Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2000:AE9943

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
09-05-2000
Datum publicatie
08-08-2006
Zaaknummer
R00/230
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Terugvordering in verband met onjuiste inkomstenformulier RWW

Nu saniet geen voordeel heeft getrokken uit weedteelt wordt deze opgave niet frauduleus geacht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Het gerechtshof te 's-Gravenhage,

tweede civiele kamer,

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van:

X.

( hierna te noemen: X.)

wonende te P.,

appellant,

procureur: mr. R.W. baron de Vos van Steenwijk.

Het geding

Bij verzoekschrift van 5 april 2000 heeft X. hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Middelburg van 29 maart 2000, waarbij het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling is afgewezen.

Bij voormeld verzoekschrift heeft X. het hof verzocht het vonnis waarvan beroep te vernietigen en, opnieuw recht doende, hem alsnog toe te laten tot de schuldsaneringsregeling.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 2 mei 2000, waarbij X. is verschenen, bijgestaan door mr Ph. van Kampen, advocaat te Heinkenszand.

Beoordeling van het hoger beroep

1. X. heeft gesteld dat de rechtbank ten onrechte zijn verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling heeft afgewezen, daarbij overwegende dat hij ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet te goeder trouw is geweest.

2. Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter terecht zitting is gebleken dat de vordering van de gemeente Capelle een terugvordering betreft van een aan X. verstrekte bijstandsuitkering. De terugvordering is gebaseerd op het feit dat hij aan de gemeente niet had opgegeven dat hij betrokken was bij de huur van een loods welke gebruikt zou gaan worden voor het telen van "weed". De huur van de loods stond op naam van X. Degenen die zich met de teelt bezighielden voldeden de huur rechtstreeks aan de verhuurder. X. zou een vergoeding voor de tenaamstelling ontvangen. Ter zitting heeft X. verklaard dat hij aangifte heeft gedaan voor dat het tot daadwerkelijke teelt is gekomen en hij nimmer een vergoeding heeft ontvangen.

De Officier van Justitie in het arrondissement te Middelburg heeft bij brief van 6 oktober 1998 aan X. laten weten hem terzake niet te vervolgen wegens gebrek aan wettig bewijs. De gemeente Kapelle is desondanks overgegaan tot terugvordering.

3.Het hof is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat X. geen voordeel heeft getrokken uit de tenaamstelling van de loods en dat hij door op de inkomstenformulieren RWW in te vullen dat hij geen andere inkomsten had niet frauduleus heeft gehandeld. Derhalve is het hof van oordeel dat X. ten aanzien van het ontstaan van schulden niet te kwader trouw is geweest.

4. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het bestreden vonnis dient te worden vernietigd.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis van de rechtbank te Middelburg van 29 maart 2000;

en opnieuw rechtdoende

spreekt de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit;

verwijst de zaak naar de rechtbank te Middelburg ter uitvoering van die regeling.

Dit arrest is gewezen door mrs. Uhlenbeck-Lagerweij, Aukes-de Vries en Van Peski en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 mei 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.