Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1003

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
17-06-2003
Datum publicatie
12-08-2003
Zaaknummer
2200311002
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het bewezenverklaarde levert op:

1.Diefstal, voorafgegaan van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen;

2.Diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen;

3., 4., 11., 12. en 17.Diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

5., 9., 10. en 13.Diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

6., 15., 21. en 24.Afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

7., 18. en 25.Diefstal, voorafgegaan van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

8 subsidiair.Opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken;

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer 1001006401

datum uitspraak 17 juni 2003

tegenspraak

GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken

ARREST

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank te Rotterdam van 28 juni 2002 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

1. Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 3 juni 2003.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding, zoals ter terechtzitting in eerste aanleg op vordering van de officier van justitie gewijzigd.

Van de dagvaarding en van de vorderingen wijziging tenlastelegging zijn kopieën in dit arrest gevoegd.

3. Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 8 primair, 16 en 23 primair tenlastegelegde vrijgesproken en terzake van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subsidiair, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 subsidiair, 24, 25 en 26 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren, met aftrek van voorarrest, met beslissing omtrent het inbeslaggenomene als vermeld in het vonnis en met beslissingen omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen als nader in het vonnis omschreven. Voorts zijn schadevergoe-dingsmaatregelen opgelegd.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

4. Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep van de verdachte is kennelijk niet gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep genomen beslissing ten aanzien van het onder 16 tenlastegelegde.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voorzover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van het hof onderworpen.

5. Beoordeling van het vonnis

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

6. Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 8 primair, 23 primair en 26 is tenlastegelegd.

De verdachte moet derhalve hiervan worden vrijgesproken.

7. Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subsidiair, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 subsidiair, 24 en 25 tenlastegelegde heeft begaan op de wijze als is vermeld in de hierna ingevoegde bijlage die van dit arrest deel uitmaakt.

Hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

8. Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest met de bewijsmiddelen vereist in een aan dit arrest gehechte bijlage worden opgenomen.

9. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

1.

Diefstal, voorafgegaan van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen;

2.

Diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen;

3., 4., 11., 12. en 17.

Diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

5., 9., 10. en 13.

Diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

6., 15., 21. en 24.

Afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

7., 18. en 25.

Diefstal, voorafgegaan van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

8 subsidiair.

Opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken;

14.

Diefstal, voorafgegaan van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

19.

Mishandeling;

20.

Diefstal, voorafgegaan of vergezeld van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen;

22.

Diefstal, voorafgegaan van geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg en door twee of meer verenigde personen;

23 subsidiair.

Opzetheling, meermalen gepleegd.

10. Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

11. Strafmotivering

De advocaat-generaal mr Ter Hart heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd behoudens ten aanzien van de opgelegde straf en dat de verdachte terzake van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subsidiair, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 subsidiair, 24, 25 en 26 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich samen met een of meer medeverdachten schuldig gemaakt aan het ontvreemden van een groot aantal bromscooters en andere voorwerpen. In verreweg de meeste gevallen gebeurde dat op de openbare weg. De verdachte en zijn medeverdachte(n) dwongen de bestuurder om te stoppen of stil te staan waarna de scooter en/of andere voorwerpen werden weggenomen dan wel de bestuurder werd gedwongen de scooter en/of andere voorwerpen af te staan. Daarbij werden allerlei geweldshandelingen toegepast, zoals het vastpakken en het duwen van de bestuurder van de scooter, het een hand voor de mond van de bestuurder brengen en het trappen of stompen tegen het lichaam van de bestuurder, of werd met geweld gedreigd door de bestuurder van de scooter een op een vuurwapen gelijkend voorwerp dan wel een mes te tonen dan wel door net te doen alsof de verdachte of zijn medeverdachte een vuurwapen bij zich had, of door dreigende woorden uit te spreken. In enkele gevallen werd de kleding van de bestuurder van de scooter doorzocht. In de enkele gevallen waarin geen geweld werd toegepast of werd gedreigd met geweld werden doorgaans voorafgaande aan de diefstal de sloten van scooters dan wel motoren geforceerd. Alle scooters werden of door de verdachte dan wel een medeverdachte zelf gehouden of aan een bekende heler verkocht. De verdachte heeft voorts geprofiteerd van de opbrengst van een met geweld gestolen scooter en heeft een scooter verworven en weer overgedragen terwijl hij wist dat het om een gestolen scooter ging. Tenslotte heeft de verdachte een bestuurder van een auto met wie hij in het verkeer ruzie kreeg mishandeld.

