Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BT1911

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
05-09-2011
Datum publicatie
19-09-2011
Zaaknummer
24-002008-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor oplichting via marktplaats.nl. Verdachte heeft vijftien personen bewogen tot het overmaken van geldbedragen naar haar bankrekening, waarna zij haar kant van de gesloten overeenkomst, het leveren van een goed, opzettelijk en volgens een vooropgezet plan, niet nakwam. Oplegging van drie maanden gevangenisstraf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, en een werkstraf van 120 uren, subsidiair 60 dagen vervangende hechtenis. Toewijzing vorderingen benadeelde partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-002008-10

Uitspraak d.d.: 5 september 2011

VERSTEK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Groningen van 5 juli 2010 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1946],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 22 augustus 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis van de politierechter van 5 juli 2010. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

zij in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 25 maart 2009 te [plaats], althans in Nederland, meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

- [benadeelde 1] en/of

- [slachtoffer 1] en/of

- [benadeelde 2] en/of

- I[slachtoffer 2] en/of

- [benadeelde 3] en/of

- [benadeelde 4] en/of

- [slachtoffer 3] en/of

- [benadeelde 5] en/of

- [benadeelde 6] en/of

- [slachtoffer 4] en/of

- [slachtoffer 5] en/of

- [benadeelde 7] en/of

- [benadeelde 8] en/of

- [benadeelde 9],

althans een of meer personen,

heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- gereageerd op advertenties op het internet, te weten op de website www.marktplaats.nl, waarin door een of meer voornoemde personen te koop werd gevraagd

overgordijnen ([benadeelde 1]) en/of

een boek genaamd 'Rundergrapje' ([slachtoffer 1]) en/of

een Sony afstandsbediening ([benadeelde 2]) en/of

het boek 'Het begon toen ik veertien was' (I[slachtoffer 2]) en/of

een Kapitein Haak verkleedpak ([benadeelde 3]) en/of

linnengoed met monogrammen en/of kant ([benadeelde 4]) en/of

een Philips afstandsbediening ( [slachtoffer 3]) en/of

dekens ([benadeelde 5]) en/of

5 Robin Cook boeken ([benadeelde 6]) en/of

het boek 'de Ieren' deel 3 ( [slachtoffer 6]) en/of

dvd's van Tom Cruise ([slachtoffer 5]) en/of

een boek 'de Koploper' ( [benadeelde 7]) en/of

een boek 'Opvoeding als spiegel van de beschaving van Koops' ([benadeelde 8]) en/of een wit dekbedovertrek ([benadeelde 9]),

althans een goed,

- waarbij verdachte gebruik maakte van

- de (valse) naam [naam] en/of [naam] en/of

[naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam], althans een andere naam dan die van verdachte en/of

- het emailadres geareinek gmail.com en/of janssendanielle05 gmail.com en/of petramoesker gmail.com en/of slagterkatja gmail.com en/of

- (vervolgens) via email contact gehad met voornoemde personen over de verkoop van voornoemde goederen en/of

- met voornoemde personen de koop gesloten voor voornoemde goederen en/of

- zich aldus voorgedaan als leverancier van voornoemde goederen (terwijl zij, verdachte, wist dat zij die voornoemde goederen niet kon en/of wilde (gaan) (af)leveren aan voornoemde personen),

waardoor voornoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 25 maart 2009 te [plaats] met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 10]

heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (te weten 50 euro), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- een boek 'Geillustreerde Flora van Nederland' te koop aangeboden op het internet, te weten op de website www.marktplaats.nl en/of

- waarbij verdachte gebruik maakte van de (valse) naam [naam], althans een andere naam dan die van verdachte, en/of

- (vervolgens) via email contact gehad met die [benadeelde 10] over de verkoop van dat boek en/of

