Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2000:AA8496

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
21-11-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
2200511900 PO
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2001, 188
JOW 2001, 16
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

rolnummer 2200511900 PO

parketnummer 1010293498

datum uitspraak 21 november 2000

tegenspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

meervoudige kamer voor strafzaken

ARREST

gewezen op het hoger beroep, ingesteld door de veroordeelde tegen de beslissing van de politierechter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 27 augustus 1999 in de ontnemingszaak tegen:

X

Procesgang

Bij arrest van dit gerechtshof van 21 november 2000, is de veroordeelde terzake van

'Van het opzettelijk voorwerpen waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat, openlijk ter verspreiding aanbieden en ter verspreiding voorhanden hebben zijn beroep maken"

veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte voor de duur van 60 uren in plaats van de overwogen onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, alsmede tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De politierechter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam heeft bij beslissing van 27 augustus 1999 het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op f 2.600,-, en aan de veroordeelde, ter ontneming van dat voordeel, de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van f 2.600,- , bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 40 dagen hechtenis.

De veroordeelde heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Deze beslissing is genomen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 7 november 2000.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaatgeneraal mr Renckens ertoe strekkende dat het hof het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat, vaststelt op f 2.600,-en aan de veroordeelde de verplichting

rolnummer 2200511900 PO 2

oplegt tot betaling aan de Staat van ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel een bedrag van f 2.600,-, bij gebreke van volledige betaling of volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 35 dagen.

Tevens heeft het hof kennis genomen van hetgeen door de veroordeelde en diens raadsman mr W.H. van Zundert naar voren is gebracht.

Beoordeling van het vonnis

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Beoordeling van de vordering

Naar het oordeel van het hof heeft de veroordeelde tot het hierna te vermelden bedrag wederrechtelijk voordeel verkregen door middel van of uit de baten van het hierboven bedoelde strafbare feit. Op de vordering van het openbaar ministerie kan derhalve worden beslist op de wijze als hierna zal worden aangegeven.

Bewijsmiddelen

Het hof grondt zijn overtuiging dat de veroordeelde vorenbedoeld voordeel heeft verkregen op wettige bewijsmiddelen en ontleent aan de inhoud daarvan tevens de schatting van bedoeld voordeel.

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest met de bewijsmiddelen vereist in een aan dit arrest gehechte bijlage worden opgenomen.

Motivering- van de op te leggen maatregel

Het hof neemt als grondslag van de vordering in aanmerking het in de strafzaak onder parketnummer 1010293498 tegen de veroordeelde tenlastegelegde feit.

Uit de bewijsmiddelen leidt het hof het volgende af.

Voor de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel gaat het hof telkens uit van een winst van f 2,50 per videoband en f 2,- per CD.

Met betrekking tot de verkoop van videobanden

Gedurende 24 maanden heeft veroordeelde gemiddeld 30 videobanden per maand verkocht.

24 maanden * 30 videobanden * f 2,50 = f 1.800,-

Met betrekking tot de verkoop van CD's

Gedurende 5 maanden heeft veroordeelde gemiddeld 30 CD's per maand verkocht.

5 maanden * 30 CD's * f 2,- = f 300,-

Totaal f 2.100,-

rolnummer 2200511900 PO 3

Blijkens twee vonnissen in kort geding van 4 maart 1999 is veroordeelde door de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam terzake van hetzelfde feitencomplex veroordeeld tot betaling van f 3.000,- en f 1.000,- aan respectievelijk de Stichting Video Veilig c.s. alsmede de Stichting Stemra en de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beelden geluidsdragers. De raadsman van veroordeelde heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat veroordeelde tegen genoemde vonnissen beroep heeft ingesteld. Aangezien in beroep nog geen arrest is gewezen, zijn eerdergenoemde vonnissen thans niet in kracht van gewijsde. Nu de vonnissen in kort geding echter door de president van de arrondissementsrechtbank uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard, zal het hof op basis van artikel 36e, zesde lid van het Wetboek van Strafrecht de in kort geding toegekende vorderingen van f 3.000,- en f 1.000,- in mindering brengen bij de bepaling van de omvang van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat.

Gelet op het bovenstaande is naar het oordeel van het hof geen plaats meer voor toewijzing van de vordering van het openbaar ministerie ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze vordering dient derhalve te worden afgewezen.

Toepasselijk wettelijk voorschrift

Het hof heeft gelet op de artikelen 24d en 36e van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Wijst af de vordering van het openbaar ministerie ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Dit arrest is gewezen door mrs Van Schellen, Dusamos en Van Emde Boas, in bijzijn van de griffier mr Kleijne. Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 21 november 2000.