De ervaring leert dat vooral in die zaken waarin geweld is toegepast of gedreigd is met geweld, de slachtoffers nog lange tijd lijden onder de psychische gevolgen daarvan. In de verschillende voegingsformulieren werden door de slachtoffers, veelal minderjarigen, de volgende gevolgen verwoord: slapeloze nachten, herbeleving van het voorval, grote emotionele schade, geen veilig gevoel, angst voor groepen met scooters en nagenoeg geen geld op zak meenemen.

Daarnaast hebben de rechthebbenden financiële schade geleden en overlast ondervonden.

Gewelddadige berovingen als de onderhavige tasten voorts de gevoelens van veiligheid en rust in de samenleving op ernstige wijze aan.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is aannemelijk geworden, dat de verdachte zich ook heeft schuldig gemaakt aan andere, niet tenlastegelegde feiten.

Die feiten zijn door het openbaar ministerie onder parketnummer 1001006401 bij deze strafzaak gevoegd met het oog op de aan de verdachte op te leggen straf.

Gebleken is dat het openbaar ministerie bij het uitbrengen van de inleidende dagvaarding aan de verdachte heeft medegedeeld dat deze feiten met dat doel ter terechtzitting ter sprake zullen worden gebracht.

Het hof heeft slechts op de feiten 1. ("Reintje") en 3.("Malaguti") acht geslagen bij de beslissing over de straf, waarbij het ervan is uitgegaan dat de verdachte terzake van die feiten niet afzonderlijk zal worden vervolgd.

De ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder die feiten zijn begaan rechtvaardigen op zichzelf zonder meer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van acht jaren. Ter terechtzitting in hoger beroep is evenwel gebleken dat de medeverdachte [naam] door een andere rechtbank voor feiten, die qua ernst en omvang niet voor die welke in de onderhavige zaak zijn bewezen verklaard onderdoen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk. Blijkens het mondelinge requisitoir heeft de advocaat-generaal bij de formulering van haar eis met deze omstandigheid rekening gehouden. Hoewel de strafoplegging niet beheerst wordt door het gelijkheidsbeginsel - iedere zaak en iedere verdachte moet immers op zijn eigen merites worden beoordeeld - kan het niet zo zijn dat de aan een mededader opgelegde straf bij de strafoplegging geen enkele rol mag spelen. In de onderhavige zaak geeft de aan de medeverdachte [naam] opgelegde, veel lagere, straf aanleiding om niet boven de eis van de advocaat-generaal uit te gaan.

12. Beslag

De inbeslaggenomen voorwerpen, te weten één bromfietsverzeke-ringsplaatje met nummer XTQ 489, twee sleutelbossen, één blauwe scooter met framenummer eindigend op 09031 en één verzekeringsbewijs voor Gilera Runner, zoals ook aangegeven op de aan dit arrest gehechte kopie van de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, zullen worden verbeurdverklaard, aangezien dit een gezamenlijkheid van aan de verdachte toebehorende voorwerpen betreft die geheel of grotendeels door middel van de strafbare feiten zijn verkregen.

Bij de vaststelling van de bijkomende straf van verbeurdverklaring is rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

13. Vorderingen tot schadevergoeding

13.1

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 2], zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade als gevolg van het aan de verdachte onder 2 tenlastegelegde tot een bedrag van f. 4.000,- (€ 1.815,12).

In hoger beroep is deze vordering wederom aan de orde tot het - in eerste aanleg toegewezen - bedrag van € 1.815,12.

De verdachte heeft de vordering van de benadeelde partij niet gemotiveerd betwist.

De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen.

13.2

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 16], zich als benadeelde partij gevoegd namens [naam] en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade als gevolg van het aan de verdachte onder 18 tenlastegelegde tot een bedrag van

f. 8.681,34 (€ 3.939,42).

In hoger beroep is deze vordering wederom aan de orde tot het - in eerste aanleg toegewezen - bedrag van € 2.642,82 ten aanzien van de materiële schade, alsmede tot een bedrag van € 227,- ten aanzien van de immateriële schade.

