Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2002:AE3136

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
27-03-2002
Datum publicatie
18-06-2002
Zaaknummer
844-H-01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak : 27 maart 2002

Rekestnummer : 844-H-01

Rekestnr. rechtbank : 00-4691

GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE

FAMILIEKAMER

B e s c h i k k i n g

in de zaak van

[appellant],

wonende te 's-Gravenhage,

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

procureur mr. P. Spaans-Toet,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te 's-Gravenhage,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw.

PROCESVERLOOP

De man is op 22 oktober 2001 in hoger beroep gekomen van een beschik-king van de rechtbank te 's-Gravenhage van 29 augustus 2001.

De vrouw heeft geen verweerschrift ingediend.

Op 27 februari 2002 is de zaak mondeling behandeld. De vrouw is, hoewel daar-toe behoor-lijk opge-roepen, niet ter zitting versche-nen.

VASTSTAANDE FEITEN

Op grond van de stukken en het verhandelde ter terechtzit-ting staat - voor zover in hoger beroep van belang - tussen de partijen het volgende vast.

Bij verzoekschrift dat op 31 juli 2000 bij de rechtbank te 's-Gravenhage is ingekomen heeft de man verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om tussen de partijen, met elkaar gehuwd [in] 1964, de echtscheiding subsidiair de scheiding van tafel en bed uit te spreken en te bepalen dat de vrouw in het vervolg huurster zal zijn van de echtelijke woning, gelegen te 's-Gravenhage aan de Schoeplaan 121.

Bij de bestreden beschikking is het verzoek tot echtscheiding en het subsidiaire verzoek tot scheiding van tafel en bed afgewezen.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. De man verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw beschikkende, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, alsnog zijn in eerste aanleg gedane verzoek toe te wijzen.

2. De man verzoekt alsnog de echtscheiding uit te spreken en doet daarbij een rechtskeuze voor het Nederlands recht. Namens de man is door een omissie in eerste aanleg abusievelijk niet gesteld dat hij een rechtskeuze doet voor toepassing van het Nederlands recht bij zijn verzoek tot echtscheiding.

3. Nu de man in hoger beroep alsnog een rechtskeuze heeft gedaan voor Nederlands recht en die keuze onweersproken is gebleven, is het hof van oordeel dat het echtscheidingsverzoek van de man op grond van het bepaalde in artikel 1 lid 4 van de Wet van 25 maart 1981, houdende regeling van het conflictenrecht inzake ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed en de erkenning daarvan, toewijsbaar is. Gelet op het vorenstaande kan het in eerste aanleg gedane echtscheidingsverzoek alsnog worden toegewezen.

4. Op grond van artikel 7 Wet AB worden rechten die betrekking hebben op onroerende zaken beheerst door het recht waar de onroerende zaak is gelegen. Op grond van artikel 7A:1623 g BW is de man bevoegd om de rechter te verzoeken om het huurrecht toe te wijzen aan één der echtgenoten. Ter zitting heeft de man verklaard dat de vrouw woonachtig is in de woning aan de Schoeplaan 121 te Den Haag, alsmede heeft hij verklaard dat hij de woning al geruime tijd geleden heeft verlaten. De man heeft er naar het oordeel van het hof belang bij dat onder de gegeven omstandigheden het huurrecht aan de vrouw wordt toegewezen. Het hof wijst het huurrecht aan de vrouw toe.

5. Dit alles leidt tot de volgende beslissing.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking en opnieuw beschik-ken-de:

spreekt tussen de partijen, met elkaar gehuwd [in] 1964 te Rabat (Marokko), de echtscheiding uit;

bepaalt dat de vrouw huurster zal zijn van de echtelijke woning gelegen aan de Schoeplaan nr. 121 te 's-Gravenhage;

verklaart deze beschikking voor zover het het huurrecht betreft uitvoerbaar bij voor-raad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Fockema Andreae-Hartsuiker, Labohm en Van Leuven, bijge-staan door Suderée als griffier, en uitgespro-ken ter openbare terecht-zitting van 27 maart 2002.