Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BT1924

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
16-09-2011
Datum publicatie
19-09-2011
Zaaknummer
24-002316-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

1. Verwerping noodweer- en noodtoestandverweer.

2. Veroordeling wegens openlijke geweldpleging tegen personen. Werkstraf 40 uren, subsidiair 20 dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-002316-09

Uitspraak d.d.: 16 september 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 10 september 2009 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1988],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 2 september 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van de verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, met een proeftijd van twee jaren en een werkstraf van 20 uren, subsidiair 10 dagen hechtenis. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en haar raadsman,

mr. P.T. Huisman, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Primair:

zij op of omstreeks 02 september 2007, in de gemeente [gemeente] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [straat], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer], welk geweld bestond uit het trappen en/of schoppen en/of stompen en/of slaan en of aan de haren trekken van die [slachtoffer], terwijl die [slachtoffer] op de grond lag;

Subsidiair:

zij op of omstreeks 02 september 2007, in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]) heeft getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen en/of aan de haren heeft getrokken, waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Primair:

zij op 2 september 2007, in de gemeente [gemeente] met anderen, op of aan de openbare weg, [straat], openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen

[slachtoffer], welk geweld bestond uit het trappen of schoppen en slaan en aan de haren trekken van die [slachtoffer], terwijl die [slachtoffer] op de grond lag.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het primair bewezen verklaarde levert op:

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Strafbaarheid van de verdachte

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting betoogd dat er ten aanzien van de handelingen van zijn cliƫnte sprake was van noodweer en/of noodtoestand. Verdachte zag dat haar moeder betrokken was bij een gevecht en besloot in te grijpen. Nu de grenzen van de proportionaliteit niet zijn overtreden, valt dit te billijken, aldus de raadman.

Het hof is een ander oordeel toegedaan. Er was geen sprake van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van de moeder van verdachte. Derhalve kan er van noodweer geen sprake zijn. Voor zover de raadsman een beroep heeft gedaan op de aanwezigheid van noodtoestand komt daaraan geen zelfstandige betekenis toe, nu dit niet anders is onderbouwd dan het beroep op noodweer. Nu er ook voor het overige geen omstandigheden zijn gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten, acht het hof verdachte strafbaar.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich op 2 september 2007 samen met anderen schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen [slachtoffer]. Door aldus te handelen heeft verdachte niet alleen inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van die [slachtoffer], maar zij heeft ook gevoelens van angst en onveiligheid opgewekt bij de toeschouwers van het incident.

Het hof heeft gelet op het de verdachte betreffend Uittreksel Justitiƫle Documentatie van

29 juni 2011, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder wegens strafbare feiten is veroordeeld.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat een werkstraf van 40 uren, subsidiair 20 dagen hechtenis , een passende en noodzakelijke bestraffing is. Het hof ziet geen aanleiding om - zoals door de advocaat-generaal is gevorderd - tevens een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen aan verdachte.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c, 22d en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. A. Dijkstra, voorzitter,

mr. H. Heins en mr. D.J. Keur, raadsheren,

in tegenwoordigheid van S. van Krugten, griffier,

en op 16 september 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. D.J. Keur is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.