Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7454

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
26-11-2010
Datum publicatie
15-12-2010
Zaaknummer
24-001564-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof is van oordeel dat, gezien het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2008, overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Het hof wijst de zaak terug naar de rechtbank Groningen om op de bestaande inleidende dagvaarding opnieuw recht te doen, met inachtneming van ’s hofs arrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001564-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-673002-08

Arrest van 26 november 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 30 mei 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1981] te [geboorteplaats] (O),

wonende te [woonplaats], [adres],

hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Groningen heeft bij het vonnis het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van verdachte.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Hij heeft dit hoger beroep aan verdachte doen betekenen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de eerste rechter zal vernietigen en de zaak zal terugverwijzen naar de rechtbank om aldaar te worden berecht en afgedaan.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 6 november 2001 tot en met 2 juni 2004 in de gemeente(n) [gemeente 1] en/of [gemeente 2] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer andere(n), althans alleen, meermalen (op verschillende tijdstippen), althans eenmaal, (telkens) een formulier van de Kamer van Koophandel, (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en of zijn mededader(s)

1. op een formulier (ondertekend in of omstreeks de periode van 1 juni 2004 tot en met 2 juni 2004) van de Kamer van Koophandel, vestiging Groningen ('Wijziging functionarisgegevens') valselijk vermeld dat hij, verdachte, tot 1 juni 2004 direkteur was van [bedrijf 1];

2. op een formulier (ondertekend op 20 februari 2004) van de Kamer van Koophandel, vestiging Groningen ('Inschrijving functionaris voor een rechtspersoon n.p.') valselijk vermeld dat hij, verdachte, vanaf 20 februari 2004 bestuurder was van [bedrijf 2] en/of dat hij, verdachte, alleen bevoegd was;

3. op een formulier (ondertekend op 2 september 2002) van de Kamer van Koophandel, vestiging Groningen ('Inschrijving functionaris voor een rechtspersoon') valselijk vermeld dat hij, verdachte, vanaf 20 februari 2004 bestuurder en directeur was van [bedrijf 1] en/of dat hij, verdachte, alleen bevoegd was;

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 23 juni 2005 in de gemeente(n) [gemeente 3] en/of [gemeente 4] en/of [gemeente 5] en/of [gemeente 6] en/of [gemeente 1] en/of elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, althans deel heeft uitgemaakt van, een groep samenwerkende personen en/of rechtspersonen - waarvan deel uitmaakten, behalve verdachte, [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4]en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of debesloten vennootschap [bedrijf 1] en/of de eenmanszaak[bedrijf 4] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 3] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 5]. en/of de besloten vennootschap [bedrijf 2] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 8] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 6] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 7] en/of één of meer andere(n) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk oplichting en/of valsheid in geschrifte en/of witwassen.

De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging

In haar vonnis van 30 mei 2008 heeft de rechtbank vastgesteld dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) dermate is overschreden dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard dient te worden in de vervolging.

Het hof is van oordeel dat, gezien het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2008, overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, ook niet in uitzonderlijke gevallen.

Nu in de strafzaak niet door de rechtbank is beslist, het onderzoek daarvan gevolg moet zijn van de vernietiging van het vonnis en terugverwijzing naar de rechtbank Groningen

door de advocaat-generaal ter terechtzitting is verlangd, zal het hof de zaak terugverwijzen naar die rechtbank.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging;

wijst de zaak terug naar de rechtbank Groningen om op de bestaande inleidende dagvaarding opnieuw recht te doen, met inachtneming van 's hofs arrest.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. K.J. van Dijk, voorzitter, mr. W. Foppen en mr. P. Greve, in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier, zijnde mr. Van Dijk voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.