Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2007:BA9042

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-02-2007
Datum publicatie
20-07-2007
Zaaknummer
BK-03/01566
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Einduitspraak, volgend op de tussenuitspraak van 9 januari 2007 (LJN: BA9037) betreffende WOZ-waardering van 864 woningen uit het bestand van stichting Vestia Groep (Delft).

Om formele redenen is het beroep inzake vier onroerende zaken niet-ontvankelijk.

Tegelijk met deze einduitspraak is uitspraak gedaan in de 42 gesplitste zaken BK-07/00063 t/m BK-07/00104.

Daarbij is het beroep betreffende de 860 overige onroerende zaken in 165 gevallen ongegrond en in 695 gevallen gegrond verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2007-1391
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

derde meervoudige belastingkamer

22 februari 2007

nummer BK-03/01566

UITSPRAAK

op het beroep van de stichting Stichting Vestia Groep, statutair gevestigd te Rotterdam, tegen de uitspraken van de Inspecteur, het Hoofd Belastingen van de gemeente Delft, in vervolg op de tussenuitspraak van het Gerechtshof.

1. Tussenuitspraak en splitsing

1.1 Het Hof verwijst naar hetgeen te dezen is vastgesteld, overwogen en beslist in zijn voormelde tussenuitspraak van 9 januari 2007.

1.2 Na de tussenuitspraak is de zaak gesplitst in 42 zaken, genummerd BK-07/00063 tot en met BK-07/00104, in welke zaken heden eveneens uitspraak wordt gedaan.

2. Ontvankelijkheid

Het in de tussenuitspraak onder 5.2 overwogene brengt mee dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard voor zover het betrekking heeft op de vier beschikkingen betreffende de evenzoveel onder 3.8 van de tussenuitspraak vermelde onroerende zaken.

3. Griffierecht

Na de voornoemde tussenuitspraak is het beroep gesplitst in 42 zaken, in welke zaken heden eveneens uitspraak wordt gedaan. Aangezien het Gerechtshof het beroep in ten minste een van die zaken gegrond verklaart, dient de gemeente Delft het voor deze zaak gestorte griffierecht van € 232 aan belanghebbende te vergoeden.

4. Beslissing

Het Gerechtshof

- verklaart het beroep niet-ontvankelijk voor zover het betrekking heeft op de onder 2 bedoelde beschikkingen, en

- gelast de gemeente Delft het voor deze zaak gestorte griffierecht van € 232 aan belanghebbende te vergoeden.

Deze uitspraak is vastgesteld door mrs. Schuurman, Vierhout en Visser. De beslissing is op 22 februari 2007 in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de griffier.

(Otto) (Vierhout)

Deze uitspraak is ondertekend door mr. Vierhout omdat de voorzitter daartoe verhinderd was.

aangetekend aan

partijen verzonden:

Zowel de belanghebbende als het daartoe bevoegde bestuursorgaan kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Bij het beroepschrift wordt een kopie van deze uitspraak gevoegd.

2. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- de vermelding van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is

gericht;

- de gronden van het beroep in cassatie.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.

De partij die beroep in cassatie instelt is griffierecht verschuldigd en zal daarover bericht ontvangen van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan worden verzocht de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.