Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2007:BA7401

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
18-04-2007
Datum publicatie
22-06-2007
Zaaknummer
1153-R-04
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Niet gehonoreerd beroep op verschoningsrecht door belastingadviseur van een van partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2007, 351
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE

Familiesector

Uitspraak : 18 april 2007

Rekestnummer. : 1153-R-04

Beroep op functioneel verschoningsrecht ex artikel 1:165 lid 2 Rv

door Prof dr. Frans Sonneveldt,

wonende te `s-Gravenhage,

hierna te noemen: Sonneveldt

in de zaak

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker, tevens incidenteel verweerder, in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

procureur mr. E.J. van der Wilk,

tegen

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster, tevens incidenteel verzoekster, in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

HET VERDERE PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Het hof verwijst voor het verloop van het geding naar zijn tussenbeschikking van 18 januari 2006. In deze beschikking is aan de man een bewijsopdracht gegeven.

Sonneveldt heeft zich in een brief van 20 december 2006 beroepen op zijn geheimhoudingsverplichting.

De raadslieden van partijen, mr. R.H.M. Wagemans en mr. P.J.W.M. Sliepenbeek, zijn bij brief van 4 januari 2007 door het hof verzocht zich over het beroep van Sonneveldt op zijn geheimhoudingsverplichting uit te laten.

Vervolgens zijn bij het hof ingekomen:

• op 8 januari 2007 een faxbericht van mr. Wagemans;

• op 19 januari 2007 een faxbericht van mr. Sliepenbeek.

BEOORDELING

1. In geschil is het beroep van Sonneveldt op zijn geheimhoudingsverplichting.

2. Sonneveldt is op 29 juni 2006 door het hof als getuige gehoord. Bij brief van 16 november 2006 is Sonneveldt verzocht aan het hof te doen toekomen de door hem aan mr. A.C. Goedegebuure verzonden brief van 22 juni 2001 (met kenmerk [x]) en de daarbij behorende bijlagen. Sonneveldt heeft bij brief van 20 december 2006 te kennen gegeven dat hij gezien zijn geheimhoudingsplicht niet aan het verzoek van het hof kan voldoen.

3. De advocaat van de vrouw heeft gesteld dat:

• Sonneveldt als belastingadviseur optrad van de man;

• een belastingadviseur geen verschoningsrecht toekomt ex artikel 1:165 Rv.

4. De advocaat van de man is van mening dat Sonneveldt wel een verschoningsrecht toekomt.

5. Het hof overweegt als volgt. Voor een beroep op een functioneel verschoningsrecht is tenminste vereist dat de betrokkene een geheimhoudingsplicht heeft. Sonneveldt was de belastingadviseur van de man. Dat Sonneveldt uit hoofde van zijn contractuele relatie tot de man tot geheimhouding is gehouden, betekent niet dat deze contractuele verplichting prevaleert boven de waarheidsvinding in dit specifieke geval. Het hof is van oordeel dat in het kader van de waarheidsvinding, de kring van degenen die een beroep op een functioneel verschoningsrecht kunnen doen, in beginsel beperkt dient te zijn tot degenen die uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking, tot geheimhouding verplicht zijn. Sonneveldt is in het onderhavige geval opgetreden als belastingadviseur, aan welk beroep in beginsel geen verschoningsrecht toekomt. Sonneveldt heeft zijn werkzaamheden evenmin verricht in opdracht van de notaris, weshalve aan hem eveneens geen afgeleid verschoningsrecht toekomt.

6. Gezien het hof hiervoor heeft overwogen, wordt het beroep op het verschoningsrecht afgewezen, en verzoekt het hof Sonneveldt zijn brief aan notaris Goedegebuure van 22 juni 2001 (met kenmerk [x]) en de daarbij behorende bijlagen alsnog aan het hof te verstrekken.

BESLISSING

Het hof:

wijst het beroep van Sonneveldt op zijn geheimhoudingsverplichting af;

gelast Sonneveldt zijn brief aan notaris Goedegebuure van 22 juni 2001 (met kenmerk [x]) en de daarbij behorende bijlagen alsnog aan het hof te verstrekken.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Labohm, Dusamos en Kamminga, bijgestaan door mr. Buiting als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 april 2007.