Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BT5833

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
09-09-2011
Datum publicatie
29-09-2011
Zaaknummer
24-002782-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling van verdachte ter zake van diefstal in vereniging, toegang verschaft door middel van valse sleutels tot een werkstraf van 80 uren, subsidiair te vervangen door 40 dagen hechtenis. Het hof gelast de TUL, te weten een werkstraf van 42 uren, subsidiair te vervangen door 21 dagen. Het hof heeft de TUL van een vrijheidstraf omgezet in een werkstraf in verband met de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-002782-09

Uitspraak d.d.: 9 september 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Assen van 23 oktober 2009 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 16-601976-06, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1987],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep van verdachte is bij appelschriftuur beperkt tot de veroordeling ter zake van feit 1.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 26 augustus 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het onder 1 ten laste gelegde tot een werkstraf van 80 uren, subsidiair te vervangen door 40 dagen hechtenis en toewijzing van de vordering tenuitvoerlegging. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de inbeslaggenomen goederen geretourneerd zullen worden aan de [bedrijf]. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,

mr. M.J. Lamers, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - voor zover aan hoger beroep onderworpen - tenlastegelegd dat:

feit 1:

hij op of omstreeks 06 juli 2008 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit het personeelsverblijfvan de [bedrijf], gelegen aan/ nabij het station te [plaats] heeft weggenomen een hoeveelheid geld en/of diverse kledingstukken en/of stickers, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot deplaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of door middel van een valse sleutel.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

feit 1:

hij op 06 juli 2008 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit het personeelsverblijfvan de [bedrijf], gelegen aan het station te [plaats] heeft weggenomen een hoeveelheid geld en diverse kledingstukken en stickers toebehorende aan [bedrijf], waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot deplaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van een valse sleutel.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het bewezen verklaarde levert op:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich op 6 juli 2008 samen met een ander schuldig gemaakt aan diefstal van een geldbedrag, diverse kledingstukken en stickers uit een personeelsverblijf van de [bedrijf] (hierna: [bedrijf]) op het station in [plaats]. Verdachte en zijn mededader zijn het personeelsverblijf binnengetreden door de deur met een zogenaamde DOM-sleutel te openen. De mededader van verdachte had deze sleutel in zijn bezit omdat hij voor de [bedrijf] werkzaam was. De sleutel was echter niet bedoeld om binnen te treden en goederen weg te nemen. Verdachte en zijn mededader hebben daarom misbruik gemaakt van het vertrouwen dat [bedrijf] in de mededader van verdachte als werknemer stelden. Verdachte heeft er daarnaast blijk van gegeven geen respect te hebben voor de eigendomsrechten van een ander.

Uit een verdachte betreffende uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 14 juni 2011 is gebleken dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van strafbare feiten.

Het hof heeft voorts rekening gehouden met de door de raadsman van verdachte ter terechtzitting aangevoerde persoonlijke omstandigheden van verdachte. De raadsman voerde onder meer aan dat verdachte op het moment deelneemt aan een begeleid woonproject, waarin hij begeleiding vindt voor dagbesteding, het opbouwen van een dag- en nachtritme en waar hij begeleid wordt om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen.

Gelet op het bovenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof - met de advocaat-generaal - van oordeel dat tegen die achtergrond een werkstraf passend en geboden is en zal deze voor na te noemen duur aan verdachte opleggen Het hof beoogt hiermee onder meer de deelname van verdachte aan het door de raadsman genoemde begeleidingsproject niet te doorkruisen door een vrijheidsstraf op te leggen.

Beslag

Het hof zal de teruggave aan de [bedrijf] gelasten van het op de "Lijst van in beslag genomen voorwerpen" vermelde geldbedrag ter waarde van € 128,45.

Vordering tenuitvoerlegging

Het openbaar ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de Politierechter te Utrecht van 1 maart 2007, parketnummer 16-601976-06, opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 weken. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Daarom kan de tenuitvoerlegging van die voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast.

Op grond van hetgeen hierboven over de persoonlijke omstandigheden is beschreven en hetgeen omtrent de veroordeelde ter terechtzitting is gebleken, zal het hof in plaats van een last tot tenuitvoerlegging van deze vrijheidsstraf een taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur gelasten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14g, 22c, 22d, 63, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 80 (tachtig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 40 (veertig) dagen hechtenis.

Gelast de teruggave aan [bedrijf] van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

een geldbedrag van € 128,45.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter te Utrecht van 1 maart 2007, parketnummer 16-601976-06, te weten van: taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) uren, bij gebreke van het naar behoren verrichten te vervangen door 21 (eenentwintig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. O. Anjewierden, voorzitter,

mr. S. Zwerwer en mr. J. Dolfing, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. K.J. Reinke, griffier,

en op 9 september 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.