Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2008:BC1138

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
03-01-2008
Datum publicatie
03-01-2008
Zaaknummer
10-996526-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Raadkamerbeslissing. Het hof schorst de voorlopige hechtenis van de verdachte onder een te storten borgsom / af te geven bankgarantie van 10 miljoen euro en overige schorsingsvoorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raadkamer

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Postbus 20302 2500 EH ’s-Gravenhage

Parketnummer: 10-996526-07

Gezien de akte van de griffier van de rechtbank te Rotterdam van 4 december 2007 waarbij door

Naam [verdachte]

Geboren [geboortedag] 1955 te [geboorteplaats]

Thans verblijvende in PI Rijnmond, De Schie, R'dam

hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking d.d. 3 december 2007 van de rechtbank te Rotterdam houdende het bevel tot gevangenhouding.

Gezien de beschikking waarvan beroep.

Gelet op het mondeling verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door diens raadsman, mr. D.S. Schreuders.

Overwegende, dat het hof zich verenigt met de bestreden beschikking en de gronden, waarop deze berust.

Overwegende, dat het hof termen aanwezig acht de voorlopige hechtenis te schorsen.

Beschikkende:

Bevestigt de beschikking waarvan beroep.

Wijst toe het mondeling verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met ingang van het moment dat een bedrag van 10.000.000 euro ontvangen is op rekeningnummer 19.23.28.433 t.n.v. het Landelijk Parket te Rotterdam (onder vermelding van borgsom + parketnummer) danwel een bankgarantie voor hetzelfde bedrag bij een gerenommeerde West Europese bank e.e.a. ter goedkeuring van de Officier van Justitie, tevens onder de voorwaarden:

1. Dat verdachte, indien de opheffing van de schorsing mocht worden bevolen, zich aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet zal onttrekken;

2. Dat verdachte, ingeval hij wegens het feit, waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, tot andere dan vervangende hechtenis mocht worden veroordeeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

3. Dat verdachte aan iedere oproeping in deze zaak vanwege de justitie of politie gevolg zal geven;

4. Dat verdachte zich gedurende de schorsing niet aan een misdrijf zal schuldig maken;

5. Dat verdachte van iedere adreswijziging tevoren zal kennisgeven aan de Officier van Justitie bij de rechtbank of aan de Advocaat-Generaal bij het Gerechthof;

en de bijzondere voorwaarden:

-dat verdachte alle paspoorten en eventuele andere reisdocumenten inlevert bij de Officier van Justitie;

-dat verdachte gedurende de schorsing geen nieuwe reisdocumenten aanvraagt;

-dat verdachte het grondgebied van Nederland in Europa niet verlaat zonder toestemming van de Officier van Justitie;

Aldus gedaan op 3 januari 2008

door mr. H.D.W. Klein Breteler, voorzitter, mr. W.P.C.M. Bruinsma en mr. E. Fockema Andreae-Hartsuiker, raadsheren, in tegenwoordigheid van E. Looye, griffier, en door de voorzitter en griffier ondertekend.

……………………………………………… ………………………………………………

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof gelast de tenuitvoerlegging van vorenstaande beschikking en brengt deze ter kennis van verzoeker.

's-Gravenhage, 3 januari 2008

De advocaat-generaal,