De verdachte heeft de vordering van de benadeelde partij niet gemotiveerd betwist.

De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen.

13.3

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 8], zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade als gevolg van het aan de verdachte onder 9 tenlastegelegde tot een bedrag van f. 4.985,- (€ 2.262,09).

In hoger beroep is deze vordering wederom aan de orde tot het in eerste aanleg gevorderde bedrag van € 2.262,09.

De door de benadeelde partij gevorderde immateriële schade ad. f. 2.000,- (€ 907,56) komt het hof, gelet op de omstandigheden waaronder strafbare feit is begaan, ongegrond voor.

De verdachte heeft de gevorderde materiële schade ad. € 1.354,53 niet gemotiveerd betwist.

De vordering van de benadeelde partij zal derhalve in zoverre worden toegewezen.

13.4

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 14], zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade als gevolg van het aan de verdachte onder 15 tenlastegelegde tot een bedrag van € 63,53.

In hoger beroep is deze vordering wederom aan de orde tot het - in eerste aanleg toegewezen - bedrag van € 63,53.

De verdachte heeft de vordering van de benadeelde partij niet gemotiveerd betwist.

De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen.

13.5

Bovenstaande brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen slachtoffers 2, 8, 14 en 16] tot aan deze uitspraak in verband met hun vorderingen hebben gemaakt, welke kosten het hof voor elk van die partijen begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moeten maken.

14. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 24, 33, 33a, 57, 310, 311, 312, 317, 416 en 300 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep -voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen- en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 8 primair, 23 primair en 26 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subsidiair, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 subsidiair, 24 en 25 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar terzake van het bewezen-verklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ZES jaren.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen voorwerpen zoals vermeld op de aan dit arrest gehechte kopie van de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 2], tot het gevorderde bedrag van € 1.815,12 (ÉÉNDUIZEND ACHTHONDERD EN VIJFTIEN EURO EN TWAALF EUROCENT) en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 16], tot het gevorderde bedrag van € 2.869,82 (TWEEDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENZESTIG EURO EN TWEEËNTACHTIG EUROCENT) en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 8], tot een bedrag van € 1.354,53 (ÉÉNDUIZEND DRIEHONDERD VIERENVIJFTIG EURO EN DRIEËNVIJFTIG EUROCENT) en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8] voor het overige af.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 14], tot het gevorderde bedrag van € 63,53 (DRIEËNZESTIG EURO EN DRIEËNVIJFTIG EUROCENT) en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Veroordeelt de verdachte in de kosten die de benadeelde partijen [slachtoffers 2, 8, 14 en 16] in verband met hun vordering hebben gemaakt -welke kosten tot aan deze uitspraak voor ieder van die partijen zijn begroot op nihil- en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moeten maken.

Bepaalt dat gehele of gedeeltelijke betaling van een bedrag aan schadevergoeding aan een benadeelde partij door een medeverdachte de veroordeling van de verdachte aan die benadeelde partij met een zelfde bedrag doet verminderen.

Dit arrest is gewezen door mrs E.P. von Brucken Fock, L.A.J.M. van Dijk en A.C. 't Hart, in bijzijn van de griffier mr V.H. Brouwer. Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 17 juni 2003.

Mr A.C. 't Hart is buiten staat dit arrest te ondertekenen

------------------------------------------------

Bewezenverklaring

1.

(zaak “2000”)

hij op 24 augustus 2001 te Ridderkerk aan de openbare weg, de […]straat met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bromfiets/bromscooter van het merk Gilera, type runner en geld te weten een bedrag tussen de fl. 1000,- en fl. 2000,- toebehorende aan [slachtoffer 1] of de stichting Black out ent. welke diefstal werd voorafgegaan van bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, welke bedreiging met geweld bestond uit het maken van stekende bewegingen met een mes in de richting van die [slachtoffer 1];

2.

