Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ2448

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
11-10-2006
Datum publicatie
17-11-2006
Zaaknummer
662-H-06
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Wijziging voornaam, artikel 1:4 BW. Zwaarwichtig belang wegens traumatische jeugd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE

Familiesector

Uitspraak : 11 oktober 2006

Rekestnummer. : 662-H-06

Rekestnr. rechtbank : 05-4998

[x],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

procureur mr. J.P. van Ginkel.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De vrouw is op 12 mei 2006 in hoger beroep gekomen van de beschikking van de rechtbank te ‘s-Gravenhage van 13 februari 2006.

Van de zijde van de vrouw zijn bij het hof op 18 mei 2006 aanvullende stukken ingekomen.

Zijdens het Openbaar Ministerie is bij het hof op 29 augustus 2006 een schriftelijke conclusie ingekomen.

Op 20 september 2006 is de zaak mondeling behandeld. Verschenen zijn: de vrouw, bijgestaan door haar advocaat, mr. J.L. Muller. Namens het Openbaar Ministerie is verschenen de advocaat-generaal mr. C.J.M.G. Strack. De vrouw, haar raadsvrouw en de advocaat-generaal hebben het woord gevoerd.

VASTSTAANDE FEITEN EN HET PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking van de rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de afwijzing van het verzoek tot wijziging van de voornaam [x] in [y].

2. De vrouw verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, haar inleidend verzoek om haar voornaam [x] te wijzigen in [y], alsnog toe te wijzen.

3. Het Openbaar Ministerie heeft op 29 augustus 2006 schriftelijk geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking, nu de grieven gegrond worden geacht. De verzochte voornaamswijziging dient te worden toegestaan.

4. De vrouw stelt in hoger beroep - kort samengevat - dat zij zwaarwichtige redenen heeft om de voornaamswijziging te wensen. Zij heeft een vreselijke jeugd gehad, waarin zij traumatische ervaringen heeft opgedaan. Zij wenst met het veranderen van de naam die ze van haar ouders heeft gekregen de herinneringen aan haar traumatische jeugd achter zich te laten.

5. De advocaat-generaal heeft ter zitting gepersisteerd bij zijn schriftelijke conclusie tot vernietiging van de bestreden beschikking.

6. Aan de orde is een verzoek tot wijziging van de voornaam van de vrouw op grond van artikel 1:4 BW. Voor een dergelijke wijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan. Het hof is, gelet op de stukken en het besprokene ter terechtzitting, van oordeel dat de vrouw genoegzaam heeft aangetoond dat er sprake is van een zwaarwichtig belang bij haar verzoek. Haar verzoek wordt blijkens de overgelegde brief van 15 mei 2006 ondersteund door de psycholoog mevrouw A.J. Klumper, bij wie de vrouw onder behandeling is.

7. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat het verzoek van de vrouw voldoet aan de eisen van artikel 1:4 BW. Het hof zal het verzoek van de vrouw dan ook toewijzen.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking en opnieuw beschikkende:

gelast dat de voornaam van [verzoekster], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], zal worden gewijzigd, zodat deze voortaan zal luiden: [y];

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage de wijziging van de voornaam bij wege van latere vermelding aan de geboorteakte van de vrouw toe te voegen;

draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen cassatie is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage.

Deze beschikking is gegeven door mrs. van Nievelt, van Leuven en Punselie, bijgestaan door Lekahena als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 oktober 2006.