Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2007:BB2032

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
16-08-2007
Datum publicatie
20-08-2007
Zaaknummer
R07/206
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2006:AZ2993, Niet ontvankelijk
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoekster niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen verwijzingsbeschikking (tussenbeschikking).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak: 16 augustus 2007

Rekestnummer: R07/206

Zaak-/rekestnummer rechtbank: 272179 / HA RK 06-174

HET GERECHTSHOF TE ’S-GRAVENHAGE, eerste civiele kamer, heeft de volgende beschikking gegeven in de zaak van

STICHTING HELLS ANGELS MC,

gevestigd te Rotterdam,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de stichting,

procureur: mr. J.A.M.A. Sluysmans,

tegen

het OPENBAAR MINISTERIE (Landelijk Parket),

gevestigd te Rotterdam,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: het OM,

niet verschenen.

Het geding

Bij beroepschrift (met producties), ingekomen bij het hof op 12 februari 2007, is de stichting in hoger beroep gekomen van de beschikking van 23 november 2006, door de rechtbank Rotterdam gegeven tussen partijen. In dit beroepschrift heeft de stichting één grief tegen de bestreden beschikking opgeworpen.

Bij (per fax aan het hof en aan de procureur van de stichting toegezonden) brief van 11 juli 2007 (met bijlagen) heeft het OM meegedeeld niet ter zitting van het hof te zullen verschijnen en af te zien van het indienen van een verweerschrift. Het OM heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat de stichting in haar hoger beroep niet-ontvankelijk is.

Ter zitting van dit hof van 12 juli 2007 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. De stichting heeft haar standpunt doen toelichten door

mr. V.L. Koppe, advocaat te Amsterdam, die zich van een pleitnota heeft bediend en deze heeft overgelegd.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

1. Het OM heeft in eerste aanleg bij verzoekschrift ex art. 2:20 BW verzocht de stichting verboden te verklaren en te ontbinden, onder benoeming van een vereffenaar, niet zijnde één van de bestuursleden van de stichting, met bepaling dat een eventueel batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan de Staat.

2. De rechtbank heeft in de bestreden beschikking, samengevat, geoordeeld dat het verzoekschrift samenhangt met onder meer bij de rechtbank Amsterdam ingediende verzoekschriften met betrekking tot aldaar gevestigde rechtspersonen en dat deze samenhang zodanig is dat een gezamenlijke behandeling door één rechter om redenen van doelmatigheid, waaronder begrepen het tegengaan van tegenstrijdige beslissingen, gerechtvaardigd is, en heeft de zaak daarom verwezen naar de rechtbank Amsterdam.

3. De bestreden beschikking is een tussenbeschikking, nu in het dictum geen beslissing omtrent het verzoek van het OM of een deel daarvan wordt gegeven en geen einde wordt gemaakt aan de procedure. Van tussenbeschikkingen kan hoger beroep slechts tegelijk met dat van de eindbeschikking worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald of artikel 75, eerste lid, Rv van toepassing is (artikel 358, vierde lid, Rv).Geen van deze uitzonderingen doet zich hier voor. Dit betekent dat de stichting niet-ontvankelijk is in haar hoger beroep tegen de bestreden beschikking. De redenen die de stichting heeft aangevoerd waarom zij in haar hoger beroep tegen de bestreden beschikking moet worden ontvangen, waaronder de omstandigheid dat de verzoekschriftprocedures bij de rechtbank Amsterdam reeds zijn afgerond en de omstandigheid dat de rechtbank de zaak heeft verwezen zonder de stichting te horen, kunnen aan de toepasselijkheid van artikel 358, vierde lid, Rv niet afdoen. Van de beschikking zal tegelijk met dat van de eindbeschikking hoger beroep openstaan.

4. De slotsom is dat de stichting niet-ontvankelijk zal worden verklaard in haar hoger beroep.

De beslissing

Het hof:

- verklaart de stichting niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen de bestreden beschikking;

- veroordeelt de stichting in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van het OM begroot op nihil;

- bepaalt dat beroep in cassatie tegen deze beschikking onmiddellijk openstaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A. Dupain, A.H. de Wild en A.V. van den Berg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 augustus 2007 in aanwezigheid van de griffier.