Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0212

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
08-02-2011
Datum publicatie
05-04-2011
Zaaknummer
200.035.830/01
Formele relaties
Einduitspraak: ECLI:NL:GHLEE:2012:BY5324, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoger beroep ingesteld door andere partij dan die in eerste aanleg - als eiseres- is opgetreden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 8 februari 2011

Zaaknummer 200.035.830/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

PlasBossinade Advocaten N.V.,

gevestigd te Groningen,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres,

advocaat: mr. M. Weissink, kantoorhoudende te Groningen,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te Groningen,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: Bos,

advocaat: mr. D.R. Kamps, kantoorhoudende te Assen.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen uitgesproken op 19 november 2008 en 1 april 2009 door de rechtbank Groningen.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 15 juni 2009 is door PlasBossinade Advocaten N.V. hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis van 1 april 2009 met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 30 juni 2009.

De conclusie van de memorie van grieven luidt:

"bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 1 april 2009 te vernietigen en [geïntimeerde] alsnog te veroordelen tot betaling aan Plas/Bossinade van € 7.452,98, vermeerderd met rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening en met veroordeling van [geïntimeerde] in de proceskosten van beide instanties."

Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie:

"1. het vonnis van de Rechtbank Groningen d.d. 1 april 2009 in hoger beroep te bekrachtigen;

2. PlasBossinade te veroordelen in de kosten van beide instanties;

3. Een en ander, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad."

Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

PlasBossinade Advocaten N.V. heeft negen grieven opgeworpen.

De beoordeling

1. Ingevolge art. 332 Rv. heeft als uitgangspunt te gelden dat het hoger beroep slechts kan worden ingesteld door degene die in eerste aanleg als procespartij is opgetreden.

2. In casu is de maatschap Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen in eerste aanleg als eiseres opgetreden. Het hoger beroep is ingesteld door PlasBossinade Advocaten N.V..

3. Alvorens tot een beoordeling van het geschil over te gaan, wenst het hof van PlasBossinade Advocaten N.V. te vernemen op welke gronden zij meent gerechtigd te zijn tot de in eerste aanleg door de maatschap Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen jegens [geïntimeerde] ingestelde vordering. Het hof zal PlasBossinade Advocaten N.V. in de gelegenheid stellen zich hierover bij akte uit te laten, waarna [geïntimeerde] in de gelegenheid zal worden gesteld hierop bij antwoordakte te reageren.

4. Het hof zal iedere verdere beslissing aanhouden.

De beslissing

Het gerechtshof:

alvorens nader te beslissen:

draagt PlasBossinade Advocaten N.V. op om zich bij akte uit te laten overeenkomstig het bepaalde in rechtsoverweging 3;

verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van dinsdag 15 maart 2011 voor akte aan de zijde van appellante.

Aldus gewezen door mrs. R.Ch. Verschuur, voorzitter, W. Breemhaar en

R.E. Weening en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 8 februari 2011 in bijzijn van de griffier.