- met die [benadeelde 10] de koop gesloten voor dat boek en/of

- zich aldus voorgedaan als leverancier dat boek (terwijl zij, verdachte, wist dat zij dat boek niet kon en/of wilde (gaan) (af)leveren aan die [benadeelde 10]),

waardoor die [benadeelde 10] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

zij in de periode van 1 december 2008 tot en met 25 maart 2009 te [plaats], op verschillende tijdstippen, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

- [benadeelde 1] en

- [slachtoffer 1] en

- [benadeelde 2] en

- I[slachtoffer 2] en

- [benadeelde 3] en

- [benadeelde 4] en

- [slachtoffer 3] en

- [benadeelde 5] en

- [benadeelde 6] en

- [slachtoffer 4] en

- [slachtoffer 5] en

- [benadeelde 7] en

- [benadeelde 8] en

- [benadeelde 9],

heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- gereageerd op advertenties op het internet, te weten op de website www.marktplaats.nl, waarin door voornoemde personen te koop werd gevraagd

overgordijnen ([benadeelde 1]) en

een boek genaamd 'Rundergrapje' ([slachtoffer 1]) en

een Sony afstandsbediening ([benadeelde 2]) en

het boek 'Het begon toen ik veertien was' (I[slachtoffer 2]) en

een Kapitein Haak verkleedpak ([benadeelde 3]) en

linnengoed met monogrammen en kant ([benadeelde 4]) en

een Philips afstandsbediening ( [slachtoffer 3]) en

dekens ([benadeelde 5]) en

5 Robin Cook boeken ([benadeelde 6]) en

het boek 'de Ieren' deel 3 ( [slachtoffer 6]) en

dvd's van Tom Cruise ([slachtoffer 5]) en

een boek 'de Koploper' ([benadeelde 7]) en

een boek 'Opvoeding als spiegel van de beschaving van Koops' ([benadeelde 8]) en een wit dekbedovertrek ([benadeelde 9]),

- waarbij verdachte gebruik maakte van

- de valse naam [naam] of [naam] of [naam] of [naam] of [naam] of [naam] of [naam] of [naam], en

- het e-mailadres geareinek gmail.com of janssendanielle05 gmail.com of petramoesker gmail.com of slagterkatja gmail.com en

- vervolgens via e-mail contact gehad met voornoemde personen over de verkoop van voornoemde goederen en

- met voornoemde personen de koop gesloten voor voornoemde goederen en

- zich aldus voorgedaan als leverancier van voornoemde goederen terwijl zij, verdachte, wist dat zij die voornoemde goederen niet kon leveren aan voornoemde personen,

waardoor voornoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

zij in de periode van 1 januari 2009 tot en met 25 maart 2009 te [plaats] met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid

[benadeelde 10]

heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, te weten 50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- een boek 'Geïllustreerde Flora van Nederland' te koop aangeboden op het internet, te weten op de website www.marktplaats.nl en

- waarbij verdachte gebruik maakte van de valse naam [naam], en

- vervolgens via e-mail contact gehad met die [benadeelde 10] over de verkoop van dat boek en

- met die [benadeelde 10] de koop gesloten voor dat boek en

- zich aldus voorgedaan als leverancier dat boek terwijl zij, verdachte, wist dat zij dat boek niet kon leveren aan die [benadeelde 10],

waardoor die [benadeelde 10] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

oplichting, meermalen gepleegd.

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

oplichting.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heef zich via de website marktplaats.nl schuldig gemaakt aan oplichting. Zij heeft vijftien personen bewogen tot het overmaken van geldbedragen naar haar bankrekening, waarna zij haar kant van de gesloten overeenkomst, het leveren van een goed, opzettelijk en volgens een vooropgezet plan, niet nakwam. De daarbij telkens gehanteerde modus operandi valt genoegzaam af te leiden uit de hiervoor opgenomen bewezenverklaring.

