Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP9363

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
25-03-2011
Datum publicatie
28-03-2011
Zaaknummer
24-000469-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bewezen verklaard is mishandeling.

De verdachte en zijn raadsman hebben ter terechtzitting van het hof een beroep gedaan op noodweer. Hiertoe is aangevoerd dat de verdachte het slachtoffer pas heeft geslagen uit zelfverdediging, nadat het slachtoffer hem had geslagen en met hem op de vuist wilde gaan.

Het hof acht het, gelet op deze verklaring van de verdachte, voldoende aannemelijk geworden dat de verdachte het bewezen verklaarde feit heeft begaan, geboden door de noodzakelijke verdediging van zijn lijf tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding door het slachtoffer. Het hof heeft hierbij betrokken de omstandigheid dat het strafdossier een te summier en onduidelijk beeld geeft omtrent de feitelijke gebeurtenissen en het aandeel van de verdachte in de tegen het slachtoffer aangewende geweldshandelingen.

Het beroep op noodweer slaagt. Het hof ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 24-000469-10

parketnummer eerste aanleg: 19-605081-09

Arrest van 25 maart 2011 van het gerechtshof Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Assen van 12 februari 2010 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1985] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman, mr. E.G.J. Hendriksen, advocaat te Zwolle.

Het vonnis waartegen het hoger beroep is gericht

De politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het hierboven genoemde vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis is omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de verdachte zal ontslaan van alle rechtsvervolging, op grond van honorering van het beroep op noodweer.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof komt tot een andere beslissing dan de eerste rechter.

Reeds daarom zal het vonnis worden vernietigd en opnieuw recht worden gedaan.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 14 april 2008 te [plaats] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]) (in het gezicht) heeft geslagen, waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het aan hem ten laste gelegde heef begaan, met dien verstande dat:

hij op 14 april 2008 te [plaats] opzettelijk mishandelend een persoon, te weten

[slachtoffer], in het gezicht heeft geslagen, waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte als meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

mishandeling.

Strafbaarheid

De verdachte en zijn raadsman hebben ter terechtzitting van het hof een beroep gedaan op noodweer. Hiertoe is aangevoerd dat de verdachte [slachtoffer] pas heeft geslagen uit zelfverdediging, nadat die [slachtoffer] hem had geslagen en met hem op de vuist wilde gaan.

Het hof acht het, gelet op deze verklaring van de verdachte, voldoende aannemelijk geworden dat de verdachte het bewezen verklaarde feit heeft begaan, geboden door de noodzakelijke verdediging van zijn lijf tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding door [slachtoffer]. Het hof heeft hierbij betrokken de omstandigheid dat het strafdossier een te summier en onduidelijk beeld geeft omtrent de feitelijke gebeurtenissen en het aandeel van de verdachte in de tegen [slachtoffer] aangewende geweldshandelingen.

Het beroep op noodweer slaagt. Het hof zal de verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waartegen het hoger beroep is gericht, en opnieuw recht doende:

verklaart het aan de verdachte als voormeld ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart verdachte niet strafbaar en ontslaat hem van alle rechtsvervolging.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J.A.A.M. van Veen, voorzitter, mr. O. Anjewierden en mr. J.H. Bosch, in tegenwoordigheid van H. Kingma als griffier, zijnde mr. J.H. Bosch buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.