Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BR5798

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
26-08-2011
Datum publicatie
29-08-2011
Zaaknummer
24-002612-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren wegens stelselmatig seksueel misbruik van zijn twee dochters. De vergaande seksuele handelingen bestonden mede uit het binnendringen met de vinger(s) en zijn penis in de lichamen van zijn beide dochters.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-002612-10

Uitspraak d.d.: 26 augustus 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 25 oktober 2010 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1955],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 12 augustus 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg op 11 oktober 2010.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis van de rechter in eerste aanleg. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. R.J.E. van Haarst, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 29 januari 1993 tot 29 januari 1996, te [plaats], en/of in een vrachtauto als zijnde internationaal en/of nationaal vrachtwagenchauffeur, meerdere malen, althans eenmaal, (telkens) met [slachtoffer 1] (geboren [1984], zijnde zijn dochter), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte (telkens) bij die [slachtoffer 1]:

- haar (ontwikkelende) borsten bevoeld en/of betast en/of met zijn tong haar tepels gelikt en/of

- haar vagina betast en/of gestreeld met zijn vinger(s) en/of

- haar clitoris beroerd met zijn vinger(s) en/of

- haar gevingerd, door (telkens) zijn vinger in haar vagina te brengen en/of te bewegen en/of

- haar gebeft, door (telkens) met zijn tong haar vagina en/of clitoris te likken en/of

- zijn penis tegen haar vagina en/of clitoris geduwd en/of bewogen en/of (gedeeltelijk) zijn penis in haar vagina geduwd en/of gebracht, en/of

- hebbende verdachte zijn penis door die [slachtoffer 1] laten vasthouden en/of bevoelen en/of betasten en/of aftrekken;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 29 januari 1993 tot 29 januari 1996, te [plaats] en/of in een vrachtauto als zijnde internationaal en/of nationaal vrachtwagenchauffeur, meerdere malen, althans eenmaal, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, [slachtoffer 1], geboren op [1984], bestaande die ontucht hierin dat hij (telkens) bij die [slachtoffer 1]

- haar (ontwikkelende) borsten heeft bevoeld en/of heeft betast en/of

- haar vagina heeft betast en/of heeft gestreeld met zijn vinger(s) en/of

- haar clitoris heeft beroerd met zijn vinger(s) en/of

- haar heeft gevingerd, door (telkens) zijn vinger in haar vagina te brengen en/of te bewegen en/of

- haar heeft gebeft, door (telkens) met zijn tong haar vagina en/of clitoris te likken en/of

- zijn penis tegen haar vagina en/of clitoris heeft geduwd en/of heeft bewogen en/of (gedeeltelijk) zijn penis in haar vagina heeft geduwd en/of heeft gebracht, en/of

- hebbende verdachte zijn penis door die [slachtoffer 1] laten vasthouden en/of bevoelen en/of betasten en/of aftrekken;

2.

hij in of omstreeks de periode van 8 juli 1993 tot 8 juli 1996, te [plaats], meerdere malen, althans eenmaal, (telkens) met [slachtoffer 2] (geboren [1988], zijnde zijn dochter), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte (telkens) bij die [slachtoffer 2]

- haar (ontwikkelende) borsten bevoeld en/of betast en/of met zijn tong haar tepels gelikt en/of

- haar vagina betast en/of gestreeld met zijn vinger(s) en/of

- haar clitoris beroerd met zijn vinger(s) en/of

- haar gevingerd, door (telkens) zijn vinger in haar vagina te brengen en/of te bewegen en/of

- haar gebeft, door (telkens) met zijn tong haar vagina en/of clitoris te likken en/of

- zijn penis tegen haar vagina en/of clitoris geduwd en/of bewogen en/of (gedeeltelijk) zijn penis in haar vagina geduwd en/of gebracht, en/of

- hebbende verdachte zich door die [slachtoffer 2] laten pijpen, door haar zijn penis in de mond te laten nemen en/of haar (vervolgens) haar hoofd heen en weer heeft laten bewegen door haar aan haar hoofd te duwen en/of