Het hof rekent het de verdachte aan dat zij ernstig misbruik heeft gemaakt van de betrekkelijk anonieme en (daardoor) moeilijk controleerbare wijze, waarop handel via internet nu eenmaal doorgaans verloopt. Uitgangspunt bij een website als marktplaats.nl is dat kopers en - met name - verkopers integer handelen en hun toezeggingen wederzijds nakomen. Verdachte heeft de betrokken kopers bedrogen en hun vertrouwen beschaamd.

Het hof geeft voorts gelet op het de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 27 juni 2011, waaruit blijkt dat verdachte - zij het geruime tijd geleden - eerdere justitiecontacten heeft gehad, waarbij bedrog en schending van vertrouwen een rol speelden.

Verdachte is in eerste aanleg noch ter terechtzitting in hoger beroep verschenen. Het dossier bevat slechts een beknopt reclasseringsrapport van 6 april 2009, dat bovendien is opgemaakt naar aanleiding van een verdenking van een ander strafbaar feit. Als gevolg daarvan kan het hof zich slechts in beperkte mate een beeld vormen van de persoon van verdachte alsmede van haar drijfveren. Verdachte heeft ten overstaan van verbalisanten verklaard dat zij bij het begaan van het bewezen verklaarde niet zozeer werd gedreven door geldgebrek als wel door een behoefte aan spanning. Gevaar voor herhaling lijkt daarom niet denkbeeldig.

Alles afwegende acht het hof, conform hetgeen in eerste aanleg is opgelegd en door de advocaat-generaal is gevorderd, oplegging van een gevangenisstraf van na te melden duur en modaliteit passend en geboden. Daarnaast zal het hof verdachte een werkstraf opleggen van na te melden omvang.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 9]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 40,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van EUR 20,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige is onvoldoende gebleken dat de gestelde schade door het bewezen verklaarde handelen van verdachte is veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom voor het overige in haar vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 8]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 22,44. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 50,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 50,88. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 7]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 10,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 15,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 40,20. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 20,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 6]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 16,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 10]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 50,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 2 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Kostenveroordeling

De verdachte zal worden verwezen in de door voornoemde benadeelde partijen gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Schadevergoedingsmaatregel

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht in alle gevallen opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36f, 57 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 9]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 9] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 20,00 (twintig euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 9], een bedrag te betalen van EUR 20,00 (twintig euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 8]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 8] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 22,44 (tweeëntwintig euro en vierenveertig cent) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 8], een bedrag te betalen van EUR 22,44 (tweeëntwintig euro en vierenveertig cent) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 1] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 50,00 (vijftig euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 1], een bedrag te betalen van EUR 50,00 (vijftig euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 4] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 50,88 (vijftig euro en achtentachtig cent) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 4], een bedrag te betalen van EUR 50,88 (vijftig euro en achtentachtig cent) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 7]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 7] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 10,00 (tien euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 7], een bedrag te betalen van EUR 10,00 (tien euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 3] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 15,00 (vijftien euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 3], een bedrag te betalen van EUR 15,00 (vijftien euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 5] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 40,20 (veertig euro en twintig cent) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 5], een bedrag te betalen van EUR 40,20 (veertig euro en twintig cent) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 2] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 20,00 (twintig euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 2], een bedrag te betalen van EUR 20,00 (twintig euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 6]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 6] terzake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 16,00 (zestien euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 6], een bedrag te betalen van EUR 16,00 (zestien euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 10]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [benadeelde 10] terzake van het onder 2 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 50,00 (vijftig euro) aan materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [benadeelde 10], een bedrag te betalen van EUR 50,00 (vijftig euro) aan materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Verwijst de verdachte in de door voornoemde benadeelde partijen gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan haar verplichting tot betaling aan de Staat daarmee haar verplichting tot betaling aan de benadeelde partijen in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan haar verplichting tot betaling aan de benadeelde partijen daarmee haar verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr. J. Dolfing, voorzitter,

mr. P.J.M. van den Bergh en J. Hielkema, raadsheren,

in tegenwoordigheid van J.B. Schwerzel, griffier,

en op 5 september 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.