Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2005:AU3085

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-06-2005
Datum publicatie
22-09-2005
Zaaknummer
BK-04/02559
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Na de indiening van het bovengenoemde beroepschrift heeft de Inspecteur, zij het bij vergissing, de litigieuze voorlopige aanslag verminderd tot op nihil. Voor de beoordeling van het verzoek om veroordeling van de Inspecteur in de proceskosten kan dit worden beschouwd als een tegemoetkoming door de Inspecteur aan de bezwaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2005-1848
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

tiende enkelvoudige belastingkamer

28 juni 2005

nummer BK-04/02559

UITSPRAAK

op het verzoek van X te Z om de Inspecteur, de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/P, op de voet van artikel 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht te veroordelen in de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van het na te noemen beroep bij het Gerechtshof redelijkerwijs heeft moeten maken.

1. Procesverloop in verband met het verzoek

1.1 Het verzoek heeft betrekking op het beroepschrift van belanghebbende tegen de uitspraak op het bezwaarschrift betreffende de aan hem opgelegde voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen voor het jaar 2002, aanslagnummer [nummer].

1.2 De gemachtigde van belanghebbende heeft het beroep bij faxbericht en brief van 10 juni 2005 ingetrokken en daarbij het bovengenoemde verzoek gedaan. Het verzoek is gemotiveerd.

1.3 De Inspecteur heeft bij faxbericht van 13 juni 2005 een verweerschrift ingediend, met afschrift aan de gemachtigde van belanghebbende.

1.4 Partijen hebben zich schriftelijk gerefereerd aan het oordeel van het Hof omtrent het verzoek en te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling.

2. Beoordeling van het verzoek

Na de indiening van het bovengenoemde beroepschrift heeft de Inspecteur, zij het bij vergissing, de litigieuze voorlopige aanslag verminderd tot op nihil. Voor de beoordeling van het verzoek kan dit worden beschouwd als een tegemoetkoming door de Inspecteur aan de bezwaren.

Partijen stellen zich op het eensluidende standpunt dat de Inspecteur moet worden veroordeeld in de proceskosten van belanghebbende, gebaseerd op het Besluit proceskosten bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage. Het Hof sluit zich aan bij dit standpunt en stelt het bedrag van de te vergoeden proceskosten vast op (1 punt x ? 322 x 1 punt (gewicht van de zaak) is) ? 322 wegens door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Van andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten is gesteld noch gebleken dat belanghebbende die heeft gemaakt.

3. Beslissing

Het Gerechtshof veroordeelt de Inspecteur in de kosten van het beroep aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op ? 322, en wijst de Staat der Nederlanden aan als de rechtspersoon die de kosten moet vergoeden.

Deze uitspraak is vastgesteld door mr. Van Rij. De beslissing is op 28 juni 2005 in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de griffier.

(Otto) (Van Rij)

aangetekend aan

partijen verzonden:

Ieder van de partijen kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Bij het beroepschrift wordt een kopie van deze uitspraak gevoegd.

2. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- de vermelding van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is

gericht;

- de gronden van het beroep in cassatie.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.

De partij die beroep in cassatie instelt is griffierecht verschuldigd en zal daarover bericht ontvangen van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan worden verzocht de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.