Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BT2044

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
06-09-2011
Datum publicatie
20-09-2011
Zaaknummer
24-000796-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vervolging wegens het als leerplichtige jongere die kwalificatieplichtig is de verplichting tot geregeld volgen van het onderwijs niet nakomen. Het hof ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging, wegens afwezigheid van alle schuld. Hij heeft weliswaar niet aan zijn uit de Leerplichtwet 1969 voortvloeiende verplichtingen, maar onder de specifieke omstandigheden van het geval valt hem dat niet te verwijten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-000796-11

Uitspraak d.d.: 6 september 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter, sector kanton, rechtbank Zwolle-Lelystad van 6 april 2011 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1993],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 6 september 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot schuldigverklaring van verdachte zonder oplegging van straf of maatregel. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. J.H. Rump, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 06 september 2010 tot 02 december 2010 te [plaats] (telkens) als jongere die als leerling of deelnemer van een school of instelling, te weten het [school], staat ingeschreven op grond van artikel 4a, eerste lid (Leerplichtwet 1969), niet heeft voldaan aan de verplichting het volledige onderwijsprogramma en/of het volledige programma van de combinatie leren en werken te volgen, dat door die school of instelling wordt aangeboden.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 06 september 2010 tot 02 december 2010 te [plaats] als jongere die als leerling van een school, te weten het [school], staat ingeschreven op grond van artikel 4a, eerste lid (Leerplichtwet 1969), niet heeft voldaan aan de verplichting het volledige onderwijsprogramma en/of het volledige programma van de combinatie leren en werken te volgen, dat door die school of instelling wordt aangeboden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het bewezen verklaarde levert op:

Als leerplichtige jongere die kwalificatieplichtig is de verplichting tot geregeld volgen van het onderwijs niet nakomen.

Strafbaarheid van de verdachte

Het hof overweegt met betrekking tot de strafbaarheid van verdachte als volgt.

In de periode waarin verdachte werd ingeschreven op het [school] te [plaats] werd hij begeleid door en was er breed overleg over hem met diverse personen en instellingen. Dit betreft onder meer de moeder van verdachte, de gezinsvoogd, een tweetal leerplichtambtenaren, de huisarts, de decaan van het [school], en de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Dimence. Uit de stukken in het dossier blijkt dat zowel de geestelijke als de lichamelijke problemen van verdachte dermate complex waren, dat niemand precies wist op welke manier daarmee moest worden omgegaan. Het [school] werd niet beschouwd als passend onderwijs en er was nog niet beslist over medicatieverstrekking, die volgens verdachte en zijn moeder noodzakelijk was, en welke noodzaak achteraf ook is gebleken. Voorts staat vast dat medicatieverstrekking uitbleef.

Dat verdachte niet heeft voldaan aan zijn verplichting om - kortweg - onderwijs te volgen staat weliswaar vast, maar naar het oordeel van het hof treft hem onder de specifieke omstandigheden van dit geval geen enkel verwijt. Verdachte moet daarom, wegens afwezigheid van alle schuld, worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld.

Verklaart verdachte niet strafbaar ter zake van het bewezen verklaarde en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Aldus gewezen door

mr. P.J.M. van den Bergh, voorzitter,

mr. T.M.L. Wolters en mr. W. van Houtum, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A. Meester, griffier,

en op 6 september 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. W. van Houtum is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.