Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ7890

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
10-06-2011
Datum publicatie
15-06-2011
Zaaknummer
24-003098-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt vrijgesproken ter zake opzetheling. Verdachte wordt veroordeeld ter zake diefstal met geweld, in vereniging gepleegd tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken. Een aantal kledingstukken wordt ten behoeve van de rechthebbende bewaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-003098-08

Uitspraak d.d.: 10 juni 2011

VERSTEK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Groningen van 12 december 2008 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1974],

Zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 13 januari 2010 en 30 mei 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake het onder 1 primair en 2 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 weken en verbeurdverklaring van de inbeslag genomen kleding. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

feit 1:

hij op of omstreeks 02 augustus 2008 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meer kledingstukken, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf [bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

- een of meer slaande en/of schoppende bewegingen naar, althans in de richting van, die [slachtoffer] heeft gemaakt, en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer] heeft geschopt en/of geslagen;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 02 augustus 2008 in de gemeente [gemeente] opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]), heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

feit 2:

hij op of omstreeks 02 augustus 2008, in de gemeente Groningen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (een) voorwerp(en), te weten een of meer (capri/dames)broek(en) (merk(en) Claite Vitte en/of Fiorella di Verdi), een of meer (heren)broeken (merk(en) Identie Jeans, Clockhouse C&A, Original H&M, en/of Outdoor Union Identic), eem (heren)blouse (merk Fitted Logg), een (korte heren)broek (merk Waves), een (trainings)broek (merk Nike Fit Dry), een (heren) fleece vest (merk Wetbury), een of meer (dames) t-shirts (merk EDC), een of meer (heren) shirts (merk(en) Dry Fit, Nike en/of Adidas), een of meer (dames)blouses (merk X-Mall),een paar sokken en/of een cap, heeft/hebben verworven, voorhanden heeft/hebben gehad, heeft/hebben overgedragen en/of omgezet, terwijl hij en/of zijn mededader(s), wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof is van oordeel dat er onvoldoende wettige bewijsmiddelen voorhanden zijn voor een bewezenverklaring van het onder 2 ten laste gelegde, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 02 augustus 2008 in de gemeente [gemeente] tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen kledingstukken, toebehorende aan het winkelbedrijf [bedrijf], welke diefstal werd gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zijn mededader hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld hierin bestond dat verdachte

- slaande en schoppende bewegingen naar die [slachtoffer] heeft gemaakt, en

- vervolgens die [slachtoffer] heeft geslagen.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 primair bewezenverklaarde levert op:

diefstal, gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad, aan andere deelnemers van het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft samen met zijn moeder op 2 augustus 2008 kleding gestolen. Nadat zijn moeder met kleding in haar tas langs de kassa's was gelopen, zonder de kleding af te rekenen, zijn zij buiten weggerend. De aangever ziet dat de zoon een witte tas vast heeft en wanneer aangever dichter bij verdachte komt, slaat verdachte aangever.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan te geven duur leiden - dat verdachte door zijn handelen niet alleen inbreuk heeft gemaakt op het eigendomsrecht van een ander, maar ook zodanig op eigen gewin uit was dat hij zelfs niet heeft geschroomd de rechtmatige eigenaar te slaan. Daarnaast veroorzaken delicten als deze gevoelens van angst en onveiligheid bij slachtoffers en bij omstanders. Nu verdachte bovendien samen met een ander de diefstal heeft gepleegd, is het hof van oordeel dat niet volstaan kan worden met de door de politierechter opgelegde straf.

Het hof heeft rekening gehouden met een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 28 maart 2011, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) weken.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

Capri damesbroek, bruin, merk Claite Vitte mt 38

Capri damesbroek, bruin, merk Fiorella Di Verdi mt 38

broek heren, bruin, merk Identie Jeans mt 30/32

broek heren, spijker, merk Clockhouse C&A mt 30/32

broek heren, spijker, merk Original H&M mt 30/32

broek heren, zwart merk Outdoor Union Identic mt 30

blouse heren, beige, merk Fitted Logg mt S

trainingsjack, blauw/wit, merk Kappa mt M

korte broek heren, beige, merk Waves mt S

trainingsbroek heren, zwart, merk Nike Fit Dry mt S

Fleece vest heren, beige, merk Westbury mt S

dames T-shirt korte mouw, grijs merk EDC

dames blouse lange mouw, zwart/wit gestreept, merk X-mall mt M

heren loop shirt, orange, merk dry fit mt S

heren T- shirt, rood/zwart, merk Nike mt S

heren sportshirt, wit/blauw, merk Nike dry fit mt S

dames T-shirt korte mouw, rood, merk EDC mt M

heren T-shirt, blauw, merk Adidas mt M

2 blouses dames, bruin, merk X-mail mt S

sokken blauw/wit/zwart

witte cap.

Aldus gewezen door

mr. T.H. Bosma, voorzitter,

mr. H. Heins en mr. W.F. van Zant, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. D.J. de Vos, griffier,

en op 10 juni 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. W.F. van Zant is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.