Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2006:AW4863

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
26-04-2006
Datum publicatie
05-09-2006
Zaaknummer
400-R-05
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vaststelling wie de biologische vader is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak : 26 april 2006

Rekestnummer : 400-R-05

Rekestnr. rechtbank : F2 RK 04-1503

GERECHTSHOF TE ’S-GRAVENHAGE

FAMILIEKAMER

B e s c h i k k i n g

in de zaak van

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam,

zetelend te Rotterdam,

verzoeker in hoger beroep, tevens verweerder in het incidentele beroep,

hierna te noemen: de ambtenaar,

procureur mr. R.Th.R.F. Carli,

tegen

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster in hoger beroep, tevens appellante in het incidentele hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

procureur mr. M.R. Mantz.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. [belanghebbende]

wonende te [woonplaats] ,

2. mr. R.A Felix,

in zijn hoedanigheid van bijzondere curator over de hierna te noemen minderjarige [kind] ,

kantoorhoudende te Rotterdam,

hierna te noemen: de bijzondere curator.

VERDER PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Het hof verwijst naar de in deze zaak op 14 december 2005 gegeven tussenbeschikking. Daarbij is de bestreden beschikking van de rechtbank te Rotterdam van 8 december 2004 vernietigd, en voor zover thans nog van belang, het verzoek van de moeder tot ontkenning van het vaderschap van de heer [belanghebbende] van [kind] , de op [geboortedatum] te [geboorteplaats] geboren dochter van de moeder, gegrond verklaard met de last aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam deze beschikking in zoverre in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand door middel van een latere toevoeging aan de geboorteakte van [kind] en deze in zoverre te verbeteren. Voorts is de beslissing ten aanzien van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van [x] van [kind] aangehouden tot na de inschrijving van de gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van de heer [belanghebbende] in de registers van de burgerlijke stand als hierboven vermeld. Voorts is een DNA-onderzoek gelast ter beantwoording van de vraag of heer [x] voormeld de verwekker van [kind] kan zijn en zo ja, met welke mate van waarschijnlijkheid, met benoeming van mevrouw dr. G.G. de Lange tot deskundige, in samenwerking met het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst, afdeling bloedgroepengenetica te Amsterdam.

Op 7 februari 2006 is het rapport van de deskundige bij het hof ingekomen. Volgens dit rapport is de heer [x] met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de (biologische) vader van [kind] , geboren op [geboortedatum] . Dit rapport is door het hof opgestuurd aan mr. Carli, de heer [belanghebbende] , de bijzondere curator en het openbaar ministerie bij brieven van 22 maart 2006.

Op 6 april 2006 is bericht ingekomen van de griffier van de Hoge Raad, dat van voormelde beschikking geen cassatie is ingesteld.

Op 11 april 2006 is een schrijven van de ambtenaar ingekomen, met als bijlage afschriften van de geboorteakte van [kind] , en de akte van de latere vermelding betreffende de gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende] , welke laatste akte is opgemaakt op 11 april 2006.

Op 13 april 2006 is een brief ingekomen van mr. I. Petkovski, advocaat van de moeder, met het verzoek een eindbeschikking te geven omtrent de vaststelling van het vaderschap van [x] . Van de andere partijen is geen reactie ingekomen.

VERDERE BEOORDELING VAN HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTE-LE HOGER BEROEP

Op grond van het voorgaande ligt het verzoek van de moeder, waarmee de heer [x] heeft ingestemd, tot de gerechtelijke vaststelling, dat de heer [x] , met wie de moeder in gezinsverband samenwoont, de verwekker is van de op [geboortedatum] uit de moeder geboren dochter, voor toewijzing gereed.

BESLISSING OP HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTE-LE HOGER BEROEP

Het hof:

stelt vast, dat [x] , geboren op [geboortedatum] , de verwekker is van [kind], geboren op [geboortedatum] ;

draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - voorzover daartegen geen cassatie is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Dusamos, Pannekoek-Dubois en Fockema Andreae-Hartsuiker, bijge-staan door mr. Arnbak-d'Aulnis de Bourouill als griffier, en uitgespro-ken ter openbare terecht-zitting van 26 april 2005.