(Zaak “Krimpen”)

hij op 02 augustus 2001 te Krimpen aan den IJssel op de openbare weg, de […]weg, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bromfiets/bromscooter Aprillia, Type SR Stealth toebehorende aan [slachtoffer 2] welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan een andere deelnemer van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld of welke bedreiging met geweld bestond uit het

- aan die [slachtoffer 2] dreigend toevoegen van de woorden “moet ik hem trekken, moet ik hem trekken”, en

- daarbij aan die [slachtoffer 2] de indruk wekken dat hij, verdachte, een vuurwapen in zijn, verdachtes, jaszak had, en

- trappen tegen het lichaam van die [slachtoffer 2];

3.

(Zaak “Zoon”)

hij op 22 juni 2001 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bromfiets/bromscooter Aprillia Salc toebehorende aan [slachtoffer 3], zulks nadat hij, verdachte, en zijn mededader die weg te nemen bromfiets/bromscooter onder hun bereik hadden gebracht door middel van braak, te weten door het stuurslot van die bromfiets/bromscooter te forceren;

4.

(Zaak “Vier”)

hij op 11 april 2001 of 12 april 2001 te Schiedam, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bromfiets/bromscooter van het merk Yamaha, type Aerox toebehorende aan [slachtoffer 4] zulks nadat hij, verdachte, en zijn mededaders die weg te nemen bromfiets/bromscooter onder hun bereik hadden gebracht door het stuurslot van die bromfiets/bromscooter te forceren;

5.

(Zaak “vier”)

hij op 2 augustus 2001 te Ridderkerk tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bromfiets/bromscooter van het merk Honda, type shadow toebehorende aan [slachtoffer 5], zulks nadat hij, verdachte, en zijn mededader, die weg te nemen bromfiets/bromscooter te brengen onder hun bereik hadden gebracht door die bromfiets/bromscooter te brengen naar een andere plaats dan waar deze zich bevond;

6.

(Zaak “[…]weg”)

hij op 24 juli 2001 te Rijswijk, op de openbare weg, de […]weg, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 6] heeft gedwongen tot de afgifte van een mobiele telefoon en een (pols)horloge, toebehorende aan die [slachtoffer 6] welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- die [slachtoffer 6], terwijl deze reed op zijn fiets, klem te rijden met de bromfiets/bromscooter waarop verdachte en zijn mededader waren gezeten en

- vastpakken bij de armen van die [slachtoffer 6] en

- meermalen met de tot vuist gebalde hand stompen tegen het hoofd van die [slachtoffer 6] en

- duwen van die [slachtoffer 6] waardoor deze ten val kwam en

- doorzoeken van de zakken van die [slachtoffer 6] en

- telkens dreigend zeggen tegen die [slachtoffer 6] de woorden van de strekking: “Geef me je portomonnaie” en “Heb je geld bij je?” en “geef je horloge”;

7.

(Zaak “[…]weg”)

hij op 2 augustus 2001 te Rotterdam, op de openbare weg, de […]weg tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portomonnaie met inhoud, te weten geld, ten bedrage van ongeveer fl. 144,- welke diefstal werd voorafgegaan van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 7], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- die [slachtoffer 7], terwijl deze reed op zijn bromfiets/bromscooter, klem te rijden met de bromfiets/bromscooter waarop verdachte en zijn mededader waren gezeten en

- omhoog tillen/houden van het voorwiel van de bromfiets/bromscooter van die [slachtoffer 7] en aldus die [slachtoffer 7] te dwingen om van zijn bromfiets/bromscooter af te stappen en

- die [slachtoffer 7] vastpakken bij zijn arm en

- die [slachtoffer 7] vastpakken en vasthouden om/aan zijn nek en die [slachtoffer 7] aldus naar de grond toe brengen en

- doorzoeken van de zakken en kleding van die [slachtoffer 7] en

- daarbij boven op die [slachtoffer 7] gaan zitten en

- met de tot vuist gebalde hand stompen tegen het hoofd van die [slachtoffer 7];

8.

(zaak “Spiertje”)

hij op of omstreeks 3 mei 2001 in nederland, uit de opbrengst van enig door diefstal met geweld verkregen goed opzettelijk voordeel heeft getrokken, terwijl hij wist, dat het de opbrengst van een door misdrijf verkregen goed betrof, immers heeft verdachte geld aangenomen/gekregen uit handen van een dader van een in zijn, verdachtes aanwezigheid gepleegde diefstal met geweld (gepleegd te Schiedam op 3 mei 2001 op/aan de […]laan en of […]laan ), zijnde dat geld een deel van de opbrengst van die diefstal met geweld;

9.

