Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4670

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
15-02-2011
Datum publicatie
16-02-2011
Zaaknummer
24-003014-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft een opsporingsambtenaar voor illegale en clandestiene zenders verschillende keren ernstig bedreigd, onder andere door hem een zgn. kogelbrief te sturen.

Het hof veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een werkstraf van tweehonderdveertig uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-003014-09

Parketnummer eerste aanleg: 19-605374-08

Arrest van 15 februari 2011 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Assen van 20 november 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1989] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. S.M. Klomp, advocaat te Assen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een geheel voorwaardelijk gevangenisstraf voor de duur van acht maanden, met een proeftijd van twee jaren, alsmede tot een onvoorwaardelijk werkstraf voor de duur van tweehonderdveertig uren, subsidiair honderdtwintig dagen hechtenis. De advocaat-generaal heeft voorts oplegging van een schadevergoedingsmaatregel tot een bedrag van zevenhonderdvijftig euro, subsidiair vijftien dagen hechtenis gevorderd.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 24 januari 2008, in de gemeente(n) [gemeente 1] en/of [gemeente 2], althans (elders) in Nederland [slachtoffer] en/of een of meer anderen schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde heeft bedreigd met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht en/of met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft hij verdachte opzettelijk dreigend een (kogel) brief verstuurd naar genoemde [slachtoffer] met daarin de woorden: Hallo [slachtoffer], Ik heb je 21 januari gebeld en gezegt dat je aan de beurt bent. En natuurlijk jouw vrouw [naam]. Als je nu nog een piraat pakt wordt deze voor jullie wat bij deze brief is toegevoegd, en ik maak geen grapje als je dat soms denkt. Ik hou je in de gaten dus ik zal maar goed na denken wat je gaat doen ik weet je altijd te vinden ik moet zeggen dat je mooi woont in [plaats 1] mooi op de hoek van een blok met een mooie antenne achter thuis, en je auto heb je tegen huis staan Ik hoop dat je een goeie beslissing neemt en voor je vrouw kiest, Of dat je toch voor je werk kiest en piraten uit de Ether blijft halen. De keuze is aan jou, als je door blijft gaan met je werk wordt deze schat van een kogel voor jouw vrouw en je zult nooit meer rustig wonen. Ik maak je leven echt kapot want ik weet je altijd te vinden. Dus ik zal zeggen stop nu met deze zinloose actie voor het te laat is. Ik geef je tot maandag 11 februari de tijd en als je daarna nog een piraat pakt kom je er echt wel achter. Je bent echt niet de enigste die moeilijk kan doen. De groeten van een goeie bekende denk er maar eens goed over na waar je voor kiest ik hoop voor je dat je een beslissing neemt want je hebt nu echt de verkeerde voor je, als je toch door gaat met je werk dan wordt deze voor je lieve vrouw, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

2:

verdachte op of omstreeks 21 januari 2008, in de gemeente(n) [gemeente 1] en/of [gemeente 2], althans in Nederland, [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, opzettelijk dreigend (telefonisch) tegen deze heeft gezegd: "Je hebt mij op de foto gezet. Je komt er nog wel achter wat er met jou gebeurd", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

3:

verdachte in op of omstreeks de periode van 17 januari 2008 tot en met 18 januari 2008, in de gemeente(n) [gemeente 1] en/of [gemeente 2], althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer] heeft/hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, opzettelijk dreigend (via de internetsite www.Blogger.com) heeft gemaild en/of een bericht heeft geplaatst "(ondermeer) (zakelijk weergegeven)

- dat die [slachtoffer] niet meer lang zou leven en/of

- dat ze die [slachtoffer] bijna voor de vrachtauto hadden gehad en/of

- dat ze die [slachtoffer] aan gort zouden rijden en/of

- dat ze die [slachtoffer] nog wel eens tegenkomen en dan moet die [slachtoffer] een rood petje opvreten en/of

- Ik ben Hitler en jij bent jood als ik gas geeft ben jij dood en/of

- dat ze die [slachtoffer] in [plaats 1] komen opzoeken als hij nu 1 piraat pakt en/of

- ik ben Hitler en die [slachtoffer] gaat er aan de duitsers vallen zo [plaats 1] binnen en opgepast anders bezoeken wij jou ook even net zo [slachtoffer] en/of

- dat ze de zoon van die [slachtoffer] weten te vinden (alfa college [plaats 2]) en/of

- zeg ik toch gewoon levend begraven die [slachtoffer] en er is geen haan meer die er naar kraait en/of

- want die [slachtoffer] die moet ik hem en ik zal hem kriegn en ik zal hem kriegn en/of

- dat ze die [slachtoffer] dood schieten en/of

- dat die [slachtoffer] in [plaats 1] woont en/of

- dat het telefoonnummer is 0661202089 en/of

- dat ze die [slachtoffer] met de kop tegen de kast slaan en/of

- fuck [slachtoffer],"

althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking die die [slachtoffer] ten gehore/ter kennisneming is gekomen.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

