Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2005:AW7448

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
26-10-2005
Datum publicatie
08-10-2006
Zaaknummer
2003/1452 en 2003/1453
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdeling nalatenschap.Zie ook AW 7422

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak : 26 oktober 2005

Rolnummer : 2003/1452 en 2003/1453

Rolnr. rb. : 02/799

GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE

FAMILIEKAMER

A r r e s t

in de zaak van:

[appellant 1],

wonende te [woonplaats],

appellant, tevens incidenteel geïntimeerde,

hierna te noemen: [appellant 1],

procureur mr. A. Schippers,

en

[appellant 2],

wonende te [woonplaats],

appellant, tevens incidenteel geïntimeerde,

hierna te noemen: [appellant 2],

procureur mr. J. Hemelaar.

tegen

[geïntimeerde 1],

wonende te [woonplaats],

[geïntimeerde 2],

wonende te [woonplaats],

[geïntimeerde 3],

wonende te [woonplaats],

[geïntimeerde 4],

wonende te [woonplaats],

Geïntimeerden, tevens incidenteel appellanten,

hierna te noemen: [geïntimeerden].

Procureur mr. J. Van Duivendijk-Brand

HET VERDERE VERRLOOP VAN HET GEDING

Op 13 oktober 2005 heeft er ingevolge het tussenarrest van dit hof van 25 mei 2005 ten overstaan van de raadsheer-commissaris mr. A.N. Labohm een comparitie van partijen plaats gevonden.

Tijdens deze comparitie werd [appellant 1] bijgestaan door zijn procureur, [appellant 2] werd vertegenwoordigd door zijn procureur, van Dorp van Gunsteren cs werden bijgestaan door hun procureur.

Tevens was ter zitting aanwezig mr. A.J.M. Velzen, notaris te `s-Gravenhage en diens medewerkster mevr Kosterink. Notaris mr. A.J.M. Velzen fungeerde in de onderhavige zaak als boedel-notaris.

Voorafgaande aan de comparitie heeft het hof de navolgende stukken ontvangen;

1. Brief van procureur van van Dorp van Gunsteren cs van 27 september 2005 en de daarbij behorende bijlagen,

2. Brief van de procureur van [appellant 1] van 29 september 2005 en de daarbij behorende bijlage,

3. Brief van de procureur van van Dorp van Gunsteren cs van 7 oktober 2005 en de daarbij behorende bijlage.

Door partijen zijn ten overstaan van notaris mr A.J.M. Velzen voornoemd ter zitting van dit hof op 13 oktober 2005 de navolgende akten gepasseerd;

1. Akte van verdeling inzake de nalatenschap van mr. dr. [x] overleden te [plaats] op [datum],

2. Akte van kwijting en décharge executeur.

Bij akte hebben van Dorp van Gunsteren c.s. een origineel afschrift in het geding gebracht van de hiervoor genoemde akten.

Zoals ter comparitie van 13 oktober 2005 tussen partijen is overeengekomen wordt alleen op het procesdossier [geïntimeerden] arrest gewezen.

Door partijen is arrest gevraagd.

VERDERE BEOORDELING VAN HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTE-LE HOGER BEROEP

1. De voornamen van van Dorp van Gunsteren cs worden in dit arrest vermeld indien dit voor een duidelijke lezing van dit arrest noodzakelijk is. De voornamen zijn: [geïntimeerde 1], [geïntimeerde 2], [geïntimeerde 3] en [geïntimeerde 4].

2. Ter zitting van dit hof is tussen partijen overeenstemming bereikt inzake de verdeling van de nalatenschap van erflater alsmede de kwijting en décharge van de executeur testamentair. Hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen is vastgelegd in de door notaris mr. A.J.M. Velsen gepasseerde akten. Een orgineel afschrift van deze akten wordt aan dit arrest gehecht, de inhoud dient hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

3. Het hof zal arrest wijzen inzake de verdeling van de nalatenschap en de kwijting en décharge verlenen conform de akten zoals vastgelegd door notaris mr. A.J.M Velsen.

4. Partijen zijn voorts met elkaar overeengekomen dat ieder zijn eigen proceskosten draagt.

BESLISSING VAN DE ZAAK IN HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTELE HOGER BEROEP

Het hof:

1. stelt de verdeling van de nalatenschap van mr.dr. [x] vast conform de akte van verdeling van 13 oktober 2005 zoals verleden voor notaris mr. A.J.M. Velzen,

2. stelt vast dat partijen conform de akte kwitantie aan elkaar verlenen,

3. stelt vast de kwijting décharge van [geïntimeerde 3] inzake de executele van de nalatenschap van mr. dr. [x] conform de akte van kwijting en décharge van 13 oktober 2005 verleden voor notaris mr. A.J.M. van Velzen,

verklaart dit arrest in zoverre uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het anders of meer gevorderde af,

bekrachtigt de vonnissen van de rechtbank te `s-Gravenhage van 13 november 2002 en 7 mei 2003, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen,

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin dat de partijen ieder de eigen kosten dragen.

Dit arrest is gewezen door mrs. Van den Wildenberg, Kok en Labohm en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 oktober [2005], in tegenwoordigheid van de griffier.