Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BR5558

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
12-08-2011
Datum publicatie
23-08-2011
Zaaknummer
24-002618-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van diefstal door middel van braak en (poging tot) diefstal, door twee of meer verenigde personen, door middel van braak, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden. In de strafoplegging is rekening gehouden met de gelijktijdige uitspraken van drie andere stafzaken van verdachte waaruit is gebleken dat er naast een uitgebreide recidive ook een aantal andere zaken ter berechting aan hof is voorgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-002618-09

Uitspraak d.d.: 12 augustus 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 9 juni 2009 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 17-755811-08 en 17-754177-08, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1977],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 29 juli 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake het aan hem in de zaak met parketnummer 17-755811-08 en het aan hem in de zaak met parketnummer 17-754177-08 onder 2 en 3 ten laste gelegde tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van acht maanden, met een proeftijd van twee jaren, met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringstoezicht, ook indien deze voorschriften en aanwijzingen inhouden omtrent het volgen van een ambulante behandeling. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. K. Kok, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Voor zover het hoger beroep van verdachte is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het aan hem in de zaak met parketnummer 17-754177-08 onder 1 ten laste gelegde, kan de verdachte daarin niet worden ontvangen.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep - voorzover aan het oordeel van het hof

onderworpen - vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 17-755811-08:

1.

hij in of omstreeks de periode tussen 21 juli 2008 en 30 juli 2008 te [plaats 1] (althans) in de gemeente [gemeente 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit [bedrijf 1] heeft weggenomen (telkens) een (grote) hoeveelheid rookwaar en/of cosmetica, onder andere

- meerdere, althans één pak(ken) sigaretten (merk Marlboro Rood en/of Marlboro Red & Gold en/of John Player S en/of Caballero en/of Kent en/of Camel Orange) en/of (vervolgens)

- meerdere, althans één (pak(ken) shag (merk Drum en/of Van Nelle) en/of (vervolgens)

- meerdere, althans één pak(ken) vloei (merk Mascotte) en/of (vervolgens)

- meerdere, althans een fles(sen) parfum (merk Calvin Klein (Eternity) en/of Hugo Boss en/of Paco Rabanne en/of Burberry),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking;

Zaak met parketnummer 17-754177-08:

2.

hij op of omstreeks 24 januari 2008 te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 2], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen mischrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen (een) hoeveelhe(i)d(en) rookwaren (te weten sigaretten en/of shag), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of zich de toegang tot de plaats des misdrijfs te verschaffen en/of de/het weg te nemen hoeveelhe(i)d(en) rookwaren (sigaretten en/of shag), althans goed(eren), onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, meermalen, althans eenmaal, (een) stuk(ken) ste(e)n(en) tegen de/een ruit van voornoemd winkelbedrijf ([bedrijf 2]) heeft gegooid, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij op of omstreeks 28 januari 2008 te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 2], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een pand gelegen aan[adres]) aldaar, heeft weggenomen (een) hoeveelhe(i)d(en) rookwaren (te weten sigaretten en/of shag), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 17-755811-08 en in de zaak met parketnummer 17-754177-08 onder 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 17-755811-08:

1.

hij in de periode tussen 21 juli 2008 en 30 juli 2008 te [plaats 1] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in [bedrijf 1] heeft weggenomen telkens een grote hoeveelheid rookwaar en cosmetica,

- meerdere pakken sigaretten (merk Marlboro Rood en Marlboro Red & Gold en John Player S en Caballero en Kent en Camel Orange) en

- meerdere pakken shag (merk Drum en Van Nelle) en

- meerdere pakken vloei (merk Mascotte) en

- meerdere flessen parfum (merk Calvin Klein (Eternity) en Hugo Boss en Paco Rabanne en Burberry),

toebehorende aan [bedrijf 1] waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak;

Zaak met parketnummer 17-754177-08:

2.

hij op 24 januari 2008 te [plaats 2], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen mischrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen een hoeveelheid rookwaren (te weten sigaretten en shag) toebehorende aan [bedrijf 2], en zich de toegang tot de plaats des misdrijfs te verschaffen door middel van braak, meermalen stukken steen tegen de ruit van voornoemd winkelbedrijf ([bedrijf 2]) heeft gegooid, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij op 28 januari 2008 te [plaats 2], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een pand gelegen aan [adres]) aldaar, heeft weggenomen een hoeveelheid rookwaren (te weten sigaretten en shag), toebehorende aan [bedrijf 1], waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 17-755811-08 bewezen verklaarde levert op:

diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

Het in de zaak met parketnummer 17-754177-08 onder 2 bewezen verklaarde levert op:

poging tot diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel braak;