(Zaak “Waal”)

hij op 9 mei 2001 of 10 mei 2001 te Vlaardingen tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een motorfiets van het merk Honda, type CBR 900 RR Fireblade, voorzien van het kenteken […], toebehorende aan [slachtoffer 8].

10.

(Zaak “Hoofd”)

hij op 11 mei 2001 te Maassluis tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een motorfiets van het merk Honda, type CBR 1100 XV, voorzien van het kenteken […] geparkeerd staande op/aan/nabij de […]straat, toebehorende aan [slachtoffer 9];

11.

(Zaak “Mahler”)

hij op 6 juni 2001 of 7 juni 2001 te Vlaardingen tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een motorfiets van het merk Suzuki, type GSX-R1100W, voorzien van het kenteken […], geparkeerd staande aan de […]straat toebehorende aan [slachtoffer 10]. Waarbij verdachte en zijn mededaders de weg te nemen motorfiets onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, te weten door een kettingslot en een scharnierslot en een schijfremslot en een stuurslot van die motorfiets door te branden en/of te forceren;

12.

(Zaak “Paulus”)

hij op 14 juli 2001 te Vlaardingen tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bromfiets/bromscooter Malagutti F15 SD toebehorende aan [slachtoffer 11] waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, te weten door het stuurslot van die bromfiets/bromscooter te forceren;

13.

(Zaak “Voortuin”)

hij op 16 mei 2001 of 17 mei 2001 te Schiedam tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een motorfiets van het merk Yamaha, type FZS 600, voorzien van het kenteken […], geparkeerd staande op/aan de […]kade toebehorende aan [slachtoffer 12], zulks nadat hij, verdachte, en zijn mededaders die weg te nemen motorfiets onder hun bereik hadden gebracht door die motorfiets op te tillen en te brengen naar een andere plek dan waar die motorfiets zich bevond;

14.

(Zaak “Vietnam”)

hij op 24 juli 2001 te Delft tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een mobiele telefoon en een Europees paspoort, toebehorende aan [slachtoffer 13], welke diefstal werd voorafgegaan van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 13], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- die [slachtoffer 13] bij zijn schouder vastpakken, en

- doen stilhouden van die [slachtoffer 13], terwijl die [slachtoffer 13 op zijn fiets reed, en

- duwen tegen en trekken aan het lichaam van die [slachtoffer 13] en

- daarbij meermalen telkens dreigend aan die [slachtoffer 13] vragen –zakelijk weergegeven- of hij [slachtoffer 13] een telefoon bij zich had, en

- duwen van die [slachtoffer 13], waardoor die [slachtoffer 13] ten val kwam en in het water van een nabijgelegen sloot belandde, en

- dreigend tegen die [slachtoffer 13] zeggen “Kom uit die sloot, anders gebeurt er wat met je”, en

- met kracht gooien van een fiets in de richting van die [slachtoffer 13];

15.

(Zaak “de Mik”)

hij op 21 juli 2001 te Krimpen aan den IJssel, op de openbare weg, de […]weg, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 14] heeft gedwongen tot de afgifte van geld ten bedrage van ongeveer fl. 140,- welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- aan die [slachtoffer 14] dreigend zeggen/sommeren –zakelijk weergegeven- dat hij, [slachtoffer 14] zijn mobiele telefoon/GSM en zijn geld aan hem, verdachte en/of zijn mededader moest afgeven en

- maken van een grijpende beweging in zijn, verdachtes, jaszak en

- hiermee de suggestie wekken dat hij, verdachte een (vuur)wapen bij zich had en

- doorzoeken van de kleding van die [slachtoffer 14];

17.

(Zaak”Panorama”)

hij op 6 juni 2001 of 7 juni 2001 te Maassluis tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in een parkeergarage gelegen aan de […]laan heeft weggenomen een motorfiets van het merk Honda, type VT750, voorzien van het kenteken […], toebehorende aan [slachtoffer 15] waarbij verdachte en zijn mededaders de weg te nemen motorfiets onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, immers hebben hij, verdachte en zijn mededaders twee vouwsloten en een schijfremslot en een stuurslot van die motorfiets verbroken;

18.

