.J.W. van Oven,

mr. J.W. Klein Wolterink en mr. M.F.L.M. van der Grinten, in bijzijn van de griffier mr. C.E. Koppelaars.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 25 april 2008.

Mr. M.F.L.M. van der Grinten is buiten staat dit arrest te ondertekenen.