Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2003:727

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
14-05-2003
Datum publicatie
25-06-2015
Zaaknummer
105.000.349/02
Formele relaties
Einduitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2013:1294
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Blootstelling gevaarlijke stoffen, werkgeversaansprakelijkheid, art. 7:658 BW, omkeringsregel. Vervolg op LJN:AA8369

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1459
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak: 14 mei 2003

Rolnummer: 01/204

Rolnr. rechtbank: 2085/HA ZA 86-7147

Rolnr. Hoge Raad: C98/273HR

HET GERECHTSHOF TE ‘S-GRAVENHAGE, derde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van

[appellant],

wonende te Gierle, België,

eiser,

hierna te noemen: [appellant],

procureur: mr. H.C. Grootveld,

tegen

DE NEDERLANDSE UNILEVER BEDRIJVEN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

hierna te noemen: Unilever,

procureur: mr. H.J.A. Knijif.

Het geding

Verwezen wordt naar het door het hof in deze zaak gewezen arrest van 26 maart 2003.

Bij brief van 29 maart 2003 heeft de door het hof bij voornoemd arrest benoemde deskundige dr. M.M. Veering laten weten deze benoeming niet te kunnen aanvaarden, aangezien hij op het terrein van het organisch psychosyndroom onvoldoende deskundig is om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen.

Bij brief van 1 april 2003 heeft de eveneens door het hof bij voornoemd arrest benoemde deskundige dr. J.M.M. van den Bosch laten weten dat hij niet beschikt over deskundigheid ten aanzien van arbeidsgerelateerde aandoeningen.

Beoordeling

1. Nu voornoemde deskundigen zich niet in staat achten, zal het hof een tweetal nieuwe deskundigen benoemen. In plaats van dr. M.M. Veering zal worden benoemd dr. G. Hageman. In plaats van dr. J.M.M. van den Bosch zal worden benoemd dr. J. Rooyackers.

2. Op de voet van artikel 233 (oud) Rv, thans artikel 195 Rv, dient [appellant] het voorschot ter zake van de te benoemen medische deskundigen te deponeren, welke voorschotten door het hof zijn bepaald op een totaalbedrag van € 4.450,- (€ 2.500,- voor dr. Hageman, € 750,- voor dr. Rooyackers en € 1.200,- voor dr. Hulshof). Het reeds door [appellant] naar aanleiding van het arrest van 26 maart 2003 gedeponeerde bedrag ad € 3.600,- wordt hierop in mindering gebracht, zodat resteert te deponeren een bedrag van € 850,-.

3. Voor het overige verwijst het hof naar het arrest van 26 maart 2003, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast heeft te gelden.

Beslissing

Het hof:

- benoemt tot deskundigen:

• dr. G. Hageman, neuroloog, p/a Medisch Spectrum Twente, Postbus 50.000, 7500 KA Enschede;

• dr. J. Rooyackers, longarts, p/a Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Postbus 9001, 6560 GB Groesbeek;

- bepaalt dat de deskundigen hun werkzaamheden pas behoeven aan te vangen nadat [appellant] een bedrag van € 850,- als aanvullend voorschot ter griffie van dit hof heeft gedeponeerd door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 1923.25.795 van de Gerechten in het Arrondissement Den Haag onder vermelding van “aanvullend voorschot deskundigen inzake DikmanslUnilever, rolnummer hof 01/204” en de griffier de deskundigen daarvan op de hoogte heeft gesteld.