1:

hij in de periode van 21 januari 2008 tot en met 24 januari 2008, in Nederland [slachtoffer] en een ander schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk dreigend een (kogel) brief verstuurd naar genoemde [slachtoffer] met daarin de woorden: "Hallo [slachtoffer], Ik heb je 21 januari gebeld en gezegt dat je aan de beurt bent. En natuurlijk jouw vrouw [naam]. Als je nu nog een piraat pakt wordt deze voor jullie wat bij deze brief is toegevoegd, en ik maak geen grapje als je dat soms denkt. Ik hou je in de gaten dus ik zal maar goed na denken wat je gaat doen ik weet je altijd te vinden ik moet zeggen dat je mooi woont in [plaats 1] mooi op de hoek van een blok met een mooie antenne achter thuis, en je auto heb je tegen huis staan Ik hoop dat je een goeie beslissing neemt en voor je vrouw kiest, Of dat je toch voor je werk kiest en piraten uit de Ether blijft halen. De keuze is aan jou, als je door blijft gaan met je werk wordt deze schat van een kogel voor jouw vrouw en je zult nooit meer rustig wonen. Ik maak je leven echt kapot want ik weet je altijd te vinden. Dus ik zal zeggen stop nu met deze zinloose actie voor het te laat is. Ik geef je tot maandag 11 februari de tijd en als je daarna nog een piraat pakt kom je er echt wel achter. Je bent echt niet de enigste die moeilijk kan doen. De groeten van een goeie bekende denk er maar eens goed over na waar je voor kiest ik hoop voor je dat je een beslissing neemt want je hebt nu echt de verkeerde voor je, als je toch door gaat met je werk dan wordt deze voor je lieve vrouw";

2:

verdachte op 21 januari 2008, in Nederland, [slachtoffer] heeft bedreigd met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend (telefonisch) tegen [slachtoffer] gezegd: "Je hebt mij op de foto gezet. Je komt er nog wel achter wat er met jou gebeurt";

3:

verdachte in de periode van 17 januari 2008 tot en met 18 januari 2008, in Nederland, [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend via de internetsite www.Blogger.com berichten geplaatst die onder meer (zakelijk weergegeven) inhielden:

- dat die [slachtoffer] niet meer lang zou leven en

- dat ze die [slachtoffer] bijna voor de vrachtauto hadden gehad en

- dat ze die [slachtoffer] aan gort zouden rijden en

- Ik ben Hitler en jij bent jood als ik gas geeft ben jij dood en

- dat ze die [slachtoffer] in [plaats 1] komen opzoeken als hij nu 1 piraat pakt en

- ik ben Hitler en die [slachtoffer] gaat er aan de duitsers vallen zo [plaats 1] binnen en opgepast anders bezoeken wij jou ook even net zo [slachtoffer] en

- zeg ik toch gewoon levend begraven die [slachtoffer] en er is geen haan meer die er naar kraait en

- want die [slachtoffer] die moet ik hem en ik zal hem kriegn en ik zal hem kriegn en

- dat ze die [slachtoffer] dood schieten en

- dat ze die [slachtoffer] met de kop tegen de kast slaan en

welke berichten die [slachtoffer] ter kennisneming zijn gekomen.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1.

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, terwijl deze bedreiging schriftelijk en onder bepaalde voorwaarden is geschied;

2.

bedreiging met zware mishandeling;

3.

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft een hem bekende opsporingsambtenaar (voor illegale en clandestiene zenders) en zijn echtgenote bedreigd met de dood en met zware mishandeling, met de bedoeling om deze opsporingsambtenaar ertoe te bewegen met zijn werkzaamheden als opsporingsambtenaar te stoppen. Verdachte heeft zijn slachtoffers niet alleen telefonisch en via het internet bedreigd, maar hij heeft ook gebruik gemaakt van een brief waarbij hij een kogel/patroon had gevoegd om zijn schriftelijke dreigementen kracht bij te zetten. De werkwijze van verdachte moet voor de slachtoffers traumatiserend zijn geweest, terwijl de samenleving er ernstig door wordt geschokt.

Blijkens een verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiƫle Documentatie van 24 november 2010 is verdachte niet eerder veroordeeld. Het hof acht op grond van het verhandelde ter terechtzitting aannemelijk dat verdachte inziet dat hij met de bewezenverklaarde feiten de grenzen van het betamelijke in hoge mate heeft overschreden.

Hoewel het hof op grond van het voorgaande oplegging van een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf in beginsel passend acht, zal het hof, mede gelet op de jeugdige leeftijd van verdachte, de omstandigheid dat hij niet eerder in detentie heeft verbleven, en de omstandigheid dat verdachte bij oplegging van een dergelijke straf zeer waarschijnlijk zijn baan zal verliezen, aan verdachte een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf en daarnaast een geheel onvoorwaardelijke werkstraf voor de maximale duur opleggen.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 285 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van zes maanden;

beveelt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van tweehonderdveertig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van honderdtwintig dagen zal worden toegepast.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. S. Zwerwer en mr. M.E.L. Fikkers, in tegenwoordigheid van mr. A. Meester als griffier.