- hebbende verdachte zijn penis door die [slachtoffer 2] laten vasthouden en/of laten bevoelen en/of laten betasten en/of laten aftrekken;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 8 juli 1993 tot 8 juli 1996, te [plaats], meerdere malen, althans eenmaal (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind, [slachtoffer 2], geboren op [1988], bestaande die ontucht hierin dat hij (telkens) bij die [slachtoffer 2]

- haar (ontwikkelende) borsten heeft bevoeld en/of heeft betast en/of met zijn tong haar tepels heeft gelikt en/of

- haar vagina heeft betast en/of heeft gestreeld met zijn vinger(s) en/of

- haar clitoris heeft beroerd met zijn vinger(s) en/of

- haar heeft gevingerd, door (telkens) zijn vinger in haar vagina te brengen en/of te bewegen en/of

- haar heeft gebeft, door (telkens) met zijn tong haar vagina en/of clitoris te likken en/of

- zijn penis tegen haar vagina en/of clitoris heeft geduwd en/of heeft bewogen en/of (gedeeltelijk) zijn penis in haar vagina heeft geduwd en/of heeft gebracht, en/of

- hebbende verdachte zich door die [slachtoffer 2] laten pijpen, door haar zijn penis in de mond te laten nemen en/of haar (vervolgens) haar hoofd heen en weer heeft laten bewegen door haar aan haar hoofd te duwen en/of

- hebbende verdachte zijn penis door die [slachtoffer 2] laten vasthouden en/of laten bevoelen en/of laten betasten en/of laten aftrekken.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd.

De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

hij in de periode van 29 januari 1993 tot 29 januari 1996, te [plaats], en in een vrachtauto als zijnde internationaal en nationaal vrachtwagenchauffeur, meerdere malen, (telkens) met [slachtoffer 1] (geboren [1984], zijnde zijn dochter), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte bij die [slachtoffer 1]

- haar (ontwikkelende) borsten bevoeld en betast en met zijn tong haar tepels gelikt en

- haar vagina betast en gestreeld met zijn vinger(s) en

- haar clitoris beroerd met zijn vinger(s) en

- haar gevingerd, door zijn vinger in haar vagina te brengen en te bewegen en

- haar gebeft, door met zijn tong haar vagina en/of clitoris te likken en

- zijn penis tegen haar vagina en clitoris geduwd en bewogen en (gedeeltelijk) zijn penis in haar vagina geduwd of gebracht, en

- hebbende verdachte zijn penis door die [slachtoffer 1] laten vasthouden en bevoelen en betasten en aftrekken;

2.

hij in de periode van 8 juli 1993 tot 8 juli 1996, te [plaats], meerdere malen, (telkens) met [slachtoffer 2] (geboren [1988], zijnde zijn dochter), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte bij die [slachtoffer 2]

- haar (ontwikkelende) borsten bevoeld en betast en met zijn tong haar tepels gelikt en

- haar vagina betast en gestreeld met zijn vinger(s) en

- haar clitoris beroerd met zijn vinger(s) en

- haar gevingerd, door zijn vinger in haar vagina te brengen en te bewegen en

- haar gebeft, door met zijn tong haar vagina en clitoris te likken en

- zijn penis tegen haar vagina en clitoris geduwd en bewogen en (gedeeltelijk) zijn penis in haar vagina geduwd of gebracht, en

- hebbende verdachte zich door die [slachtoffer 2] laten pijpen, door haar zijn penis in de mond te laten nemen en haar (vervolgens) haar hoofd heen en weer heeft laten bewegen door haar aan haar hoofd te duwen en

- hebbende verdachte zijn penis door die [slachtoffer 2] laten vasthouden en laten bevoelen en laten betasten.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 primair en 2 primair bewezen verklaarde levert telkens op:

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zijn minderjarige dochters [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], gedurende een periode van drie jaren, stelselmatig seksueel misbruikt waarbij verdachte (blijkens de verklaringen van de slachtoffers: wekelijks) vergaande seksuele handelingen heeft verricht. Deze seksuele handelingen bestonden mede uit het binnendringen met zijn vinger(s) en zijn penis in de vagina van zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2]. Beide dochters werden niet alleen aan het misbruik onderworpen op de momenten dat hun moeder niet thuis was, in een andere ruimte lag te slapen of onder de douche stond, maar ook in het bijzijn van hun moeder. Terwijl [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], hun moeder en verdachte gezamenlijk op de bank zaten of in het ouderlijk bed lagen, werden de slachtoffers, als hun moeder niet hun kant op keek, in het geniep, door verdachte betast en gevingerd.

