Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2004:AP1042

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
04-05-2004
Datum publicatie
08-06-2004
Zaaknummer
2200301603
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het bewezenverklaarde levert op:

Medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen, terwijl er levensgevaar voor een ander te duchten is, terwijl het feit is begaan door een rechtspersoon.

Het hof heeft stichting Greenpeace Nederland veroordeeld tot een geldboete van € 2.000,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer 1200530303

datum uitspraak 4 mei 2004

verstek

GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken

ARREST

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Middelburg van

14 april 2003 in de strafzaak tegen de verdachte:

Stichting GREENPEACE NEDERLAND,

gevestigd te Amsterdam, Veemkade 18-20,

1. Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 21 april 2004.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding, waarvan een kopie in dit arrest is gevoegd.

3. Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte terzake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een geldboete van

€ 5.000,--.

De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

4. Beoordeling van het vonnis

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

5. Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 is tenlastegelegd. In het bijzonder acht het hof - gelet op de omstandigheden van het geval - niet wettig en overtuigend bewezen dat bij verdachte het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening bestond.

De verdachte moet derhalve hiervan worden vrijgesproken.

6. Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 primair tenlastegelegde heeft begaan op de wijze als is vermeld in de hierna ingevoegde bijlage die van dit arrest deel uitmaakt.

Hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

7. Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest met de bewijsmiddelen vereist in een aan dit arrest gehechte bijlage worden opgenomen.

8. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen, terwijl er levensgevaar voor een ander te duchten is, terwijl het feit is begaan door een rechtspersoon.

9. Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

10. Strafmotivering

De advocaat-generaal mr. Ter Hart heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte terzake van het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een geldboete van € 5.000,--.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft tezamen met anderen door het beschadigen van een op dat moment in gebruik zijnde sleeptros een zeer gevaarlijke situatie voor andere personen geschapen. Door de enorme krachten die staan op zo'n sleeptros kan bij het beschadigen daarvan die tros gemakkelijk knappen en vervolgens alle kanten op slaan met alle mogelijke ernstige gevolgen van dien.

Verdachte, die ervaring heeft met protestacties met schepen en de emoties die daarbij kunnen loskomen, heeft onvoldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat deelnemers aan de onderhavige actie binnen de perken van de wet bleven. Het hof houdt verdachte daarom medeverantwoordelijk voor het beschadigen van de sleeptros.

Het hof houdt rekening met de omstandigheid dat verdachte niet eerder is veroordeeld. Mede gelet op de generale en speciale preventie acht het hof na te melden geldboete passend en geboden.

Bij de vaststelling van de geldboete is gelet op de financiële positie van de verdachte.

11. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 47, 51, 350 en 354 van het Wetboek van Strafrecht.

12. Beslissing (bij verstek)

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 2 primair tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar terzake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot het betalen van een geldboete van TWEEDUIZENDVIJFHONDERD EURO.

Dit arrest is gewezen door mrs. Borgesius, Van den Berg en Schaar, in bijzijn van de griffier Van der Mark.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 4 mei 2004.