(Zaak “DNA”)

hij op 25 augustus 2001 te Capelle aan den IJssel op een openbare weg tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bromfiets/bromscooter van het merk Gilera, type DNA toebehorende aan [slachtoffer 16] welke diefstal werd voorafgegaan van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 16], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- met een bromfiets/bromscooter klemrijden van die [slachtoffer 16], terwijl ook die [slachtoffer 16] reed op een bromfiets/bromscooter en

- meermalen met geschoeide voet trappen tegen het lichaam van die [slachtoffer 16] en

- dreigend zeggen tegen die [slachtoffer 16] “Geef me je sleutels”;

19.

(Zaak “Vulcaan”)

hij op 30 juli 2001 te Vlaardingen opzettelijk mishandelend [slachtoffer 17] meermalen tegen het hoofd heeft geslagen, waardoor deze pijn heeft ondervonden;

20.

(Zaak “Geen tijd”)

hij op 22 juli 2001 te Cappella aan den IJssel, op de openbare weg, de […]weg, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een mobiele telefoon en een portomonnaie met daarin geld, toebehorende aan [slachtoffer 18], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 18], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- met een bromfiets/bromscooter naast die [slachtoffer 18] tot stilstand komen en

- die [slachtoffer 18] dreigend vragen –zakelijk weergegeven- of hij een telefoon bij zich had en

- om het middel vastpakken en vasthouden van die [slachtoffer 18] en

- een hand voor de mond van die [slachtoffer 18 brengen en houden en

- doorzoeken van de kleding van die [slachtoffer 18], terwijl die [slachtoffer 18] werd vastgehouden;

21.

(Zaak “Rijksweg”)

hij op 29 augustus 2001 te Delft op de openbare weg, de […]weg, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 19] heeft gedwongen tot de afgifte van een bromfiets/bromscooter van het merk Italjet, type dragstar, toebehorende aan die [slachtoffer 19], welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het, terwijl die [slachtoffer 19] op zijn bromfiets/bromscooter reed

- vastpakken en vasthouden van een arm van die [slachtoffer 19] en

- met de bromfiets/bromscooter warop verdachte en zijn mededader waren gezeten achtervolgen van die [slachtoffer 19]

22.

(Zaak “Voetbal”)

hij op 04 september 12001 te Rotterdam, op de openbare weg, de […]laan, in ieder geval op of aan de openbare weg, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een mobiele telefoon, toebehorende aan [slachtoffer 20], welke diefstal werd voorafgegaan van geweld tegen die [slachtoffer 20], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, welk geweld bestond uit het

- met kracht die mobiele telefoon uit de hand van die [slachtoffer 20] rukken en

- eenmaal trappen tegen de knie van die [slachtoffer 20]

23.

(Zaak Chinees)

Subsidiair

Hij in de periode van 6 april 2001 tot en met 5 november 2001 te Rotterdam een goed, te weten een bromfiets/bromscooter van het merk Gilera, type runner, heeft verworven en heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving van dat goed wist, dat het een door misdrijf, namelijk door diefstal met geweld in vereniging gepleegd, verkregen goed betrof;

24.

(Zaak “Delfgauw”)

hij op 9 juni 2001 te Delfgauw, gemeente Pijnacker, op de openbare weg, de […]weg, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 21] heeft gedwongen tot de afgifte van een bromfiets/bromscooter van het merk Gilera, type SP, toebehorende aan die [slachtoffer 21], welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- terwijl die [slachtoffer 21] op zijn bromfiets/bromscooter reed met een bromfiets/bromscooter de weg versperen, en

- vastpakken en vasthouden vanhet stuur van de bromfiets/bromscooter van die [slachtoffer 21] en

- duwen tegen de ug van die [slachtoffer 21] en

- drukken van een hard voorwerp tegen de zij van die [slachtoffer 21];

25.

(Zaak “Schilderswijk”)

hij op 28 augustus 2001 te ’s-Gravenhage op de openbare weg, de […]straat, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portomonnaie met inhoud, te weten geld, toebehorende aan [slachtoffer 22], welke diefstal werd voorafgegaan van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 22], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- vastpakken van die [slachtoffer 22] en

- doorzoeken van de zakken van die [slachtoffer 22].