Het in de zaak met parketnummer 17-754177-08 onder 3 bewezen verklaarde levert op:

diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich op verschillende data in de maand juli van het jaar 2008 schuldig gemaakt aan diefstal door middel van braak bij de [bedrijf 1] in [plaats 1], op 24 januari 2008 aan een poging tot diefstal bij de [bedrijf 2] te [plaats 2] en op 28 januari 2008 aan een diefstal door middel van braak bij de [bedrijf 1] te [plaats 2]. Daarbij heeft verdachte zich rookwaar en cosmetica toegeëigend, dan wel gepoogd die toe te eigenen. Verdachte heeft door aldus te handelen inbreuk gemaakt op de eigendomsrechten van voornoemde winkelbedrijven en heeft overlast en ergernis veroorzaakt voor de betreffende winkeliers.

Ten nadele van verdachte spreekt dat hij blijkens een hem betreffend uittreksel uit het justitieel documentatieregister van 27 juli 2011 in het verleden meermalen ter zake van soortgelijke vermogensdelicten is veroordeeld. De straffen die hem in dat kader zijn opgelegd, hebben hem er kennelijk niet van weerhouden opnieuw dergelijke strafbare feiten te begaan.

Het hof heeft voorts gelet op hetgeen door de verdediging ter terechtzitting van het hof is aangevoerd met betrekking tot de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Ook is kennisgenomen van het reclasseringsadvies d.d. 22 juli 2011. Onder meer is gebleken dat in 2008 bij verdachte ADHD is vastgesteld, waarvoor hij is ingesteld op medicatie. Verdachte heeft aangevoerd dat hij inmiddels in rustiger vaarwater is beland. Hij woont samen met zijn vriendin, met wie hij een zoontje heeft, en leeft tegenwoordig zonder gebruik van verdovende middelen. Daarnaast zou verdachte momenteel druk doende zijn een carrière als (internationaal) diskjockey op te bouwen. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou grote negatieve gevolgen hebben voor deze positieve wending in het leven van verdachte en zou zijn carrière in de weg staan. In het verlengde hiervan heeft de verdediging de oplegging van een werkstraf aan de verdachte bepleit.

De ernst van de bewezen verklaarde delicten, in combinatie met de hoge mate van recidive, maken echter dat in deze zaak niet kan worden volstaan met de oplegging van een werkstraf, nu die straf onvoldoende recht doet aan de zwaarte van deze strafzaak.

Van belang voor de strafoplegging is voorts dat in deze zaak uitspraak wordt gedaan gelijktijdig met de strafzaken onder parketnummers 24-002115-09, 24-000735-10 en 24-001774-09. Hieruit blijkt dat er niet alleen sprake is van uitgebreide recidive, maar ook dat er thans een aantal andere zaken ter berechting aan het hof is voorgelegd.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, kan niet met een andere straf worden volstaan dan met een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Het hof ziet aanleiding - mede om verdachte ervan te weerhouden dat hij zich in de toekomst opnieuw aan (soortgelijke) strafbare feiten schuldig maakt en om het reeds bestaande reclasseringstoezicht te handhaven - de op te leggen gevangenisstraf geheel voorwaardelijk op te leggen. Naast de algemene voorwaarde dat verdachte gedurende de proeftijd geen nieuwe strafbare feiten zal begaan, zal het hof hierbij tevens de bijzondere voorwaarde opleggen dat verdachte zich houdt aan de aanwijzingen en voorschriften, te geven door de reclassering. Indien een behandeling door de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland (AFPN) daarbij noodzakelijk wordt geacht, dient verdachte deze te volgen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 45, 57, 63 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen het in de zaak met parketnummer 17-754177-08 onder 1 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis - voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 17-755811-08 en in de zaak met parketnummer 17-754177-08 onder 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 17-755811-08 en in de zaak met parketnummer 17-754177-08 onder 2 en 3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde toezicht van de Stichting Reclassering Nederland, ook indien deze voorschriften en aanwijzingen inhouden omtrent het volgen van een ambulante behandeling bij de AFPN.

Aldus gewezen door

mr. P. Koolschijn, voorzitter,

mr. B.J.J. Melssen en mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.J. Schulte, griffier,

en op 12 augustus 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.