Verdachte heeft zich bij zijn handelen niet bekommerd om de gevoelens van zijn (zeer) jonge dochters en hun (seksuele) ontwikkeling. Door zijn handelen heeft verdachte een zeer ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn dochters. Als vader van de slachtoffers heeft hij het vertrouwen dat kinderen in hun vader mogen stellen en de geborgenheid en veiligheid die zij van hem mogen verwachten op een buitengewoon ernstige wijze beschaamd en ontnomen, hetgeen treffend tot uitdrukking is gebracht in de schriftelijke slachtofferverklaringen, in dichtvorm, van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Uit de slachtofferverklaringen blijkt voorts dat zij nog dagelijks worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ernstige seksuele misbruik door hun vader.

Het hof rekent het verdachte zwaar aan dat hij als vader de 'schuld' van zijn strafbaar handelen jarenlang bij zijn oudste dochter [slachtoffer 1] heeft neergelegd. Verdachte heeft

jarenlang volgehouden dat [slachtoffer 1] er (letterlijk) om vroeg, omdat ze het fijn vond wat hij met haar deed. Ook heeft verdachte verklaard dat [slachtoffer 1] hem heeft aangezet tot de seksuele handelingen die hij met zijn jongste dochter [slachtoffer 2] heeft gepleegd. Daarnaast heeft verdachte - om zijn strafbaar handelen te verhullen - zijn huidige vrouw tot voor kort voorgehouden dat zijn dochters een valse aangifte ter zake seksueel misbruik tegen hem hebben gedaan om wraak op hem te nemen wegens een financiële kwestie.

De op te leggen straf dient recht te doen aan de aard en duur van het misbruik en de (kwetsbare) levensfase waarin [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] met het seksueel misbruik door hun vader werden geconfronteerd. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is noodzakelijk als vergelding voor het leed dat verdachte zijn beide dochters heeft aangedaan. Hoewel verdachte ter zitting van het hof zijn spijt omtrent de door hem bekende handelingen heeft betuigd, is het hof er niet van overtuigd geraakt dat verdachte de volle verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedragingen.

Het hof hanteert met betrekking tot een dergelijk delict lokale oriëntatiepunten voor straftoemeting inzake zedendelicten, die in beginsel - gezien de aard en omstandigheden waaronder het misbruik plaatsvond - oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf voor de duur van vier jaren indiceren. Dit uitgangspunt kan onder de omstandigheden van het specifieke geval leiden tot een hogere straf. Het hof ziet hiertoe aanleiding, op grond van al hetgeen hiervoor is vermeld.

Mede gezien de (zeer) jonge leeftijd van de slachtoffers (zijn dochters waren vijf en negen jaar toen het misbruik begon), acht het hof de door de rechtbank opgelegde en door de advocaat-generaal gevorderde onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden. Het opleggen van een werkstraf, zoals door de raadsman ter terechtzitting van het hof is bepleit, doet - bij lange na - geen recht aan de aard en de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten.

De omstandigheid dat de feiten reeds geruime tijd geleden zijn gepleegd is geen reden om de straf te matigen. Hierbij is in overweging genomen dat het tijdsverloop geen afbreuk doet aan de ernst van de gepleegde strafbare feiten en dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] zeer jong waren ten tijde van het seksueel misbruik. Pas nadat de nadelige gevolgen zich - na jaren - bij de slachtoffers hebben gemanifesteerd, waren deze bereid en in staat om aangifte tegen hun vader te doen.

Bij de straftoemeting is in aanmerking genomen dat verdachte - blijkens een hem betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 31 mei 2011 - niet eerder is veroordeeld ter zake van strafbare feiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57 en 244 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair en 2 primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. G.M. Meijer-Campfens, voorzitter,

mr. P. Koolschijn en mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.J. Schulte, griffier,

en op 26 augustus 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Zijnde mr. Van der Wiel-Rammeloo voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.